Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o základních registrech veřejné správy

Povědomí o základních registrech veřejné správy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Humlová
Šetření:17. 07. 2023 - 07. 08. 2023
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím pár minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku bakalářské práce. Cílem práce je zjistit míru informovanosti občanů o základních registrech ČR.

Odpovědi prosím nevyhledávejte, mohlo by dojít ke zkreslení výsledků.

Předem Vám děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vyberte 4 základní registry veřejné správy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 4).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Centrální registr vozidel3774 %74 %  
Registr obyvatel3672 %72 %  
Registr osob2958 %58 %  
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí2550 %50 %  
Registr ekonomických subjektů2550 %50 %  
Registr dlužníků1224 %24 %  
Registr smluv1224 %24 %  
Národní registr poskytovatelů zdravotnických služeb1122 %22 %  
Centrální registr řidičů1020 %20 %  
Registr práv a povinností36 %6 %  

Graf

2. Je možné vyžádat si záznam využívání Vašich údajů vedených v základních registrech veřejné správy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3774 %74 %  
nevím1122 %22 %  
ne24 %4 %  

Graf

3. Pokud by byl v některém ze základních registrů uveden Váš údaj nesprávně, věděli byste jak situaci řešit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3162 %62 %  
ano1938 %38 %  

Graf

4. V případě, že budete potřebovat změnit nějaký z Vašich údajů, je nutné změnu nahlásit na všechny základní registry?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4182 %82 %  
ano918 %18 %  

Graf

5. Období covidové pandemie Vám pomohlo k lepší informovanosti v oblasti elektronické komunikace s úřady.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2142 %42 %  
spíše souhlasím1122 %22 %  
spíše nesouhlasím714 %14 %  
nevím714 %14 %  
souhlasím48 %8 %  

Graf

6. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2550 %50 %  
Muž2550 %50 %  

Graf

7. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-35 let1428 %28 %  
36-44 let1122 %22 %  
18-26 let816 %16 %  
45-53 let816 %16 %  
62 a více let714 %14 %  
53-62 let24 %4 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské2448 %48 %  
Vysokoškolské2244 %44 %  
Základní36 %6 %  
Vyšší odborné12 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte 4 základní registry veřejné správy:

2. Je možné vyžádat si záznam využívání Vašich údajů vedených v základních registrech veřejné správy?

3. Pokud by byl v některém ze základních registrů uveden Váš údaj nesprávně, věděli byste jak situaci řešit?

4. V případě, že budete potřebovat změnit nějaký z Vašich údajů, je nutné změnu nahlásit na všechny základní registry?

5. Období covidové pandemie Vám pomohlo k lepší informovanosti v oblasti elektronické komunikace s úřady.

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Kolik je Vám let?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte 4 základní registry veřejné správy:

2. Je možné vyžádat si záznam využívání Vašich údajů vedených v základních registrech veřejné správy?

3. Pokud by byl v některém ze základních registrů uveden Váš údaj nesprávně, věděli byste jak situaci řešit?

4. V případě, že budete potřebovat změnit nějaký z Vašich údajů, je nutné změnu nahlásit na všechny základní registry?

5. Období covidové pandemie Vám pomohlo k lepší informovanosti v oblasti elektronické komunikace s úřady.

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Kolik je Vám let?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Humlová, E.Povědomí o základních registrech veřejné správy (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://povedomi-o-zakladnich-regist.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.