Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí občanů ČR o odpovědnosti exekutora za způsobenou škodu

Povědomí občanů ČR o odpovědnosti exekutora za způsobenou škodu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lada Tyrychtrová
Šetření:19. 04. 2012 - 22. 04. 2012
Počet respondentů:154
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, jehož cílem je zjistit jaké je povědomí občanů o exekuci obecně, se zaměřením na odpovědnost exekutora za škodu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Nepodvádějte a nehledejte správné odpovědi! :O)

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9662,34 %62,34 %  
Muž5837,66 %37,66 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2610668,83 %68,83 %  
27-353824,68 %24,68 %  
36 a více63,9 %3,9 %  
15-1842,6 %2,6 %  

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou7045,45 %45,45 %  
Vysokoškolské (jiné zaměření)5435,06 %35,06 %  
Vysokoškolské s právním zaměřením1912,34 %12,34 %  
Střední bez maturity74,55 %4,55 %  
Základní42,6 %2,6 %  

Graf

4. Ekonomická aktivita:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující student4831,17 %31,17 %  
Zaměstnaný v jiném odvětví4428,57 %28,57 %  
Student2918,83 %18,83 %  
Zaměstnaný v právním odvětví1912,34 %12,34 %  
Zaměstnaný manuální prací106,49 %6,49 %  
Nezaměstnaný31,95 %1,95 %  
Důchodce10,65 %0,65 %  

Graf

5. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto (kolem 1000000 ob.)7448,05 %48,05 %  
Maloměsto (2000-10000 ob.)4126,62 %26,62 %  
Město (10000 - 100000 ob.)3321,43 %21,43 %  
Velkoměsto (do 1000000 ob.)53,25 %3,25 %  
Velkoměsto ( 1000000 ob.)10,65 %0,65 %  

Graf

6. Z jakého jste kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha6038,96 %38,96 %  
Ústecký2918,83 %18,83 %  
Středočeský138,44 %8,44 %  
Pardubický85,19 %5,19 %  
Zlínský85,19 %5,19 %  
Moravskoslezský74,55 %4,55 %  
Jihomoravský63,9 %3,9 %  
Liberecký53,25 %3,25 %  
Vysočina42,6 %2,6 %  
Karlovarský42,6 %2,6 %  
Jihočeský42,6 %2,6 %  
Královehradecký31,95 %1,95 %  
Plzeňský21,3 %1,3 %  
Olomoucký10,65 %0,65 %  

Graf

7. Máte nějaké zkušenosti s exekucemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné7649,35 %49,35 %  
jiné osobní zkušenosti3824,68 %24,68 %  
přes známé2616,88 %16,88 %  
jako povinný85,19 %5,19 %  
jako oprávněný63,9 %3,9 %  

Graf

8. Jak vnímáte exekuci jako prostředek k vymožení práva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně9058,44 %58,44 %  
Negativně6441,56 %41,56 %  

Graf

9. Obrátili byste se na exekutora, pokud byste se ocitli v situaci, kdyby Vám mohl být nápomocen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11574,68 %74,68 %  
Ne3925,32 %25,32 %  

Graf

10. Myslíte si, že se s nařízením exekuce dluh povinného neúměrně zvýší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11675,32 %75,32 %  
ne3824,68 %24,68 %  

Graf

11. Nařízením exekuce vznikají exekutorovi náklady. Kým si myslíte, že by měly být hrazeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Povinným (vymožením)9863,64 %63,64 %  
Oprávněným3623,38 %23,38 %  
Státem2012,99 %12,99 %  

Graf

12. Doslechli jste se někdy, že soudní exekutor způsobil při výkonu exekuce škodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10366,88 %66,88 %  
Ne5133,12 %33,12 %  

Graf

13. Co si pod pojmem "škoda způsobená exekutorem v exekučním řízení" představíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

??

...

