Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí veřejnosti o situaci v dětských domovech

Povědomí veřejnosti o situaci v dětských domovech

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Zámečníková
Šetření:03. 03. 2011 - 07. 03. 2011
Počet respondentů:265
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, touto cestou Vás žádám o anonymní vyplnění dotazníku.

Výsledky budou sloužit jako jeden z podkladů praktické části diplomové práce, která se zabývá pojetím dětských domovů v 21. století.

Předem mockrát děkuji za ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Znáte někoho, kdo vyrůstá nebo vyrůstal v dětském domově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15056,6 %56,6 %  
Ano11543,4 %43,4 %  

Graf

2. Jakou máte představu o národnostním složení dětí v dětských domovech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zhruba stejné zastoupení dětí romské a české národnosti12446,79 %46,79 %  
Většinou děti romské národnosti10941,13 %41,13 %  
Většinou děti české národnosti238,68 %8,68 %  
NEVÍM31,13 %1,13 %  
nic31,13 %1,13 %  
nedokážu odhadnout10,38 %0,38 %  
nejde odhadnout10,38 %0,38 %  
50na50?určitě to ale není v poměru běžné populace10,38 %0,38 %  

Graf

3. Jaký je podle vás nejčastější důvod umístění dítěte do dětského domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zanedbávání péče (fyzické, výchovné, emoční, zdravotní)23287,55 %87,55 %  
Nevyhovující bytové podmínky rodiny124,53 %4,53 %  
Úmrtí jednoho nebo obou rodičů62,26 %2,26 %  
Zanedbání povinné školní docházky51,89 %1,89 %  
Výkon trestu jednoho nebo obou rodičů31,13 %1,13 %  
rod. se necht. starat nebo i kombinace odpovědí10,38 %0,38 %  
Nedostatečná péče o dítě.10,38 %0,38 %  
neznam duvod proc dat dite pryc10,38 %0,38 %  
na druhém místě byt.a ekon.podmínky10,38 %0,38 %  
finanční, nechuť/strach z výchovy10,38 %0,38 %  
neschopnost postarat se o dite nebo jina10,38 %0,38 %  
finanční důvody rodičů10,38 %0,38 %  

Graf

4. Domníváte se, že děti z dětských domovů mohou být v kontaktu se svou biologickou rodinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21581,13 %81,13 %  
Nevím3713,96 %13,96 %  
Ne134,91 %4,91 %  

Graf

5. Víte, že dětské domovy mohou být rodinného a internátního typu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17164,53 %64,53 %  
Ne9435,47 %35,47 %  

Graf

6. Domníváte se, že transformace dětských domovů na domovy rodinného typu je smysluplná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17867,17 %67,17 %  
Nevím6825,66 %25,66 %  
Ne197,17 %7,17 %  

