Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí veřejnosti o zařízení Klokánek

Povědomí veřejnosti o zařízení Klokánek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Klíčová
Šetření:14. 04. 2015 - 17. 04. 2015
Počet respondentů:227
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko, vážený respondente,

dovolte mi obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, jehož účelem je zjistit povědomí veřejnosti o zařízení Klokánek. Dotazník je tedy určen pro širokou veřejnost a výsledky tohoto průzkumu mi pomohou jako podklad pro absolventskou práci.

Dotazník je anonymní a neměl by Vám zabrat déle než 5 minut.

Předem děkuji za Váš čas a vyplnění tohoto dotazníku.

Studentka VOŠP v Litomyšli Simona Klíčová

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste někdy o zařízení Klokánek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20389,43 %89,43 %  
ne2410,57 %10,57 %  

Graf

Odpovězte v případě, že jste na předešlou otázku odpověděl/a kladně.

2. Odkud jste získal/a informace o zařízení Klokánek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií15174,75 %66,52 %  
Ze školy5828,71 %25,55 %  
Z rodiny nebo od známých4120,3 %18,06 %  
Z literatury125,94 %5,29 %  
přímo od FOD10,5 %0,44 %  
Klokánek sám mě kontaktoval10,5 %0,44 %  
z prac. prostředí10,5 %0,44 %  
Od tebe 14.4. :D10,5 %0,44 %  
pracovala tam teta10,5 %0,44 %  
zajímám se o pěstounskou péči10,5 %0,44 %  
Z klokánku10,5 %0,44 %  
od tebe10,5 %0,44 %  
z internetu10,5 %0,44 %  
pracuji tam10,5 %0,44 %  

Graf

3. Víte, co znamená zkratka FOD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12956,83 %56,83 %  
ano9843,17 %43,17 %  

Graf

Odpovězte v případě, že jste na předešlou otázku odpověděl/a kladně.

4. Vypište, prosím, co znamená zkratka FOD:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fond ohrožených dětí8181 %35,68 %  
fond ohrozenych deti1010 %4,41 %  
Fond ohrožených dětí?11 %0,44 %  
fond ohr. dě.11 %0,44 %  
Fond ohrožených dětí, předsedkyně paní JUDr. Vodičková 11 %0,44 %  
Fetišistická Organizace Delikventů?11 %0,44 %  
Fond na ohrožených dětí11 %0,44 %  
food - jídlo11 %0,44 %  
už mě to napadlo :-) Fond ohrožených dětí11 %0,44 %  
Fond ohrrožených dětí 11 %0,44 %  
ostatní odpovědi fond ohrožených dtí 11 %0,44 % 

Graf

5. Která z níže uvedených tvrzení je, podle Vás, správné?

Pozn.: Syndrom CAN je syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které poskytuje pomoc a ochranu dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným.18983,26 %83,26 %  
Klokánek je druh školského zařízení pro výkon ústavní výchovy.156,61 %6,61 %  
Hlavním zaměřením Klokánku je prevence a diagnostika syndromu CAN.125,29 %5,29 %  
Klokánek poskytuje odbornou pomoc a širokou škálu služeb pro pěstounské rodiny s početnými sourozeneckými skupinami.114,85 %4,85 %  

Graf

6. Vyberte město nebo města, o nichž jste si vědomi, že se zde nachází zařízení Klokánek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brno11048,46 %48,46 %  
Praha9140,09 %40,09 %  
Nevím, ve kterých městech se zařízení Klokánek nachází8637,89 %37,89 %  
Olomouc2711,89 %11,89 %  
Kroměříž208,81 %8,81 %  
Pardubice187,93 %7,93 %  
Chomutov177,49 %7,49 %  
Ústí nad Labem146,17 %6,17 %  
Teplice114,85 %4,85 %  
Litoměřice83,52 %3,52 %  
Jindřichův Hradec73,08 %3,08 %  
hostivice20,88 %0,88 %  
Dolní Benešov20,88 %0,88 %  
Janovice nad Úhlavou20,88 %0,88 %  
Ostrava20,88 %0,88 %  
další města nevím10,44 %0,44 %  
možná všude, ale u nás v Prostějově zatím ne10,44 %0,44 %  
Dlouhá Loučka10,44 %0,44 %  
Žatec10,44 %0,44 %  
České Budějovice10,44 %0,44 %  
tuším Kuřim10,44 %0,44 %  
Brniště10,44 %0,44 %  

Graf

7. Myslíte si, že dítě může být umístěno do Klokánku na vlastní žádost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím11851,98 %51,98 %  
ano5925,99 %25,99 %  
ne5022,03 %22,03 %  

Graf

8. Kdo je podle Vás zřizovatelem Klokánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fond ohrožených dětí11148,9 %48,9 %  
Orgán sociálně-právní ochrany dětí4519,82 %19,82 %  
Nevím3615,86 %15,86 %  
Stát208,81 %8,81 %  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy156,61 %6,61 %  

Graf

9. Víte, jaké jsou výhody Klokánků, oproti ústavnímu systému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16673,13 %73,13 %  
ano6126,87 %26,87 %  

Graf

Odpovězte v případě, že jste na předešlou otázku odpověděl/a kladně.