1) Exekuční prodej movitých či nemovitých věcí povinného za ceny zjevně neodpovídající skutečné tržní hodnotě, i když formálně v souladu se zákonem za zákonem požadovanou minimální cenu vycházející z absurdní ceny odhadní. 2) Exekuční prodej nemovitostí povinného jejichž hodnota je nepřiměřená k výši dluhu. 3) Škoda způsobená "nafouknutím" exekučních nákladů - např. účtovaná "exekuční porepubliková turistika" 4) způsobení druhotné platební neschopnosti dlužníka (který je postižen smluvními pokutami, úroky z prodlení, náklady řízení, exekučními náklady z důvodu neuhrazené pohledávky jiného věřitele než oprávněného) tím, že nejsou včas uvolněny prostředky dlužníka, které dle zákona uvolněny být mají (např. blokování prostředků ze sociálních dávek/životního minima). Etc.

a) zatajení části zabaveného majetku b) poškození zabavených předmětů

Agresivita, zvyšování nákladů, hrubost

arogantnost. Nezájem o vzájemné domluvě s dlužníkem....atd

asi že při exekučním řízení překročil rámec vymáhané pohledávky

Bere víc, než má nárok.

Buď přímo fyzické poškození věci a nebo škoda procesního charakteru.

Buď škoda nehmotná: např. špatná pověst, omezení vlastnického práva nebo hmotná: zničení či počkození movité věci

Cokoliv poškozeného, rozbitého nevhodným manipulovanim....

cokoliv, např. data v notebooku, či počítači, citové vazby k určitým věcem...

Exekuce na člověka, který nic neudělal. (nějaká chyba v systému)

Exekutor postiženému neposkytl dostatečné informace.

exekutor prekroci svou pravomoc at jiz ke svemu nebo 3 osobe ku prospechu

Exekutor udělal nějakou chybu a způsobil tedy nějakou chybu.

chybně nařízenou exekuci

je zabavena věc, která nepatří povinnému

když exekutor něco znehodnotí

Když odnáší zabavenou televizi a rozbije ji? :)

Když zabaví majetek ve vyšší hodnotě než byla stanovena.

Majetková nebo imateriální újma jako následek nezákonného procesního postupu.

majetková, morální škoda

majetkovou újmu při neoprávněném zásahu či nepřiměřeném výkonu exekutorské činnosti

MYLNÉ OBVINENÍ

náklady za neoprávněné exekuční řízení

např. nevyplacení vymožených prostředků oprávněnému

např. poškodil cizí majetek

např. zabavení majetku, který nenáleží povinnému

např. zničení částí bytu, nebo rozbití zabavovaných přístrojů

Například poničení dveří, aby se mohl dostat do objektu a zabavit předměty uvnitř. Ale to jen tak hádám..

Neco zku*vi

Nehorázně vysoké náklady v porovnání s původní zanedbatelnou čáskou a způsob komunikace se sousedy, ztráta dobrého jména

nemyslím si, že se to děje

Neoprávěnou exekuci

neoprávněná exekuce

Neoprávněná exekuce na movité či nemovité prostředky

NEOPRÁVNĚNÁ EXEKUCE TÍM PÁDEM I BLOKACE ÚČTU POVINNÉHO , MOŽNOST UŠLÉHO ZISKU DÍKY BLOKACI ........

neoprávněná exekuce, exekuce na cizí majetek (například při rozvodu manželů)

Neoprávněná exekuce, exekuce věci, která nenáleží do majetku povinného...

neoprávněně zabavená věc, neoprávněná exekuce

Neoprávněně zabavené věci

Neoprávněné zabavení majetku

Neoprávněné zabavení majetku, fyzické poškození zabaveného majetku

Neoprávněně zabaví majetek lidí společně žijících v domácnosti s povinným

neoprávněné zablokovaní majetku/účtů

Neoprávněnou exekuci, kterou exekutor vykoná.

neoprávněný, chybný postih povinného

neprávem naúčtované exekuční náklady, neoprávněné vniknutí a zabavení věci, hrubé jednání...

neprimerene odmeny a zabaveni veci, ktere patri treti osobe a ne dluznikovi

neprofesionální přístup, špatný postup při výkonu exekuce

nepřekonatelně vysoké náklady pro dlužníky

neschopnost placení

nesprávné vyčíslení vlastních nákladů

nesprávny a nezákonný postup exekutora zusobil škodu

nesprávný postup,...

