Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o Saaremaa

Povědomí o Saaremaa

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:J. Bílková
Šetření:12. 01. 2015 - 08. 02. 2015
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):6 / 3.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane, vážená paní,

chtěla bych Vás požádat o ani ne minutu k vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který mi pomůže objasnit stanovené hypotézy v mé bakalářské práci.

Studuji Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědeckou fakultu, obor Geografie.
Jedná se o anonymní výzkum náhodně vybraných osob, jehož výsledky budou zpracovány v mé bakalářské práci a poté i dostupné na serveru vyplnto.cz.
Předem Vám děkuji za Váš čas a za správnost Vašich odpovědí.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7266,06 %66,06 %  
Muž3733,94 %33,94 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-29 let7467,89 %67,89 %  
30-64 let3431,19 %31,19 %  
65+ let10,92 %0,92 %  

Graf

Prosím, odpovězte svědomitě

3. Víte o tom, že je Saaremaa ostrov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9385,32 %85,32 %  
Ano1614,68 %14,68 %  

Graf

4. Navštívil/a jste někdy tento ostrov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1062,5 %9,17 %  
Ano637,5 %5,5 %  

Graf

5. Z jakého důvodu jste tento ostrov navštívil/a?

Co Vás lákalo, co se Vám tam líbilo, co vyzdvihujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byla jsem v Estonsku, tak jsem chtela poznat dalsi jeho krasy

Klid. Příroda. Krátká noc.

Líbil se mi hrad v hlavním městě a příroda.

Moc se mi tam líbilo, nejvíc asi ta odříznutost, poctivá "vesnickost". Borovicové lesy až ke krásnému přírodnímu moři, prázdné pláže... ale i kostely se hřbitůvky, zemědělské usedlosti, zvířata na pastvě, ale i jezera, kráter Kaali, hrad Kuresaare,... staré mlýny na severu.

Návštěva hradu v Kuresaare a národního parku ve východní části ostrova spolus s průzkumem bývalých železničních tratí a farmářského muzea. prozkoumání odlehlé a turisty ne příliš známé části Estonska, odpočinek, získání nové energie. Ostrov mě nadchl a doufám že se tam někdy vrátím. Excelentní je muzeum na hradě v Kuresaare, které mapuje pohnutou historii tohoto ostrova, na který se za dob SSSR nesmělo.

Nic

6. Z jakého důvodu jste ostrov Saaremaa ještě nenavštívil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Čas

Finanční důvod

Ještě jsem v Estonsku nebyl.

Nebyla příležitost a finanční prostředky.

neměla jsem žádný důvod k návštěvě :o)

Není tolik známý

Zatím nebyla příležitost :)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Víte o tom, že je Saaremaa ostrov?

  • odpověď Ano:
    • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Navštívil/a jste někdy tento ostrov?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Víte o tom, že je Saaremaa ostrov?

4. Navštívil/a jste někdy tento ostrov?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Víte o tom, že je Saaremaa ostrov?

4. Navštívil/a jste někdy tento ostrov?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bílková, J.Povědomí o Saaremaa (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://povedomi-o-saaremaa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.