Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povodně a protipovonová ochrana

Povodně a protipovonová ochrana

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miloslav Vácha
Šetření:19. 02. 2010 - 08. 03. 2010
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

tento dotazník má za úkol zjistit názor obyvatel, postižených katastrofálními povodněmi v roce 1997, na současný krizový managment ČR a celkovou bezpečnost. Dále by jeho výsledky měli poukázat na zainteresovanost obyvatel na tuto, v posledních letech hodně diskutovanou a aktuální, problematiku.

 

Výsledky dotazníku bych také rád použil ke své diplomové práci, kterou píši jako student 5. ročníku Univerzity Pardubice.

 

Děkuji za Váš čas.

 

Miloslav Vácha

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5750,44 %50 %  
muž5649,56 %49,12 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let6961,61 %60,53 %  
27 - 60 let3833,93 %33,33 %  
do 18 let54,46 %4,39 %  

Graf

3. Zasáhly Vás přímo povodně v roce 1997?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6153,98 %53,51 %  
ano5246,02 %45,61 %  

Graf

4. Vznikly Vám při této povodni materiální škody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8676,11 %75,44 %  
ano2723,89 %23,68 %  

Graf

5. Pokud ANO, mohli byste je vyčíslit v Kč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100000312,5 %2,63 %  
10000312,5 %2,63 %  
50000312,5 %2,63 %  
20000312,5 %2,63 %  
20000028,33 %1,75 %  
028,33 %1,75 %  
3000014,17 %0,88 %  
200.00014,17 %0,88 %  
30000014,17 %0,88 %  
100014,17 %0,88 %  
ostatní odpovědi 25000
54000
5000
80000
416,67 %3,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:51600
Minimum:0
Maximum:200000
Variační rozpětí:200000
Rozptyl:3394796190.48
Směrodatná odchylka:58264.88
Medián:27500
Modus:100000

Graf

6. Zvětšil se po povodních Váš zájem o tuto problematiku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7969,91 %69,3 %  
ne3430,09 %29,82 %  

Graf

7. Zaregistrovali jste nějaké protipovoňové opatření, které bylo provedeno po povodni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6254,87 %54,39 %  
ne5145,13 %44,74 %  

Graf

8. Pokud ANO, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivní zapojení obce do ochrany občanů ( spolupráce se hasičským sborem(.

bariéry, zpevňování břehů

Hraz v Lestine u Zabrehu na Morave

ihned po povodních se zpevňovala a zvětšovala koryta řeky Opavy.

informovanost občanů formou sms, info města průběžné odpouštění hráze regulace toku čištění toku mapování toku

Investice do mobilních protipovodňových zábran

nákup protipovodňové stěny

nějaké hráze na Vltavě v Praze

Nový říční most na Nových Sadech

Obtokový kanál

oprava koryta říčky

poldry (Přerov), protipovodnové bariéry, zlepšení informačních toků uvnitř PM s.p., informační služba - interaktivní zapojení starostů, volný komunikační kanál (gsm) v případě vyšších SPA, rozšíření automatického monitorovacího systému a lepší přenos dat z něj.... - btw otázku 10 jaksi nechápu - jako riziku výskytu podobně rozsáhlý povodně nebo podobnejch škod (to si myslím, že už ne viz porovnání ztrát na životech 1997 a 2002)? a časovej horizont (je víceméně jasný, že během např 1000 let tu podobná povodeň na stejným území bude znovu :))?.. jinak dobrej nápad s dotazníkem, dělal jsem nejspíš podobný téma na bakalářku, tak budu držet palce, at to vyjde ;) Vladan (vladanio@gmail.com)

posílení "bariér" podél řek

Postavení protipovodňové hráze kolem naší obce - ale je na menší povodeň než byla ta v roce 1997 - takže je nedostatečná

Postavení protipovodňových hrází, bohužel ne v mém okolí. Také bych zmínila větší informovanost díky internetu.

Práce na protipovodňové ochraně v Otrokovicích

Pravidelné zkoušky sirén a lepší informovanost obyvatel města při zvětšení průtoku řeky.

Proražení odtokového tunelu na přehradě Les Království, který byl předtím zabetonován. A systém zasílání SMS, které jsou rozesílány občanům žijícím v záplavových oblastech při hrozbě povodní.

Protipovodňová hráz .

