Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí respondentů o exekuci

Povědomí respondentů o exekuci

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Škodová
Šetření:26. 02. 2011 - 04. 03. 2011
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):25 / 20.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosím, věnujte pár minut k vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce.

Za Váš čas, který věnujete vyplňování dotazníku, Vám předem děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Dostali jste se někdy do obtížné finanční situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10365,19 %65,19 %  
ano 5534,81 %34,81 %  

Graf

2. Jak jste se do této obtížné finanční situace dostali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobními (rodinnými) problémy3054,55 %18,99 %  
ztrátou zaměstnání814,55 %5,06 %  
krachem zaměstnavatele (přestal platit mzdu)47,27 %2,53 %  
ručením35,45 %1,9 %  
kreditní karta11,82 %0,63 %  
hyotéka11,82 %0,63 %  
zadlužením11,82 %0,63 %  
blbostí11,82 %0,63 %  
úraz-půjčka11,82 %0,63 %  
výdaje převyšovali příjmy11,82 %0,63 %  
bezdůvodné odebrání 3/4 odměn11,82 %0,63 %  
vinou osoby žijící ve společné domácnosti11,82 %0,63 %  
koupě domu a jeho rekonstrukce11,82 %0,63 %  
díky otci11,82 %0,63 %  

Graf

3. Jak jste tuto obtížnou finanční situaci řešili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomocí rodiny, přátel, známých3054,55 %18,99 %  
půjčkou od banky1221,82 %7,59 %  
nalezením práce11,82 %0,63 %  
šetřením, počítáním příjmů a výdajů11,82 %0,63 %  
postupné splácení11,82 %0,63 %  
prodáním nemovitosti11,82 %0,63 %  
prací11,82 %0,63 %  
kradením11,82 %0,63 %  
omezení nepotřebných výdajů11,82 %0,63 %  
nijak11,82 %0,63 %  
úsporná opatření v rozpočtu11,82 %0,63 %  
pořád ještě řeším11,82 %0,63 %  
odpověd´1 a 211,82 %0,63 %  
nic11,82 %0,63 %  
vlastními silami11,82 %0,63 %  

Graf

4. Zaručili byste se za někoho, tzn. vzali byste někdy na sebe povinnost uspokojit pohledávku věřitele, v případě, že by tuto povinnost neplnil dlužník?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze v úzkém rodinném kruhu (sourozence, rodiče)8352,53 %52,53 %  
ne5534,81 %34,81 %  
nevím1811,39 %11,39 %  
ano21,27 %1,27 %  

Graf

5. Co podle Vás znamená exekuce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zabavení majetku2012,66 %12,66 %  
zabavení majetku dlužníka53,16 %3,16 %  
výkon rozhodnutí 53,16 %3,16 %  
vymáhání dluhů31,9 %1,9 %  
zabavení majetku, financí z rozhodnutí soudu21,27 %1,27 %  
Zabavení majetku.21,27 %1,27 %  
zabavení21,27 %1,27 %  
zabaveni majetku nebo penez na ucte10,63 %0,63 %  
Zabavení majetku v případě neplnění finanční povin10,63 %0,63 %  
vymáhání dlužné částky10,63 %0,63 %  
ostatní odpovědi zabavení majetku za účelem zaplacení mé pohledávky
zabavení majetku v důsledku neuspokojení závazků
vymáhání dluhu třetí osobou pověřenou státem
zabavení jakéhokoli majetku v případě nesplácení
poslední vymáhací prostředek,když to nejde po dobr
zabavení majetku v ceně dlužné částky
zabavení majetku proti vůli majitele při neplacení
zabavení majetku vzájmu soudu či jiné organizace
vynucené splnění závazku
zabavení majetku dlužníkovi
přijde pan exutor a sebere mi co mam
zabavení majetku v důsledku nesplácení dluhů
zabaveni majetku dluzne osoby
neplnění závazků vúči věřiteli a následné vymáhání
Odebrání majetku (v dnes primárním vvýznamu)
špatné zákony, "nezodpovědnost"exkutorů za chybu
zabavení věcí při nezaplacení pohledávek, dluzích
zabrání věci za účelem jejího prodeje v dražbě
Zabavení majetku z důvodu nesplácení pohledávek;-)
Nucená akce při neplnění povinností dlužníka
Zabavení majetku (movitého i nemovitého)
zabavení majetku při neplacení dluhu
vykonávací řízení
vykonání pravomocného rozsudku soukromým exekutore
výkon soudního rozhodnutí nebo exekučního řízení
Velký problém. Více se mi rozepisovat nechce.
problém
zabavení finančních prostředků
zabavení majetku rozhodnutím soudu
zabavení majetku v zájmu uspokojení pohledávky
zabavení majetku, nebo splátky - soudní rozhodnutí
zabavení majetku za účelem zaplacení dluhů
zabaveni a prodej majetku pro uspokojeni veřitelů
soudní vymáhání peněz a majetku exekutorem
někdy krutá daň
zabavení majetku v hodnotě pohledávek
zabavení majetku při neschopnost splácení pohledáv
Je to vymožení peněžité částky od dlužíka
zabavení majetku v hodnotě dluhu
vymáhání mé pohledávky vůči věřiteli exekutorem
úřední povinnost platit
neumim to zformulovat
Odebrání majetku za účelem získání pěněz
úřední zabavení majetku
prušvich
Dluhy
zabavení movitých a nemovitých věcí
vymáhání dluhu prostřednictvím zabavení majetku
výkon rozhodnutí - tj. soudní přiznání dluhů
vydírání
nucené vyrovnání dluhu
zabavení majetku kvůli finanční tísni
zabavení majetku v případě dluhů
zabavení majetku dlužníka ve pospěch věřitele
větší zloděj okrade menšího zloděje
Zabavení majetku a jeho následný prodej za účelem
snížení dluhu zbráním věci
srážky z platu od exekutora,zabavení majetku
nucený výkon rozhodnutí
Zabavení majetku v rámci "vyrovnání" závazků
soudni vymožení pohledávky
zabrání majetku v důsledku nesplácení závazků
odebrání majetku podle výše pohledávek
zabavení veškerého majetku
zabavení části majetku-životní krach
velký problém
na základě rozhodnutí soudu vymáhání dlužné částky
zabavení+prodej majetku k uspokojení věřitelů
zabavení majetku ve prospěch umoření dluhu věřitel
zabavení majetku za účelem uspokojení věřitelů
nucený výkon povinnosti
nevím
nesplácím závazky - zabavení vlastních věcí
soudní výkon rozhodnutí
poslední dobou nespravedlnost
vymáhání dluhů již v drsnější podobě :-)
zabavení věci v bydlišti dlužníka
zabavení majetku, když neplatím to co mám
soudem nařízené zabavení majetku po neplacení záv.
zajištění majetku dlužníka k uspokojení pohledávky
zabavení majetku dlužníka, obstavení účtu, platu
zabavení majetku/platu k uspokojeni veritele
zabavení majetku dlužníka neuspokojujícího závazky
pruser se kterym se ted potykam
zabavení majetku popř. fin prostředků dlužníka
Odebrání financí nebo věci na uhrazení pohledávky
vyvrcholení problému
sebrání majetku dlužníkům
uhrazení dlužné částky
soudem nařízené vymáhání pohledávky
zabavení a prodej majetku
zabavení movitých i nemovitých i nemovitých věcí
vykonání právní věci
zabavení majetku pro uspokojení pohledávek
zabavení věci za účelem uhrazení pohledávek
zastavení a následní zabavení hmotného majetku
zabavení majetku, finanční prostředků
Zajištění majetku dlužníka pro uhrazení dluhu.
násilné zabavení majetku v případě dluhu
pruuuser
odobranie majetku
problémy
vymožení pohledávky od dlužníka
Zásah do soukromí a svobody.
zabavení movitého i nemovitého majetku
zabavení majetku, když nemůžeme splácet dluhy
něco jako poprava:-)
To, čeho se chci za každou cenu vyhnout.
zabrání majetku a finanční hotovosti zdůvodu nespl
zabavení majetku dlužníkům, kteří neplatí
zákonný prostředek - vynucený výkon soudního rozho
zabavení mého majetku
neschopnost platit závazky za dobu delší než 3 měs
odebrání majetku
zabavení věci
zabavení něčeho
11673,42 %73,42 % 

