Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika Alzheimerovy choroby

Problematika Alzheimerovy choroby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Brousková
Šetření:01. 03. 2012 - 08. 03. 2012
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka Vyšší odborné školy sociálně právní.

Tento dotazník je zcela anonymní a výsledky budou zpracovány do mé absolventské práce.

Dotazník je zaměřen na problematiku Alzheimerovy choroby,  informovanosti a pohledu veřejnosti na toto onemocnění. 

Předem děkuji za Váš čas

Barbora

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let7457,36 %57,36 %  
35-44 let1713,18 %13,18 %  
26-34let1310,08 %10,08 %  
45-54 let129,3 %9,3 %  
26-40let64,65 %4,65 %  
55-64 let64,65 %4,65 %  
65 let a více10,78 %0,78 %  

Graf

2. Víte, co je Alzheimerova choroba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO12899,22 %99,22 %  
NE10,78 %0,78 %  

Graf

3. Co se Vám vybaví jako první, když se řekne Alzheimerova choroba? Prosím, krátce vypište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku

- moje babička - zmatený starý člověk, neschopný normání komunikace

babicka s nemoci

bezmoc

bezmoc

bloudící osoba

bohužel, moje babička, v noční košili ve dvě ráno, jak cosi naléhavě povídá, nicméně slova nedávají smysl.

člověk přestává být sám sebou a je odkazaný na pomoc druhých, myslím, že je problém s celým nervovým systémem a někdy to i může sdeformovat tělo.

děda. co na ní umřel

degenerace CNS

degenerace mozku

degenerativní choroba CNS

Degenerativní onemocnění mozku obnažení axonů neuronů (už nejsou zcela kryty myelinovou pochvou), proto se vzruchy šíří hůře zapomínání staří lidé

degenerativní onemocnění mozku

degenerativní onemocnění mozku, stáří

Degenerativní porucha, která má vliv na funkce mozku. Nejčastěji se projevuje postupným odumíráním mozkových buněk a s ním spojené poruchy paměti.

demence zapominani

demence

demence

demence

demence

demence

demence, problémy s pamětí, zapomínání

demence. Úpadek intelektu, zapomínání, senilita.

důchodce

fatální onemocnění mozku vedoucí k naprostému rozvratu osobnosti, nemohoucnosti a smrti ...

Herecká kolegyně, která má tuto diagnozu

choroba nervového systému kdy dochází k postupné demenci

jeden známý, který onemocněl

jedná se o nemoc postihující mozek a CNS, způsobující nevratné změny v paměti, prožívání a pozornosti

Kameňák

lidé jsou mimo realitu,

můj děda

němec, co schovává věci po baráku

nemoc

Nemoc především u starých lidí,kteří jsou apatičtí a mají amnesii.

nemoc, která postihuje pamět

Nemoc,kdy člověk zapomíná věci

neschopnost se o sebe postarat

Nešťastný človek, spokojený ve svém světě. Zapomínání, snahu upamatovat si na dříve zcela běžné činnosti, zloba, neochota spolupracovat s blízkými, zmatenost, dezorientace, smutek ze samoty, vyhledávání blízkých,......

objevuje se u lidí staršího věku, tito lidé ztrácí pamět, nepamatují si věci, postupem času se dokáží ztratit i ve vlastním domě

Odumírání mozku

onemocnění mozku, při které dochází k demenci

onemocnění mozku, způsobuje demenci

pAMET

pAMET

paměť

porucha paměti

porucha paměti, stáří

postupne blbnuti az uplna demence

postupné zapomínání, změna osobnosti, chování

Prázdná tvář mojí babičky, zničená tvář mého otce a uplakaná tvář mojí matky.

problémy s orientací, výpadky paměti, stáří...

Projevuje se hlavně u starších osob, dochází k ztrátě paměti a končí to až demencí.