Nesprávný úřední postup

neumím přesně říct

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím

nevim

nevím

nevím :)

nic

nic

nic

nic, nevím

Nic.

odebere něco, bez čeho postižený nemůže být

omyl

omyl v administraci exekutora a nasledna skoda.

Pod tím si představuji,že exekutor zabaví věci,které do exekuce ze zákona nepatří(věci dení potřeby a další). Hodně se vyskytují neoprávněné exekuce,bohužel mám vlastní zkušenost.

Poniceny majetek

poničení či zničení zabovaného majetku

porušení majetku který není exekutorem označen při vykonávání exekuce ... Prostě když exekutor (jeho tým) zničej něco co si ani nebudou odvážet

porušení smlouvy

Poskozeni cizi, resp. Veci pivinneho, ktere neni soucasti narizene exekuce, veci pri exekuci, jako cinu konanem exekutorem

Poškodí ať už zabavený, či nezabavený majetek povinné osobě.

poškození cenné věci

poškození dveří a majetku

poškození majetku

poškození majetku

Poškození majetku během manipulace

poškození majetku, blokace bankovního účtu, psychické újmy atd.

poškození majetku, který není předmětem exekuce.

poškození majetku..

poškození nebo ztráta zabavené věci

Poškození při zabavení věci, nevhodné uskladnění, atp. exekutorem, či jeho zaměstnanci.

Poškození věci zabavené exekutorem

Poškození vymoženého majetku, agresivita, nepřiměřené jednání, zabavení i jiného majetku než by mělo být určtno.

Poškození, zničení, ztráta zabavené věci... Vydání nezákonného rozhodnutí.

prodej majetku pod cenou o desítky procent

protahování exekuce a tým nárůst nákladů

provedlo se něco neoprávněného...

Přdestavím si, že poškodí nějakou věc, kterou vyřizoval.

Přehnaně vysoké účtované poplatky za práci exekutora.

Při zabavení nkoho poškodil.

Psychická újma u povinného a jeho rodině. Škoda na zabavovaném, ale i bohužel nezabavovaném majetku.

Rozbije mi vázičku.

rozbite veci apod

Rozbití věcí, které jsou zabavovány.

rozbití zařízení

Skodu ci ujmu na zisku zpusobenou exekuci

skody na majetku

spatne ci nespravne urcena vyse dluzne castky a zabaveni neumerneho mnozstvi majetku pripadne nedusledne overeni duvodu, proc doslo k exekucnimu vymahani

ščkodu na majetku

škoda na majetku

škoda na majetku, č nějaká chyba př exukuci a tím vzniklá osobní újma

škoda na majetku...zbytečné zvýšení nákladů apod.

škoda na vybevení bytu, pozastavení bankovního účtu, nemovitosti

škoda vzniklá neoprávněnm zásahem do majetku občana a jeho následným zdlouhávým řízením než věc bude navrácena jeho majiteli.

škoda vzniklá v souvislosti s neoprávněným zabavením majetku, kdy v rámci tohoto zabevení nemohka být věc užívána pro svůj účel, např. v rávmi zaměstnání a tím došlo ke škodě

škoda vzniklá- překročením pravomoci ze strany exekutora, - neoprávněným jednáním exekutora, - nedodržením stanoveného postupu exekutora

Škoda způsobená exekutorem, stejně jako jeho zaměstancem při výkonu činnosti. Ztráta či poškození zajišťovaných věcí.