Graf

6. Setkali jste se někdy s exekucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, osobněotázka č. 7, ano, ale ne osobněotázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9157,59 %57,59 %  
ano, ale ne osobně4931,01 %31,01 %  
ano, osobně1811,39 %11,39 %  

Graf

7. S jakým druhem exekuce to bylo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
exekuce na důchod15,56 %0,63 %  
exekuce na pokutu za včasné nezaplacení daně15,56 %0,63 %  
nezaplacená pokuta Policii a následné zapomenutí15,56 %0,63 %  
srážky ze mzdy15,56 %0,63 %  
splátky15,56 %0,63 %  
soudní exekuce - bývalý partner15,56 %0,63 %  
finanční15,56 %0,63 %  
nezaplacená pokuta15,56 %0,63 %  
obstavení majetku15,56 %0,63 %  
pujcka15,56 %0,63 %  
ostatní odpovědi na plat
nevím
exekuce na majetek
majetková
Zabavení nemovitosti souseda exekutorem.
Na barák
soudní
obestavení účtu, katastru nemovitostí
844,44 %5,06 % 

Graf

8. Kde jste se tedy s exekucí setkali? (u přátel, v rodině, v zaměstnání, z doslechu…..)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z doslechu1224,49 %7,59 %  
u přátel1122,45 %6,96 %  
v rodině36,12 %1,9 %  
v zaměstnání36,12 %1,9 %  
rodina24,08 %1,27 %  
přátelé12,04 %0,63 %  
v rodině, u kolegy12,04 %0,63 %  
rodina, přátelé12,04 %0,63 %  
upřátel12,04 %0,63 %  
Práce na Exekučním úřadě.12,04 %0,63 %  
ostatní odpovědi Kamarád je exekutor
z doslechu u klienta
v zaměstnání - jako mzdová účetní se srážkami
v zaměstnání, z doslechu
v zaměstnání, jako mzdová účetní
v televizi, z doslechu
u přátel, v zaměstnání
u majitele bytu, který jsme si koupili
pracovala jsem u exekutora
při dražba zboží z exekuce
přátel
ve škole, z doslechu
brigáda
1326,53 %8,23 % 

Graf

9. Proč si myslíte, že nechávají dojít lidé svoje dluhy až k exekuci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedbalost7044,3 %44,3 %  
neochota platit závazky2918,35 %18,35 %  
nevědomost2515,82 %15,82 %  
trend42,53 %2,53 %  
nic21,27 %1,27 %  
neřeší situaci, 10,63 %0,63 %  
nezodpovědnost10,63 %0,63 %  
blbost10,63 %0,63 %  
nevědomost, nedbalost10,63 %0,63 %  
ztráta zaměstnání, z blbosti ;-)10,63 %0,63 %  
tíživá finanční situace10,63 %0,63 %  
nemají jinou možnost10,63 %0,63 %  
hloupost lidí10,63 %0,63 %  
finanční negramotnost, zbytečné úvěry10,63 %0,63 %  
neinformovanost 10,63 %0,63 %  
žijou bezstarostnej život 10,63 %0,63 %  
nedbalost i nevědomost10,63 %0,63 %  
vykonstruováním ze strany exekutora10,63 %0,63 %  
Demence10,63 %0,63 %  
Myslí si, že se to nestane.10,63 %0,63 %  
nevědí o tom, ztráta zaměstnání10,63 %0,63 %  
neřešitelná situace a situace současné doby10,63 %0,63 %  
všechno z předešlých možností dohromady10,63 %0,63 %  
ztrata zamestnani a nedostatecnost penez k placeni10,63 %0,63 %  
není někdy možnost řešit jinak10,63 %0,63 %  
nereálný odhad schopnosti splácet10,63 %0,63 %  
lehkovážnost10,63 %0,63 %  
přecenění svých možností, ztráta příjmu10,63 %0,63 %  
nedbalost, nevědomost10,63 %0,63 %  
Kombinace výše uvedeného - podle toho, jak kdo.10,63 %0,63 %  
krize10,63 %0,63 %  
namají na to peníze10,63 %0,63 %  
neschopnost splácet10,63 %0,63 %  

Graf

10. Kvůli čemu podle Vás počet exekucí neustále narůstá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní vinou dlužníků (odmítání splácení svých závazků…)11069,62 %69,62 %  
ekonomické krizi2918,35 %18,35 %  
neschopnosti státu31,9 %1,9 %  
krize, lidé si půjčují, ale nekalkulují s mimořádn10,63 %0,63 %  
naivitou lidí uvěřit reklamním trikům na půjčky10,63 %0,63 %  
banka je sladka pri poskytnuti uveru...10,63 %0,63 %  
nic10,63 %0,63 %  
braní úvěrů bez čtení podmínek a zvážení splácení10,63 %0,63 %  
od každého něco10,63 %0,63 %  
vykonstruováním10,63 %0,63 %  
Chtějí mít něco a neumí odhadnout, že to neufinanc10,63 %0,63 %  
náklady rostou, výplaty klesají nebo stojí na míst10,63 %0,63 %  
ekonomické nevzdělanosti dlužníků10,63 %0,63 %  
neschopnost odepřít si něco, co nepotřebuju 10,63 %0,63 %  
instituce půjčují i evidentně nesolventním10,63 %0,63 %  
viz odp.910,63 %0,63 %  
vina dlužníků - půjčují si na co nemají, krize10,63 %0,63 %  
vina dlužníka ale i neschopnost státu10,63 %0,63 %  
nezodpovědností služníků10,63 %0,63 %  