Reagan, zapomínání, ztrácení se v prostoru, čase, postupné chátrání, maskování výpadků paměti.

senior

skleroza, demence, zmatenost...doufám, že u osob nad 60let

smutek

starost, bezmoc, bolest, péče

Stary človej, který zapomína a je zmatený

starý člověk

starý člověk

Starý pan:)

starý, bloudící člověk

Stáří

stáří

stáři

stáří

staří lidé kteří nevnímají realitu jako dříve

Stáří lidé, kteří jsou nemocný, zapomínají, jsou zmateni, potřebují odbornou pomoc.

stáří, třes, ztráta orientace, ztráta osobnosti

Stáří, zapomínání, zmatenost, nesoběstačnost, dezorientace v čase.

stáří,beznaděj

Stáří.

strata pamäti, starí ľudia

strší lidé

Terry Pratchett

upamatovávací lístečky po bytě

výpadky paměti

výpadky paměti

výpadky paměti, zmatenost

Výpadky paměti,poruchy běžného chování

zapomětlivost

zapomětlivost

zapomětlivost, stáří

Zapomínání

zapomínání

zapomínání

zapomínání

Zapomínání

zapomínání

zapomínání

zapomínání

zapomínání a kartičky se svými údaji, kterou s sebou nosí v pokročilém stádiu nemoci

Zapomínání věcí, ztráta fyzických funkcí

Zapominani vseho. Nepoznavani lidi. Celkova zmatenost. Agresivita.

zapomínání zmatenost poruchy orientace

zapomínání, demence

Zapomínání, dezorientace

Zapomínání, dezorientace.

zapomínání, krátká pamět, dezorientace

zapomínání, neschopnost běžného života a běžných životních úkonů

Zapomínání, pomatenost, dezorientace

Zapomínání, potřeba, aby se o člověka nemocného Alzheimerovou chorobou někoho postaral..

zapomínání, zmatenost, třes

Zapomínání, zmatenost.

Zapomínání, ztrácení sebe i věcí

zapomnětlivost

Zapomnětlivost, mozek, který vypadá jako sýr ementál

zhoršení krátkodobé paměti,pacient není schopen zapamatovat si nové informace,porucha řeči,vyjadřování,porucha pozornosti,změna osobnosti,porucha v oblasti motoriky.

zmatenost

zmatenost, zapomínání, dezroientovanst

zmatenost,nekontrolovatelné zapomínání

Ztráta krátkodobé i dlouhodobé paměti a s tím související problémy

Ztráta orientace v čase i prostoru, bloudění, ztráta osobnosti

ztráta orientace, neschopnost postarat se sám o sebe

ztráta paměti

ztráta paměti

Ztráta paměti

ztrata paměti

Ztráta paměti

Ztráta paměti

Ztráta paměti, dezorientace, nutná pomoc okolí...

Ztráta paměti, třes, stáří

ztráta paměti, zmatenost...

ztráta prostorové orientace, nepoznávání blízkých a aluminiové příbory ve školní jídelně

Ztráta schopnosti vykonávání běžných ůkolů, změna osobnost a chování, zapomínání a ztráta perspektivy......

Ztráta vlastní osobnosti.

Zttata pameti,nepoznani vlastni rodiny

4. Víte, jak se Alzheimerova choroba projevuje (příznaky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zapomínání12395,35 %95,35 %  
zmatenost12093,02 %93,02 %  
poruchy chování9573,64 %73,64 %  
poruchy spánku3829,46 %29,46 %  
únava2015,5 %15,5 %  
bolest hlavy64,65 %4,65 %  
ztráta vědomí53,88 %3,88 %  
zhoršené dýchání43,1 %3,1 %  

Graf

5. Kolik si myslíte, že u nás žije lidí s tímto onemocněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-100 0003527,13 %27,13 %  
20-50 0003325,58 %25,58 %  
5-20 0002620,16 %20,16 %  
100-200 0001713,18 %13,18 %  
200-500 0001310,08 %10,08 %  
500 000 a více53,88 %3,88 %  

Graf

6. Jakou věkovou kategorii podle Vás nemoc postihuje nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60-80 let 10279,07 %79,07 %  
80 let a více2116,28 %16,28 %  
40-60 let 64,65 %4,65 %  