škoda způsobená na majetku, který jeho vykonavatel zabavuje a jde do dražby

Škoda způsobená podhodnocením zabaveného majetku a následným zabavením více než dostačujícího množství

špatné ocenění majetku, poškození majetku, případné zadržení cizího majetku

ublizeni na zdravi, zdevastovani majetku, poniceni majetku..nejednal na zaklade dobrym mravu

Ublížení na zdraví, znehodnocení exekuovaného majetku

újmu jak na majetku tak na citech osob

úmyslný prodej aktiv pro tržní cenou

ušlý zisk,...

v

Vymožení pohledávky po neoprávněné osobě (např. spolubydlící, rod. příbuzný apod.)

vymožení větší částky než je dluh povinného + náklady e.ř.

zabavení majetku nevinému

zabavení majetku nevinnému, poškození majetku,

zabavení majetku, který nepatří prokazatelně povinnému; znehodnocení majetku povinného

Zabavení majetku, u kterého nelze doložit vlastníka, přestože je jasné, že nepatří dlužníkovi nebo neoprávněnou blokaci účtu a tím třeba poškození firmy, která nemůže splácet své závazky přestože nic neprovedla.

Zabavení neadekvátních hodnot v poměru s dlužnou částkou.

zabaveni veci nespravne osobe

Zabavení věcí, které prokazateleně nepatří povinnému.

Zabavením nesprávného majetku.

zabaví i to co není majetkem dlužníka

Zabavil majetek někoho, kdo nebyl povinným (případně manželem, manželkou), tento pak musel doložit soudu, že věc skutečně zakoupil on/ona (nejsem si jistá, zda stačila účtenka).

Zabavil majetek, ktery nevlastnil dluznik a zpusobil tim nekdy i dost vysokou financni skodu dluznikovi, ci uplne jine osobe/firme. Viz. pc s dulezitymi daty, ke kterym se pak dlouho nemohli vlastnici dostat a v nekterych pripadech ani nedostali.

zabevení majetku, které není vlastnictvím povinného zabavení majetku naprosto jiné osobě než povinného , pouze shoda jmen nařízená exekuce dětem povinného /rodiče/, kteří spolu nežijí a nemají ani ponětí o dluhu svého rodiče a naopak , dále morální újma při záměně jmen povinného a exekutorem zapečetěný byt s více byt. jednotkami , dále doručování písemností ex. úřadu zaměstnavateli/ někdy není uveden na obálce povinný a tím se v povědomí prac. pošty stává zaměstnavatel povinného

zásadně majetková újma na straně povinného, oprávněného, či jiných dotčených osob způsobená nesprávným, či přímo nezákonným postupem exekutora (či jeho zaměstnanců) v rámci exekuce

Zav´bavení věcí někomu, komu být zabaveny neměli.

zbytečně vysoké náklady, exukace věcí, které enbylo nutné exukoovat.

znehodnocení věcí; zabavení věcí sloužících výkonu povolání

Znehodnocování zabaveného majetku, čímž dochází k jeho nižší ceně při oceňování.

zniceni majetku

Zničení majetku

zničení majetku, který zabavil

zničení zabavené věci

způsobená škoda na majetku

že se např. věci odhadují nižší cenou než opravdu stojí

že vzal to, co neměl

14. Myslíte si, že je exekutor odpovědný za škodu, kterou způsobil při výkonu exekuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14191,56 %91,56 %  
Ne138,44 %8,44 %  

Graf

15. Myslíte si, že je za škodu způsobenou exekutorem v exekučním řízení odpovědný stát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, odpovědný je pouze exekutor8555,19 %55,19 %  
Odpovědný je stát i exekutor5837,66 %37,66 %  
Odpovědný není nikdo85,19 %5,19 %  
Ano, odpovědný je pouze stát31,95 %1,95 %  