Graf

11. Myslíte si, že je možné exekuci zdědit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11270,89 %70,89 %  
ne4629,11 %29,11 %  

Graf

12. Jaký je podle Vás rozdíl mezi soukromým vymahačem dluhů a soudním exekutorem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi v právním směru.

asi žádný

Asi žádný. Soukromého vymahače si najde věřitel mimo soud, soudní exekutor je výsledkem soudního řízení.

bohužel nevím, možná v chování a také to že soudní exekutor zabavuje majetek pro stát, přičemž vymahač dluhů pro firmu

cena, pravni korektnost

dle mého žádný.chovají se jako dobytci všichni

dodržování jiných zákonů, soudní exekuce může být časově zdlouhavá

exekutor je "chráněný" zákonem a související legislativou, podle které taky postupuje, vymahač je zákeřnější a není "svazován" zákony jako exekutor

exekutor je pověřen státní institucí a soukromý vymahač je pověřen jakoukoliv PO nebo FO

exekutor je státem určený a placený a musí dodržovat zákony

exekutor je státem uznaný

exekutor muže pomoci splátkovým kalendářem

exekutor provádí exekuci až z nařízení soudu, vymahači vymáhají dluhy při neplacení na zadání firmy

Exekutor zabaví dostupný majetek, dlužník má možnost vše splatit. Není-li co zabavit, má věřitel smůlu. Vymahač používá násilné metody (včetně psychicky orientovaných) a vynucuje si samostatnou snahu dlužníka dluh splatit.

Je tu rozdíl v původu firmy, které člověk dluží. Banka nebo půjčka od speciální firmy na půjčky a nebo soukromých osob.

jednání se soudem nařízeným exekutorem je určitě lepší než vymahač - co se týče dodržování práv

Když sleduji média, mám pocit ,že někdy už žádný.

ne/legálnost??

Nejspíše žádný, jejich jednání a cíl je stejný.

někdy žádný...

netuším

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím soudní bude asi pobírat plat a soukromý mzdu

nevím, asi žádný

No řekla bych, že soukromého vymahače si najme třeba nějaká firma - ještě se to neřeší soudní cestou. Soudní exekutor je ustanovený soudem a je to v případě, že je dlužník už dán tou firmou k soudu.

pojem "soukromý vymahač dluhů" má pro mne jakýsi pejorativní význam, naznačuje, že se vše neděje podle práva a zavání to mafiánskými metodami... nicméně možná bude účinnější než soudní; k odstavení účtu ale může dojít jen při soudní exekuci.

postupy při vymáhání dluhů + úroky z prodlení

Pouze tuším, ale nevím jistě.

pro dlužníka žádný

rozdíl je daný zákonem

Rozdíl je jasný. Soukromý vymahač se snaží dosět k vrácení dluhu na pozici soukrommé - občasnko právní. Soudní exekutor tak činí na základě rozhodnutí soudu.

rozdíl je v tom že vymahač vymáhá kdykoliv kdy mu to objednatel rekne.. soudní exekutor vymáhá v případě kdy na to má právo, soukromý vymahač používá ruzné metody.. exekutor by mel pouzivat humální postupy:-)

Se soudním exekutorem vám nejde o holý život.

se soukromým by se dalo snad ještě nějak domluvit; se soudním exekutorem se domluvit nedá - žádná obrana neexistuje

skoro žádný jen v jeho příjmu

Skoro žádný, ale vymahači jsou mnohem nepříjemnější.

Soudní - je dán zákonem, soukromý - může pouze dlužníky upomínat, nemůže zabavovat majetek

soudní exekuce by se měla řídit zákonem a je nařízena ze strany státu, soukromý vymahač dluhů je někdo, koho si zaplatí věřitel, aby jakýmkoliv způsobem získal od dlužníka to, co mu náleží

soudní exekuce nařizuje stát

Soudní exekutor - zabavuje majetek po soudním rozhodnutí Soukromý vymahač je najatý od věřitele

Soudní exekutor ja daný státem, soukromý je něco jako OSVČ.

soudní exekutor jde právní cestou

soudní exekutor jde z vůle města, vymahač dluhů z vůle soukromého vlastníka

Soudní exekutor je osoba pověřena soudem k provedení exekuce. Vymahač dluhů je osoba vymáhající dluh bez pověření soudu.

soudní exekutor je osoba zplnomocněna soudem k vykonání exekuce (tedy zabavení majetku), soukromý vymahač vymáhá dluhy jiných věřitelů než je stát

soudní exekutor je placen státem, soukromý exekutor má výši odměny podle své vykonané práce (vymožených dluzích) a je placen k tíži dlužníka

soudní exekutor je pověřen státem, soukromý nejspíš odkoupil pohledávku; také bych řekla, že soukromý vymahač používá jiné metody, jako např. vyhrožování

Soudní exekutor je pověřen, na základě rozhodnutí soudu. Tím soukromým si nejsem jistá...

Soudní exekutor je úřední osoba registrovaná na exekutorské komoře.

soudní exekutor jedná na základě soudního rozhodnutí

soudní exekutor jedná za soudá

soudni exekutor ma dano zakonem o kolik muze dluh navysit

Soudní exekutor má daný nějaký kodex, který je povinen dodržovat.

Soudní exekutor má jasný postup při vymáhání. Soukromý vymahač improvizuje a často bývá úspěšnější při vymáhání určitého dluhu - vlastní zkušenost.

Soudní exekutor má mnohem větší možnosti v mezích zákona.

soudní exekutor má právo zabavit Váš majetek, soukromý vymahač to z Vás vymlátí (a pak teprve když ani to nepomůže předá soudu, ale většinou to zabírá)

soudní exekutor má více práv, může přijít k dlužníkovi a majetek rovnou zabavit, což podle mě vymahač udělat nemůže.

soudní exekutor má vysoké pravomoci, vč. zabavení majetku a jeho následného prodeje v dražbě, vč. nemovitostí

soudní exekutor musí hlavně složit exekutorskou zkoušku

soudní exekutor pobírá menší mzdu

soudní exekutor pracuje ve státní sféře, zatímco soukromý vymahač se pohybuje v eoukromé sféře

Soudní exekutor se řídí jasně danými pravidly.

soudní exekutor se řídí zákony, rozhodnutím soudu, soukr.vymahatel - dle svých pravidel

soudní exekutor to má na základě soudního rozhodnutí a soukromí na základě nesplnění podmínek

soudní exekutor vykonává na základě rozhodnutí soudu; soukromý vymahač činí na základě nařízení svého "zaměstnavatele", tzn. není rozhodnuto soudně;

soudní exekutor vykonává svou činnost na základě rozhodnutí soudu

soudní exekutor vymáhá v mezích zákona a s jasně stanoveným poplatkem na vymáhání, soukromý vymahač zpravidla vymáhá dlužnou částku za vyšší provizi a ne vždy postupuje pouze dle zákona

soudní exekutoři jsou vedeni v rejstříku u soudu. Soukromý bych řekla, že je nelegální.

soudní jedná podle právě, slušně...soukromý by mohl vyhrožovat či jednat protiprávně atd.

