Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Berenika Havlová
Šetření:28. 09. 2014 - 03. 10. 2014
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění, které nezabere víc než pár minut pro zjištění povědomí spotřebitelů v ČR o jejich ochraně při uzavírání smluv. Odpovídejte prosím podle svých vědomostí a nevyhledávejte správné odpovědi. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7564,66 %64,66 %  
muž4135,34 %35,34 %  

Graf

2. Ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 35 let8875,86 %75,86 %  
36 - 50 let1512,93 %12,93 %  
méně než 20 let97,76 %7,76 %  
51 - 65 let43,45 %3,45 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5043,1 %43,1 %  
Vysokoškolské (Bc.)4841,38 %41,38 %  
Vysokoškolské (Ing., Mgr.)1311,21 %11,21 %  
Středoškolské bez maturity32,59 %2,59 %  
Vyšší odborné21,72 %1,72 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student7564,66 %64,66 %  
zaměstnanec3227,59 %27,59 %  
podnikatel76,03 %6,03 %  
důchodce21,72 %1,72 %  

Graf

5. Myslíte si, že se nějak změnila práva spotřebitele po zavedení Nového občanského zákoníku v lednu 2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10287,93 %87,93 %  
ne1412,07 %12,07 %  

Graf

6. Dle vašeho názoru, spotřebitelské smlouvy jsou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem8573,28 %73,28 %  
konkrétní typy smluv vyjmenované zákonem bez ohledu na smluvní strany3126,72 %26,72 %  

Graf

7. V případě, že uzavíráte smlouvu spotřebitelské povahy, zajímáte se vždy o obchodní podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6253,45 %53,45 %  
ne5446,55 %46,55 %  

Graf

8. Máte osobní zkušenost s reklamací zboží či služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10993,97 %93,97 %  
ne76,03 %6,03 %  

Graf

9. Myslíte si, že je nutné reklamovat zboží v původním obale?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9783,62 %83,62 %  
ano1916,38 %16,38 %  

Graf

10. Do kolika dní, podle Vás, musí být reklamace vyřízena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 dní10489,66 %89,66 %  
do 15 dní76,03 %6,03 %  
do 10 dní54,31 %4,31 %  

Graf

11. Zakoupený výrobek budete moct reklamovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kterékoli provozovně prodávajícího10086,21 %86,21 %  
pouze v provozovně, kde jste výrobek zakoupili1613,79 %13,79 %  

Graf

12. Jak nejčastěji dopadlo vyřízení Vaší reklamace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklamované zboží bylo vyměněno za nové4135,34 %35,34 %  
reklamované zboží bylo opraveno3530,17 %30,17 %  
prodávající Vám vrátil peníze za reklamované zboží3227,59 %27,59 %  
reklamace byla odmítnuta86,9 %6,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Ve věku:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

4. Jste:

5. Myslíte si, že se nějak změnila práva spotřebitele po zavedení Nového občanského zákoníku v lednu 2014?

6. Dle vašeho názoru, spotřebitelské smlouvy jsou

7. V případě, že uzavíráte smlouvu spotřebitelské povahy, zajímáte se vždy o obchodní podmínky?

8. Máte osobní zkušenost s reklamací zboží či služby?

9. Myslíte si, že je nutné reklamovat zboží v původním obale?

10. Do kolika dní, podle Vás, musí být reklamace vyřízena?

11. Zakoupený výrobek budete moct reklamovat:

12. Jak nejčastěji dopadlo vyřízení Vaší reklamace:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Ve věku:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

4. Jste:

5. Myslíte si, že se nějak změnila práva spotřebitele po zavedení Nového občanského zákoníku v lednu 2014?

6. Dle vašeho názoru, spotřebitelské smlouvy jsou

7. V případě, že uzavíráte smlouvu spotřebitelské povahy, zajímáte se vždy o obchodní podmínky?

8. Máte osobní zkušenost s reklamací zboží či služby?

9. Myslíte si, že je nutné reklamovat zboží v původním obale?

10. Do kolika dní, podle Vás, musí být reklamace vyřízena?

11. Zakoupený výrobek budete moct reklamovat:

12. Jak nejčastěji dopadlo vyřízení Vaší reklamace:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havlová, B.Ochrana spotřebitele (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://povedomi-spotrebitele-o-jeho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.