Graf

7. Z jakého důvodu je podle vás uspořádání dětského domova rodinného typu lepší? (Vypiště stručně důvody).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemyslím, že je uspořádání rodinného typu lepší6424,15 %24,15 %  
nic3312,45 %12,45 %  
Nevím114,15 %4,15 %  
rodina20,75 %0,75 %  
tato forma je nejspíš bližší normální rodině10,38 %0,38 %  
Poznání rodinného soužití.10,38 %0,38 %  
lepší přizpůsobivost dětí, pro umístění do rodin,10,38 %0,38 %  
lepsi prostredi, podminky, emocni vazby10,38 %0,38 %  
rodinné vazby, ukázka správného fungování rodiny10,38 %0,38 %  
osobitější přístup10,38 %0,38 %  
lepší kolektiv, větší péče o děti10,38 %0,38 %  
děti se lépe citějí10,38 %0,38 %  
Dítě je více v rodinném prostředí.10,38 %0,38 %  
rychlejší začlenění dítěte do kolektivu10,38 %0,38 %  
zažívají stejné zvyky jako běžná rodina 10,38 %0,38 %  
prostředí, lepší pocit dětí10,38 %0,38 %  
Více se podobá skutečné rodině10,38 %0,38 %  
dokáže lépe nahradit rodinu, rodinné prostředí10,38 %0,38 %  
lepší sociální začlenění do společnosti v dospělos10,38 %0,38 %  
jistota ditete10,38 %0,38 %  
Více se podobá klasické rodině.10,38 %0,38 %  
méně dětí, stálá "teta", fungují jako domácnost,10,38 %0,38 %  
Z části může působit jako vlastní rodina..10,38 %0,38 %  
citová vazba, rodina má dostat šanci10,38 %0,38 %  
emoční a psychická stránka dítěte10,38 %0,38 %  
lepší socializace10,38 %0,38 %  
Děti by měly mít větší pocit,že jsou opravdu doma.10,38 %0,38 %  
Osobnější přístup k danému dítěti.10,38 %0,38 %  
příjemnější prostředí pro děti10,38 %0,38 %  
Nevím, co vše přesně charakterizuje rodinný typ.10,38 %0,38 %  
Děti mají větší pocit,že vyrůstají v normální rodi10,38 %0,38 %  
více se to podobá životu dětí,které žijí v rodině 10,38 %0,38 %  
semknutější vztahy, přímé zkušenosti, vzory 10,38 %0,38 %  
děti se učí samostatnosti,sami si určují volný čas10,38 %0,38 %  
osobitější přístup k dětem10,38 %0,38 %  
lepší zázemí, pocit domova pro dítě10,38 %0,38 %  
naučí se např. rozdělování práce a hospodaření10,38 %0,38 %  
v budoucnu lepší zapojení do společnosti10,38 %0,38 %  
Více odpovídá rodinnéhmu prostředí, ve kterém vyrů10,38 %0,38 %  
nedokážu posoudit10,38 %0,38 %  
cítí se jako v rodině10,38 %0,38 %  
více to stimuluje běžnou rodinu10,38 %0,38 %  
mohou se více věnovat dětem10,38 %0,38 %  
lepší poznání rodinného prostředí a lepší péče10,38 %0,38 %  
deti se vice citi jako soucast rodiny10,38 %0,38 %  
lepší příprava pro budoucí život (po opuštění DD) 10,38 %0,38 %  
vedou k částečné samostatnosti-učí se např. vařit10,38 %0,38 %  
simulace rodiiného prostředí (z hlediska prostoru)10,38 %0,38 %  
Lepší sociální vzor pro standardní život.10,38 %0,38 %  
lepší predstava o životě v rodině,více pozornosti 10,38 %0,38 %  
rodina je rodina...10,38 %0,38 %  
Lepší integrace do společnosti, v dospělosti,10,38 %0,38 %  
podobné jako by žily ve své rodině10,38 %0,38 %  
osobitější přístup/péče, možná rodinná atmosféra10,38 %0,38 %  
jak u kterých rodin..10,38 %0,38 %  
Lepší než čistě "ústavní" život10,38 %0,38 %  
rodinnou soudržnost pokud funguje nelze ničím nahr10,38 %0,38 %  
dítě naučí žít v rodině a lépe se zařadí do spole 10,38 %0,38 %  
mensi pocet deti v skupine a lepsi vliv na deti10,38 %0,38 %  
Lepší vzor pro rodinný život.10,38 %0,38 %  
rodinne prostředí10,38 %0,38 %  
nedokážu odpovědět10,38 %0,38 %  
nevím co si mám představit pod DDRT10,38 %0,38 %  
větší podobnost s výchovou v rodině10,38 %0,38 %  
lepší kontakt se svými blízkými10,38 %0,38 %  
lépe je připraví pro život10,38 %0,38 %  
plní funkci rodiny10,38 %0,38 %  
doufám,že po citové stránce, nejen materiální10,38 %0,38 %  
Budou zakl.rodiny a potřeb.poznat a cítit rodinu10,38 %0,38 %  
lépe se orientují v dalším životě10,38 %0,38 %  
naučí se běžným věcem a záležitostem v rodině10,38 %0,38 %  
mužský element při výcchově dětí10,38 %0,38 %  
idyž umělá, ale rodina10,38 %0,38 %  
předkládá dětem určitý vzor chování10,38 %0,38 %  
zázemí10,38 %0,38 %  
