Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povinné datové schránky pro OSVČ

Povinné datové schránky pro OSVČ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Nedvěd
Šetření:29. 10. 2013 - 29. 11. 2013
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):17 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

 

tento dotazník byl vytvořen pro účely diplomové práce zabývající se elektronickou komunikací OSVČ s orgány veřejné moci.

Cílem diplomové práce je mimo jiné i analýza postoje OSVČ k povinnému zřízení datových schránek.

 

Předem děkuji za Váš čas potřebný k vyplnění dotazníku

 

Bc. Veronika Nedvěd

Odpovědi respondentů

1. Hlavní pracovní činnost (více jak 51% pracovního času):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [OSVČotázka č. 2, zaměstnanec (hlavní pracovní poměr)otázka č. 3, jiné (student, důchodce, rodičovská dovolená)otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OSVČ7857,78 %57,78 %  
zaměstnanec (hlavní pracovní poměr)4130,37 %30,37 %  
jiné (student, důchodce, rodičovská dovolená)1611,85 %11,85 %  

Graf

2. Jaký je Váš hlavní obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2835,9 %20,74 %  
informační technologie1721,79 %12,59 %  
ekonomika911,54 %6,67 %  
marketing810,26 %5,93 %  
stavebnictví56,41 %3,7 %  
průmysl a výroba56,41 %3,7 %  
administrativa22,56 %1,48 %  
zdravotnictví a sociální péče11,28 %0,74 %  
logistika a doprava11,28 %0,74 %  
vzdělávání a koučink11,28 %0,74 %  
pojišťovnictví a finanční služby11,28 %0,74 %  

Graf

3. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž7757,04 %57,04 %  
žena5842,96 %42,96 %  

Graf

4. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-354634,07 %34,07 %  
18-253525,93 %25,93 %  
36-452820,74 %20,74 %  
46-552115,56 %15,56 %  
56-6542,96 %2,96 %  
65+10,74 %0,74 %  

Graf

5. Velikost obce či města trvalého bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha3525,93 %25,93 %  
10.001-50.000 obyvatel2820,74 %20,74 %  
1.001-5.000 obyvatel1914,07 %14,07 %  
do 1.000 obyvatel1410,37 %10,37 %  
50.001-100.000 obyvatel1410,37 %10,37 %  
více jak 100.000 obyvatel139,63 %9,63 %  
5.001-10.000 obyvatel128,89 %8,89 %  

Graf

6. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6245,93 %45,93 %  
vysokoškolské5137,78 %37,78 %  
střední odborné bez maturity118,15 %8,15 %  
vyšší odborné75,19 %5,19 %  
základní42,96 %2,96 %  

Graf

7. Jakým způsobem nyní komunikujete s orgány veřejné moci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně10477,04 %77,04 %  
telefonicky6044,44 %44,44 %  
elektronicky - e-mail5842,96 %42,96 %  
elektronicky - pomocí datové schránky3525,93 %25,93 %  
služba Czech POINT1511,11 %11,11 %  
elektronické podání - s využitím elektronického podpisu128,89 %8,89 %  
nijak10,74 %0,74 %  
Dle urgentnosti10,74 %0,74 %  
doporučený dopis-ostatní soud neuznává10,74 %0,74 %  
podatelna, písemně (daňové přiznání apod,), osobně (správa soc. zab, zdrav.poj.) a pod.10,74 %0,74 %  
nekomunikuji10,74 %0,74 %  
poštou10,74 %0,74 %  
písemně10,74 %0,74 %  

Graf

8. Je ve Vaší blízkosti dostupné kontaktní místo Czech POINT (max. 2 km od místa bydliště/výkonu práce)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10275,56 %75,56 %  
ne1914,07 %14,07 %  
nevím1410,37 %10,37 %  

Graf

9. Víte, co je to služba Datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 12, nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12290,37 %90,37 %  
ne96,67 %6,67 %  
nevím42,96 %2,96 %  

Graf

10. Máte zřízenou Datovou schránku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9373,81 %68,89 %  
ano3326,19 %24,44 %  

Graf

11. Využil/a jste již služby CzechPOINT@home?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1648,48 %11,85 %  
nevím, službu neznám1030,3 %7,41 %  
ano721,21 %5,19 %  

Graf

12. Uvažujete o zřízení Datové schránky do konce roku 2013?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9088,24 %66,67 %  
ano1211,76 %8,89 %  

Graf

13. Využíváte Datovou schránku POUZE ke komunikaci s orgány veřejné moci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2987,88 %21,48 %  
ne412,12 %2,96 %  

Graf

14. Jste spokojen/spokojena se službou Datová schránka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální1236,36 %8,89 %  
spokojen/spokojena1030,3 %7,41 %  
velice spokojen/spokojena515,15 %3,7 %  
nespokojen/nespokojena515,15 %3,7 %  
velice nespokojen/nespokojena13,03 %0,74 %  