10. Vypište výhody Klokánků oproti ústavnímu systému, které znáte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Děti se zde cítí lépe, péče je více individualni.

Děti žijí v malých skupinkách, cca 4-5, celý týden se o ně stará jedna osoba, druhý týden druhá, celkově tedy dvě. Jsou zde na přechodnou dobu, dokud se situace v rodině nestabilizuje. Mají k dispozici psychologa.

dítě nemusí do ústavu, udržují se sourozenecké skupiny, rodinný model domova

Fungování v "rodinách", přidělené tety

individuální přístup, rodinné prostředí

Individuální přístup, snížení pocitu 'odložení' a odcizení, náhrada života v plnohodnotné rodině, ochrana dětí

Je to převážně prostředí rodinného typu.

Jedná rychle, umístění dítěte je rychlé, rychlá pomoc v řešení problému, mají spíše lidský a rodinný přístup k problému než státní byrokratický postup.

Každopádně jsou lepší po všech stránkach .

Klasická rodinná péče, rychlé začlenění do nové rodiny

lepší péče, bližší kontakt s pečovatelkami, domácí prostředí, klidné klima

Lepší sociální intervence oproti ús

mají se tam jako v rodině

Malé kolektivy v rodinném porstředí

Malé zařízení, rodinné prostředí, nemá stigma "děcák" nebo "pasťák"

Mene deti na "tetu"

Menší počet dětí na jednu "tetu", rodinnější prostředí

Menší počet dětí v rodinné skupině, stabilnější prostředí, více podobnější rodinnému prostředí

menší skupiny dětí okamžitá pomoc

Menší skupiny fungující v menších celcích, které připomínají více rodiny. Děti mají stabilní "tety", které s dětmi tráví více času než v klasických DD.

možnost umístění sourozenců

neco jako psi utulek?

není třeba čekat na soudní rozhodnutí, dítě může být umístěno i na vlastní žádost, mohou být spolu celé sourozenecké skupiny, dítě nemusí jít přes diagnosťák, je snadnější opětný návrat do rodiny (a taky četnější oproti klasickému dětskému domovu), je tam režim podobný rodině a stálá přítomnost "tet" a "strýců", je to podstatně levnější styl péče než dětský domov

O děti se stará teta, žijí v bytech, každá se stará o nejvýš tři děti.

o děti se starají "tety" v domácím prostředí, max. 4 děti/byt, z ekonomického hlediska je péče v Klokánku méně nákladná než v ústavu, Klokánek může přijmout děti z jedné rodiny s různým věkem (v ústatní péči mohou být kvůli věku rozděleny - kojenecký ústav, dětský domov)

Osobnější přístup, méně dětí na jednoho dospělého

Osobní přístup ke každému dítěti

Péče o děti probíhá v menších skupinách, které mají dětem nahradit rodinné prostředí.

péče o děti v bytových domech s náhradníma tetama

Pomoc rodinám.

prostředí rodinného typu

Přirozené rodinné prostředí.

Rodina může dítě umístěné v Klokánku, může dítě naavštěvovat. Matka získá dítě zpět, v případě že zajistí dítěti přijatelné prostředí ,pro joho vývoj.

rodinná atmosféra

rodinné buňky, nerozdělují se sourozenci, vždy jedna teta na celý týden

Rodinne prostredi, individualni pristup, mensi kolektivy, sourozenci pospolu, simulace bezneho zivota v byte, atd.. Alespon teoreticky, v praxi to tak bohuzel nefunguje

rodinné prostředí sourozenci mohou býti spolu v jednom bytě

Rodinné prostředí, menší počet dětí na jednu "tetu". Prostředí podobné bytu.

rychlejší postup řešení možnost krátkodobé pomoci rodinám v nouzi bez zbytečných průtahů - soudní apod.

rychlejší reakce lepší-všechno možnost setrvat tu delší dobu

Rychlost umíštění dítěte,

Sourozenci zůstávají pohromadě

sourozenci zůstávají pohromadě v jednom bytě, pečují o ně střídavě dvě tety po týdnu

Střídají se jen dvě pečovatelky.

