Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o realitních kancelářích (diplomová práce)

Povědomí o realitních kancelářích (diplomová práce)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Peťa
Šetření:22. 10. 2012 - 21. 11. 2012
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):17 / 11.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

v rámci zpracovávání diplomové práce se na Vás obracím s prosbou o vyplnění předloženého dotazníku. Získané informace budou důležitou součástí mé diplomové práce a pomohou ke zkvalitnění poskytovaných služeb realitních kanceláří. Děkuji za Váš čas a ochotu.
Bc. Tomáš Peťa

Odpovědi respondentů

1. Jak hodnotíte obecně činnost realitních kanceláří? (hodnoťte známkou jako ve škole 1-5)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý6255,36 %55,36 %  
chvalitebný2522,32 %22,32 %  
dostatečný2017,86 %17,86 %  
nedostatečný32,68 %2,68 %  
výborný21,79 %1,79 %  

Graf

2. Jaké činnosti považujete za typické pro realitní kanceláře? (1-naprosto souhlasím, 2-souhlasím, 3-nemám názor, 4-nesouhlasím, 5-naprosto nesouhlasím) (zatrhněte prosím pouze jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Poradenské služby2.2951.351
Veřejné dražby3.3130.822
Internetové aukce a výběrová řízení3.3130.84
Výběrová řízení a veřejné obchodní soutěže3.5090.821
Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmů nemovitostí1.2950.44
Právní servis v celém rozsahu2.1961.122
Zajištění hypotečního úvěru2.671.203
Zajištění znaleckého posudku2.2951.029
Advokátní úschovu hotovosti2.8571.73
Pojištění nemovitostí2.9021.124
Podání přiznání z daně z převodu nemovitosti na FÚ31.286
Zajištění předávacích protokolů (převod vody, plynu, elektřiny)2.4641.57
Inzerce1.4460.569

Graf

3. Využil/a byste v případě potřeby služeb realitní kanceláře? (zatrhněte prosím pouze jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, využil/a bychotázka č. 4, Nevím, nemohu posouditotázka č. 4, Ne, nevyužil/a bych. Proč?otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, využil/a bych4741,96 %41,96 %  
Nevím, nemohu posoudit3833,93 %33,93 %  
Ne, nevyužil/a bych. Proč?1311,61 %11,61 %  
Ano, využil bych119,82 %9,82 %  
Ne, nevyužil bych. Proč?32,68 %2,68 %  

Graf

4. Co by pro Vás bylo rozhodující, abyste využil/a služeb realitní kanceláře? (zatrhněte jednu nebo více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Očekávám, že realitní kancelář je schopna oslovit více potencionálních zájemců5665,88 %50 %  
Administrativní postup zvládne realitní kancelář lépe3440 %30,36 %  
Je to nejrychlejší řešení2731,76 %24,11 %  
Řešení odborných problémů svěřuji do rukou odborníků2529,41 %22,32 %  
Nemám dostatečné zkušenostmi a nejsem v tomto oboru zběhlý/á2529,41 %22,32 %  
Vlastní pohodlnost2023,53 %17,86 %  
Nemám dostatečné zkušenostmi a nejsem v tomto oboru sběhlý89,41 %7,14 %  

Graf

5. Co by u Vás rozhodovalo při výběru realitní společnosti? (hodnoťte každou z odpovědí známkou jako ve škole 1-5)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dobré jméno společnosti1.5290.602
Doporučení přátel1.4710.72
Předchozí dobrá zkušenost1.3180.546
Dostupnost2.2590.874
Kvalitní poskytované služby1.40.452
Široká nabídka poskytovaných služeb1.9290.889
Bonusy a služby zdarma2.4241.256
Reklama2.8821.727
Dlouholetá tradice2.1061.083

Graf

6. Znáte nějaké realitní kanceláře? (zatrhněte realitní kanceláře, které znáte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Real spektrum9080,36 %80,36 %  
Sting6255,36 %55,36 %  
Re/Max5851,79 %51,79 %  
Blue-real2825 %25 %  
Dvl Brno reality87,14 %7,14 %  
GPT reality32,68 %2,68 %  
Attiko21,79 %1,79 %  
I.E.T. reality21,79 %1,79 %  

