Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí uživatelů Internetu o spamu

Povědomí uživatelů Internetu o spamu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Marek
Šetření:16. 04. 2011 - 22. 04. 2011
Počet respondentů:291
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Adam Marek a v současné době zpracovávám svou bakalářskou práci na téma Nevyžádaná reklama na Internetu. Tímto bych Vás chtěl požádat o max. 5 minut Vašeho času, který zabere vyplňování tohoto dotazníku. Výsledky tohoto průzkumu mně budou sloužit jako podklad pro zpracování praktické části mé závěrečné práce. Cílem dotazníku je zjistit, zda se lidé setkávají se spamem, jak na něho reagují a zda mají povědomí o jeho regulaci.

Pokud jste se rozhodli strávit několik málo následujících minut vyplňováním odpovědí, předem Vám děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Máte svoji e-mailovou schránku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano29099,66 %99,66 %  
Ne10,34 %0,34 %  

Graf

2. Jak často si vybíráte svou elektronickou poštu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát za den13847,59 %47,42 %  
Jednou za den10134,83 %34,71 %  
Několikrát za týden3913,45 %13,4 %  
Několikrát za měsíc93,1 %3,09 %  
Méně často31,03 %1,03 %  

Graf

3. Víte, co je to spam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 27594,83 %94,5 %  
Ne155,17 %5,15 %  

Graf

4. Co to tedy spam konkrétně je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyžádaná reklamní zpráva šířená elektronicky26897,45 %92,1 %  
Něco jiného134,73 %4,47 %  
Reklamní leták ve Vaší schránce62,18 %2,06 %  
Reklama v televizi a rozhlase31,09 %1,03 %  

Graf

5. Setkal(a) jste se někdy se spamem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27298,91 %93,47 %  
Ne20,73 %0,69 %  
Nevím10,36 %0,34 %  

Graf

6. Považujete spam za obtěžující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18366,55 %62,89 %  
Spíše ano8229,82 %28,18 %  
Spíše ne82,91 %2,75 %  
Ne20,73 %0,69 %  

Graf

7. Byl(a) byste radši, kdyby se k Vám žádný spam nedostal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20976 %71,82 %  
Spíše ano6021,82 %20,62 %  
Spíše ne51,82 %1,72 %  
Ne10,36 %0,34 %  

Graf

8. Myslíte si, že je spam v ČR nějak právně regulován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20173,09 %69,07 %  
Ano7426,91 %25,43 %  

Graf

9. Spam je tedy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Povolen pouze za určitých podmínek5371,62 %18,21 %  
Je zakázán2027,03 %6,87 %  
Povolen bez výjimek11,35 %0,34 %  

Graf

10. Domníváte se, že je tato právní úprava dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4358,11 %14,78 %  
Spíše ano1824,32 %6,19 %  
Ne79,46 %2,41 %  
Ano68,11 %2,06 %  

Graf

11. Byl(a) byste ochoten(na) zaplatit nějakou peněžní částku za to, aby se k Vám žádný spam nedostal? (např. v rámci stokorun za rok)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne13248 %45,36 %  
Ne9133,09 %31,27 %  
Spíše ano3914,18 %13,4 %  
Ano134,73 %4,47 %  

Graf

12. Setkal(a) jste se někdy se spamem jinde než na e-mailu? (např. sociální sítě, icq, skype,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20875,64 %71,48 %  
Ne4315,64 %14,78 %  
Nevím248,73 %8,25 %  

Graf

13. Používáte Internet i k jiným věcem než je elektronická pošta? (např. prohlížení webových stránek, přehrávání videí, sociální sítě, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano28798,63 %98,63 %  
Ne41,37 %1,37 %  

Graf

14. Internet obvykle používáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně27494,16 %94,16 %  
Několikrát za týden165,5 %5,5 %  
Méně často10,34 %0,34 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17158,76 %58,76 %  
Muž12041,24 %41,24 %  

Graf

16. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 2523580,76 %80,76 %  
26 - 35227,56 %7,56 %  
více než 45165,5 %5,5 %  
36 - 45165,5 %5,5 %  
15 a méně20,69 %0,69 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou22677,66 %77,66 %  
Vysokoškolské227,56 %7,56 %  
Střední bez maturity206,87 %6,87 %  
Základní186,19 %6,19 %  
VOŠ51,72 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Myslíte si, že je spam v ČR nějak právně regulován?

 • odpověď Ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je zakázán na otázku 9. Spam je tedy:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Povolen pouze za určitých podmínek na otázku 9. Spam je tedy:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 10. Domníváte se, že je tato právní úprava dostatečná?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 10. Domníváte se, že je tato právní úprava dostatečná?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte svoji e-mailovou schránku?

2. Jak často si vybíráte svou elektronickou poštu?

3. Víte, co je to spam?

4. Co to tedy spam konkrétně je?

5. Setkal(a) jste se někdy se spamem?

6. Považujete spam za obtěžující?

7. Byl(a) byste radši, kdyby se k Vám žádný spam nedostal?

8. Myslíte si, že je spam v ČR nějak právně regulován?

9. Spam je tedy:

10. Domníváte se, že je tato právní úprava dostatečná?

11. Byl(a) byste ochoten(na) zaplatit nějakou peněžní částku za to, aby se k Vám žádný spam nedostal? (např. v rámci stokorun za rok)

12. Setkal(a) jste se někdy se spamem jinde než na e-mailu? (např. sociální sítě, icq, skype,...)

13. Používáte Internet i k jiným věcem než je elektronická pošta? (např. prohlížení webových stránek, přehrávání videí, sociální sítě, apod.)

14. Internet obvykle používáte:

15. Jste:

16. Váš věk:

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte svoji e-mailovou schránku?

2. Jak často si vybíráte svou elektronickou poštu?

3. Víte, co je to spam?

4. Co to tedy spam konkrétně je?

5. Setkal(a) jste se někdy se spamem?

6. Považujete spam za obtěžující?

7. Byl(a) byste radši, kdyby se k Vám žádný spam nedostal?

8. Myslíte si, že je spam v ČR nějak právně regulován?

9. Spam je tedy:

10. Domníváte se, že je tato právní úprava dostatečná?

11. Byl(a) byste ochoten(na) zaplatit nějakou peněžní částku za to, aby se k Vám žádný spam nedostal? (např. v rámci stokorun za rok)

12. Setkal(a) jste se někdy se spamem jinde než na e-mailu? (např. sociální sítě, icq, skype,...)

13. Používáte Internet i k jiným věcem než je elektronická pošta? (např. prohlížení webových stránek, přehrávání videí, sociální sítě, apod.)

14. Internet obvykle používáte:

15. Jste:

16. Váš věk:

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marek, A.Povědomí uživatelů Internetu o spamu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://povedomi-uzivatelu-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.