Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum požadavků na byt v Praze

Průzkum požadavků na byt v Praze

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Mašková
Šetření:21. 05. 2008 - 28. 05. 2008
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Provádím průzkum v oblasti požadavků na byty v Praze. Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku.

Tento dotazník byl vytvořen pro účely předmětu Terénní průzkum na VŠE.
Získané informace nebudou zneužity a budou použity čistě jen pro účely tohoto předmětu.

Dotazník je určen pro osoby, které hledají v Praze byt nebo které si plánují byt pořídit přibližně do pěti let.

Předem všem děkuji za spolupráci.

Jana Mašková

Odpovědi respondentů

1. Jaký je typ Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byt v osobním vlastnictví2624,76 %24,76 %  
vlastní rodinný dům/vila/usedlost2220,95 %20,95 %  
podnájem1817,14 %17,14 %  
družstevní byt1312,38 %12,38 %  
nájemní byt v soukromém domě1110,48 %10,48 %  
nájemní byt v obecním nebo státním domě87,62 %7,62 %  
jiný76,67 %6,67 %  

Graf

2. Jak jste se současným bydlením spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a4946,67 %46,67 %  
Velice spokojen/a3634,29 %34,29 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a98,57 %8,57 %  
Spíše nespokojen/a87,62 %7,62 %  
Velice nespokojen/a32,86 %2,86 %  

Graf

3. Jaký máte důvod pro koupi bytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osamostatnění od rodičů5249,52 %49,52 %  
Jiný2120 %20 %  
Nevyhovuje typ vlastnictví1514,29 %14,29 %  
Nevyhovuje velikost1110,48 %10,48 %  
Nevyhovuje lokalita65,71 %5,71 %  

Graf

4. Jakou požadujete velikost nového bytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45-60 m23533,33 %33,33 %  
60-90 m23129,52 %29,52 %  
90 m2 a více2220,95 %20,95 %  
20-45 m21615,24 %15,24 %  
Do 20 m210,95 %0,95 %  

Graf

5. Jaký stav bytu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nový5148,57 %48,57 %  
Po rekonstrukci4643,81 %43,81 %  
Před rekonstrukcí87,62 %7,62 %  

Graf

6. V jaké městské části by se byt měl nacházet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha 41918,1 %18,1 %  
Praha 31413,33 %13,33 %  
Praha 61312,38 %12,38 %  
Praha 101312,38 %12,38 %  
Praha - ostatní109,52 %9,52 %  
Praha 5109,52 %9,52 %  
Praha 198,57 %8,57 %  
Praha 287,62 %7,62 %  
Praha 954,76 %4,76 %  
Praha 821,9 %1,9 %  
Praha 721,9 %1,9 %  

Graf

7. Kolik osob bude byt s Vámi obývat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17874,29 %74,29 %  
01918,1 %18,1 %  
254,76 %4,76 %  
321,9 %1,9 %  
více10,95 %0,95 %  

Graf

8. Jaká by měla být cena bytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2 000 000 Kč3331,43 %31,43 %  
2 000 000 – 3 000 000 Kč3129,52 %29,52 %  
3 000 000 – 4 000 000 Kč2220,95 %20,95 %  
4 000 000 – 5 000 000 Kč109,52 %9,52 %  
6 000 000 Kč a více 98,57 %8,57 %  

Graf

9. Jakým způsobem budete byt financovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hypotékou7066,67 %66,67 %  
z vlastních zdrojů1817,14 %17,14 %  
půjčkou od přátel či rodiny1716,19 %16,19 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6864,76 %64,76 %  
muž3735,24 %35,24 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232321,9 %21,9 %  
211615,24 %15,24 %  
241615,24 %15,24 %  
221211,43 %11,43 %  
2698,57 %8,57 %  
2587,62 %7,62 %  
2065,71 %5,71 %  
1943,81 %3,81 %  
2821,9 %1,9 %  
3610,95 %0,95 %  
ostatní odpovědi 7
29
42
dvacetčtyři
990
dvacet dva
11
26 (ot. 3 a 9 měly být multiple!!!)
87,62 %7,62 % 

Graf

12. Jaká je přibližná výše Vašeho měsíčního čistého přijmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000 –10000 Kč3836,19 %36,19 %  
25000 Kč a více2523,81 %23,81 %  
16000 – 20000 Kč2019,05 %19,05 %  
21000 – 25000 Kč1413,33 %13,33 %  
11000 – 15000 Kč87,62 %7,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaký stav bytu preferujete?

  • odpověď nový:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevyhovuje velikost na otázku 3. Jaký máte důvod pro koupi bytu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je typ Vašeho bydlení?

2. Jak jste se současným bydlením spokojen/a?

3. Jaký máte důvod pro koupi bytu?

4. Jakou požadujete velikost nového bytu?

5. Jaký stav bytu preferujete?

6. V jaké městské části by se byt měl nacházet?

7. Kolik osob bude byt s Vámi obývat?

8. Jaká by měla být cena bytu?

9. Jakým způsobem budete byt financovat?

10. Jste

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaká je přibližná výše Vašeho měsíčního čistého přijmu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je typ Vašeho bydlení?

2. Jak jste se současným bydlením spokojen/a?

3. Jaký máte důvod pro koupi bytu?

4. Jakou požadujete velikost nového bytu?

5. Jaký stav bytu preferujete?

6. V jaké městské části by se byt měl nacházet?

7. Kolik osob bude byt s Vámi obývat?

8. Jaká by měla být cena bytu?

9. Jakým způsobem budete byt financovat?

10. Jste

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaká je přibližná výše Vašeho měsíčního čistého přijmu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mašková, J.Průzkum požadavků na byt v Praze (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://pozadavky-na-byt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.