Graf

7. Znáte realitní společnost Gaute?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, znám ji z propagačních materiálůotázka č. 8, Ano, známotázka č. 8, Ne, neznám nikdy jsem o ni neslyšel/aotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám nikdy jsem o ni neslyšel/a6658,93 %58,93 %  
Ano, znám ji z propagačních materiálů3733,04 %33,04 %  
Ano, znám98,04 %8,04 %  

Graf

8. Které služby podle Vás realitní kancelář Gaute nabízí? (zatrhněte, které znáte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Realitní služby4297,67 %37,5 %  
Služby pro developery1841,86 %16,07 %  
Poradenská činnost1739,53 %15,18 %  
Právní servis1227,91 %10,71 %  
Dražby a výběrová řízení49,3 %3,57 %  
Internetové aukce a výběrová řízení49,3 %3,57 %  
Veřejné dražby36,98 %2,68 %  
Výběrová řízení a veřejné obchodní soutěže12,33 %0,89 %  

Graf

9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Známá vs. Neznámá2-1-0-1-2-0.8440.665
Malá vs. Velká2-1-0-1-20.4670.738
Úspěšná vs. Neúspěšná2-1-0-1-2-0.40.596
Nežádaná vs. Žádaná2-1-0-1-20.2890.694
Líbivá vs. Nelíbivá2-1-0-1-2-0.2220.351
Skomírající vs. Rozvíjející2-1-0-1-20.40.373
Aktivní vs. Neaktivní2-1-0-1-2-0.4890.783
Dostupná vs. Nedostupná2-1-0-1-2-0.5330.56
Staromódní vs. Moderní2-1-0-1-20.5110.428
Kvalitní vs. Nekvalitní2-1-0-1-2-0.3560.451
Neosobitá vs. Osobitá2-1-0-1-20.1780.324

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Spolupracoval/a jste s realitní kanceláří Gaute?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, spolupracoval/aotázka č. 11, Ne, nespolupracoval/aotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nespolupracoval/a3678,26 %32,14 %  
Ne, nespolupracoval919,57 %8,04 %  
Ano, spolupracoval/a12,17 %0,89 %  

Graf

11. Jak jste byl spokojen se službami realitní kanceláře Gaute? (1 velmi spokojen, 2 spíše spokojen, 3 spíše nespokojen, 4 velmi nespokojen, 5 nevím)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kvalita10
Cena10
Rychlost10
Odbornost10
Celková úroveň10
Serióznost10
Diskrétnost10
Důslednost10
Zájem10
Aktivita10

Graf

12. Jaké jsou pro Vás důležité následující vlastnosti realitní kanceláře Gaute? (1 velmi důležitá, 2 spíše důležitá, 3 spíše nedůležitá, 4 velmi důležitá, 5 nevím)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kvalita10
Cena10
Rychlost10
Odbornost10
Celková úroveň10
Serióznost10
Diskrétnost10
Důslednost10
Zájem10
Aktivita10

Graf

13. Jaké jsou typické vlastnosti pro realitní kancelář Gaute?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Profesionální vs. Neprofesionální2-1-0-1-2-20
Úzce zaměřená vs. Široce zaměřená2-1-0-1-210
Odborná vs. Neodborná2-1-0-1-2-20
Pomalá vs. Rychlá2-1-0-1-220
Důvěryhodná vs. Nedůvěryhodná2-1-0-1-2-20
Nedostatečně informující vs. Dostatečně informující2-1-0-1-220
Pojištěná vs. Nepojištěná2-1-0-1-200
Nedobročinná vs. Dobročinná2-1-0-1-200
Lokální vs. Celostátní2-1-0-1-200
Schopná vs. Neschopná2-1-0-1-2-20
Podporující online prodej vs. Nepodporující online prodej2-1-0-1-2-20