Protipovodnova opatreni v Praze. Zmena systemu opevneni koryt. Zmena navrhovych prutoku v korytech. Budovani poldru, na prehrady nejsou penize.

protipovodňové bariéry

Protipovodňové hráze v Bolaticích na Opavsku.

protipovodňové stěny - pevné

při schvalování hypoték a úvěru se zvýšilo přihlížení k povodňové oblasti

regulace koryt toků v postižených oblastech - Jesenicko, Vidnavsko, Javornicko (vše horní část severní Moravy)

Retenční nádrže a kanály, změna environmentální politiky, dotace pro postižené oblasti.

revitalizace některých hrází vodních děl, zpevnění a zvýšení břehů, odstranění stromů a kořenů z břehů

rozsireni a zpevneni koryta reky, vybudovani protipovodnove hraze

rozšířené a zpevněné korito řeky, postavena protipovodňová hráz

rozšíření hrází

rozšíření koryt řek

Rozšíření koryta řeky

sirény

Upouštění přehrad, poplašné sirény.

uprava brehu reky, zajisteni komunikace s obcany

úprava břehů řek

úprava břehů řeky, varovná hlášení

Úprava koryty řeky Moravy

úprava mostu v Olomouci

Úpravy povodí, zkoušky sirén

Vybagrování koryt řek, stavění protipovodňových valů

Vyčištění a úprava koryta řeky. Zvuková signalizace při hrozbě živelných a jiných nebezpečí. Služba města zasílání SMS zpráv v případě ohrožení.

Vyčištění koryta řeky.

zatím se pouze mluví o opatření, které by bylo provedeno ve městě, které je po toku ,,naší" řeky.

Zpevnění a zvýšení břehů, protipovodňové valy

Zpevnění břehů

Zpevnění břehu řeky, rozšíření koryta řeky, výkop strouhy na polích za domy.

zpevnění hráze

zpevnění protržené hráze, díky které pronikla voda z potoka mezi zahrady

zvětšení koryta řeky, pravidelné čištění a kontrola

zvětšovaly se koryta řek

zvýšená hráz u řeky

zvýšení břehů

zvýšení břehů, prohloubení koryt

Zvyšování hrází, restruktualizacace povodí pro "lepší chod" dalších možných povodní.

9. Myslíte, že je nyní protipovodňová ochrana dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5246,02 %45,61 %  
nevím4842,48 %42,11 %  
ano1311,5 %11,4 %  

Graf

10. Zkuste odhadnout míru rizika dalších, takto rozsáhlých, povodní (1 - nejmenší....10 - nejvyšší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
82522,12 %21,93 %  
62017,7 %17,54 %  
71916,81 %16,67 %  
51815,93 %15,79 %  
3108,85 %8,77 %  
4108,85 %8,77 %  
976,19 %6,14 %  
1021,77 %1,75 %  
221,77 %1,75 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.21
Minimum:3
Maximum:9
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.66
Směrodatná odchylka:1.63
Medián:6
Modus:8

Graf

11. Víte jak postupovat pokud nadejde krizový povodňový stav?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6860,18 %59,65 %  
ne4539,82 %39,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Zasáhly Vás přímo povodně v roce 1997?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Vznikly Vám při této povodni materiální škody?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Zasáhly Vás přímo povodně v roce 1997?

4. Vznikly Vám při této povodni materiální škody?

5. Pokud ANO, mohli byste je vyčíslit v Kč?

6. Zvětšil se po povodních Váš zájem o tuto problematiku?

7. Zaregistrovali jste nějaké protipovoňové opatření, které bylo provedeno po povodni?

9. Myslíte, že je nyní protipovodňová ochrana dostatečná?

10. Zkuste odhadnout míru rizika dalších, takto rozsáhlých, povodní (1 - nejmenší....10 - nejvyšší)

11. Víte jak postupovat pokud nadejde krizový povodňový stav?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Zasáhly Vás přímo povodně v roce 1997?

4. Vznikly Vám při této povodni materiální škody?

5. Pokud ANO, mohli byste je vyčíslit v Kč?

6. Zvětšil se po povodních Váš zájem o tuto problematiku?

7. Zaregistrovali jste nějaké protipovoňové opatření, které bylo provedeno po povodni?

9. Myslíte, že je nyní protipovodňová ochrana dostatečná?

10. Zkuste odhadnout míru rizika dalších, takto rozsáhlých, povodní (1 - nejmenší....10 - nejvyšší)

11. Víte jak postupovat pokud nadejde krizový povodňový stav?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vácha, M.Povodně a protipovonová ochrana (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://povodne-a-protipovonova-ochrana.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.