Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí občanů Uh. Hradiště o činnosti Oblastní charity Uh. Hradiště

Povědomí občanů Uh. Hradiště o činnosti Oblastní charity Uh. Hradiště

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Valová
Šetření:02. 04. 2012 - 15. 04. 2012
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):15 / 9.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 V rámci své bakalářské práce chci zjistit povědomí o činnosti charity na Uherskohradišťsku. Chtěla bych zjistit, zda se ví o službách, jak jsou využívány, jaké služby a centra. Výsledky z tohoto dotazníku vyhodnotím a využiji v bakalářské práci. 

Zabere Vám jen chvilinku a budu ráda, když si ji uděláte a vyplníte mi dotazník.

 

Odpovědi respondentů

1. V jaké části Uherského Hradiště bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Uherské Hradištěotázka č. 2, Sadyotázka č. 2, Véskyotázka č. 2, Míkoviceotázka č. 2, Mařaticeotázka č. 2, Jarošovotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Míkovice2239,29 %39,29 %  
Uherské Hradiště1323,21 %23,21 %  
Mařatice1119,64 %19,64 %  
Sady58,93 %8,93 %  
Vésky47,14 %7,14 %  
Jarošov11,79 %1,79 %  

Graf

2. Víte o činnosti Oblastní charity Uherské Hradiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4173,21 %73,21 %  
ne1526,79 %26,79 %  

Graf

3. Pokud znáte činnost Oblastní charity Uherské Hradiště, odkud o ní víte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé2458,54 %42,86 %  
rodina2048,78 %35,71 %  
internet1843,9 %32,14 %  
církev1126,83 %19,64 %  
noviny717,07 %12,5 %  
akce charity717,07 %12,5 %  
škola614,63 %10,71 %  
letáky614,63 %10,71 %  
charita512,2 %8,93 %  
lékař512,2 %8,93 %  
úřad12,44 %1,79 %  

Graf

4. Využili jste Vy nebo někdo známí služby Oblastní charity Uherské Hradiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2765,85 %48,21 %  
ano1434,15 %25 %  

Graf

5. O jaké centrum se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Centrum denních služeb pro seniory214,29 %3,57 %  
humanitární sklad17,14 %1,79 %  
dobrovolnické centrum17,14 %1,79 %  
dobrovolnické17,14 %1,79 %  
centrum denních služeb pro seniory v Rybárnách17,14 %1,79 %  
občanskou poradnu17,14 %1,79 %  
pečovatelské centrum17,14 %1,79 %  
půjčení zdravotních pomůcek17,14 %1,79 %  
dovoz obědů17,14 %1,79 %  
asistence17,14 %1,79 %  
ostatní odpovědi darovali jsme oblečení
centrum pro seniory
pomoc při Tříkrálové sbírce
321,43 %5,36 % 

Graf

6. Byli jste spokojeni se službou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1178,57 %19,64 %  
nevím321,43 %5,36 %  

Graf

7. Jak hodnotíte poskytované služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2750 %12,5 %  
1642,86 %10,71 %  
317,14 %1,79 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.58
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.27
Směrodatná odchylka:0.51
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Změnili byste něco na službě? Co by to bylo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ani ne

jsem spokojená

na službě ne, ale zvýšila bych kapacitu v domovech pro seniory

ne

ne

ne

ne

Ne

ne, byli spokojeni

nevím

nevím

nevím

pomáhá, tak není třeba něco měnit.

Pomohlo to a byla jsem ráda, že pomáhám i já, takže bych nic neměnila

9. Chybí Vám nějaká služba v rámci poskytovaných služeb Oblastní charity Uherské Hradiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5394,64 %94,64 %  
ano35,36 %5,36 %  

Graf

10. Jaká služba Vám chybí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domov pro seniory v Uherském Hradišti133,33 %1,79 %  
centrum pro volný čas dětí, je tu sice Tulip, ale chtělo by to například něco na výuku praktických věcí do života133,33 %1,79 %  
Domov pro seniory, je jich nedostatek133,33 %1,79 %  

Graf

11. Využili byste služeb Oblastní charity Uherské Hradiště v budoucnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2951,79 %51,79 %  
ano2239,29 %39,29 %  
ne58,93 %8,93 %  

Graf

12. Využíváte služby jiné organizace, která poskytuje sociální služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5394,64 %94,64 %  
ano35,36 %5,36 %  

Graf

13. O jakou organizaci se jedná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domov pro seniory v Bojkovicích133,33 %1,79 %  
domov pro seniory ve Štěpnicích133,33 %1,79 %  
sociální služby Buchlovice133,33 %1,79 %  

Graf

14. Váš věk je?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22916,07 %16,07 %  
23610,71 %10,71 %  
1958,93 %8,93 %  
2535,36 %5,36 %  
2935,36 %5,36 %  
2735,36 %5,36 %  
2123,57 %3,57 %  
1823,57 %3,57 %  
4323,57 %3,57 %  
3023,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 20
16
40
42
24
26
49
48
38
45
57
34
37
10
33
14
15
1933,93 %33,93 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26
Minimum:15
Maximum:48
Variační rozpětí:33
Rozptyl:65.41
Směrodatná odchylka:8.09
Medián:23
Modus:22

Graf

15. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3867,86 %67,86 %  
muž1832,14 %32,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Pokud znáte činnost Oblastní charity Uherské Hradiště, odkud o ní víte?

  • odpověď internet:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Byli jste spokojeni se službou?

4. Využili jste Vy nebo někdo známí služby Oblastní charity Uherské Hradiště?

  • odpověď ano:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Byli jste spokojeni se službou?

11. Využili byste služeb Oblastní charity Uherské Hradiště v budoucnosti?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi církev na otázku 3. Pokud znáte činnost Oblastní charity Uherské Hradiště, odkud o ní víte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jaké části Uherského Hradiště bydlíte?

2. Víte o činnosti Oblastní charity Uherské Hradiště?

3. Pokud znáte činnost Oblastní charity Uherské Hradiště, odkud o ní víte?

4. Využili jste Vy nebo někdo známí služby Oblastní charity Uherské Hradiště?

6. Byli jste spokojeni se službou?

9. Chybí Vám nějaká služba v rámci poskytovaných služeb Oblastní charity Uherské Hradiště?

11. Využili byste služeb Oblastní charity Uherské Hradiště v budoucnosti?

12. Využíváte služby jiné organizace, která poskytuje sociální služby?

14. Váš věk je?

15. Vaše pohlaví je?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jaké části Uherského Hradiště bydlíte?

2. Víte o činnosti Oblastní charity Uherské Hradiště?

3. Pokud znáte činnost Oblastní charity Uherské Hradiště, odkud o ní víte?

4. Využili jste Vy nebo někdo známí služby Oblastní charity Uherské Hradiště?

6. Byli jste spokojeni se službou?

9. Chybí Vám nějaká služba v rámci poskytovaných služeb Oblastní charity Uherské Hradiště?

11. Využili byste služeb Oblastní charity Uherské Hradiště v budoucnosti?

12. Využíváte služby jiné organizace, která poskytuje sociální služby?

14. Váš věk je?

15. Vaše pohlaví je?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Valová, T.Povědomí občanů Uh. Hradiště o činnosti Oblastní charity Uh. Hradiště (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://povedomi-obcanu-uh-hradiste.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.