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. Uveďte prosím místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brno město6255,36 %55,36 %  
Brno okolí5044,64 %44,64 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6356,25 %56,25 %  
Muž4943,75 %43,75 %  

Graf

16. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-29 let6154,46 %54,46 %  
30-39 let2320,54 %20,54 %  
50 a více let1614,29 %14,29 %  
40-49 let119,82 %9,82 %  
Do 20-ti let10,89 %0,89 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6154,46 %54,46 %  
středoškolské4540,18 %40,18 %  
základní, vyučen(a)65,36 %5,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Co by u Vás rozhodovalo při výběru realitní společnosti? (hodnoťte každou z odpovědí známkou jako ve škole 1-5)

 • odpověď Doporučení přátel=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internetové aukce a výběrová řízení=2 na otázku 2. Jaké činnosti považujete za typické pro realitní kanceláře? (1-naprosto souhlasím, 2-souhlasím, 3-nemám názor, 4-nesouhlasím, 5-naprosto nesouhlasím) (zatrhněte prosím pouze jednu odpověď)
 • odpověď Kvalitní poskytované služby=1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama=4 na otázku 5. Co by u Vás rozhodovalo při výběru realitní společnosti? (hodnoťte každou z odpovědí známkou jako ve škole 1-5)

7. Znáte realitní společnost Gaute?

 • odpověď Ano, znám ji z propagačních materiálů:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známá [2-1-0-1-2] Neznámá: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní [2-1-0-1-2] Neaktivní: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.

8. Které služby podle Vás realitní kancelář Gaute nabízí? (zatrhněte, které znáte)

 • odpověď Realitní služby:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradenská činnost na otázku 8. Které služby podle Vás realitní kancelář Gaute nabízí? (zatrhněte, které znáte)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Právní servis na otázku 8. Které služby podle Vás realitní kancelář Gaute nabízí? (zatrhněte, které znáte)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známá [2-1-0-1-2] Neznámá: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Malá [2-1-0-1-2] Velká: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úspěšná [2-1-0-1-2] Neúspěšná: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nežádaná [2-1-0-1-2] Žádaná: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skomírající [2-1-0-1-2] Rozvíjející: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní [2-1-0-1-2] Neaktivní: -1 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní [2-1-0-1-2] Neaktivní: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostupná [2-1-0-1-2] Nedostupná: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známá [2-1-0-1-2] Neznámá: -1 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Služby pro developery na otázku 8. Které služby podle Vás realitní kancelář Gaute nabízí? (zatrhněte, které znáte)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skomírající [2-1-0-1-2] Rozvíjející: 1 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nespolupracoval/a na otázku 10. Spolupracoval/a jste s realitní kanceláří Gaute?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Líbivá [2-1-0-1-2] Nelíbivá: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalitní [2-1-0-1-2] Nekvalitní: -1 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neosobitá [2-1-0-1-2] Osobitá: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostupná [2-1-0-1-2] Nedostupná: -1 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Staromódní [2-1-0-1-2] Moderní: 1 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Staromódní [2-1-0-1-2] Moderní: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalitní [2-1-0-1-2] Nekvalitní: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, znám ji z propagačních materiálů na otázku 7. Znáte realitní společnost Gaute?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Malá [2-1-0-1-2] Velká: 1 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.

9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.

 • odpověď Líbivá [2-1-0-1-2] Nelíbivá: 0:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní [2-1-0-1-2] Neaktivní: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známá [2-1-0-1-2] Neznámá: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skomírající [2-1-0-1-2] Rozvíjející: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
 • odpověď Neosobitá [2-1-0-1-2] Osobitá: 0:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní [2-1-0-1-2] Neaktivní: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úspěšná [2-1-0-1-2] Neúspěšná: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Staromódní [2-1-0-1-2] Moderní: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známá [2-1-0-1-2] Neznámá: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
 • odpověď Nežádaná [2-1-0-1-2] Žádaná: 0:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní [2-1-0-1-2] Neaktivní: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
 • odpověď Skomírající [2-1-0-1-2] Rozvíjející: 0:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známá [2-1-0-1-2] Neznámá: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
 • odpověď Staromódní [2-1-0-1-2] Moderní: 0:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní [2-1-0-1-2] Neaktivní: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.