děti se naučí žít v "rodinném" prostředí10,38 %0,38 %  
kontakty s rodinou, reálnější protředí zejména po10,38 %0,38 %  
menší kolektiv, individuální přístup10,38 %0,38 %  
vice času na individuální přístup 10,38 %0,38 %  
rodinné vztahy,způsob života, jiný styl10,38 %0,38 %  
lepší citový kontakt 10,38 %0,38 %  
větší konakt s rodinou10,38 %0,38 %  
získávání soc. návyků, lepší začlenění do společno10,38 %0,38 %  
lepší začlenění dětí do společnosti10,38 %0,38 %  
citovější prostředí10,38 %0,38 %  
lepší náhrada klasické rodiny,citlivější přístup10,38 %0,38 %  
rodina je rodina10,38 %0,38 %  
atmosféra,zázemí,soudružnost, klid,pohoda,identita10,38 %0,38 %  
mají víc lásky, naučí se žít v rodině, 10,38 %0,38 %  
Dítě se cítí lépe10,38 %0,38 %  
Funguje jako rodina10,38 %0,38 %  
pocit domava ,pocit že někam patří10,38 %0,38 %  
blíží se více rodinné situaci a vše co s rodinným10,38 %0,38 %  
Pro budoucí zařazení dítěte.10,38 %0,38 %  
mají více nasvícený rodinný život10,38 %0,38 %  
ze všech důvodů10,38 %0,38 %  
Více napodobuje rodinné prostředí.10,38 %0,38 %  
simulace klasické rodiny10,38 %0,38 %  
pochopení vztahů v rodině10,38 %0,38 %  
rodinné prosředí dokáže děti lépe vychovávat10,38 %0,38 %  
Děti jsou v prostredí rod. typu lépe prpraveny do 10,38 %0,38 %  
ss10,38 %0,38 %  
lepsi kontakt10,38 %0,38 %  
podobnost se skutečnou rodinou10,38 %0,38 %  
ABY DĚTI PŘED SEBOU MĚLY VZOR, LÁSKU10,38 %0,38 %  
Simuluje skutečnou rodinu10,38 %0,38 %  
napodobuje skutečnou rodinu10,38 %0,38 %  
vychovatelky maji min deti ci-li vic casu10,38 %0,38 %  
děti budou vyrůstat v přirozenějším prostředí10,38 %0,38 %  
vetsi samostatnost10,38 %0,38 %  
lepší psychický a sociální vývoj10,38 %0,38 %  
nevim jaky je v tom rozdil10,38 %0,38 %  
pro lepší vývoj dětí10,38 %0,38 %  
?10,38 %0,38 %  
lepší pocit zařazení do typického chodu společnost10,38 %0,38 %  
méně dětí10,38 %0,38 %  
prostředí10,38 %0,38 %  
Děti vyrůstají v rodině.10,38 %0,38 %  
DĚTI SE CÍTÍ LÍP10,38 %0,38 %  
vedení k samostatnosti dítěte, stálí vychovatelé10,38 %0,38 %  
rodina je pro dítě nade vše10,38 %0,38 %  
lepší připravenost pro budoucí život ve společnost10,38 %0,38 %  
přirozenější, individuálnější přístup10,38 %0,38 %  
socializace s okolím10,38 %0,38 %  
dětem se tak dostane více lásky a péče10,38 %0,38 %  
více simuluje podmínky vhodné pro rozvoj dítěte10,38 %0,38 %  
sociální návyky10,38 %0,38 %  
vzor pro založení vlastní rodiny10,38 %0,38 %  
užší kontakt, citové vazby, zpětná vazba10,38 %0,38 %  
z prychických cůvodů10,38 %0,38 %  
přiblížení se tzv. klasickému rodinnému prostředí10,38 %0,38 %  
Děti jsou více vystaveni realitě rodinného života.10,38 %0,38 %  
lépe se zařadí do běžného života10,38 %0,38 %  
děti se cítí lépe 10,38 %0,38 %  
Je zde náhradní matka, míň dětí na výchovu, možnái10,38 %0,38 %  
osobnější přístup k chovancům10,38 %0,38 %  
kontakt s tradičním uspořádáním rodiny10,38 %0,38 %  
výchova podobná té v rodině10,38 %0,38 %  
lepsi starostlivost o jednotlivce.10,38 %0,38 %  
větší citové zázemí, láska, sounáležitost..10,38 %0,38 %  
postupná integrace do normálního života10,38 %0,38 %  
simulace normální rodiny10,38 %0,38 %  
více přirozené, důvěrnější vztah k vychovávajícímu10,38 %0,38 %  
atmosféra, přístup k dítěti10,38 %0,38 %  
větší citové a jiné zázemí dětí10,38 %0,38 %  
méně dětí na jednu vychovatelku10,38 %0,38 %  
děti a rodiče mohou být spolu,když museli oddělit10,38 %0,38 %  
aby se děti cítily jako ostatní 10,38 %0,38 %  
Model rodiny, méně dětí10,38 %0,38 %  
lepší atmosféra10,38 %0,38 %  
děti májí lepší péči, víc lásky, dotyků10,38 %0,38 %  
sú v styku s realitou, nežijú v klietke10,38 %0,38 %  
výchova10,38 %0,38 %  
větší vazby, učení se od "rodiny"10,38 %0,38 %  
navázání vztahů10,38 %0,38 %  
dítě se naučí hospodařit s penězi10,38 %0,38 %  
simuluje rodinu10,38 %0,38 %  
menší sociální skupina, větší soudržnost, organiza10,38 %0,38 %  
Pro děti je takové prostředí přirozenější.10,38 %0,38 %  