Soudní má příkaz od soudu

soudní má více pravomocí. Soukromý mnohdy využívá i ne zcela legální či morální cesty vymáhání

soudní se musí řídit zákony a má dluh podložený rozhodnutím soudu

Soudní vymahač mi nezlomí nohy. :)

soukr. jede na vlastní triko, soudní vykonává exekuci ale pokud to nevymůže tak nepřijde o svoje peníze jako věřitel

Soukromého vymahače dluhů si může najmout osoba , či společnost, která chce získat své splátky, jde o placenou službu, bez soudního rozhodnutí. Soudní exekutor nastupuje v případě, že o tom rozhodné soud.

Soukromého vymahače si může zřejmě sehnat každý, soudního exekutora určuje soud

soukromého vymahače si najímá firma a soudní je v rámci dluhů,které člověk dluží státu.např. an pojištění,...

soukromého vymahače si najme ten, komu dlužíme, sám z vlastní vůle a je vymáhána pouze jeho pohledávka soudní exekutor - je určen soudem, jedná se o exekuci majetku, ze kterého budou uhrazeny závazky v poměrné výši všem, kterým dlužník dluží

soukromí jsou drsnější:-)

soukromí vymahač může vymáhat pouze peníze a soudní exekutor může zabavovat i majetek

soukromí vymahač vyhrožuje ale nemá pravomoc zabavit majetek soudní ano

soukromý je například, když nezaplatím telefon - firma si vymáhá soudní - to je tam, kde už nepomůže soukromý??

soukromý je nekompromisnější?? nevím...

soukromý má tvrdší metody

soukromý se nemusí řídit zákony a pracuje na základě "objednávky" kohokoli, soudní koná na základě rozhodnutí soudu

Soukromý se ničeho nebojí ,není hlídán žádnými pravidly a pro vymáhání majetku může použít tvrdou sílu..

soukromy stoji vice penez pro dluznika

soukromy vymahac v ramci moznosti vyhrozuje, nepostupuje podle zakonu. Soudni exekutor ty veci zabavi...

Soukromý vymahač nemusí jednat podle daných zákonů a předpisů narozdíl od soudního exekutora (tomu exekuci nařizuje příslušný orgán, soukromýmu FO, PO.. )

soukromý vymahač často nejedná podle zákona a v případě jeho pochybení je později mnohem obtížnější vymoci svá práva

Soukromý vymahač dluhů - agentura či firma, která vymáhá dluhy. Soudní exekutor je fyzická osoba, která provádní exekuční činnost nezávisle.

Soukromý vymahač dluhů - placená služba , bez rozhodnutí soudu Soudní exekutor - rozhodnutí soudu

Soukromý vymahač dluhů by mohl být ochoten z vás peníze vytlouct. Nejspíš se také moc nezajímá od koho přesně ty peníze dostane, hlavně pokud zaplatí dluh. Soudní exekutor by si měl ověřovat na kom vymáhá určitý dluh a jestli je to oprávněné.

Soukromý vymahač dluhů není placen státem a nemá tak velké pravomoci.

soukromý vymahač dluhů neváhá sáhnout po násilí a vyhrožování,soudní exekutor vše řeší s klidem s rozvahou jde se s nimi dohodnout

soukromý vymahač dluhů používá i násilí na dlužníky, pokud nejsou ochotni splatit své dluhy soudní exekutor nepoužívá násilí, postupuje podle zákona

Soukromý vymahač dluhů ve většině případech obchází zákon. Soudní exekutoři se pohybují v rámci, nebo na samé hranici zákona.

soukromý vymahač dostává za svou práci zaplaceno % z vymožené věci, kdežto soudní exekutor ne

Soukromý vymahač jde cíleně a tvrdě za svým cílem, občas zřejmě bez zábran a ne zcela v mezích zákona. Soudní exekutor - vše v mezích zákona.

soukromý vymahač je dražší, kvalitnější a efektivnější

soukromý vymahač je levnější

Soukromý vymahač je osoba která za se za určité procento z dluhu opatřit věřiteli ty prostředky, které mu dlužník dluží. Soudní exekutor zabavuje majetek movité povahy za účelem splacení dluhů.

Soukromý vymahač je zaměstnanec vymahačské firmy, kterou si najímají firmy. Soudní exekutor zaměstnanec státu.

Soukromý vymahač má pověření od věřitele, soudní exekutor jedná na základě rozhodnutí soudu

soukromý vymahač může použit nepřiměřené prostředky, exekutor by neměl

soukromý vymahač může vymáhat i bez soudního příkazu

soukromý vymahač nemá oporu v zákoně jako soudní exekutor a jeho možnosti jsou silně omezené

soukromý vymahač nemá oporu v zákonech ...

soukromý vymahač není upraven zákonem a nemá taková práva jako executor

Soukromý vymahač nesmí zabavovat majetek.

soukromý vymahač používá i ruční vyřizování

Soukromý vymahač řeší dluhy mimosoudní cestou, nějakou dohodou či smlouvou bez účasti státu. Soudní exekutor přímo dohlíží na uspokojení pohledávek věřitele a zastupuje státní moc.

soukromý vymahač určitě volí "nekalé" praktiky (vyhrožování) soudní exekutor se musí řídit zákony (ale ty taky nic moc)

Soukromý vymahač vymáhá pohledávky, které plynou z právních smluv ujednaných a soudní je přidělen nebo taky povinnen vykonat exekuci z rozkazu soudu

Soukromý vymahač získá podíl na vymahaném dluhu.

soukromý vymahač- když dlužíte peníze fyzické osobě soudní exekutor když neplatíte bance

soukromý vymyhač může použít násilí ( fyzické )

Soukromým vymahačem může být kde kdo. Soudní exekutor musí mít mimo jiné potřebné vzdělání, jedná na základě pověření soudu.

sudny je statny

účinnost a efektivita

v legálnosti

V odlišném zaměstnavateli, stát x soukromá osoba

v právech

V právním hledisku.

v pravomocich

V soudním povolení, kdy soudní exekutor zastupuje legálně právnickou/fyzickou osobu.

ve způsobu vymáhání

velký

věřím víc soudním...soukromý vamahač používá nekalé praktiky - až vydírání

vůbec nevím

Vyjde to na stejno

vymahač dluhů může postupovat nestardantně ačkoliv se má řídit pravidlem a soudní exekutor má jasná pravidla

Vymahač dluhů není definován zákonem, je to fyzická osoba, dělající na "vlastní pěst" pro věřitele. Nemá právní pravomoci exekutora.

vymahač dluhů se pohybuje na hraně (často i za hranou) zákona, tj. používá nelegální prostředky k vymáhání soudní exekutor je omezen zákonem

vymahač může použít i neetické techniky, Exekutor musí jednat v rámci zákonů

vymahač nemá žádná práva, pouze zastrašuje

zadny

ze by v jednani?

zloděj jako zloděj

značný, soudní exekutor má právní moc ze zákona

žádný

žádný

žádný

žádný

Žadny

žádný?

