Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o značce ETA 2015

Povědomí o značce ETA 2015

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lubomír Vanclík
Šetření:24. 04. 2015 - 01. 05. 2015
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník navazuje na předchozí průzkum z roku 2013, jenž je zde veřejně dostupný. Pro účely své absolventské práci potřebuji porovnat, zda došlo během posledních dvou let k výraznější změně v rámci povědomí o značce ETA a.s.

Odpovědi respondentů

1. Znáte značku ETA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano48100 %100 %  

Graf

2. Co si vybavíte pod slovem ETA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Českou značku3777,08 %77,08 %  
malé domácí spotřebiče2041,67 %41,67 %  
Tradiční značku1939,58 %39,58 %  
Vysavače1327,08 %27,08 %  
Kvalitní výrobky612,5 %12,5 %  
Dobré zkušenosti se značkou612,5 %12,5 %  
Žehličky510,42 %10,42 %  
Značka pro starší lidi24,17 %4,17 %  
Prodlouženou záruční dobu24,17 %4,17 %  
Špatné zkušenosti se značkou12,08 %2,08 %  

Graf

3. V jakém médiu se Vám vybaví reklama na produkt společnosti ETA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná se mi nevybaví3062,5 %62,5 %  
V televizi1020,83 %20,83 %  
Na internetu36,25 %6,25 %  
Venkovní (billboard, plakát...)24,17 %4,17 %  
V rádiu12,08 %2,08 %  
V tisku12,08 %2,08 %  
V obchodě12,08 %2,08 %  

Graf

4. Vlastníte nějaký výrobek značky ETA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3062,5 %62,5 %  
Nyní ne, ale v minulosti ano918,75 %18,75 %  
Ne714,58 %14,58 %  
Nevím24,17 %4,17 %  

Graf

5. Doporučili byste výrobky ETA svým známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1939,58 %39,58 %  
Nevím1122,92 %22,92 %  
Ano1020,83 %20,83 %  
Spíše ne612,5 %12,5 %  
Ne12,08 %2,08 %  
Nev12,08 %2,08 %  

Graf

6. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 351531,25 %31,25 %  
15 - 251327,08 %27,08 %  
36 - 451225 %25 %  
46 - 55612,5 %12,5 %  
56 - 6524,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vlastníte nějaký výrobek značky ETA?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Doporučili byste výrobky ETA svým známým?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte značku ETA?

2. Co si vybavíte pod slovem ETA?

3. V jakém médiu se Vám vybaví reklama na produkt společnosti ETA?

4. Vlastníte nějaký výrobek značky ETA?

5. Doporučili byste výrobky ETA svým známým?

6. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte značku ETA?

2. Co si vybavíte pod slovem ETA?

3. V jakém médiu se Vám vybaví reklama na produkt společnosti ETA?

4. Vlastníte nějaký výrobek značky ETA?

5. Doporučili byste výrobky ETA svým známým?

6. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vanclík, L.Povědomí o značce ETA 2015 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://povedomi-o-znacce-eta-2015.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.