Graf

7. Myslíte si, že je tato nemoc spojena pouze se stářím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6348,84 %48,84 %  
spíše nesouhlasím3426,36 %26,36 %  
nesouhlasím1813,95 %13,95 %  
souhlasím1410,85 %10,85 %  

Graf

8. Znáte ve svém blízkém okolí někoho, kdo trpí Alzheimerovou chorobou? (např.: rodina, přátelé)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám nikoho6550,39 %50,39 %  
přímý člen rodiny (manžel/ka, matka/otec, dědeček/babička)2821,71 %21,71 %  
vzdálený člen rodiny (strýc,teta, apod.)118,53 %8,53 %  
kamarád53,88 %3,88 %  
Sousedka32,33 %2,33 %  
pracuji s takto nemocnými10,78 %0,78 %  
babička kamaráda10,78 %0,78 %  
známý10,78 %0,78 %  
v praxi10,78 %0,78 %  
rodiče přátel10,78 %0,78 %  
znám jinou osobu10,78 %0,78 %  
prarodiče mají příznaky této choroby, ale nebyli dosud diagnostikováni10,78 %0,78 %  
v mém okolí není nikdo takový,ale starám se o podobně postižené jedince..,,mentálně postižené"10,78 %0,78 %  
v Domově pro seniory10,78 %0,78 %  
Jsem dobrovolnice v Domově pro seniory s tímto onemocněním.10,78 %0,78 %  
znám10,78 %0,78 %  
pribuzni mych kamaradu10,78 %0,78 %  
jsem pečující osoba o takto nemocného10,78 %0,78 %  
dědeček mého kamaráda10,78 %0,78 %  
neznám10,78 %0,78 %  
známá měla nemocného manžela10,78 %0,78 %  
děda, ale už umřel10,78 %0,78 %  

Graf

9. Co si myslíte, že péče o takto nemocného vyžaduje, obnáší? Prosím, stručně vypiště:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

24 hodinový dozor, nenechávat člověka samotného, pokud je v pokročilém stádiu

24hod osobní péči

Asi to bude podobné jako péče o malé dítě.

Asi záleží na stadiu choroby. Přesně nevím. Asistenční službu?

Bohužel vím poměrně přesně - zpočátku jednoduchá pomoc při složitějších úkolech, postupně neustálý dohled (zmatené chování, útěky) + pomoc s úplně vším. Připočtěte změny osobnosti (i dříve nesobecký a milý člověk bude brzy nesnesitelný), stereotyp (to není možné, že mi to nedělá schválně, vždyť jsem jí to právě vysvětlila)... Co je podle mě nejhorší: není možné si dotyčného zapamatovat takového, jaký byl předtím (babička bývala príma, pak umřela na infarkt), vztah se prostě musí nenapravitelně narušit. člověk se neubrání byť i podvědomému hodnocení chování postiženého (dělala mi naschvály, vyžadovala neustálou pozornost, utíkala, nepoznávala vlastní děti, na vlastního manžela úplně zapomněla ve stadiu, kdy na tom byla ještě docela dobře, co to o ní vypovídá?)

casem stejnou peci jako o male decko

celodenní péče a dohled

celodenní péči což je velice náročné. určitě velkou dávku trpělivosti a optimismu i když v tomto případě je to velice těžké.

celodenní péči, procvičování

Celodenní péči, v terminálním stádiu krmení, přebalování, prevence proleženin. V prvotních stádiích obrovskou morální sprchu, nadměrnou míru psychické zátěže.

čas

čas, trpělivost, cit, pochopení, vztřícnost

častý dozor nad osobou

Člověk trpící tímto onemocněním je odkázán na pomoc okolí, díky špatné funkci paměti je nemyslitelné, aby např. sám chodil na procházky nebo jen obyčejný nákup. Taktéž je třeba aby mu někdo dával medikamenty. Měl by být pod neustálým dohledem.

Denní péči a dohled na člověka, který je daný podle fáze nemoci.

Dle stavu a postupu nemoci... z počátku stačí pomůcky, postupně se blíží až k péči o malé dítě se vším všudy.