13. Myslíte si, že vymáhání pohledávek pomocí soudních exekutorů je efektivní? Svůj názor zdůvodněte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8755,06 %55,06 %  
ne7144,94 %44,94 %  

Graf

14. Zdůvodněte, proč si to myslíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

při obstavení majetku se dlužník snaží dlužnou částku splácet, pokud tak nečiní, o majetek definitivně přijde

_

?

...

aj tak zostane vela ludi nepotrestanych

ano protože každý si to uvědomí a nechce přijít o své věci

ano, ale vš trvá dlouho

Ano, dokáže si zajistit, že člověk s dluhem ty peníze vrátí. Zarazí všechny různé finanční injekce. Exekutor se dokáže spojit s dalšími firmami a osoba s půjčkou následně nemá možnost další půjčky. Efektivnost lze vidět i se spojením se zaměstnavatelem.

Autorita a strach z případných dalších soudních trestů.

bez komentáře..

časová zdlouhavost

Často vede k více problémům, než stojí za to.

Člověk je za své činy spravedlivě potrestán.. Bohužel pokud jde do podnikatelského rizika s tím, že může získat i ztratit... Soudní exekutoři si neberou servítky... Spolehlivé zaplacení dluhu...

člověk se exekutorů bojí a myslí si že nemá jinou možnost než exekuci povolit

Člověk, který dluží velké částky a nemá majetek, který by jeho dluhy pokryl je prakticky nedotknutelný, často se svým závazkům vyhne. Takže exekuce platí pouze na lidi, kteří si to neumí zařídit

dlouhá doba...než dojde k soudní exekuci

Dluh je alespoň nějakým způsobem "splacen".

dlužníci si vždycky najdou nějakou skulinku, nepřejímají soudní obsílky, často se stěhují, mění telefonní čísla, nehlásí trvalé bydliště apod.

Dochází k omylům, které odnáší nevinní

Donutí to lidi splatit své závazky

důvodem je mzda, která je nízká, z toho vyplývá i malá motivace k práci; velmi důležitým faktorem je téměř nulové % zastižení dlužníků na uvedených adresách (dlužník má uvedeno ve spisu několik adres, ale ani na jedné skutečně neexistuje) - toto se ovšem týká exekutorů všeobecně

efektivnější bude od soukromých exekutorů

Efektivní je to pro věřitele nikoliv pro dlužníka.

Exekuce bývá jediný způsob, jak z dlužníka "dostat" to, co dluží. Bohužel a) značná část dlužníků má tak malé příjmy, že zkrátka není co exekuovat, b) exekuce se "řadí" za sebou, takže věřitel musí čekat, až na něj "přijde řada", c) náklady exekucí jsou příliš vysoké, takže dlužník se dostane ještě do větších finančních potíží, přestává platit jiné závazky a zvyšuje se riziko dalších exekucí, d) soudy se táhnou, e) někdy je obtížné zjistit, kde se dlužník zdržuje.

exekutor je na výsledku exekuce přímo finančně závislý

Exekutor má díky úředním listinám vydaným soudem pak větší pravomoce.

Exekutor poskytuje právní pomoc jak před, tak i po nařízení exekuce, poskytuje veškerý právní servis, spojený s exekucí a vymáháním pohledávek.

Exekutoři nejsou hlídaní, dělají si svým způsobem, co se hodí jim.

Já to nevím, takže jsem zaškrtl 1. možnost. :)

Jde o to, že se tím uspokojí věřitelé, ale majetek, který je k tomu využit, převyšuje hodnotu, která se z exekuce získá, pokud tedy mluvím o zabavení majetku a jeho prodání. Ostatní formy exekuce mi nejsou až tak známy, takže jejich efektivnost nedokážu posoudit.

Je asi účinné

je efektivní tam, kde se dlužník odmítá domluvit na splátkách, splátky nedodržuje, odmítá komunikovat. zabavením majetku lze vymoci alespoň část dlužné částky

Je placen státem, pohledávky jdou státu.

je to "rychlé"

je to moje doměnka

je to právně vymahatelné

je to způsob, jak zajistit aby se zaplatili pohledávky. Jak jinak chcete dostat peníze zpět?

Jediná možnost jak získat alespoň nějaký majetek od dlužníků

Jedna se o zrujnování člověka

Jednají v souladu se zákonem. Normotvorba zná pojem exekuce a je to daleko efektivnější než soukromý vymahač.

Jeho činnost je dáná zákonem, které jsou pro občany povinné.

jejich jednání a chování je leckdy za hranicí slušnosti, jinak o této problematice nemám dostatek informací

jejich práce je často dražší než dluh

Jinak by asi banky peníze nedostaly, ale je to složitá otázka

Jinak by z nich ty peníze nikdo nedostal.

Jiné vymahání

jiný funkční a především legitimní prostředek v ČR neexistuje

jiný lepší způsob není

jsou dodrzovany zakony

jsou stejní

Kdyby bylo efektivní, tak v tom není takový bordel jako teďka :-)

Kdyz na to ten clovek nema prijem tak nemuze splacet

Když exekuci řeší soudní exkutor, dlužník většinou už nemá žádný majetek a není čím uspokojit věřitele.

když lidi nemaj peníze, tak platit nemůžou, a nějakej exekutor jim peníze nepřinese

když lidi nemají peníze na splacení dluhu tak jim je jedno, kdo k nim přijde zabavit majetek

KDYŽ NESPLÁCÍM TAK OD TOHO JSOU SOUDY

Když se nesplácí, není jiná možnost.

kvůli vysoké ceně za jejich výkon

Legislativa jasne urcuje mantinely

lepší něco než nic

lidé mají větší respekt ze soudního exekutora jako z úřední osoby

lidé musí vědět, že když nesplácí tak to má své následky

Lidé najednou zjistí, o co všechno mohou přijít a zaplatí.

lidé se nemohou bránit

Lidé se poté snaží alespoň splácet.

lidé se snad poučí a příště už dlužit nebudou

Lidé věci zašijou někam k příbuzným, nebo kamarádům. Ale hlavně věci které zabavují se v aukci prodají za zlomkovou cenu.

lidi jsou hloupí a nebudou platit stejně

lidi to více přitlačí a je možné lépe reagovat

lze se s nima dohodnout

má dobré prostředky ke zjištění majetku dlužníka

mají jemné techniky

mají poměrně volné ruce co se týče zákona a tak je pro ně snažší získat co potřebují

Mají to podležené soudním rozhodnutím. A navíc je to třeba donutí hledat cestu zpět, pokud byli k jejich situaci lhostejní.

málodky se zajímají podrobně, kde dlužník opravdu žije, atd. Většinouse zaměří pouze na trvalé bydliště, i když tam dotyčný již řadu let nebyl

Minimálně 1x týdně se v médiích objeví zpráva o nějaké "zvlášťní" exekuci.

můj názor a možná jenom naivní povědom o tom, že co jde oficiální cestou, je lepší než jednání na vlastní pěst...

může dojít k bankrotu

Myslím si ,že velké ryby se chytají velmi špatně.

myslím, že český člověk je vynalézavý a že si vždy najde nějakou obkliku, jak se soudní exekuci vyhnout

Myslím, že je předchozí otázka špatně položená, nejasně.

myslím, že každá exekuce je efektivní

nedá se proti tomu moc dobře bránit

Nedokážu si představit žádný jiný způsob odstranění škody.

nějak ty dluhy lidé platit musí

Nějakým způsobem, se pohledávky vymáhat musí.