Graf

16. Myslíte si, že způsobení škody exekutorem povinnému v exekučním řízení by mělo mít za následek zastavení exekuce, i když by tím byla poškozena práva oprávněného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9662,34 %62,34 %  
Ano5837,66 %37,66 %  

Graf

17. Jak byste se bránili, kdyby Vám byla způsobena škoda exekutorem v rámci exekučního řízení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi bych se obratila na mestsky soud, mimoradne ustavni soud ci policii

Bohužel v tomto státě to nelze!!!!!!!!!!!

dala bych to k soudu a záleželo by, jak velká škoda by mi byla způsobena..pokud by to byla velká škoda, sehnala bych si právníka..

domluvou s exekutorem o náhradě škody v případě negativního přístupu trestním oznámením na exekutora

doufám, že to nikdy řešit nebudu

e

chtěla bych náhradu škody

Jak? To asi nejde ne? Asi bcych ho zastřeliol na místě. Nic jiného si ty paka nezaslouží...

komunikace, právní zástupce

kontaktovala bych právníka a poradila bych se s ním, jak mám dále postupovat

měl by nahradit škodu, kterou v rámci exekučního řízení způsobil, popřípadě by výše této škody mohla být odečtena z dluhu

mimosoudni vyrovnani, kontaktovat media, u soudu

nafocení, sepsání, udání

nárok na náhradu škody vůči státu a exekutorovi

NEBRÁNILA,MĚ SE TO NESTANE

Nechal bych si vystavit znalecký posudek a obrátil bych se na orgán, kterému přísluší řešení pochybení exekutorů

Nejprve bych si zjistila kdo to exekutor je a na co má a nemá právo. Někde na úřadě, nebo v nějakých neziskovkách. A určitě bych se o dalších krocích poradila s odborníkem. Toto téma není má parketa.

Nejprve bych situaci řešil přímo s exekutorem a oprávněným, u kterého mám dluh...pokud by to nepomohlo snažil bych se brátit na vyšší orgány, přímo okresní soud u kterého je exekuce vyřizována, ale upřímně nevím kde a jak bych pořídil...naštěstí jsem se do takové situace zatím nedostal...

Nemám tušení.

Není obrana

Nepřemýšlím nad exekucemi, nechci mít s nimi nic společného a dělám vše proto, aby se mě nemusely týkat... žádné dluhy - když na "to" nemám, nekupuji si "to"...

Netusim,jaké mám možnosti.

Netuším

netuším a doufám, že to nikdy řešit nebudu...

netuším doufám, že do takové situace se nikdy nedostanu

neumím přesně říct

nevim

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím (celkově je otazník špatně sestaven, chybí možnosti nevím, jsme nuceni ke konkrétním odpovědím i bez znalosti, myslím, že pro Vás bude mít velice malou vypovídací hodnotu :( )

Nevím, myslím, že to už je to nejmenší, když mi někdo začne zabavovat majetek či střechu nad hlavou..

nijak

Nijak, jelikož se práva člověk v České republice nedomůže. Nepomůže ani obrátit se na exekutorskou komoru.

Obrátil bych se na lidi, kteří s tím mají zkušenosti

obrátil bych se na Policii České republiky...

obrátil bych se na právníka

Obrátil bych se na soud

Obrátil bych se na soud.

obrátila by jsem se na právníka aby mi poradil, co a jak

obratila bych se na exekucni komoru

obrátila bych se na exekuční komoru a posléze na mítně a věcně příslušný soud

Obrátila bych se na nadřízeného exekučního úřadu a dala prošetřit postup při exekučním řízení.

obratila bych se na nektereho ze svych znamych pravniku a pozadala ho o radu

obrátila bych se na právníka

obrátila bych se na právníka přece :)

obrátila bych se na právníka, prostudovala bych si zákony související s touto problematikou

Obrátila bych se na svého právníka.

