Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí studentů středních škol o FIS VŠE v Praze

Povědomí studentů středních škol o FIS VŠE v Praze

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Brejla
Šetření:21. 03. 2010 - 08. 04. 2010
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):31 / 21.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dostal se Vám do rukou seznam otázek, které se snaží zmapovat Váš zájem o studium na vysoké škole a Vaše znalosti a povědomí o Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Tento seznam byl vytvořen pro účely předmětu 4SA426 – Prezentace a komunikace informací, v jehož rámci jsme se rozhodli vytvořit reprezentativní publikaci k dvacátému výročí fakulty informatiky a statistiky. Toto kulaté výročí si jistě zaslouží zamyšlení nad minulým vývojem fakulty, nad jejím současným stavem a nad příležitostmi, které jsou příslibem do budoucna. Jistě se proto najde široký okruh lidí, ať již z řad absolventů, současných studentů, zájemců o studium, či osobností působících přímo na fakultě, které publikace, vydaná k této příležitosti, osloví.
Vaše odpovědi budou cenným přínosem a obohacením pro další práci na této publikaci a pomohou nám sestavit komplexní pohled na fakultu. Rádi bychom totiž vytvořili nejen obraz o vývoji fakulty a dění kolem ní, ale také bychom chtěli nabídnout budoucím studentům odpovědi na otázky, které je mohou zajímat. Otázky, na které nebudete chtít odpovídat můžete samozřejmě vynechat.
Předem bychom Vám proto chtěli poděkovat, že jste si našel/našla čas na zodpovězení našich otázek a rozhodl/rozhodla nám pomoci v práci na publikaci.

Odpovědi respondentů

1. Jaký studujete typ školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium2884,85 %84,85 %  
Jiná možnost26,06 %6,06 %  
Průmyslová škola13,03 %3,03 %  
Obchodní akademie13,03 %3,03 %  
Střední škola ekonomického zaměření13,03 %3,03 %  

Graf

2. Chcete jít studovat vysokou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 30, Nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2987,88 %87,88 %  
Nevím412,12 %12,12 %  

Graf

3. Jaký obor/obory chcete (byste chtěli) jít studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný824,24 %24,24 %  
Technický824,24 %24,24 %  
Humanitní721,21 %21,21 %  
Ekonomický618,18 %18,18 %  
Umělecký515,15 %15,15 %  
Přírodní vědy515,15 %15,15 %  
Informatický412,12 %12,12 %  

Graf

4. Proč chcete daný obor studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímá mě1545,45 %45,45 %  
Vidím v tom dobrou budoucnost1236,36 %36,36 %  
Baví mě927,27 %27,27 %  
Nevím, co jiného si vybrat412,12 %12,12 %  
Jiné13,03 %3,03 %  

Graf

5. Znáte fakultu informatiky a statistiky vysoké školy ekonomické v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2369,7 %69,7 %  
Ano, slyšel jsem o ní1030,3 %30,3 %  

Graf

6. Budete podávat přihlášku na fakultu informatiky a statistiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 15, Ještě nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2884,85 %84,85 %  
Ano39,09 %9,09 %  
Ještě nevím26,06 %6,06 %  

Graf

7. Budete podávat přihlášku na více fakult Vysoké školy ekonomické v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9, Ještě nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano240 %6,06 %  
Ne240 %6,06 %  
Ještě nevím120 %3,03 %  

Graf

8. Pokud budete podávat více přihlášek na Vysokou školu ekonomickou v Praze (na více fakult) a ve výběru je i fakulta informatiky a statistiky, berete jí jako hlavní fakultu nebo pouze jako fakultu "do počtu"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne266,67 %6,06 %  
Ano133,33 %3,03 %  

Graf

9. Na jaký obor fakulty informatiky a statistiky budete přihlášku podávat (podávali byste)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informatika480 %12,12 %  
Matematické metody v ekonomii120 %3,03 %  

Graf

10. Zajímali jste se již dříve o Vámi vybraný obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano360 %9,09 %  
Ne240 %6,06 %  

Graf

11. Budete si podávat přihlášku na více fakult nabízejících informatické obory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13, Ještě nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano480 %12,12 %  
Ještě nevím120 %3,03 %  

Graf

12. Na které další školy a fakulty informatického zaměření si kromě VŠE v Praze budete (chtěli byste) podávat přihlášku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ČVUT

dg

nevim

newym

UK, UP, čvut

13. Jaká jsou vaše očekávání od studia na fakultě informatiky a statistiky na vysoké škole ekonomické v Praze? Čeho chcete dosáhnout, co chcete získat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bejt šéf

kjk

nevim

pe ńýze

znalosti v oblasti programování, správa sítě

14. Jaké uplatnění z fakulty informatiky a statistiky očekáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Analytik360 %9,09 %  
Jiné360 %9,09 %  
Programátor240 %6,06 %  
Manažer240 %6,06 %  
Konzultant120 %3,03 %  

Graf

15. Jak hodnotíte nabídku oborů fakulty informatiky a statistiky na vysoké škole ekonomické v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neumím posoudit2884,85 %84,85 %  
Je dostatečná, vybral/a jsem si26,06 %6,06 %  
Je nedostatečná, chybí nabídka důležitých oborů26,06 %6,06 %  
Mohla by se zlepšit o zajímavé obory13,03 %3,03 %  