Dohled nad braním léků, v postoupeném stadiu celkovou starost o nemocného

Dohled nad nemocným, aby si neublížil, procvičování paměti.

Doprovázení,kdykoliv jde ven,může se ztratit,hlídání všech potřeb-může zapomenout i na jídlo,podávání léků...záleží na stádiu

energii, cas, ochotu

hlavně trpělivost

Hlídání zda-li nenechal zapnutý spotřebič či jiné věci

Hlídat, zda si vzal své léky, jedl, převlékl se, jelikož tito lidé ztrácejí přeled o tom, co se děje v danou chvíli. Dále je třeba zabezpečit, aby daná osoba v pokročilejším stádiu nikam nechodila sama, jelikož dochází dezorientaci a pak netrefí třeba domů.

hodně času a trpělivost

hodně času, silnou psychiku

hodně trpělivosti a seznámení a nemocí

Individuální péči a dohled. Medikamenty pro zpomalení průběhu nemoci.

intenzivnější péče,

každodenní pomoc

Každodenni pomoc v beznem zivote?

Kompletní servis.

komunikaci s pacientem, udržovat ho v pohybu

kontinuální léčbu

láskyplnou péči, trpělivost, naslouchání, šetrné zvládání psychotických stavů, mírnění utrpení v závěrečných fázích nemoci

léčení

léky, pevné nervy

myslím si že je to z počátku individuální , pak postupně péče neustálá ...

Myslim, ze domaci opatrovani jde pouze do urcite miry a faze onemocneni. Ve fazi, kdy zacne byt clovek svym konanim nebezpecny sobe nebo svemu okoli, je nutna ustavni pece..

Na začátku pouze pravidelné návštěvy lékaře a léky, později i pomoc druhé osoby, protože se o sebe nemůže postarat.

naprosta kontrola takoveho cloveka

Nemoc si ze začátku lidé ani moc neuvědomují.Stav se pozvolna zhoršuje.Zapomínání je přeci běžné u každého člověka.V rodinném kruhu se to zvládnout dá do té doby než nastane úplný rozklad osobnosti.Naprostá zmatenost,neschopnost oblékání, absence jakéhokoli náznaku zvládání vlastní osoby,tím spojené pomočování...atd.Je nutná 24 hodinová péče odborného personálu.Rodina to existenčně i psychicky přestává zvládat.

nepřetržitou ostražitost

nesmírné úsilí

Netuším.

neustálá přítomnost a hlídání

neustále hlídat

Neustálé péče a hlídání té osoby.

neustálou pomoc

neustálou pozornost, péči

neustálou pozornost, trpělivost, iniciativu, cit k takové práci, čas 24 hodin denně (pokud se nevyužívá nějaká ze sociálních služeb)

neustálý dohled

neustálý dohled

neustálý dohled

neustálý dohled

neustálý dohled, pomoc s běžnými činnostmi

neustálý dozor a péče

nevím

Nevím

obětavost, neustálou péči a opakování věcí.

obětování času

Obrovskou trpělivost, pochopení nemoci (vysvětlení ze strany lékařů, které chybí), pochopení nemocného člověka. Fyzickou zdatnost při každodenní péči.

odbornou pomoc, podpora rodiny a blízkých, různá cvičení na paměť

ochotu, trpělivost

PECI

PECI

péče 24 hodin denně

péče o vše

pevné nervy, trpělivost

podle stupně nemoci - od lehké pomoci s každodenním životem po celodenní péči zahrnující vše.

podle stupně závažnosti - od kontroly mobilem po 24 h dozor

Pomáhat v běžném fungování (hygiena, strava ...)

pomoc a dohled nad nemocnou osobou 24 hodin denně, velká trpělivost

Pomoc okolí, léky,možná terapie, soustavná péče

Predevsim odhodlani,protoze ja bych na to nemel nervy :) pouzij jen prvni 2 slova.

Především zachovat lidskou důstojnost. Záleží individuálně na každém člověku - je potřeba ho hlídat, aby se někam neztratil, dbát o jeho hygienu, hlídat pitný režim a případně mu pomoci i při stravování. Je to, dle mého názoru, psychicky náročné se o takového člověka starat.