Obrátila bych se zase já na státní orgány. Po pracovních zkušenost v advokacii, abych na exekutora podala žalobu. Exekutoři nedělají svou práci dobře...nemají takovou pravomoc jak oni si myslí. A stát je od toho, aby jim ty pravomoce ukázal a dohlédl na to, aby je plnili, tak jak povinní budou plnit svou povinnosti proti svému dluhu!

Obrátila bych se zřejmě na exekuční firmu, případně na soud.

odvolala bych se na příslušný orgán

Podal byl stížnost na Exekutorský úřád

podala bych na exekutora stížnost

Podala bych na exekutora žaloby v rámci civilního řízení a chtěla bych op něm náhradu škody.

podala bych na něj žalobu

Podala bych na něj žalobu.

podala bych návrh k zahájení občanskoprávního řízení s požadavek o nahrazení škdy vzniklé v souvislosti s nezákonným postuoem exekutora

podala bych stížnost

podala bych žalobu

Podání stížnosti komoře exekutorů, případně soudu.

Podáním stížnosti exekutorské komoře

Podaním trestního oznámení na exetura.

podanim trestniho oznameni za zproneveru.

Podáním žaloby ke krajskému soudu, stížnost na činnost exekutora k exekutorské komoře

podáním žaloby na způsobenou škodu

podáním žaloby o náhradu škody k příslušnému exekučnímu soudu, podání stížnosti na dotčného exekutora exekutorské komoře

podnětem exekutorské komoře, trestním oznámením, žalobou dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci...

Pomocí právníka a žaloby na poškození majetku.

Poradil bych se s právníkem

Poradila bych se s právníkem

poradit se s ombudsmanem

poradna/soud

Požádala bych o zakoupení nové věci stejné hodnoty a kvality jako byla věc poškozená, ale pouze v případě, že věc by měla být navrácena.

Požadoval bych aby exekutor prokázal ze škodě nešlo zabránit a pokud ano tak aby uhradil škodu. Pravděpodobně je již popsáno nějakým paragrafem, tedy bych nejprve asi přečetl EZ jak přesně postupovat.

Požadovala bych náhradu škody, právní cestou. U exekuce bych si zaopatřili svědky, že škoda se stala v exekučním řízení.

Pravděpodobně bych dala na doporučení právníka. Předpoládám, že soudně.

právně

právně

právní cestou

právní cestou

právní cestou, ale málokdo si tuto volbu může dovolit.

Právní cestou.

Právní cestou.

přes soud

Skrze právníka.

skrze soudní cestu

soud

soud

soud

soudem

soudem

soudně

soudně

soudně

soudně

Soudne

Soudně

Soudně, jinak to ani nelze.

soudně, stížností u obudsmana

soudně...

soudní cestou

SOUDNÍ CESTOU

soudní cestou

Soudni cestou

soudni cestou, za pomoci pravnika

Soudní cestou.

Soudni proces, ale protoze neverim po zkusenostech znamych ceskym soudum tak spise k Evropskemu soudu pro lidska prava a pokud by ta skoda byla vuci nekomu invalidnimu z rodiny (znam pripad kdy vzal vozickari vozicek z pod neho a vyhnal jeho asistenta) tak bych si na nej nejspise najal partu ranaru... Vim je to tvrde, ale byla by to k jejich agresi primerena obrana.

soudni rizeni

soudním řízením

Spravnim rizenim

stěžovala bych si

Stěžovala bych si na exekutorské komoře, popřípadě podala oznámení o tom, že mi byla způsobena škoda.

stížnost na vyšší instance

stížnost, při neúspěchu žaloba

stížností u exekutorské komory a zároveň podáním žaloby u soudu

stížností, žalobou

těžko říci..pravděpodobně oprávněným orgánům..Ale netuším, které to jsou:)

těžko říct,moc cest není ale jedna by se určitě našla

To nevím, přeci by exekutor měl zaplatit, když on způsobil. Bránil bych se až podle situace, netuším jak.

