Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o koktavosti

Povědomí o koktavosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Chrtková
Šetření:17. 06. 2018 - 18. 06. 2018
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku pro bakalářskou práci.

 

Dotazník je zcela anonymní, žádám o vyplnění Vašich skutečných názorů.

 

U následujících tvrzení uveďte, do jaké míry s nimi souhlasíte. Využijte stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená „naprosto souhlasím“ a 5 „naprosto nesouhlasím“

Odpovědi respondentů

1. Styl výchovy může mít vliv na vznik koktavosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1541,67 %41,67 %  
souhlasím1438,89 %38,89 %  
spíše nesouhlasím411,11 %11,11 %  
nevím25,56 %5,56 %  
nesouhlasím12,78 %2,78 %  

Graf

2. V praxi neexistuje jediná univerzální terapie, která je schopna zmírnit nepříjemné projevy všem koktavým

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1233,33 %33,33 %  
souhlasím925 %25 %  
nevím719,44 %19,44 %  
spíše nesouhlasím616,67 %16,67 %  
nesouhlasím25,56 %5,56 %  

Graf

3. Koktavému můžeme pomoci tím, že za něj obtíže vyslovitelná slova vyslovíme

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1233,33 %33,33 %  
nesouhlasím1130,56 %30,56 %  
spíše souhlasím822,22 %22,22 %  
souhlasím38,33 %8,33 %  
nevím25,56 %5,56 %  

Graf

4. Terapie koktavosti je zaměřena na projevy (nikoliv na příčinu)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1541,67 %41,67 %  
spíše nesouhlasím822,22 %22,22 %  
souhlasím513,89 %13,89 %  
nesouhlasím513,89 %13,89 %  
spíše souhlasím38,33 %8,33 %  

Graf

5. Důkladnou a pravidelnou logopedickou péčí lze zcela odstranit projevy koktavosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1541,67 %41,67 %  
nevím925 %25 %  
souhlasím616,67 %16,67 %  
spíše nesouhlasím411,11 %11,11 %  
nesouhlasím25,56 %5,56 %  

Graf

6. Koktavost častěji postihuje osoby s vyšším intelektem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1541,67 %41,67 %  
spíše nesouhlasím1438,89 %38,89 %  
nesouhlasím411,11 %11,11 %  
spíše souhlasím38,33 %8,33 %  

Graf

7. Leváci přeučení na praváky jsou více náchylní ke koktání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1336,11 %36,11 %  
spíše souhlasím1027,78 %27,78 %  
spíše nesouhlasím719,44 %19,44 %  
nesouhlasím513,89 %13,89 %  
souhlasím12,78 %2,78 %  

Graf

8. U koktavosti není možné zcela objasnit příčinu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1952,78 %52,78 %  
nevím822,22 %22,22 %  
spíše souhlasím616,67 %16,67 %  
souhlasím38,33 %8,33 %  

Graf

9. Při komunikaci s osobou s koktavostí je silně nevhodné hovořit o koktavosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1952,78 %52,78 %  
souhlasím719,44 %19,44 %  
spíše souhlasím513,89 %13,89 %  
nesouhlasím411,11 %11,11 %  
nevím12,78 %2,78 %  

Graf

10. Koktavostí trpí častěji muži než ženy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1850 %50 %  
spíše souhlasím925 %25 %  
souhlasím513,89 %13,89 %  
nesouhlasím38,33 %8,33 %  
spíše nesouhlasím12,78 %2,78 %  

Graf

11. Je vhodné poskytovat osobám s koktavostí rady ohledně jejich tempa řeči, dechu. Například: „Mluv pomalu, nespěchej,“ nebo: „zhluboka se nadechni a začni znovu.“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1644,44 %44,44 %  
spíše souhlasím616,67 %16,67 %  
nevím616,67 %16,67 %  
nesouhlasím513,89 %13,89 %  
souhlasím38,33 %8,33 %  

Graf

12. Koktavost může vzniknout napodobením – např. z matky na dítě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1130,56 %30,56 %  
spíše souhlasím925 %25 %  
nevím822,22 %22,22 %  
souhlasím411,11 %11,11 %  
nesouhlasím411,11 %11,11 %  

Graf

13. Postupem věku mohou projevy koktavosti přirozeně odeznít

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1952,78 %52,78 %  
nevím616,67 %16,67 %  
spíše nesouhlasím616,67 %16,67 %  
souhlasím38,33 %8,33 %  
nesouhlasím25,56 %5,56 %  

Graf

14. Uveďte prosím, zda je Vaším studijním oborem či pracovním uplatněním logopedie (případně obor blízký, například jiná oblast speciální pedagogiky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3391,67 %91,67 %  
Ano25,56 %5,56 %  
obor pedagogika12,78 %2,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Chrtková, L.Povědomí o koktavosti (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://povedomi-o-koktavosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.