10. Spolupracoval/a jste s realitní kanceláří Gaute?

 • odpověď Ne, nespolupracoval/a:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známá [2-1-0-1-2] Neznámá: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úspěšná [2-1-0-1-2] Neúspěšná: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní [2-1-0-1-2] Neaktivní: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.

14. Uveďte prosím místo bydliště

 • odpověď Brno město:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Malá [2-1-0-1-2] Velká: 0 na otázku 9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.

15. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám dostatečné zkušenostmi a nejsem v tomto oboru sběhlý na otázku 4. Co by pro Vás bylo rozhodující, abyste využil/a služeb realitní kanceláře? (zatrhněte jednu nebo více možností)

16. Věk

 • odpověď 20-29 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, využil bych na otázku 3. Využil/a byste v případě potřeby služeb realitní kanceláře? (zatrhněte prosím pouze jednu odpověď)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám dostatečné zkušenostmi a nejsem v tomto oboru sběhlý na otázku 4. Co by pro Vás bylo rozhodující, abyste využil/a služeb realitní kanceláře? (zatrhněte jednu nebo více možností)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak hodnotíte obecně činnost realitních kanceláří? (hodnoťte známkou jako ve škole 1-5)

2. Jaké činnosti považujete za typické pro realitní kanceláře? (1-naprosto souhlasím, 2-souhlasím, 3-nemám názor, 4-nesouhlasím, 5-naprosto nesouhlasím) (zatrhněte prosím pouze jednu odpověď)

3. Využil/a byste v případě potřeby služeb realitní kanceláře? (zatrhněte prosím pouze jednu odpověď)

4. Co by pro Vás bylo rozhodující, abyste využil/a služeb realitní kanceláře? (zatrhněte jednu nebo více možností)

5. Co by u Vás rozhodovalo při výběru realitní společnosti? (hodnoťte každou z odpovědí známkou jako ve škole 1-5)

6. Znáte nějaké realitní kanceláře? (zatrhněte realitní kanceláře, které znáte)

7. Znáte realitní společnost Gaute?

8. Které služby podle Vás realitní kancelář Gaute nabízí? (zatrhněte, které znáte)

9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.

10. Spolupracoval/a jste s realitní kanceláří Gaute?

14. Uveďte prosím místo bydliště

15. Pohlaví

16. Věk

17. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak hodnotíte obecně činnost realitních kanceláří? (hodnoťte známkou jako ve škole 1-5)

2. Jaké činnosti považujete za typické pro realitní kanceláře? (1-naprosto souhlasím, 2-souhlasím, 3-nemám názor, 4-nesouhlasím, 5-naprosto nesouhlasím) (zatrhněte prosím pouze jednu odpověď)

3. Využil/a byste v případě potřeby služeb realitní kanceláře? (zatrhněte prosím pouze jednu odpověď)

4. Co by pro Vás bylo rozhodující, abyste využil/a služeb realitní kanceláře? (zatrhněte jednu nebo více možností)

5. Co by u Vás rozhodovalo při výběru realitní společnosti? (hodnoťte každou z odpovědí známkou jako ve škole 1-5)

6. Znáte nějaké realitní kanceláře? (zatrhněte realitní kanceláře, které znáte)

7. Znáte realitní společnost Gaute?

8. Které služby podle Vás realitní kancelář Gaute nabízí? (zatrhněte, které znáte)

9. Vyjádřete míru souhlasu s těmito tvrzeními o realitní kanceláři Gaute.

10. Spolupracoval/a jste s realitní kanceláří Gaute?

14. Uveďte prosím místo bydliště

15. Pohlaví

16. Věk

17. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Peťa, T.Povědomí o realitních kancelářích (diplomová práce) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://povedomi-realitnich-kancelar.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.