Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí veřejnosti o Kojeneckém ústavu v Praze

Povědomí veřejnosti o Kojeneckém ústavu v Praze

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Nováčková
Šetření:30. 10. 2011 - 06. 11. 2011
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je směřován k respondentům žijícím v Praze déle jak 5 let  a starším 15-ti let.

Odpovědi respondentů

1. 1. Kolik myslíte, že na území města Prahy existuje státních zařízení specializujících

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-31052,63 %52,63 %  
4-7526,32 %26,32 %  
pouze 1421,05 %21,05 %  

Graf

2. 2. Slyšel/a jste někdy o Dětském centru při FTN (Kojenecký ústav) v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1263,16 %63,16 %  
Ano736,84 %36,84 %  

Graf

3. Spolupracoval/a jste někdy s tímto zařízením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7100 %36,84 %  

Graf

4. O jakou formu spolupráce se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

5. 3. Kojenecký ústav vnímáte (na stupnici od 1 – velmi pozitivně do 5 – velmi negativně):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3631,58 %31,58 %  
2631,58 %31,58 %  
1526,32 %26,32 %  
4210,53 %10,53 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.24
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.82
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:2
Modus:3

Graf

6. 4. Zaškrtněte činnosti, které si myslíte, že Kojenecký ústav v Praze poskytuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotní péče1894,74 %94,74 %  
Sociální péče1578,95 %78,95 %  
Psychologická péče947,37 %47,37 %  
Specializované služby pro rodiče736,84 %36,84 %  
Logopedická péče631,58 %31,58 %  

Graf

7. 5. Zaregistroval/a jste v posledním roce nějakou zprávu o tomto zařízení v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, žádnou1263,16 %63,16 %  
Ano, přiblížně 1-5736,84 %36,84 %  

Graf

8. 6. Zdá se vám komunikace Kojeneckého ústavu s veřejností dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, uvítal/a bych více informací1157,89 %57,89 %  
Vzhledem k charakteru organizace není budování vztahu s veřejností potřebné526,32 %26,32 %  
Ano, zdá se mi dostačující315,79 %15,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováčková, L.Povědomí veřejnosti o Kojeneckém ústavu v Praze (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://povedomi-verejnosti-o-kojene.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.