Nejspíš ne, protože pokud lidé nemají peníze na úhradu dluhu, těžko budou moci uhradit v době exekuce. Při exekuci jejich soukromého majetku se potom mohou dostat do ještě horší životní situace.

Nemají dostatečnou autoritu díky nedostatku pravomocí.

nemaji respekt

Nemám informace, že by nebylo.

nemám na to názor

Není - li možno vymoci dlužné pohledávky jiným způsobem.

Není efektivní, protože efektivní a nestraní nejsou ani soudní exekutoři.

není jiná možnost jak získat od dlužníka dluh, nebo alespoň jeho část.

neslyšela jsem ještě nikdy, že by se tomu někdo vyhnul

neumím zdůvodnit

nevím

nevím

nevím

nevim poc si to myslim neviznam se v tom nastesti sem az k tomu nedospel tak nemam zkusennost

nevím, s exekucí se setkávám jen skrze informace z médii, osobně jsem se s tím nesetkala. Možná zabraný majetek pomůže srazit dluhy, nicméně, když jsou dlužné částky vysoké a dlužník už nemá žádný majetek a dluhy z čeho splácet, tak to asi nic neřeší..nehledě na to, že se splácení dluhů pak dál vztahuje třeba i na manželku a na osoby blízke (ted ale nevím, jestli jsem v obraze),každopádně mi to přijde trochu podlé..

Nevím.

Nezabrání to nárustu dalších exekucí. Lidé budou pořád stejní.

neziska se dostatecne mnozstvi penez na pokryti dluhu

neznám lepší možnost

Nic to nevyřeší. Na druhou stranu, nějak věřitelé peníze zpět dostat musejí.

obavy z vyšších výloh

Obecně se domnívám, že postup jakýchkoliv exekutoru je neadekvátní a že májí přehnaně prostoru pro svoji činnost. Jako že můžou do domu, kde ani dlužník nemá trvalý bydlyště a vzít si tam něco, co pak skutečný vlastník té věci musí prokazovat, že je to jeho, je naprostej nesmysl.

počet exekucí neklasá

Podle mne je to práce jako každá jiná a nevidím žádný důvod proč by to efektivní být nemělo.

podplatitelní soudní exekutoři

Pochybení soudu

Pokud dlužní nesplácí, není jiný způsob. Dluhy se musí platit.

pokud má dlužník majetek, je velká pravděpodobnost vymožená pohledávky

považoval bych je za věrohodnější

prodej majetku silně pod cenou, vysoké poplatky za exekotora a řízení... při prodeji majteku se neúčastní dostatek zájemců, kteří by byli k možnosti na trhu... dražba - rychlý prodej majetku například u nemovitostí silně podhodnotí jejich cenu

prostě kdo na to nemá tak to mít nebude

protoze pokud by dotycny dluznik mohl sam svoje veci prodat, udela to, ale kdyz nema a exekutor sebere cokoli, neni to reseni, reseni by bylo v pocatku, kdyby s nebankovnimi pujckami byly lepe lide seznameni, kdyby banka a dluznik hledaly spolecnou cestu, a zrejmne by pomohlo i zakonem stanovene pojisteni pujcek v pripade platebni neschopnosti.

Protože člověk nemá na výběr

Protože insolvenční řízení trvá už rok (možná i déle) a stále se nic neděje.

protože je to uloženo soudem a těžko se tomu jakkoliv vyhnout

Protože je vymáhání uloženo soudem a dlužník se proto proti němu nemůže bránit.

protože jinak by měkteří lidé nikdy nebyli donuceni své pohledávky uhradit

protože jiným způsobem by se peníze z dlužníků nedostaly

Protože jsou případy, kdy seberou co nemají.

Protože lidé bez práce stejně nemají možnost splácet dluhy i kdyby chtěli

Protože lidé musí konečně řešit otázku dluhu

protože lidé si budou brát stále nové úvěry, takže to je takový zamotaný kruch

protože to z lidí vytlučou

protože už se zaplatit musí - ať už obstavením účtu, splátkami, popř. zabavením majetku. Zabavení majetku efektivní není. Většinou nemá takovou hodnotu jako dluh.

přiznám se, že nemám dokonalý přehled, ale spíše ne, stejně jako většina věcí řízených nějakým způsobem státem

Samotné vymáhání možná ano, ale než k němu dojde, tak peníze stále postižený nevidí.

setkala jsem se stim

Slyšela jsem o případech, kdy exekutor požadoval navíc za exekuci dodatečné peníze, které mu nepřísluší

soud = autorita pro většinu obyvatelstva....

soudní exekuce bude zřejmě dražší

soudní exekutor budí větší autoritu

Soudní exekutor má dost možností a lidi se dneska bojí razítek

soukromý vymahač používá tvrdší praktiky

Spousta lidí je nedohledatelných.Změní bydliště ,někam se schovají.

Strach lidí z exekutora.

Tím, že soudní exekutoři nejsou placeni na základě vlastní prace, ale pouze státem, nemusejí dbát na efektivitu své práce tolik, jako soukromý exekutor, který je placen tím víc, čím je efektivita jeho práce vyšší

U některých dlužníků je to jediný způsob, jak se domoci svých pohledávek.