Tety jsou s detmi napriklad cely jeden tyden, i v noci, tety se stridaji jednou za tyden, takze deti maji pocit rodinneho prostredi

určitě rychlejší a pružnější řešení problému dítěte, minimální byrokracie a hlavně osobní zapálení a neúnavná práce p. Baudyšové

větší kapacita dětí

více "rodinné" prostředí

vím o výhodách, které Klokánky prezentují. Jako dlouholetý pracovník v zařízení dětského domova, nespatřuji mezi těmito zařízeními rozdíl

výhody, no, je to jiné, klokánek může poskytnout pomoc rychle na potřebnou dobu. problém je, že zřizovatelka je největší obchodnice s dětmi v ČR a možná i v evropě.

vychova je spise rodinna,dite ktere je odebrano z rodiny nejde do dagn.ustavu ale rovnou do Klokanku,takze se mu ulehci presuny,je to citlivejsi

život v rodinném prostředí, v malých skupinkách dětí

11. Přišlo by Vám zajímavé dovědět se o Klokánku více informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17978,85 %78,85 %  
ne4821,15 %21,15 %  

Graf

12. Vyskytuje se ve Vaší obci nebo její blízkosti zařízení Klokánek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9140,09 %40,09 %  
nevím8135,68 %35,68 %  
ano5524,23 %24,23 %  

Graf

13. V jaké obci žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město (3001 - 30 000 obyvatel)8637,89 %37,89 %  
Vesnice (do 3000 obyvatel)6629,07 %29,07 %  
Město (30 001 - 100 000 obyvatel)3113,66 %13,66 %  
Velkoměsto (100 001 - 400 000 obyvatel)2912,78 %12,78 %  
Hlavní město156,61 %6,61 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské12153,3 %53,3 %  
Vysokoškolské6428,19 %28,19 %  
Vyšší odborné156,61 %6,61 %  
Vyučen/a156,61 %6,61 %  
Základní125,29 %5,29 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let14061,67 %61,67 %  
41 - 50 let2812,33 %12,33 %  
31 - 40 let2711,89 %11,89 %  
20 let a méně208,81 %8,81 %  
51 let a více125,29 %5,29 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15668,72 %68,72 %  
Muž7131,28 %31,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Víte, co znamená zkratka FOD?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi fond ohrozenych deti na otázku 4. Vypište, prosím, co znamená zkratka FOD:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fond ohrožených dětí na otázku 4. Vypište, prosím, co znamená zkratka FOD:
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Slyšel/a jste někdy o zařízení Klokánek?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavním zaměřením Klokánku je prevence a diagnostika syndromu CAN. na otázku 5. Která z níže uvedených tvrzení je, podle Vás, správné?

8. Kdo je podle Vás zřizovatelem Klokánku?

 • odpověď Fond ohrožených dětí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplice na otázku 6. Vyberte město nebo města, o nichž jste si vědomi, že se zde nachází zařízení Klokánek:

15. Kolik je Vám let?

 • odpověď 20 let a méně:
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen/a na otázku 14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste někdy o zařízení Klokánek?

2. Odkud jste získal/a informace o zařízení Klokánek?

3. Víte, co znamená zkratka FOD?

4. Vypište, prosím, co znamená zkratka FOD:

5. Která z níže uvedených tvrzení je, podle Vás, správné?

6. Vyberte město nebo města, o nichž jste si vědomi, že se zde nachází zařízení Klokánek:

7. Myslíte si, že dítě může být umístěno do Klokánku na vlastní žádost?

8. Kdo je podle Vás zřizovatelem Klokánku?

9. Víte, jaké jsou výhody Klokánků, oproti ústavnímu systému?

11. Přišlo by Vám zajímavé dovědět se o Klokánku více informací?

12. Vyskytuje se ve Vaší obci nebo její blízkosti zařízení Klokánek?

13. V jaké obci žijete?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Kolik je Vám let?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste někdy o zařízení Klokánek?

2. Odkud jste získal/a informace o zařízení Klokánek?

3. Víte, co znamená zkratka FOD?

4. Vypište, prosím, co znamená zkratka FOD:

5. Která z níže uvedených tvrzení je, podle Vás, správné?

6. Vyberte město nebo města, o nichž jste si vědomi, že se zde nachází zařízení Klokánek:

7. Myslíte si, že dítě může být umístěno do Klokánku na vlastní žádost?

8. Kdo je podle Vás zřizovatelem Klokánku?

9. Víte, jaké jsou výhody Klokánků, oproti ústavnímu systému?

11. Přišlo by Vám zajímavé dovědět se o Klokánku více informací?

12. Vyskytuje se ve Vaší obci nebo její blízkosti zařízení Klokánek?

13. V jaké obci žijete?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Kolik je Vám let?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klíčová, S.Povědomí veřejnosti o zařízení Klokánek (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://povedomi-verejnosti-o-zarize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.