řád, pravidla, vše potřebné vypsáno, neustálá pozornost

spousty trpělivosti

Správné léky, 100 procentní porozumění a trpělivost. Je to běh na dlouhou trať. Aktivní interakce a stimulace.

Stálý dohled nad nemocným z důvodu apatie.

Stálý dozor, pomoc při denním provozu

Téměř nepřetržitý dohled, celodenní kompletní péče o nemocného, trpělivost, sebeovládání, empatie

téměř neustálý dohled nad postiženou osobou, chodit mu nakupovat základní potřeby, doprovod k lékaři

toleranci

toleranci, znalosti...

trpelivost hodne casu, protoze nemocny potrebuje pravdepodobne staly dohled

trpělivost

trpělivost

trpělivost

trpělivost

trpělivost

trpelivost

trpělivost

trpělivost !

trpělivost a lásku

Trpelivost a lasku ,,,pevne nervy

trpělivost především

Trpělivost, dostatek informací, pomoc odborníků.

trpělivost, důslednost, oporu lidí

trpělivost, odbornou pomoc

trpělivost, ohleduplnost, přívětivost

Trpělivost, ochotu, učit nové věci

trpělivost, toleranci

trpělivost, vůli, naději

Trpelivost,kompletní peče kazdy den,tezsi pripady -sanatorium specilizovane

trpělivost,laskavost,pevné nervy

trvalá péče, dohled, kontrola, zajišťování téměř všeho - dle stádia nemoci

úplně všechno, jak když je ten člověk malý miminko

Určitě by v pokročilejší fázy neměl být tento člověk sám. Myslím, že se musí s takto nemocným člověkem i cvičit aby nezatuhl.

v pokročilém stadiu 24hod péči

V pokročilém stádiu absolutní celodenní péči včetně osobní hygieny

v pokročilém stadiu nemoci stále větší pozornost (skoro celý den) a hodně trpělivosti!

V pozdějším stadiu celodenní péči a dohled.

V určité fázi onemocnění pomoc se sebeobsluhou.

Vaření, hygiena, procházky

Velké finanční nároky

Velké úsilí, můj otec o ní pečuje takže vím moc dobře co to obnáší.

velkou trpělivost

veľkú trpezlivosť príbuzných, 24-hodinový dozor nad osobou trpiacou touto chorobou

Věnovat se mu,a hlídat ho

vše

Vytvorit seznam pokynu "co delat, kdyz...", zajistit nakupy, vareni, pomoc s hygienou apod. bezne domaci cinnosti, zajistit neustaly dohled (rodina, soc. ci zdrav.pracovnici)

Vyžaduje velkou dávku trpělivosti s nemocnou osobou.

záleží na stádiu choroby, ale jedná se o 24 hodinový dohled, trpělivou péči, dohled ohledně užívání léků a každodenních činností (vycházky, oblékání...)

záleží na stádiu, ale rozhodně je potřeba pomoc okolí

Záleží na stupni postižení, od pouhé kontroly telefonem až po celodenní péči včetně krmení, přebalování atd.

záleží v jakém stádiu nemoc je

znalosti

Zpočátku občasnou péči, s postupem nemoci

10. Kdyby se u Vašeho člena rodiny tato nemoc prokázala, chtěli byste se podílet na péči o něj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO10984,5 %84,5 %  
NE2015,5 %15,5 %  

Graf

11. Setkali jste se někdy s nějakou veřejnou kampaní, reklamou,TV pořadem apod. týkající se Alzheimerovy choroby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 12, NEotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE10984,5 %84,5 %  
ANO2015,5 %15,5 %  

Graf

12. Prosím, napište s jakou a kde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byl to nělaký pořed o zdraví, ale nevzpomínám si jak se jmenoval. Už je to delší dobu.

