Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí občanů ČR o právní ochraně zvířat

Povědomí občanů ČR o právní ochraně zvířat

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Dolejšová
Šetření:13. 03. 2021 - 27. 03. 2021
Počet respondentů:223
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Veronika Dolejšová, jsem studentkou Metropolitní univerzity Praha, oboru Veřejná správa. Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé bakalářské práce. Ta se zabývá právní ochranou zvířat a jejím uplatňováním.

Dotazník je anonymní, prosím Vás, abyste proto odpovídali pravdivě a odpovědi si nikde nevyhledávali.

Děkuji Vám předem za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14565,02 %65,02 %  
muž7834,98 %34,98 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 25 let10948,88 %48,88 %  
26 – 35 let5424,22 %24,22 %  
46 – a více let3013,45 %13,45 %  
36 – 45 let229,87 %9,87 %  
méně než 18 let83,59 %3,59 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou10245,74 %45,74 %  
vysokoškolské -Bc.4620,63 %20,63 %  
vysokoškolské -Ing., Mgr., PhDr., ...3113,9 %13,9 %  
vyšší odborné219,42 %9,42 %  
základní146,28 %6,28 %  
středoškolské s výučním listem94,04 %4,04 %  

Graf

4. Zajímali jste se někdy v životě o právní ochranu zvířat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10245,74 %45,74 %  
ne9442,15 %42,15 %  
nevím2712,11 %12,11 %  

Graf

5. Je právní ochrana zvířat v České republice dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11149,78 %49,78 %  
nevím8136,32 %36,32 %  
ano3113,9 %13,9 %  

Graf

6. Je v současné době podle právního rádu ČR zvíře považováno za věc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10547,09 %47,09 %  
ano6227,8 %27,8 %  
nevím5625,11 %25,11 %  

Graf

7. Je v současné době zákonem zakázaný chov zvířat v nevhodných podmínkách (množírnách)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14966,82 %66,82 %  
ne4319,28 %19,28 %  
nevím3113,9 %13,9 %  

Graf

8. Setkali jste se někdy s týráním zvířat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11149,78 %49,78 %  
ano10647,53 %47,53 %  
nevím62,69 %2,69 %  

Graf

9. O jaké zvíře se v případě týrání jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal/a jsem se s týráním11551,57 %51,57 %  
pes8638,57 %38,57 %  
kočka3415,25 %15,25 %  
kůň2410,76 %10,76 %  
hlodavci125,38 %5,38 %  
Mlok10,45 %0,45 %  
Skot10,45 %0,45 %  
Jen v televizi10,45 %0,45 %  
V televizi 10,45 %0,45 %  
kapr, hospodářská zvířata10,45 %0,45 %  
ovce, prasata, kozy, krokodýl, had, lvi, lamy, zebry...a jiné ;)10,45 %0,45 %  
Exotická zvířata10,45 %0,45 %  
ovce10,45 %0,45 %  
za týrání považuji i velkochovy, takže...10,45 %0,45 %  
skot, prasata, drůbež, vodní ptactvo, králíci, ryby, ptáci, lesní zvěř...10,45 %0,45 %  
prase10,45 %0,45 %  
velkochovy10,45 %0,45 %  

