Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí studentů VŠE o organizační struktuře TPCA

Povědomí studentů VŠE o organizační struktuře TPCA

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Kuljovská
Šetření:11. 11. 2015 - 12. 11. 2015
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:53,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Dana Kuljovská a v rámci skupinové práce na předmět mezinárodního managementu prosím o vyplnění následujícího krátkého dotazníku, týkající ho se povědomí o společnosti TPCA.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1777,27 %77,27 %  
muž522,73 %22,73 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 3022100 %100 %  

Graf

3. Setkali jste se již někdy s pojmem „organizační kultura“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2090,91 %90,91 %  
ne29,09 %9,09 %  

Graf

4. Dominantní rysy organizace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Organizace představuje formalizované a strukturované pracovní prostředí, zdůrazňující postupy a předpisy.1359,09 %59,09 %  
Organizace je orientována na výsledky, pracovníci jsou soupeřiví a zaměření na cíle.731,82 %31,82 %  
Organizace se vyznačuje dynamickým podnikatelským a tvůrčím prostředím. Pracovníci jsou ochotní riskovat.313,64 %13,64 %  
Organizace má spíše charakter rozšířené rodiny, než podnikatelské entity. Daný typ organizace charakterizuje přátelské prostředí.14,55 %4,55 %  

Graf

5. Způsob vedení v organizaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vedoucí jsou dobří koordinátoři a organizátoři, soustředění na účinnost.1254,55 %54,55 %  
Vedoucí jsou vizionáři a inovátoři.522,73 %22,73 %  
Vedoucí zastávají roli „rodičů“.522,73 %22,73 %  
Vedoucí „pohánějí“ zaměstnance k vysokým výkonům, jsou to konkurenti, přísní a vyžadující.418,18 %18,18 %  

Graf

6. Způsob řízení zaměstnanců:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za prvořadé jsou v organizaci považovány týmová práce, participace a konsenzus.1150 %50 %  
Hlavním úkolem manažerů organizace je podporovat individuální iniciativu, tvořivost a svobodu.731,82 %31,82 %  
Řízení zaměstnanců je soustředěno především na zabezpečení jistoty zaměstnání.627,27 %27,27 %  
Převládajícím stylem řízení je tvrdá soutěživost.29,09 %9,09 %  

Graf

7. Soudržnost organizace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Organizaci stmeluje loajalita nebo tradice.1359,09 %59,09 %  
Stmelujícím prvkem v organizaci jsou formální pravidla.627,27 %27,27 %  
Organizaci stmeluje experimentování, inovativní přístupy a myšlení.627,27 %27,27 %  
Organizaci stmeluje orientace na vítězství.418,18 %18,18 %  

Graf

8. Prioritní strategické faktory:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důraz je kladen na inovativnost a schopnost přizpůsobovat se turbulentnímu prostředí.1150 %50 %  
Za nejdůležitější je považován bezproblémový a hladký chod organizace, cílem je stabilita a efektivnost.836,36 %36,36 %  
Zdůrazňován je dlouhodobý užitek rozvoje každého jedince, velký význam je připisován soudržnosti, morálce, pracovnímu prostředí.418,18 %18,18 %  
Dlouhodobá pozornost je věnována konkurenčním akcím a dosahování měřitelných cílů.29,09 %9,09 %  

Graf

9. Kritéria úspěchu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Organizace definuje úspěch jako rozvoj lidských zdrojů, týmovou práci, oddanost pracovníků a péči o lidi.731,82 %31,82 %  
Organizace definuje úspěch jako vítězství na trhu a předstižení konkurence. Klíčová je pro ni vedoucí pozice na trhu.731,82 %31,82 %  
Organizace definuje úspěch jako efektivnost. Rozhodující jsou pro ni spolehlivé dodávky, plynulost práce a výroba s nízkými náklady.731,82 %31,82 %  
Organizace definuje úspěch jako vlastnictví unikátního nebo nejnovějšího produktu. Je lídrem v oblasti výrobků a inovací.522,73 %22,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kuljovská, D.Povědomí studentů VŠE o organizační struktuře TPCA (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://povedomi-studentu-vse-o-orga.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.