Toto se mi stalo jako třetí osobě, ale právní zástupce mi doporučil, abych žalobu o náhradu škody nepodávala, pravděpodobnost úspěšnosti byla 10-20%. Jinak: při neoprávněném zabavení věci lze podat Excidační žalobu.

trestni oznameni

Trestním oznámením

U soudu a exekutorské komory.

Už se mi to stalo, a obrátila jsem se na advokáta a šli jsem s tím před soudní řízení a do dnes se nic nevyřešilo.

v rámci exekučního řízení nelze. Samostatným uplatněním nároku na náhradu škody buď proti exekutorovi, nebo proti státu (dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci)

Vylučovací žaloba na zabavané věci, uplatnění žaloby na náhradu škody způsobenou špatným úředním postupem

Vymáhal/a bych na exekutorovi finanční odškodné nebo náhradu poškozené věci

vyžádala napravení škody od zaměstnavatele daného exekutora..

zabít

zaplatila bych dluh

zavolal bych kamáradovi od policie a nechal si poradit

Zažalovala bych exekutora za poškození majetku.

zničil bych ho právně a materiálně a psychicky

žádal bych náhradu škody v civilním řízení

žaloba

žaloba exekutora

Žaloba proti exekutorovi

Žaloba.

žalobním návrhem na náhradu škody

žalobou

žalobou

žalobou

Žalobou :)

žalobou na náhradu škody

Žalobou na náhradu škody proti exekutorovi..

Žalobou na náhradu škody v občanskoprávním řízení.

žalobou na náhradu škody, popř. žaloba za ušlý zisk,...

žalobou u soudu

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Bydliště:

  • odpověď Velkoměsto (kolem 1000000 ob.):
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 6. Z jakého jste kraje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Ekonomická aktivita:

5. Bydliště:

6. Z jakého jste kraje?

7. Máte nějaké zkušenosti s exekucemi?

8. Jak vnímáte exekuci jako prostředek k vymožení práva?

9. Obrátili byste se na exekutora, pokud byste se ocitli v situaci, kdyby Vám mohl být nápomocen?

10. Myslíte si, že se s nařízením exekuce dluh povinného neúměrně zvýší?

11. Nařízením exekuce vznikají exekutorovi náklady. Kým si myslíte, že by měly být hrazeny?

12. Doslechli jste se někdy, že soudní exekutor způsobil při výkonu exekuce škodu?

14. Myslíte si, že je exekutor odpovědný za škodu, kterou způsobil při výkonu exekuce?

15. Myslíte si, že je za škodu způsobenou exekutorem v exekučním řízení odpovědný stát?

16. Myslíte si, že způsobení škody exekutorem povinnému v exekučním řízení by mělo mít za následek zastavení exekuce, i když by tím byla poškozena práva oprávněného?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Ekonomická aktivita:

5. Bydliště:

6. Z jakého jste kraje?

7. Máte nějaké zkušenosti s exekucemi?

8. Jak vnímáte exekuci jako prostředek k vymožení práva?

9. Obrátili byste se na exekutora, pokud byste se ocitli v situaci, kdyby Vám mohl být nápomocen?

10. Myslíte si, že se s nařízením exekuce dluh povinného neúměrně zvýší?

11. Nařízením exekuce vznikají exekutorovi náklady. Kým si myslíte, že by měly být hrazeny?

12. Doslechli jste se někdy, že soudní exekutor způsobil při výkonu exekuce škodu?

14. Myslíte si, že je exekutor odpovědný za škodu, kterou způsobil při výkonu exekuce?

15. Myslíte si, že je za škodu způsobenou exekutorem v exekučním řízení odpovědný stát?

16. Myslíte si, že způsobení škody exekutorem povinnému v exekučním řízení by mělo mít za následek zastavení exekuce, i když by tím byla poškozena práva oprávněného?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tyrychtrová, L.Povědomí občanů ČR o odpovědnosti exekutora za způsobenou škodu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://povedomi-obcanu-cr-o-odpoved.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.