Graf

10. Co z následujících možností považujete za týrání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzické násilí na zvířeti21897,76 %97,76 %  
chov zvířat v nevhodných podmínkách20993,72 %93,72 %  
omezování výživy a napájení20190,13 %90,13 %  
bezdůvodné usmrcení18884,3 %84,3 %  
opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit16373,09 %73,09 %  
omezování pohybu16272,65 %72,65 %  
překrmování zvířete11852,91 %52,91 %  
nedovolený chirurgický zákrok9442,15 %42,15 %  
nedovolený chirurgický zákon6026,91 %26,91 %  
Omezovat ho k čemu se narodilo10,45 %0,45 %  
V podstatě všechny výše uvedené odpovědi, v případě, že se jedná o úmysl uškodit záměrně zvířeti a zvíře.10,45 %0,45 %  
Změna majitele baz závažneho důvodu10,45 %0,45 %  
Přivazování k nějakému předmětu, zalepování pacek, tahání za ocas, násilné držení10,45 %0,45 %  
§ 4 zákona na ochranu zvířat10,45 %0,45 %  
u dalších možností záleží na okolnostech, omezovat zvíře na pohybu dlouhodobě je určitě týrání, bránit mu vyběhnout do silnice rozhodně týrání není, totéž s chirurgickými zákroky - pokud zvířeti neublíží a je proveden pod narkózou, nevidím problém, jinak ano10,45 %0,45 %  
omezení pohybu a množství potravy/napájení - záleží na míře10,45 %0,45 %  
Chemické pokusy 10,45 %0,45 %  
Nevhodný transport, nevhodné usmrcení - myslím na jatkách, kdy je se zvířaty špatně zacházeno.10,45 %0,45 %  
Nedostatečná péče, např. pes nechodí ven ale je pouze na zahradě/v bytě10,45 %0,45 %  
Provádět experimentální pokusy10,45 %0,45 %  
drtivá většina praktik živočišného průmyslu včetně zcela legálních úkonů, namátkou postupy dle §7 odst. 3 zákona 246/1992 Sb.10,45 %0,45 %  
cokoliv, co by se mi nelíbilo kdyby někdo páchal na druhém člověku10,45 %0,45 %  
Vše co zvířeti způsobí nepohodlí - nedodržování Welfare10,45 %0,45 %  

Graf

11. Jsou trestní sazby za týrání zvířat dostatečné? (až 6 let odnětí svobody)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou příliš nízké11953,36 %53,36 %  
jsou dostatečné10044,84 %44,84 %  
jsou příliš vysoké41,79 %1,79 %  

Graf

12. Měly by být trestní sazby za týrání zvířat na stejné úrovni jako v případech týrání lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13158,74 %58,74 %  
ne6629,6 %29,6 %  
nevím2611,66 %11,66 %  

Graf

13. Víte na jaký orgán se obrátit v případě, že se setkáte s týráním zvířete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13259,19 %59,19 %  
ne9140,81 %40,81 %  

Graf

14. Vypište na jaký orgán se obrátíte v případě, že se setkáte s týráním zvířete.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policie ČR2418,18 %10,76 %  
Policie2317,42 %10,31 %  
Veterinární správa53,79 %2,24 %  
PČR53,79 %2,24 %  
Krajská veterinární správa 43,03 %1,79 %  
Ochránci zvířat21,52 %0,9 %  
policie, veterinární správa21,52 %0,9 %  
Městský úřad 21,52 %0,9 %  
15821,52 %0,9 %  
KVS21,52 %0,9 %  
ostatní odpovědi Linka 158
Policie a KVS
Nejprve se obrátím na nějaký spolek pro ochranu zvířat. A oznámím týrání společně se spolkem a policií
Policie, krajská veterinární správa
Policie ČR, Veterinární klinika
Welfare
Policie CR.
Veterinární správa, PČR
Obecní úřad, Policie CR
Městkou policii
PČR, Krajská veterinární správa
Policie ČR
Policie, kvs
veterinární správu
Ochránci přírody, policie
pokud bych se setkala se závažným týráním zvířete, ohlásila bych to na PČR
SVS
PČR, KVS, ORP
Na policii, na záchrannou stanici apod.
Policie, Liga na ochranu zvířat
Policie ČR, Státní veterinární správa
policie nebo obec
KVS, různé organizace
policie, veterinární zpráva, veterina
Česká veterinární správa
PČR, tim nic nezkazim
Policie, odbor životního prostředí
Policie, případně Veterinární správa
Státní veterina (nevím jak je oficiální název), Policie ČR
Policie ČR, případně chovné stanice, útulky
Policii ČR
Prvotně na policii
Policie, obecní úřad, krajská veterinární správa
Obrátil bych se na policii ČR
Policie nebo nějaká veterinární správa jestli něco takoveho existuje, musel bych googlit
Veterinární správa, městský úřad a pokud je to akutní, tak Policie ČR.
Obecní úřad, veterinářská správa, policie
Šťastní veterinární správa
policie, ochranci zvirat - čsop zo
Policie, ochránci zvířat
Krajská veterinární správa nebo policie České republiky
Veterinární správa nebo PČR
policie, veterinární správa?
KVS dle kraje a řeší ÚKOZ při MZe ČR
Obecní policie
Kvs, spilky na ochranu zvirat...
správní orgán
na policii, kteří by měli kontaktovat veterinární správu - popřípadě volat rovnou tam
Policie ČR a nejbližší záchranná stanice
Státní veterinární správa, PČR, Ochrana zvířat
Stanice pro ochranu zvířat, policie (případně převelí jinam), hasiči
veterinarni sprava, policie
Policie.
Veterinář, policie
Policie, státní zemědělská a veterinární správa
Policie ČR, či se poradit s nějakou nadací ochránců zvířat
czi
veterinární správa, Policie ČR, obecní úřad
policie čr,liga pro týrání zvířat
Státní veterinární správa, popř. obecní úřad a následné sledování jeho kroků, Policie ČR a následné sledování, jak činí
na policii
6146,21 %27,35 % 