Graf

8. Domníváte se, že je dětem v dětských domovech poskytnut dostatečný komfort?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14052,83 %52,83 %  
Ne12547,17 %47,17 %  

Graf

9. Domníváte se, že materiální vybavení dětských domovů je srovnatelné s materiálním vybavením v reálném domově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16963,77 %63,77 %  
Ano9636,23 %36,23 %  

Graf

10. Myslíte si, že mají dětské domovy dostatek prostředků na letní/zimní rekreace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13149,43 %49,43 %  
Nevím9033,96 %33,96 %  
Ano4416,6 %16,6 %  

Graf

11. Domníváte se, že mají děti z dětských domovů stejné možnosti ve vzdělávání jako děti z rodin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11242,26 %42,26 %  
Ano11141,89 %41,89 %  
Nevím4215,85 %15,85 %  

Graf

12. Jakého vzdělání podle vás nejčastěji dosahují děti z dětských domovů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborná učiliště 17867,17 %67,17 %  
Střední škola6123,02 %23,02 %  
Ukončená povinná školní docházka249,06 %9,06 %  
Vyšší odborná škola20,75 %0,75 %  

Graf

13. Myslíte si, že dětské domovy dostatečně připravují děti pro budoucí život ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14153,21 %53,21 %  
Ano12446,79 %46,79 %  

Graf

14. Myslíte si, že děti vychované v dětských domovech mají stejné pracovní ambice jako ostatní děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13751,7 %51,7 %  
Ne12848,3 %48,3 %  

Graf

15. Přispěli jste někdy na dětský domov sponzorským darem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13149,43 %49,43 %  
Materiálním darem8431,7 %31,7 %  
Finančním darem5018,87 %18,87 %  

Graf

16. Přispěli jste někdy do dětských domovů formou finanční sbírky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13952,45 %52,45 %  
Ano12647,55 %47,55 %  

Graf

17. Darovali jste někdy do dětského domova oblečení, nábytek, hračky, atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14153,21 %53,21 %  
Ano12446,79 %46,79 %  

Graf

18. V obchodních domech před vánočními svátky bývají charitativní akce typu "Splňte dětem vánoční přání". Koupili jste někdy vánoční dar?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12045,28 %45,28 %  
Neznám tyto akce8532,08 %32,08 %  
Ano6022,64 %22,64 %  

Graf

19. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 25 let9535,85 %35,85 %  
26 až 35 let6223,4 %23,4 %  
46 a více let5621,13 %21,13 %  
36 až 45 let3613,58 %13,58 %  
15 až 18 let155,66 %5,66 %  
Méně, než 15 let10,38 %0,38 %  

Graf

20. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20577,36 %77,36 %  
Muž6022,64 %22,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Domníváte se, že transformace dětských domovů na domovy rodinného typu je smysluplná?

  • odpověď Nevím:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 7. Z jakého důvodu je podle vás uspořádání dětského domova rodinného typu lepší? (Vypiště stručně důvody).

