Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Požadavky na manažera stavební firmy v období znalostní ekonomiky

Požadavky na manažera stavební firmy v období znalostní ekonomiky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Adlofová
Šetření:01. 05. 2010 - 08. 05. 2010
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):29 / 28.7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o účast na výzkumu týkajícího se požadavků na manažera stavební firmy. Věnujte prosím 10 minut svého drahocenného času na zodpovězení několika jednoduchých otázek v tomto dotazníku.

Výsledky průzkumu budou užity k sepsání bakalářské práce na výše uvedené téma.

Děkuji.
S pozdravem

Petra Adlofová
Studentka bakalářského programu Management stavebnictví na VUT FAST v Brně

Pokud byste měli zájem o výsledky průzkumu, napište zpátky na mail.adresu adlofova.petra@seznam.cz
 

Odpovědi respondentů

1. Manažer v naší stavební firmě má znalosti v oboru stavebnictví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se zaměřením na specifika podniku1458,33 %60,87 %  
hluboké625 %26,09 %  
v úzkém oboru činnosti312,5 %13,04 %  
základní14,17 %4,35 %  

Graf

2. Jaká je přesná náplň práce manažera?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

zadávání a řízení úkolů a pracovníků tak, aby pracovali v harmonii a společně dosáhli očekávaného výsledku

Jednat s lidmi

Maximální

projektovánízá drřnýchsyst émůproti pád uosob

Řídit subdodavatele (jejich ceny, rychlost a kvalitu) Pomáhá stavbyvedoucímu porozumět projektu Komunikuje se zákazníkem a projektanty Nese odpovědnost za kvalitu, rychlost a zisk jednotlivých staveb U nás má takový manažer na starosti obvykle 1-4 stavby najednou

řízení týmu pracovníků, jednání se zákazníky a vedením společnosti.

řízení výrobních procesů ve stavební firmě se zaměřením na inženýrské sítě

vedení lidí, koordinace činnosti týmu, sledování ekonomických ukazatelů, vyjednávání, rozhodování, smluvní náležitosti, ostatní záleží na oboru činnosti a pozici

vedoucí střediska

Zajišťování stavebních zakázek v plném rozsahu: - návrh řešení - uzavření smlouvy - vedení dokumentace - předání

získávání nových zakázek

3. Vzdělává se váš manažer neustále?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na školeních1770,83 %73,91 %  
v seminářích1250 %52,17 %  
v kurzech1145,83 %47,83 %  
nevzdělává se, není to nutné312,5 %13,04 %  

Graf

4. Platí manažerovi firma vzdělávací aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, výše částky za vzdělávání není limitována1041,67 %43,48 %  
ne, vzdělávání si hradí sám520,83 %21,74 %  
ano, je na to vyčleněna částka520,83 %21,74 %  
ano, ale jen částečně416,67 %17,39 %  

Graf

5. Ovládá váš manažer cizí jazyky a počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dorozumí se, uživatelsky1562,5 %65,22 %  
plynně konverzuje, pokročilé užívání520,83 %21,74 %  
má jen základní znalosti312,5 %13,04 %  
ne14,17 %4,35 %  

Graf

6. Plánuje si manažer čas a organizuje si práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plánuje pouze na 60%, zbytek ponechá pro nepředpokládané aktivity1875 %78,26 %  
vize=základ plánování času, plánuje den bez rezervy625 %26,09 %  

Graf

7. Umí manažer motivovat lidi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, prostřednictvím finanční odměny1875 %78,26 %  
ano, pomocí pochvaly1145,83 %47,83 %  
ano, možností odborného rozvoje833,33 %34,78 %  
ano, pomocí jistoty zaměstnání 833,33 %34,78 %  
ano, zajímavým úkolem625 %26,09 %  