Graf

15. Víte na jaký orgán se obrátit v případě, že naleznete toulavé nebo opuštěné zvíře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15469,06 %69,06 %  
ne6930,94 %30,94 %  

Graf

16. Vypište na jaký orgán se obrátíte v případě, že naleznete toulavé nebo puštěné zvíře.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Městská policie2012,99 %8,97 %  
Policie 2012,99 %8,97 %  
Útulek 95,84 %4,04 %  
Policie ČR63,9 %2,69 %  
Záchranná stanice42,6 %1,79 %  
PČR31,95 %1,35 %  
21,3 %0,9 %  
15821,3 %0,9 %  
Městský úřad a útulek 21,3 %0,9 %  
Obecní úřad21,3 %0,9 %  
ostatní odpovědi Útulek, policie
Útulek, ochránci zvířat
Útulek nebo nějakou stanici
PČR či útulek
Městská policie.
Útulek pro zvířata v nouzi
Je spoustu útulků a depozit a v případě plného stavu odkazují na jiné. Např.: Psí naděje, fousy, hb Mikeš, štastné uši a jejich druhá šance,....
PČR, útulek
Záchytná stanice
Policie , nebo odchytova stanice.
Obecní úřad s místní působností
Příslušná záchranná stanice
veterinární správa, odchytová stanice, útulek
Městský úřad
Odchytova stanice či útulek pro zvirata
Obec
Ochránci přírody, policie
MP, obecní úřad
na záchrannou stanici pro zvířata
místní útulek, městská policie
Bych se zeptala otce.
policie ČR, záchranné stanice
Městská policie spravující útulky
Městský útulek. Městskou policii. Vyfotím a vyvěsím na sítě
Policie, zvíře odchytne a odveze do útulku
obecní/městský úřad, městskou policii
Odchyt zvířat.
Záchranná stanice pro opuštěná zvířata
Zavolala bych na městskou policii
Policie, Liga na ochranu zvířat, nejbližší útulek pro opuštěná zvířata
Městská policie či obecní úřad
Policie nebo útulek
Městská policie, příp. Státní policie
policie, útulek,
MP, mam overeno, nekolikrat jsem volal
policie, útulek
Útulek města, policie
policie, nejbližší útulek
Police ČR
Policie ČR, útulek
útulek nebo odchytovou službu
Úřad města
Policie ČR, Obecní úřad
MÚ, MP či útulek
Taktéž na policii
Záchranná stanice, Veterinární správa
Útulek s odchytovou službou
Městská policie nebo nějaky útulek
Policie ČR, Městská policie
Státní veterinární správa.
Městská policie nebo v Plzni pan Makoň
Městská policie, policie ČR
Ochránci zvířat
Veterinární orgán, případně policie ČR
Odchyt zvěře
156
Městská policie, místní samospráva
Městská policie, městský úřad
policie, hasiči
ochranci zvirat
Policie, útulek, zvířecí záchranka
Útulek, policie a veterinář
MP
Záchrannou stanici
google...
veterinární služba v místě týrání (OVS, KVS, SVS ČR)
Obecní policie
stanice s opustenými zvířatami
Odchytova sluzba
útulek,policie
na policii, kde by mi popřípadě mohli dát kontakt na nejbližší útulek - odchytovou službu nebo by je kontaktovala samotná policie
Městská policie, Útulky
Chovná stanice, útulek, farma (při nejhorším policie převelí jinam)
zachrana stanice
Strážníci městské policie, chovatelská stanice
Veterinární, policie
policie ČR, odchytové stanice
Veterinární klinika. V případě nebezpečného zvířete odchytová služba.
Také bych asi volala policii
městská policie nebo útulek, případně organizace pro záchranu zvířat
ve větším městě asi na městskou policii, na vesnici se zkusit obrátit na obecní úřad, pokud to bude v rámci otevírací doby
obecní úřad či útulek
ne na orgán, ale naútulek pro nalezená zvířata nebo opět na policii v případě odchytu
8454,55 %37,67 % 