Graf

15. Vlastníte aktuálně elektronický podpis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - v minulosti jsem ani neměl/neměla10477,04 %77,04 %  
ano2216,3 %16,3 %  
ne - v minulosti jsem měl/měla96,67 %6,67 %  

Graf

16. Souhlasíte s povinnou elektronickou komunikací s orgány veřejné moci (tj. bez osobní komunikace a listinné podoby dokumentů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7857,78 %57,78 %  
ano3727,41 %27,41 %  
nevím-neznám detailní informace2014,81 %14,81 %  

Graf

17. Souhlasíte s povinností založit si Datovou schránku pro všechny právní subjekty (tj. i OSVČ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10174,81 %74,81 %  
ano3425,19 %25,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Hlavní pracovní činnost (více jak 51% pracovního času):

 • odpověď OSVČ:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, službu neznám na otázku 11. Využil/a jste již služby CzechPOINT@home?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi informační technologie na otázku 2. Jaký je Váš hlavní obor?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 2. Jaký je Váš hlavní obor?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi elektronické podání - s využitím elektronického podpisu na otázku 7. Jakým způsobem nyní komunikujete s orgány veřejné moci?

3. Vaše pohlaví:

 • odpověď muž:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, službu neznám na otázku 11. Využil/a jste již služby CzechPOINT@home?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi informační technologie na otázku 2. Jaký je Váš hlavní obor?

7. Jakým způsobem nyní komunikujete s orgány veřejné moci?

 • odpověď elektronicky - pomocí datové schránky:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojen/spokojena na otázku 14. Jste spokojen/spokojena se službou Datová schránka?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Využil/a jste již služby CzechPOINT@home?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neutrální na otázku 14. Jste spokojen/spokojena se službou Datová schránka?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Máte zřízenou Datovou schránku?

10. Máte zřízenou Datovou schránku?

 • odpověď ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neutrální na otázku 14. Jste spokojen/spokojena se službou Datová schránka?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojen/spokojena na otázku 14. Jste spokojen/spokojena se službou Datová schránka?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Využíváte Datovou schránku POUZE ke komunikaci s orgány veřejné moci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Využil/a jste již služby CzechPOINT@home?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, službu neznám na otázku 11. Využil/a jste již služby CzechPOINT@home?

13. Využíváte Datovou schránku POUZE ke komunikaci s orgány veřejné moci?

 • odpověď ano:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neutrální na otázku 14. Jste spokojen/spokojena se službou Datová schránka?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, službu neznám na otázku 11. Využil/a jste již služby CzechPOINT@home?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Hlavní pracovní činnost (více jak 51% pracovního času):

2. Jaký je Váš hlavní obor?

3. Vaše pohlaví:

4. Váš věk:

5. Velikost obce či města trvalého bydliště:

6. Nejvyšší dosažené vzdělání:

7. Jakým způsobem nyní komunikujete s orgány veřejné moci?

8. Je ve Vaší blízkosti dostupné kontaktní místo Czech POINT (max. 2 km od místa bydliště/výkonu práce)?

9. Víte, co je to služba Datové schránky?

10. Máte zřízenou Datovou schránku?

11. Využil/a jste již služby CzechPOINT@home?

12. Uvažujete o zřízení Datové schránky do konce roku 2013?

13. Využíváte Datovou schránku POUZE ke komunikaci s orgány veřejné moci?

14. Jste spokojen/spokojena se službou Datová schránka?

15. Vlastníte aktuálně elektronický podpis?

16. Souhlasíte s povinnou elektronickou komunikací s orgány veřejné moci (tj. bez osobní komunikace a listinné podoby dokumentů)?

17. Souhlasíte s povinností založit si Datovou schránku pro všechny právní subjekty (tj. i OSVČ)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Hlavní pracovní činnost (více jak 51% pracovního času):

2. Jaký je Váš hlavní obor?

3. Vaše pohlaví:

4. Váš věk:

5. Velikost obce či města trvalého bydliště:

6. Nejvyšší dosažené vzdělání:

7. Jakým způsobem nyní komunikujete s orgány veřejné moci?

8. Je ve Vaší blízkosti dostupné kontaktní místo Czech POINT (max. 2 km od místa bydliště/výkonu práce)?

9. Víte, co je to služba Datové schránky?

10. Máte zřízenou Datovou schránku?

11. Využil/a jste již služby CzechPOINT@home?

12. Uvažujete o zřízení Datové schránky do konce roku 2013?

13. Využíváte Datovou schránku POUZE ke komunikaci s orgány veřejné moci?

14. Jste spokojen/spokojena se službou Datová schránka?

15. Vlastníte aktuálně elektronický podpis?

16. Souhlasíte s povinnou elektronickou komunikací s orgány veřejné moci (tj. bez osobní komunikace a listinné podoby dokumentů)?

17. Souhlasíte s povinností založit si Datovou schránku pro všechny právní subjekty (tj. i OSVČ)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nedvěd, V.Povinné datové schránky pro OSVČ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://povinne-datove-schranky-2014.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.