Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí veřejnosti o funkčních potravinách

Povědomí veřejnosti o funkčních potravinách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Igor Šiška
Šetření:06. 03. 2011 - 13. 03. 2011
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto dotazníkem bych chtěl zjistit, jaký je postoj veřejnosti o funkčních potravinách. Výsledky dotazníku využiji ve své bakalářské práci.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy pojem "funkční potraviny"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6161 %61 %  
ano3535 %35 %  
nevím44 %4 %  

Graf

2. Víte co jsou to funkční potraviny? (Jsou to potraviny, které mají kromě výživné hodnoty i prokazatelný vliv na lidské zdraví)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4545 %45 %  
ano3838 %38 %  
nevím1717 %17 %  

Graf

3. Kupujete funkční potraviny?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3335,87 %33 %  
ano3032,61 %30 %  
nevím2931,52 %29 %  

Graf

4. Využíváte někdy určité potraviny za účelem zlepšení zdravotního stavu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8181 %81 %  
ne1717 %17 %  
nevím22 %2 %  

Graf

5. Konzumujete pravidelně nějakou potravinu jako prevenci proti onemocnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5151 %51 %  
ne4343 %43 %  
nevím66 %6 %  

Graf

6. Kupovali byste funkční potraviny kdyby byly finančně zvýhodněné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7171 %71 %  
nevím2525 %25 %  
ne44 %4 %  

Graf

7. Uvítali byste více informací o funkčních potravinách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8888 %88 %  
nevím77 %7 %  
ne55 %5 %  

Graf

8. Věříte tomu že může zdravá výživa zlepšit Váš životní stav?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9393 %93 %  
nevím55 %5 %  
ne22 %2 %  

Graf

9. Pokud trpíte nějakou nemocí, přizpůsobíte tomu svůj jídelníček?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8686 %86 %  
ne88 %8 %  
nevím66 %6 %  

Graf

10. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7777 %77 %  
muž2323 %23 %  

Graf

11. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let8484 %84 %  
27 - 45 let1010 %10 %  
méně než 18 let33 %3 %  
46 - 65 let22 %2 %  
66 let a více11 %1 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou6868 %68 %  
vysokoškolské vzdělání2222 %22 %  
základní77 %7 %  
vyšší odborná škola33 %3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy pojem "funkční potraviny"?

2. Víte co jsou to funkční potraviny? (Jsou to potraviny, které mají kromě výživné hodnoty i prokazatelný vliv na lidské zdraví)

3. Kupujete funkční potraviny?

4. Využíváte někdy určité potraviny za účelem zlepšení zdravotního stavu?

5. Konzumujete pravidelně nějakou potravinu jako prevenci proti onemocnění?

6. Kupovali byste funkční potraviny kdyby byly finančně zvýhodněné?

7. Uvítali byste více informací o funkčních potravinách?

8. Věříte tomu že může zdravá výživa zlepšit Váš životní stav?

9. Pokud trpíte nějakou nemocí, přizpůsobíte tomu svůj jídelníček?

10. Vaše pohlaví?

11. Váš věk?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy pojem "funkční potraviny"?

2. Víte co jsou to funkční potraviny? (Jsou to potraviny, které mají kromě výživné hodnoty i prokazatelný vliv na lidské zdraví)

3. Kupujete funkční potraviny?

4. Využíváte někdy určité potraviny za účelem zlepšení zdravotního stavu?

5. Konzumujete pravidelně nějakou potravinu jako prevenci proti onemocnění?

6. Kupovali byste funkční potraviny kdyby byly finančně zvýhodněné?

7. Uvítali byste více informací o funkčních potravinách?

8. Věříte tomu že může zdravá výživa zlepšit Váš životní stav?

9. Pokud trpíte nějakou nemocí, přizpůsobíte tomu svůj jídelníček?

10. Vaše pohlaví?

11. Váš věk?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šiška, I.Povědomí veřejnosti o funkčních potravinách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://povedomi-verejnosti-o-funkcn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.