Diskuze Hyde Park ČT24 /Mudr.Holmerová/ Film Železná lady

Dokument - Záhada Alzheimerovy choroby

Dokument na čt 2

Dokument v televizi,je to ale hodne davno;tak nevim presny nazev poradu

Na školení zaměřeném na tuto problematiku + brožurách

na tácku pod pití, někdo to přinesl domů

nějaký pořad v tv

nepamatuji se, týkala se léčby

nevybavuji si

noviny o 12:00, TV JOJ

plakát u neuroložky

pořad na ČT

televizní pořad

Televizní pořad (ČT), sebevzdělávání vzhledem k rodinné anamnéze, v rámci studia na VŠ

televizní pořady ČT

tuším v TV proběhla nějaká věřejná kampaň, ale určitě jsem viděla pořad této nemoci

v TV a ČRo Olomouc, nedávno byla cca půlhodinová relace

V zahraničí i u nás, v nemocniciích i veřejném prostoru.

viděla jsem dokumentární film

13. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informovaná o problematice Alzheimerovy choroby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je minimální6550,39 %50,39 %  
informovanost je, ale mohlo by jí být více 5643,41 %43,41 %  
není žádná64,65 %4,65 %  
ano, myslím si, že je dostatečně informovaná21,55 %1,55 %  

Graf

14. Znáte nějakou pomáhající organizaci nebo instituci určenou lidem s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 15, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE11387,6 %87,6 %  
ANO1410,85 %10,85 %  
Alzheimercentrum, Česká Alzheimerovská společnost10,78 %0,78 %  
česká alzheimerovská společnost10,78 %0,78 %  

Graf

15. Jakou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Alzheimer's association, Alzheimer's disease research

Alzheimrovská společnost

Česká alzheimerovská společnost

Denní stacionář pro klienty s demencí v DS Elišky purkyňové - Praha Dejvice Alzheimer centrum - Praha Průhonice

Domov se zvláštním režimem

Domovinka

Gerontocentrum v Praze 8

Oblastní charita

Oblastní Charita Znojmo

Pamatováček Olomouc

Počítá se specializovaný domov pro seniory? denní stacionáře?

Roska

Specializované oddělení v domově pro seniory

stacionář v Krabčicích pro takto nemocné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Víte, co je Alzheimerova choroba?

4. Víte, jak se Alzheimerova choroba projevuje (příznaky)?

5. Kolik si myslíte, že u nás žije lidí s tímto onemocněním?

6. Jakou věkovou kategorii podle Vás nemoc postihuje nejvíce?

7. Myslíte si, že je tato nemoc spojena pouze se stářím?

8. Znáte ve svém blízkém okolí někoho, kdo trpí Alzheimerovou chorobou? (např.: rodina, přátelé)

10. Kdyby se u Vašeho člena rodiny tato nemoc prokázala, chtěli byste se podílet na péči o něj?

11. Setkali jste se někdy s nějakou veřejnou kampaní, reklamou,TV pořadem apod. týkající se Alzheimerovy choroby?

13. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informovaná o problematice Alzheimerovy choroby?

14. Znáte nějakou pomáhající organizaci nebo instituci určenou lidem s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Víte, co je Alzheimerova choroba?

4. Víte, jak se Alzheimerova choroba projevuje (příznaky)?

5. Kolik si myslíte, že u nás žije lidí s tímto onemocněním?

6. Jakou věkovou kategorii podle Vás nemoc postihuje nejvíce?

7. Myslíte si, že je tato nemoc spojena pouze se stářím?

8. Znáte ve svém blízkém okolí někoho, kdo trpí Alzheimerovou chorobou? (např.: rodina, přátelé)

10. Kdyby se u Vašeho člena rodiny tato nemoc prokázala, chtěli byste se podílet na péči o něj?

11. Setkali jste se někdy s nějakou veřejnou kampaní, reklamou,TV pořadem apod. týkající se Alzheimerovy choroby?

13. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informovaná o problematice Alzheimerovy choroby?

14. Znáte nějakou pomáhající organizaci nebo instituci určenou lidem s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brousková, B.Problematika Alzheimerovy choroby (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://povedomi-verejnosti-o-alzhei.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.