V obou případech může být výsledek efektivní ale soukromý vymahači postupují i někdy razantněji /často v neprospěch psych.stavu dlužníka/

v otázce číslo 13 by měla být možnost nevím, o činnost soudních exekutorů se nezajímám

V předchozí otázce mi chybí odpověď: "nevím (nemám zkušenost)". Takže nevím, co odpovědět.

věřitelé dostanou od dlužníků spíše svůj dluh zaplacený

většinou se pak prodejem majetku pohledávka uspokojí

Vysoké náklady na exekuci, které ještě více zatíží dlužníka.

z pohledu věřitele si myslím, že je to na "dlouhý lokte", než k uspokojení pohledávky dojde

z praxe

Za spoeldní dva roky se mnohdy ukázalo, že exekutor zabaví lidem rodinný dům, ačkoliv dluh byl třeba jen 70.000 Kč. Nebo udělá exekuci na majetek rodiny, i když člen rodiny s nimi nebydlí. Při shodě jmen si neověří vše, jak má a klidně zabaví majteek i člověku, který žádné dluhy nemá.

zaleknutí občanů

zaplacení pohledávky + výkon exekutora

zdůvodněte, proč si to nemám myslet:-)

Ze svého zaměstnání - exekučních plateb zaměstnanců z jejich platu, kdy jim zůstává životní minimum dle zákona - si svou exekuci řádně zaplatí, i když někdy to je záležitost na roky, a nemusí za ně platit nikdo jiný. A navíc má ten určitý člověk ponaučení, že z nezaplacených 7.000,-- Kč zaplatí včetně všech poplatků třeba i 45.000,-- . A proto si většina lidí dá pozor a stará se o své nedoplatky.

zpenezeni starsich veci neni efektivni... prodavaji se pod cenou.. , ovsem jina moznost nez zabaveni majetku dluznikovy a jeho zpenezeni je jedina moznost jak aspon castecne uhradit jeho zavazky

zvyšuje se uspokojení věřitelů

15. Pokud byste se ocitli v situaci, kdyby Vám někdo dlužil a neplatil, obrátili byste se vy sami na soudního exekutora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10868,35 %68,35 %  
ne5031,65 %31,65 %  

Graf

16. Na koho byste se v takovém případě obrátili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím816 %5,06 %  
soud24 %1,27 %  
na nikoho24 %1,27 %  
na dlužníka24 %1,27 %  
asi na nejakyho soukromiho12 %0,63 %  
na nikoho, snažila bych se to vyřešit sama12 %0,63 %  
podle výše dlužné částky12 %0,63 %  
nejdříve známí na důležitých místech12 %0,63 %  
osobně, vymahači12 %0,63 %  
neoficiální vymahači dluhů12 %0,63 %  
ostatní odpovědi na právníka
soukromý exekutor
Na advokáta.
sám na sebe a snažil se to řešit s dlužníkem
na vymahače
banku
na nikoho, na sebe
nevím, peníze v takové výši nepůjčuji
právník
nejprve bych se domluvila s dlužníkem
Na právníka.
Na nikoho! Nepůjčuj a nebuď dlužníkem!
na vymahače dluhú
nejprve asi na kamaráda právníka
Na rodinu a blízké příbuzné a bratři Svědků Jehov
Soukromý vymahač nebo předám věc právníkovi
soukromého vymahače dluhů
Vymahače dluhů
na sebe
na rodinu
výhružník - nic jiného na takové lidi neplatí
na vymáhací právníky
Záleželo by na výši dluhu a na možnostech
to záleží, kolik a kdo by dlužil
neobracela se
soukr.vymahac
Vymohl bych si peníze sám.
snažila bych se domoci zaplacení sama
vymahačskou firmu, známé
toho kdo nabídne víc za odkup pohledáv.,možná soud
3060 %18,99 % 

Graf

17. Víte, komu se zodpovídá soudní exekutor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Exekutorské komoře11673,42 %73,42 %  
Ministerstvu spravedlnosti2817,72 %17,72 %  
nikomu106,33 %6,33 %  
ombudsmanovi21,27 %1,27 %  
Senátu10,63 %0,63 %  
Parlamentu10,63 %0,63 %  

Graf

18. Víte, na koho je nutné se obrátit v případě neoprávněné exekuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na soud14893,67 %93,67 %  
na exekutora95,7 %5,7 %  
na média10,63 %0,63 %  

Graf

19. Myslíte si, že se dá exekuce se soudním exekutorem řešit i po „dobrém“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8654,43 %54,43 %  
ano7245,57 %45,57 %  

Graf

20. Jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi jsem naivní,ale stále věřím na dohodu a vstřícnost.

člověk musí být ochotem spolupracovat

dohoda

Dohoda na splátkách, nebo si dotyčný vezme půjčku a nebo si vypůjčí od známých nebo rodiny a exekuci zaplatí ihned - tedy : dle výše exekuce.

dohoda, splátkový kalendář

dohodnutím splátkového kalendáře

dohodou

dohodou

Dohodou

dohodou

dohodou výhodnou pro všechny zasvěcené strany

dohodou, splátkovým kalendářem

Dohodou....

domluva. Vím ze zkušenosti.

Domluvení schůzky, splátkový kalendář.

domluví se ( něco za něco)

domluvím se na splátkové kalendáři a postupně vše splatím

domluvit se na odkladu, nebo okamžitém splnění rozhodnutí,...

domluvit se na splácení

domluvit se s ním o problému

Domluvit si setkání s exekutorem, projevit zájem splatit pohledávky, domluvit se s ním na postupu, na možnostech řešení (např. insolvence). Jakákoliv snaha je lepší, než "strkat hlavu do písku".

domluvou

Domluvou a vysvětlením

Domluvou, dohodou.

domluvou, sjednání splátek atd...

domluvou, splátkovým kalendářem

Evidentně dá, když se už rok nechává ukecávat...

hlavně komunikovat domlouvat se na splátkovém kalendáři

i exekutor se snaží, pokud je to možné, dohodnout s dlužníkem na splátkovém kalendáři atd.

ihned po doručení USNexu zaslat na účet exekutora vymáhanou částku a vzdát se práva na odvolání

jde se s ním domluvit??

když se včas řeší, může se domluvit splátkový kalendář a dlužná částka se může snížit

Myslím, si, že se dá řešit po "dobrém" teoreticky. V praxi si nejsem jist, jestli to funguje. Jinak bych zkusil asi nějakou dohodu, prodloužení lhůty nebo tak.

najitím možnosti úhrady závazků, možností přeúvěrování, dojednání splátkových kalendářů s věřiteli apod.

nastavením splátek. Mně dali i na výběr - pravidlně hradit určitou částku delší dobu, nebo nepravidelně hradit částku po kratší dobu.

nechat si sestavit splátkový kalendář a dodržovat jeho placení

Nejspíše domluvou na dalším termínu splatnosti nebo poskytnutí majetku podle nás, ne podle exekutora.

nemam zkusenosti, tak nevim

Netuším, prostě si to myslím.

nevím co znamená po "dobrém"

Ochotou zaplatit část a dohodnout se na splátkovém kalendáři.

okamžitě zaplatit veškeré dlužné částky a soudní náklady

Ono hlavně záleží jaký ten exekutor je, svoji exekuci jsem řešil s exekutorem (po telefonu) , byl nepříjemný, nekompromisní, nic ho nezajímalo, kromě "jeho peněz". Pak jsem to řešil s jeho kolegyní, byla celkem milá a dalo se s ní dohodnout.

popkusit se vysvětlit v klidu svou situaci a navrhnout řešení - menšími splátkami a pod.

