Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povodně jako krizová situace

Povodně jako krizová situace

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Petrovičová
Šetření:20. 11. 2014 - 27. 11. 2014
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):20 / 10.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenti ČZU a tento dotazník, týkající se povodní, jako jedné z krizových situací, bude sloužit jako podklad pro naši seminární práci. Vyplněním dotazníku nám velmi pomůžete.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3159,62 %59,62 %  
Muž2140,38 %40,38 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 21 do 40 let3771,15 %71,15 %  
od 41 do 60 let1019,23 %19,23 %  
do 20 let35,77 %5,77 %  
61 let a více23,85 %3,85 %  

Graf

3. Nachází se Vaše bydliště v zátopové oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4076,92 %76,92 %  
Ano1223,08 %23,08 %  

Graf

4. Je krajina ve Vašem okolí nějak upravena k zamezení vzniku povodní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2548,08 %48,08 %  
Ano1732,69 %32,69 %  
Nevím1019,23 %19,23 %  

Graf

5. Znáte pojem evakuační zavazadlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4586,54 %86,54 %  
Ne713,46 %13,46 %  

Graf

6. Víte, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2657,78 %50 %  
Spíše ne1124,44 %21,15 %  
Ano715,56 %13,46 %  
Ne12,22 %1,92 %  

Graf

7. Zasáhly Vás někdy v životě povodně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdy → konec dotazníku, Jednouotázka č. 8, Dvakrátotázka č. 8, Třikrát a vícekrátotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy3567,31 %67,31 %  
Jednou917,31 %17,31 %  
Dvakrát611,54 %11,54 %  
Třikrát a vícekrát23,85 %3,85 %  

Graf

8. Musel(a) jste být kvůli povodním evakuován(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1575 %28,85 %  
Ano525 %9,62 %  

Graf

9. Pokud jste odpověděli na otázku č. 4 ano, tak kdo Vám poskytl pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina (příbuzní)360 %5,77 %  
Hasičský záchranný sbor240 %3,85 %  
Sousedi240 %3,85 %  

Graf

10. Jaká forma pomoci Vám po povodních byla nejužitečnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzická pomoc (pomoc s likvidací škod, s úklidem...)1161,11 %21,15 %  
Finanční pomoc738,89 %13,46 %  
Materiální pomoc527,78 %9,62 %  
Sociální opora (podpora od okolí)422,22 %7,69 %  
Psychologická pomoc15,56 %1,92 %  

Graf

11. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou zdravotnickou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1266,67 %23,08 %  
Ano633,33 %11,54 %  

Graf

12. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná pomoc poskytnuta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1477,78 %26,92 %  
Ano422,22 %7,69 %  

Graf

13. Víte, co znamená pojem posttraumatická stresová porucha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1477,78 %26,92 %  
Spíše ano211,11 %3,85 %  
Spíše ne211,11 %3,85 %  

Graf

14. Vznikly u Vás nebo u někoho blízkého či známého nějaké psychické poruchy jako následek povodně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1477,78 %26,92 %  
Ano422,22 %7,69 %  

Graf

15. Pokud ano, jaké poruchy to byly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespavost375 %5,77 %  
Pocit úzkosti250 %3,85 %  

Graf

16. Jak dlouho trvaly psychické poruchy jako následek povodně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stále přetrvávají375 %5,77 %  
12 – 24 měsíců125 %1,92 %  

Graf

17. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou psychologickou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1794,44 %32,69 %  
Ano15,56 %1,92 %  

Graf

18. Pokud ano, pomohla Vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2100 %3,85 %  

Graf

19. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná psychologická pomoc poskytnuta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1372,22 %25 %  
Ano527,78 %9,62 %  

Graf

20. Bojíte se, že Vás povodně zasáhnou znovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nebojím se741,18 %13,46 %  
Ne, nebojím se, máme lepší protipovodňová opatření529,41 %9,62 %  
Ano, bojím se423,53 %7,69 %  
Bál(a) jsem se, proto jsem se ze zátopové oblasti přestěhoval(a), takže teď už se nebojím15,88 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou zdravotnickou pomoc?

 • odpověď Ne:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná psychologická pomoc poskytnuta?

12. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná pomoc poskytnuta?

 • odpověď Ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou zdravotnickou pomoc?

14. Vznikly u Vás nebo u někoho blízkého či známého nějaké psychické poruchy jako následek povodně?

 • odpověď Ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná psychologická pomoc poskytnuta?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou zdravotnickou pomoc?

17. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou psychologickou pomoc?

 • odpověď Ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzická pomoc (pomoc s likvidací škod, s úklidem...) na otázku 10. Jaká forma pomoci Vám po povodních byla nejužitečnější?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou zdravotnickou pomoc?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná pomoc poskytnuta?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná psychologická pomoc poskytnuta?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Víte, co znamená pojem posttraumatická stresová porucha?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Vznikly u Vás nebo u někoho blízkého či známého nějaké psychické poruchy jako následek povodně?

19. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná psychologická pomoc poskytnuta?

 • odpověď Ne:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou zdravotnickou pomoc?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Nachází se Vaše bydliště v zátopové oblasti?

4. Je krajina ve Vašem okolí nějak upravena k zamezení vzniku povodní?

5. Znáte pojem evakuační zavazadlo?

6. Víte, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo?

7. Zasáhly Vás někdy v životě povodně?

8. Musel(a) jste být kvůli povodním evakuován(a)?

10. Jaká forma pomoci Vám po povodních byla nejužitečnější?

11. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou zdravotnickou pomoc?

12. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná pomoc poskytnuta?

13. Víte, co znamená pojem posttraumatická stresová porucha?

14. Vznikly u Vás nebo u někoho blízkého či známého nějaké psychické poruchy jako následek povodně?

17. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou psychologickou pomoc?

19. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná psychologická pomoc poskytnuta?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Nachází se Vaše bydliště v zátopové oblasti?

4. Je krajina ve Vašem okolí nějak upravena k zamezení vzniku povodní?

5. Znáte pojem evakuační zavazadlo?

6. Víte, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo?

7. Zasáhly Vás někdy v životě povodně?

8. Musel(a) jste být kvůli povodním evakuován(a)?

10. Jaká forma pomoci Vám po povodních byla nejužitečnější?

11. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou zdravotnickou pomoc?

12. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná pomoc poskytnuta?

13. Víte, co znamená pojem posttraumatická stresová porucha?

14. Vznikly u Vás nebo u někoho blízkého či známého nějaké psychické poruchy jako následek povodně?

17. Měl(a) jste při vzniku povodní možnost vyhledat odbornou psychologickou pomoc?

19. Byl(a) jste informován(a), kde Vám bude odborná psychologická pomoc poskytnuta?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petrovičová, J.Povodně jako krizová situace (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://povodne-jako-krizova-situace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.