Graf

16. Myslíte si, že by se měla fakulta informatiky a statistiky vysoké školy ekonomické v Praze více prezentovat a poskytovat zájemcům o studium více informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohu posoudit2060,61 %60,61 %  
Ano, mohlo by to být lepší618,18 %18,18 %  
Ano určitě, je velmi málo informací515,15 %15,15 %  
Ne, informace jsou postačující26,06 %6,06 %  

Graf

17. Nalezli jste na stránkách fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze požadované informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neumím posoudit, nehledal jsem2781,82 %81,82 %  
Ano, většinu39,09 %9,09 %  
Ano, všechny26,06 %6,06 %  
Ne, vůbec žádné13,03 %3,03 %  

Graf

18. Chystáte se navštívit den otevřených dveří fakulty informatiky a statistiky v Vysoké školy ekonomické Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2369,7 %69,7 %  
Ještě nevím927,27 %27,27 %  
Ano13,03 %3,03 %  

Graf

19. Navštívili jste den otevřených dveří na fakultě informatiky a statistiky vysoké školy ekonomické v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3193,94 %93,94 %  
Ano26,06 %6,06 %  

Graf

20. Co Vás na dni otevřených dveří zaujalo? Co Vám naopak chybělo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dfg

nenašel sem kudy se de dovnitř

21. Líbí se vám prostředí vysoké školy ekonomické v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne150 %3,03 %  
Rozhodně ne150 %3,03 %  

Graf

22. Z jakého důvodu jste si vybrali fakultu informatiky a statistiky vysoké školy ekonomické v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná možnost2678,79 %78,79 %  
Má zajímavé obory39,09 %9,09 %  
Kvůli "dobrému jménu"39,09 %9,09 %  
Kvůli lokalitě26,06 %6,06 %  
Má zajímavé (odlišné) možnosti studia13,03 %3,03 %  

Graf

23. Víte, na jakých školách v ČR můžete studovat informatiku nebo statistiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nesháněl jsem informace2472,73 %72,73 %  
Ano, mám přibližný přehled824,24 %24,24 %  
Ne, nesehnal jsem informace13,03 %3,03 %  

Graf

24. Které další fakulty jiných škol v ČR vnímáte jako konkurenci fakulty informatiky a statistiky vysoké školy ekonomické v Praze? Stačí cca dvě nejvýznamnější.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

----

a

běžte do háje

CVUT, MFF UK

dg

dsdsf

fddfgfgfgf

nebaví mě tenhle d..... dotazník

nehledal jsem

nevím

nevim

Nevim

nevim

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

Nevím

nevím nemám přehled

Nevím, informatika mě nazajímá

nevim, nemohu posoudit

nevnímám žádné

newim

PCE

Především všechny soukromé - Unicorn College - slyšela jsem o něm více.

SOFE FJFI ČVUT

UHK

UHK-FIM

Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice

všcht čvut

VŠCHT, ČVUT

25. Co považujete za přednosti studia fakulty informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze a kde vidíte nevýhody?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

---

-----

a

brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

budoucnost

co sem rikal

dfg

dfgfdgfd

ggfff

Nechci ji studovat, proto nezodpovídám tuto otázku.

Nemohu posoudit

nevím

nevim

nevím

nevim

nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

Nevím

Nevím

nevim nehledal jsem

Nevím, nemám zájem studovat v tomto oboru, a proto jsem se nikdy o výhody a nevýhody školy nijak nezajímala.

Nevýhoda - daleko!

newim

nwm

praha je velké město s mnoha možnostmi. ale já neumím počítač ani zapnout!

26. Získali jste o fakultě informatiky a statistiky vysoké škole ekonomické v Praze informace během studia na střední škole? Od koho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2678,79 %78,79 %  
Ano, od školy (vyučující, informace na nástěnce,...)39,09 %9,09 %  
Ano, od kamarádů26,06 %6,06 %  
Ano, z médií (tisk, internet, rádio, televize,...)13,03 %3,03 %  
Ano, jinak13,03 %3,03 %  

Graf

27. Setkali jste se již někdy s vyučujícími fakulty informatiky a statistiky vysoké školy ekonomické v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2678,79 %78,79 %  
Nevím618,18 %18,18 %  
Ano13,03 %3,03 %  

Graf

28. Znáte nějaké studenty fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 29, Neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2575,76 %75,76 %  
Ano824,24 %24,24 %  

Graf

29. Co Vám říkali o studiu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dfg

jsou psokojení

nechal mě vyplnit si tenhle dotazník, jinak nic, ale všeobecně chválí

Neptala jsem se

různé věci

středně těžká matematika, hodně ekonomických předmětů, ekonomie v angličtině

že je špatné

že tam nemám chodit

30. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 a méně1442,42 %42,42 %  
17721,21 %21,21 %  
20 a více515,15 %15,15 %  
18515,15 %15,15 %  
1926,06 %6,06 %  

Graf

31. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2060,61 %60,61 %  
Muž1339,39 %39,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Brejla, T.Povědomí studentů středních škol o FIS VŠE v Praze (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://povedomi-studentu-strednich-skol-o-fis-vse-v-praze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.