Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o koňském pólu v česku

Povědomí o koňském pólu v česku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Tomášková
Šetření:16. 05. 2020 - 22. 05. 2020
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Doplňující průzkum k bakalářské práci, zjišťující výši povědomí o koňském pólu v České republice.

Dotazník je určen všem obyvatelům České republiky bez omezení a je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Místo bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika4695,83 %95,83 %  
jiné24,17 %4,17 %  

Graf

2. Jaký máte vztah ke koním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koně mám rád/a, ale nevěnuji se jim aktivně2347,92 %47,92 %  
koně mi nic neříkají1837,5 %37,5 %  
aktivně se věnuji jezdectví/koním714,58 %14,58 %  

Graf

3. Jak dobře znáš koňské pólo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšel/a jsem pojem,ale nevím o co jde2960,42 %60,42 %  
nikdy jsem o něm neslyšel/a1327,08 %27,08 %  
o pólo se zajímám, znám základní pravidla a principy510,42 %10,42 %  
s pólem mám osobní zkušenost jako divák/hráč12,08 %2,08 %  

Graf

4. Jak ses o pólu dozvěděl/a, popřípadě kde jsi o něm slyšel/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

..

-

-

.

Asi prvně v nějake encyklopedii

Asi z tb

Ať teď. Nevím co to je.

film, internet

Média

na internetu

Nejspíš zprávy

Někde jsem četl nějakou reportáž...

někde ve sdělovacích prostředcích - možná jako součást zpráv o anglické královské rodině?

Neslyšel jsem o takovém sportu.

neslyšela

netuším

neznám

Nikde

otazka nedava smysl, kdyz jsem o nem neslysel...

Poprvé jsem o něm četla v encyklopediích.

Sama jsem se dlouho věnovala jezdectví, koně jsou pro mě vším, nic jiného ráda nemám

Tady.

teď

Teď poprvé.

TV

TV

tv

Už nevím

v knize

v knížkách, něco internet

V médiích

v nějaké koňské encyklopedii asi

V nějakém filmu

V televizi

V televizi

V televizi

V tisku

v tv

v zahraničí

Ve škole

viděl jsem ve filmech a slyšel o něm - historie anglie a kolonií

viděla jsem pouze nějaké úseky v zahraničních filmech

Všeobecný rozhled, je to normální sport.

z filmů, knih

Z médií

Z TV

z týdeníku v kině (šedesátá léta) a potom blíže v encyklopedii sportu

zprávy ze zahraničí - Velká Británie

5. Viděl/a jsi někdy zápas v koňském pólu? Pokud ano, kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

Ne.

Ne.

neviděl

Neviděl.

otazka nedava smysl, kdyz jsem o nem neslysel...

pouze na filmu nebo TV

tv

Ukázka nebo sestřih

v zahraničí

6. Dozvěděl/a by ses rád/a o pólu víc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3164,58 %64,58 %  
ano1735,42 %35,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Místo bydliště?

2. Jaký máte vztah ke koním?

3. Jak dobře znáš koňské pólo?

5. Viděl/a jsi někdy zápas v koňském pólu? Pokud ano, kde?

6. Dozvěděl/a by ses rád/a o pólu víc?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Místo bydliště?

2. Jaký máte vztah ke koním?

3. Jak dobře znáš koňské pólo?

5. Viděl/a jsi někdy zápas v koňském pólu? Pokud ano, kde?

6. Dozvěděl/a by ses rád/a o pólu víc?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Tomášková, Š.Povědomí o koňském pólu v česku (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://povedomi-o-konskem-polu-v-ce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.