Splatit požadovanou částku,

Splatit své závazky v okamžiku exekuce

splátkový kalendář

splátkový kalendář

splátkový kalendář. Ohledně snížení pohledávky, popřípadě odpuštění, se stejně dlužník musí obrátit jen a pouze na oprávněného (věřitele).

splátkovým kalendářem

splátkovým kaLENDÁŘEM

splátky

splátky podle potřeb dlužníka, odložení splátek, dohoda s bankou...

splatky, dohoda a radne plneni od dluznika, ale zalezi na exekutorovi, jeho pristupu.

Stačí nebýt hrdina a postupovat tak jak se má. Splátkový kalendář a pak platit včas.

stačí platit řádně a včas

tak konkrétní postupy neznám, ale doufám, že to existuje..třeba ho nechat vykonat svoje práva a pak řešit moje práva a povinnosti atp.

Určitě to nějak jde, záleží na situaci.

vse je o domluve a ochotou exetutora

vše zaleží na konkrétním exekutorovi

vždy se dá problém řešit domluvou

Vždycky je možná nějaká domluva, pokud jsou k tomu sdílné obě strany ;-)

z osobní zkušennosti vím, že se lze domluvit na zabavení předmětů, které přímo neohrozí chod domácnosti nebo firmy, v mém případě se exekutor sám zeptal, které předměty patří bývalému manželovi, jehož byla i pohledávka a můj osobní majetek neoznačil jako předmět exekuce

Zaleží podle domluvy..

zapaltit duznou castku

zaplacením dluhu v hotovosti

zaplacením dluhu, splátkový kalendář

Zaplacením dlužné částky.

zaplacením na místě

zaplacením pohledávky nebo splátkovým kalendářem

zaplatit dluhy :-)

zcela pouhou aktivní spoluprací v rámci řízení

21. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10566,46 %66,46 %  
muž5333,54 %33,54 %  

Graf

22. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-258654,43 %54,43 %  
26-353824,05 %24,05 %  
36-45148,86 %8,86 %  
46-55127,59 %7,59 %  
55 a více85,06 %5,06 %  

Graf

23. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á11874,68 %74,68 %  
ženatý/vdaná2415,19 %15,19 %  
rozvedený/á148,86 %8,86 %  
vdovec/vdova21,27 %1,27 %  

Graf

24. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6843,04 %43,04 %  
středoškolské6843,04 %43,04 %  
vyučen/a148,86 %8,86 %  
vyšší odborné74,43 %4,43 %  
základní10,63 %0,63 %  

Graf

25. Sociální postavení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný7849,37 %49,37 %  
student6742,41 %42,41 %  
nezaměstnaný63,8 %3,8 %  
důchodce53,16 %3,16 %  
v domácnosti21,27 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Dostali jste se někdy do obtížné finanční situace?

 • odpověď ano :
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobními (rodinnými) problémy na otázku 2. Jak jste se do této obtížné finanční situace dostali?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomocí rodiny, přátel, známých na otázku 3. Jak jste tuto obtížnou finanční situaci řešili?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi půjčkou od banky na otázku 3. Jak jste tuto obtížnou finanční situaci řešili?

6. Setkali jste se někdy s exekucí?

 • odpověď ano, ale ne osobně:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi u přátel na otázku 8. Kde jste se tedy s exekucí setkali? (u přátel, v rodině, v zaměstnání, z doslechu…..)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi z doslechu na otázku 8. Kde jste se tedy s exekucí setkali? (u přátel, v rodině, v zaměstnání, z doslechu…..)

21. Pohlaví

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi z doslechu na otázku 8. Kde jste se tedy s exekucí setkali? (u přátel, v rodině, v zaměstnání, z doslechu…..)

22. Věk

 • odpověď 18-25:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 25. Sociální postavení

25. Sociální postavení

 • odpověď zaměstnaný:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 na otázku 22. Věk
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený/á na otázku 23. Rodinný stav:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 na otázku 22. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dostali jste se někdy do obtížné finanční situace?

2. Jak jste se do této obtížné finanční situace dostali?

3. Jak jste tuto obtížnou finanční situaci řešili?

4. Zaručili byste se za někoho, tzn. vzali byste někdy na sebe povinnost uspokojit pohledávku věřitele, v případě, že by tuto povinnost neplnil dlužník?

5. Co podle Vás znamená exekuce?

6. Setkali jste se někdy s exekucí?

8. Kde jste se tedy s exekucí setkali? (u přátel, v rodině, v zaměstnání, z doslechu…..)

9. Proč si myslíte, že nechávají dojít lidé svoje dluhy až k exekuci?

10. Kvůli čemu podle Vás počet exekucí neustále narůstá?

11. Myslíte si, že je možné exekuci zdědit?

12. Jaký je podle Vás rozdíl mezi soukromým vymahačem dluhů a soudním exekutorem?

13. Myslíte si, že vymáhání pohledávek pomocí soudních exekutorů je efektivní? Svůj názor zdůvodněte.

15. Pokud byste se ocitli v situaci, kdyby Vám někdo dlužil a neplatil, obrátili byste se vy sami na soudního exekutora?

17. Víte, komu se zodpovídá soudní exekutor?

18. Víte, na koho je nutné se obrátit v případě neoprávněné exekuce?

19. Myslíte si, že se dá exekuce se soudním exekutorem řešit i po „dobrém“?

21. Pohlaví

22. Věk

23. Rodinný stav:

24. Vzdělání

25. Sociální postavení

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dostali jste se někdy do obtížné finanční situace?

2. Jak jste se do této obtížné finanční situace dostali?

3. Jak jste tuto obtížnou finanční situaci řešili?

4. Zaručili byste se za někoho, tzn. vzali byste někdy na sebe povinnost uspokojit pohledávku věřitele, v případě, že by tuto povinnost neplnil dlužník?

5. Co podle Vás znamená exekuce?

6. Setkali jste se někdy s exekucí?

8. Kde jste se tedy s exekucí setkali? (u přátel, v rodině, v zaměstnání, z doslechu…..)

9. Proč si myslíte, že nechávají dojít lidé svoje dluhy až k exekuci?

10. Kvůli čemu podle Vás počet exekucí neustále narůstá?

11. Myslíte si, že je možné exekuci zdědit?

12. Jaký je podle Vás rozdíl mezi soukromým vymahačem dluhů a soudním exekutorem?

13. Myslíte si, že vymáhání pohledávek pomocí soudních exekutorů je efektivní? Svůj názor zdůvodněte.

15. Pokud byste se ocitli v situaci, kdyby Vám někdo dlužil a neplatil, obrátili byste se vy sami na soudního exekutora?

17. Víte, komu se zodpovídá soudní exekutor?

18. Víte, na koho je nutné se obrátit v případě neoprávněné exekuce?

19. Myslíte si, že se dá exekuce se soudním exekutorem řešit i po „dobrém“?

21. Pohlaví

22. Věk

23. Rodinný stav:

24. Vzdělání

25. Sociální postavení

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Škodová, L.Povědomí respondentů o exekuci (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://povedomi-respondentu-o-exeku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.