Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Power Plate (Brno)

Power Plate (Brno)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Mikysková
Šetření:27. 03. 2013 - 03. 04. 2013
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:94,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku týkajícího se komerční oblasti sportu - konkrétně přístroje Power plate, který bude využit pro napsání seminární práce.

Jsou pro mě relevantní pouze výsledky od respondentů, kteří se zdržují alespoň část týdne v Brně. (Pokud se v Brně vůbec nezdržujete, dotazník prosím nevyplňujte.)

Dotazník je určen všem věkovým skupinám a obsahuje 8 krátkých otázek.
 

Děkuji za Váš čas! :)


 

Odpovědi respondentů

1. Zdržujete se alespoň část týdne v Brně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7592,59 %92,59 %  
ne67,41 %7,41 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6080 %74,07 %  
Muž1520 %18,52 %  

Graf

3. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 24 let7397,33 %90,12 %  
25-34 let22,67 %2,47 %  

Graf

4. Ekonomická aktivita:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student7397,33 %90,12 %  
Zaměstnanec11,33 %1,23 %  
Rodičovská dovolená11,33 %1,23 %  

Graf

5. Kolikrát týdně se věnujete nějakému sportu/intenzivnějšímu pohybu?

Intenzivní pohyb= aktivita trvající minimálně 20 minut, po které jste alespoň trochu zpocení nebo zadýchaní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x2938,67 %35,8 %  
3-4x2837,33 %34,57 %  
0x1418,67 %17,28 %  
5x a vícekrát45,33 %4,94 %  

Graf

6. Slyšeli jste někdy o vibrační plošině Power Plate (PP) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vím zhruba jak přístroj funguje.otázka č. 7, Ano, ale nevím na jakém principu to funguje.otázka č. 7, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím zhruba jak přístroj funguje.3445,33 %41,98 %  
Ne2128 %25,93 %  
Ano, ale nevím na jakém principu to funguje.2026,67 %24,69 %  

Graf

7. Vyzkoušeli jste někdy cvičení na přístroji Power Plate (PP)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4379,63 %53,09 %  
Ano - stálo to za to916,67 %11,11 %  
Ano - nestálo to za to23,7 %2,47 %  

Graf

8. Slyšeli jste někdy o největším PP studiu v Brně - Power Plate Brno (na Pekařské)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3870,37 %46,91 %  
Ano, nebyl/a jsem tam1527,78 %18,52 %  
Ano, byl/a jsem tam11,85 %1,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Vyzkoušeli jste někdy cvičení na přístroji Power Plate (PP)?

  • odpověď Ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale nevím na jakém principu to funguje. na otázku 6. Slyšeli jste někdy o vibrační plošině Power Plate (PP) ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zdržujete se alespoň část týdne v Brně?

2. Pohlaví:

3. Věk:

4. Ekonomická aktivita:

5. Kolikrát týdně se věnujete nějakému sportu/intenzivnějšímu pohybu?

6. Slyšeli jste někdy o vibrační plošině Power Plate (PP) ?

7. Vyzkoušeli jste někdy cvičení na přístroji Power Plate (PP)?

8. Slyšeli jste někdy o největším PP studiu v Brně - Power Plate Brno (na Pekařské)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zdržujete se alespoň část týdne v Brně?

2. Pohlaví:

3. Věk:

4. Ekonomická aktivita:

5. Kolikrát týdně se věnujete nějakému sportu/intenzivnějšímu pohybu?

6. Slyšeli jste někdy o vibrační plošině Power Plate (PP) ?

7. Vyzkoušeli jste někdy cvičení na přístroji Power Plate (PP)?

8. Slyšeli jste někdy o největším PP studiu v Brně - Power Plate Brno (na Pekařské)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mikysková, K.Power Plate (Brno) (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://power-plate-brno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.