Graf

17. Pokud naleznete toulavé nebo opuštěné zvíře máte k němu ze zákona nějakou povinnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12154,26 %54,26 %  
ne5323,77 %23,77 %  
ano4921,97 %21,97 %  

Graf

18. Jsou trestní sazby za provozování množíren (chovu zvířat v nevhodných podmínkách) dostatečné? (až 10 let odnětí svobody)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou dostatečné12556,05 %56,05 %  
jsou příliš nízké9241,26 %41,26 %  
jsou příliš vysoké62,69 %2,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Zajímali jste se někdy v životě o právní ochranu zvířat?

5. Je právní ochrana zvířat v České republice dostatečná?

6. Je v současné době podle právního rádu ČR zvíře považováno za věc?

7. Je v současné době zákonem zakázaný chov zvířat v nevhodných podmínkách (množírnách)?

8. Setkali jste se někdy s týráním zvířat?

9. O jaké zvíře se v případě týrání jednalo?

10. Co z následujících možností považujete za týrání?

11. Jsou trestní sazby za týrání zvířat dostatečné? (až 6 let odnětí svobody)

12. Měly by být trestní sazby za týrání zvířat na stejné úrovni jako v případech týrání lidí?

13. Víte na jaký orgán se obrátit v případě, že se setkáte s týráním zvířete?

14. Vypište na jaký orgán se obrátíte v případě, že se setkáte s týráním zvířete.

15. Víte na jaký orgán se obrátit v případě, že naleznete toulavé nebo opuštěné zvíře?

16. Vypište na jaký orgán se obrátíte v případě, že naleznete toulavé nebo puštěné zvíře.

17. Pokud naleznete toulavé nebo opuštěné zvíře máte k němu ze zákona nějakou povinnost?

18. Jsou trestní sazby za provozování množíren (chovu zvířat v nevhodných podmínkách) dostatečné? (až 10 let odnětí svobody)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Zajímali jste se někdy v životě o právní ochranu zvířat?

5. Je právní ochrana zvířat v České republice dostatečná?

6. Je v současné době podle právního rádu ČR zvíře považováno za věc?

7. Je v současné době zákonem zakázaný chov zvířat v nevhodných podmínkách (množírnách)?

8. Setkali jste se někdy s týráním zvířat?

9. O jaké zvíře se v případě týrání jednalo?

10. Co z následujících možností považujete za týrání?

11. Jsou trestní sazby za týrání zvířat dostatečné? (až 6 let odnětí svobody)

12. Měly by být trestní sazby za týrání zvířat na stejné úrovni jako v případech týrání lidí?

13. Víte na jaký orgán se obrátit v případě, že se setkáte s týráním zvířete?

14. Vypište na jaký orgán se obrátíte v případě, že se setkáte s týráním zvířete.

15. Víte na jaký orgán se obrátit v případě, že naleznete toulavé nebo opuštěné zvíře?

16. Vypište na jaký orgán se obrátíte v případě, že naleznete toulavé nebo puštěné zvíře.

17. Pokud naleznete toulavé nebo opuštěné zvíře máte k němu ze zákona nějakou povinnost?

18. Jsou trestní sazby za provozování množíren (chovu zvířat v nevhodných podmínkách) dostatečné? (až 10 let odnětí svobody)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dolejšová, V.Povědomí občanů ČR o právní ochraně zvířat (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://povedomi-obcanu-cr-o-pravni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.