Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí spotřebitelů o reklamacích

Povědomí spotřebitelů o reklamacích

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Rozsypalová
Šetření:09. 03. 2011 - 14. 03. 2011
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
v rámci své bakalářské práce si Vás dovoluji požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který se týká povědomí spotřebitelů o reklamacích. Moc mi tím pomůžete. Dotazník je zcela anonymní.
Děkuji za ochotu a čas strávený při vyplňování :)

Odpovědi respondentů

1. Už jste se někdy byli nuceni zakoupené zboží reklamovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11892,91 %92,91 %  
ne97,09 %7,09 %  

Graf

2. V případě, že ano: kolikrát jste již uplatnil/a reklamaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát4034,19 %31,5 %  
nepamatuji se2823,93 %22,05 %  
dvakrát2622,22 %20,47 %  
jednou1210,26 %9,45 %  
pětkrát119,4 %8,66 %  

Graf

3. Víte, jak dlouhá je záruční doba spotřebního zboží v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 měsíců11590,55 %90,55 %  
nevím43,15 %3,15 %  
6 měsíců43,15 %3,15 %  
12 měsíců43,15 %3,15 %  

Graf

4. Do jaké doby je prodejce povinen rozhodnout o reklamaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 dnů8667,72 %67,72 %  
do 14 dnů1511,81 %11,81 %  
nevím1411,02 %11,02 %  
do 3 dnů107,87 %7,87 %  
do 14 dní10,79 %0,79 %  
více10,79 %0,79 %  

Graf

5. Jak dlouhá je reklamační lhůta, po kterou je dodavatel povinen vyřídit reklamaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 dní10381,1 %81,1 %  
nevím129,45 %9,45 %  
2 měsíce107,87 %7,87 %  
15 dní21,57 %1,57 %  

Graf

6. Setkal/a jste se s tím, že vaše reklamace byla zamítnuta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6651,97 %51,97 %  
ne5240,94 %40,94 %  
nevím97,09 %7,09 %  

Graf

7. Znáte webové stránky, které se zaměřují na rady spotřebitelům ohledně reklamací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8667,72 %67,72 %  
ano3124,41 %24,41 %  
nevím107,87 %7,87 %  

Graf

8. V případě, že ano: které?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
www.spotrebitele.info2155,26 %16,54 %  
www.coi.cz/cs1436,84 %11,02 %  
jiné923,68 %7,09 %  
www.pravnik.cz37,89 %2,36 %  

Graf

9. Víte, v jakém případě máte právo odstoupit od kupní smlouvy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9272,44 %72,44 %  
ne3527,56 %27,56 %  

Graf

10. V případě, že ano: ve kterém?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zboží má nějakou neodstranitelnou vadu8590,43 %66,93 %  
jiné55,32 %3,94 %  
zboží je rozbité, lze opravit, ale vy na jeho opravu nechcete čekat33,19 %2,36 %  
zakoupené zboží se vám přestalo líbit11,06 %0,79 %  

Graf

11. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8163,78 %63,78 %  
muž4636,22 %36,22 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 24 let4938,58 %38,58 %  
31 - 40 let2620,47 %20,47 %  
41 a více let2116,54 %16,54 %  
25 - 30 let2015,75 %15,75 %  
15 - 19 let118,66 %8,66 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou6954,33 %54,33 %  
vysoká škola3930,71 %30,71 %  
základní škola107,87 %7,87 %  
vyšší odborná škola53,94 %3,94 %  
střední škola bez maturity43,15 %3,15 %  

Graf

14. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5644,09 %44,09 %  
student5341,73 %41,73 %  
OSVČ97,09 %7,09 %  
nezaměstnaný64,72 %4,72 %  
důchodce32,36 %2,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Znáte webové stránky, které se zaměřují na rady spotřebitelům ohledně reklamací?

  • odpověď ano:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi www.coi.cz/cs na otázku 8. V případě, že ano: které?

14. Jaké je Vaše zaměstnání?

  • odpověď student:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 19 let na otázku 12. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Už jste se někdy byli nuceni zakoupené zboží reklamovat?

2. V případě, že ano: kolikrát jste již uplatnil/a reklamaci?

3. Víte, jak dlouhá je záruční doba spotřebního zboží v ČR?

4. Do jaké doby je prodejce povinen rozhodnout o reklamaci?

5. Jak dlouhá je reklamační lhůta, po kterou je dodavatel povinen vyřídit reklamaci?

6. Setkal/a jste se s tím, že vaše reklamace byla zamítnuta?

7. Znáte webové stránky, které se zaměřují na rady spotřebitelům ohledně reklamací?

8. V případě, že ano: které?

9. Víte, v jakém případě máte právo odstoupit od kupní smlouvy?

10. V případě, že ano: ve kterém?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Jaké je Vaše zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Už jste se někdy byli nuceni zakoupené zboží reklamovat?

2. V případě, že ano: kolikrát jste již uplatnil/a reklamaci?

3. Víte, jak dlouhá je záruční doba spotřebního zboží v ČR?

4. Do jaké doby je prodejce povinen rozhodnout o reklamaci?

5. Jak dlouhá je reklamační lhůta, po kterou je dodavatel povinen vyřídit reklamaci?

6. Setkal/a jste se s tím, že vaše reklamace byla zamítnuta?

7. Znáte webové stránky, které se zaměřují na rady spotřebitelům ohledně reklamací?

8. V případě, že ano: které?

9. Víte, v jakém případě máte právo odstoupit od kupní smlouvy?

10. V případě, že ano: ve kterém?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Jaké je Vaše zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rozsypalová, Š.Povědomí spotřebitelů o reklamacích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://povedomi-spotrebitelu-o-rekl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.