7. Z jakého důvodu je podle vás uspořádání dětského domova rodinného typu lepší? (Vypiště stručně důvody).

  • odpověď Nemyslím, že je uspořádání rodinného typu lepší:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Domníváte se, že transformace dětských domovů na domovy rodinného typu je smysluplná?

17. Darovali jste někdy do dětského domova oblečení, nábytek, hračky, atd.?

  • odpověď Ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Materiálním darem na otázku 15. Přispěli jste někdy na dětský domov sponzorským darem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte někoho, kdo vyrůstá nebo vyrůstal v dětském domově?

2. Jakou máte představu o národnostním složení dětí v dětských domovech?

3. Jaký je podle vás nejčastější důvod umístění dítěte do dětského domova?

4. Domníváte se, že děti z dětských domovů mohou být v kontaktu se svou biologickou rodinou?

5. Víte, že dětské domovy mohou být rodinného a internátního typu?

6. Domníváte se, že transformace dětských domovů na domovy rodinného typu je smysluplná?

7. Z jakého důvodu je podle vás uspořádání dětského domova rodinného typu lepší? (Vypiště stručně důvody).

8. Domníváte se, že je dětem v dětských domovech poskytnut dostatečný komfort?

9. Domníváte se, že materiální vybavení dětských domovů je srovnatelné s materiálním vybavením v reálném domově?

10. Myslíte si, že mají dětské domovy dostatek prostředků na letní/zimní rekreace?

11. Domníváte se, že mají děti z dětských domovů stejné možnosti ve vzdělávání jako děti z rodin?

12. Jakého vzdělání podle vás nejčastěji dosahují děti z dětských domovů?

13. Myslíte si, že dětské domovy dostatečně připravují děti pro budoucí život ve společnosti?

14. Myslíte si, že děti vychované v dětských domovech mají stejné pracovní ambice jako ostatní děti?

15. Přispěli jste někdy na dětský domov sponzorským darem?

16. Přispěli jste někdy do dětských domovů formou finanční sbírky?

17. Darovali jste někdy do dětského domova oblečení, nábytek, hračky, atd.?

18. V obchodních domech před vánočními svátky bývají charitativní akce typu "Splňte dětem vánoční přání". Koupili jste někdy vánoční dar?

19. Váš věk?

20. Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte někoho, kdo vyrůstá nebo vyrůstal v dětském domově?

2. Jakou máte představu o národnostním složení dětí v dětských domovech?

3. Jaký je podle vás nejčastější důvod umístění dítěte do dětského domova?

4. Domníváte se, že děti z dětských domovů mohou být v kontaktu se svou biologickou rodinou?

5. Víte, že dětské domovy mohou být rodinného a internátního typu?

6. Domníváte se, že transformace dětských domovů na domovy rodinného typu je smysluplná?

7. Z jakého důvodu je podle vás uspořádání dětského domova rodinného typu lepší? (Vypiště stručně důvody).

8. Domníváte se, že je dětem v dětských domovech poskytnut dostatečný komfort?

9. Domníváte se, že materiální vybavení dětských domovů je srovnatelné s materiálním vybavením v reálném domově?

10. Myslíte si, že mají dětské domovy dostatek prostředků na letní/zimní rekreace?

11. Domníváte se, že mají děti z dětských domovů stejné možnosti ve vzdělávání jako děti z rodin?

12. Jakého vzdělání podle vás nejčastěji dosahují děti z dětských domovů?

13. Myslíte si, že dětské domovy dostatečně připravují děti pro budoucí život ve společnosti?

14. Myslíte si, že děti vychované v dětských domovech mají stejné pracovní ambice jako ostatní děti?

15. Přispěli jste někdy na dětský domov sponzorským darem?

16. Přispěli jste někdy do dětských domovů formou finanční sbírky?

17. Darovali jste někdy do dětského domova oblečení, nábytek, hračky, atd.?

18. V obchodních domech před vánočními svátky bývají charitativní akce typu "Splňte dětem vánoční přání". Koupili jste někdy vánoční dar?

19. Váš věk?

20. Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zámečníková, M.Povědomí veřejnosti o situaci v dětských domovech (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://povedomi-verejnosti-o-situac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.