Graf

8. Jakým stylem řídí manažer lidi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autokraticky - se zaměřením na úkoly1354,17 %56,52 %  
charismaticky - věří svému vystoupení937,5 %39,13 %  
demokraticky - opírá se o podřízené937,5 %39,13 %  
patriarchálně - vyžaduje poslušnost, udržuje odstup312,5 %13,04 %  
liberálně - umírněně, s nízkou autoritou312,5 %13,04 %  
byrokraticky - chování je dáno směrnicemi, příkazy14,17 %4,35 %  

Graf

9. Jaký je manažer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má schopnost a ochotu podřídit práci i svůj volný čas1875 %78,26 %  
je trochu workholik520,83 %21,74 %  
plní pracovní úkoly pouze v rámci své pracovní doby14,17 %4,35 %  

Graf

10. Manažer:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je schopen improvizace1562,5 %65,22 %  
bere v úvahu možnosti firmy1354,17 %56,52 %  
podporuje kreativní myšlení1250 %52,17 %  
nebojí se rizika, drží krok s technickým a manžerský rozvojem1145,83 %47,83 %  
drží se osvědčených řešení416,67 %17,39 %  

Graf

11. V krizové situaci :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ovládá své jednání, i když řešení problému není vždy úspěšné1145,83 %47,83 %  
zvládá ji s přehledem1145,83 %47,83 %  
ztrácí do určité míry kontrolu nad svým jednáním, ale problém vyřeší28,33 %8,7 %  

Graf

12. Manažer v naší stavební firmě je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2395,83 %100 %  
žena14,17 %4,35 %  

Graf

13. Manažerovi je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 - 45 let937,5 %39,13 %  
nad 45 let729,17 %30,43 %  
30 - 35 let416,67 %17,39 %  
25 - 30 let312,5 %13,04 %  
do 25 let14,17 %4,35 %  

Graf

14. Jaké má nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1250 %52,17 %  
středoškolské s maturitou1145,83 %47,83 %  
středoškolské bez maturity14,17 %4,35 %  

Graf

15. Prošel si manažer ve firmě i jinými pozicemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1770,83 %73,91 %  
ne729,17 %30,43 %  

Graf

16. Jaký by měl být manažer v naší firmě?Ideální manažer v naší firmě by měl mít znalosti v oboru stavebnictví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se zaměřením na specifika podniku1354,17 %56,52 %  
hluboké937,5 %39,13 %  
v úzkém oboru činnosti28,33 %8,7 %  

Graf

17. Měl by se ideální manažer vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2395,83 %100 %  
ne14,17 %4,35 %  

Graf

18. Měl by ideální manažer v naší firmě ovládat cizí jazyky a počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aby se dorozuměl a uživatelsky PC1562,5 %65,22 %  
konverzačně a pokročile PC833,33 %34,78 %  
jen základní znalosti14,17 %4,35 %  

Graf

19. Měl by si ideální manažer v naší firmě plánovat čas a práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl by plánovat na 60%, zbytek by měl ponechat na nepředpokládané aktivity1875 %78,26 %  
ano, měl by mít vizi, plánovat den bez rezervy520,83 %21,74 %  
nemusí plánovat14,17 %4,35 %  

Graf

20. Ideální manažer v naší firmě by měl umět motivovat lidi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostřednictvím finanční odměny1770,83 %73,91 %  
pomocí pochvaly1250 %52,17 %  
možností odborného rozvoje937,5 %39,13 %  
zajímavým úkolem937,5 %39,13 %  
pomocí jistoty zaměstnání833,33 %34,78 %  

Graf

21. Jakým stylem by měl ideální manažer řídit v naší firmě :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
charismaticky729,17 %30,43 %  
demokraticky729,17 %30,43 %  
autokraticky625 %26,09 %  
liberálně28,33 %8,7 %  
patriarchálně28,33 %8,7 %  

Graf

22. Ideální manažer v naší firmě by měl :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mít schopnost a ochotu podřídit práci i svůj volný čas1875 %78,26 %  
plnit pracovní úkoly pouze v rámci své pracovní doby312,5 %13,04 %  
být trochu workholik312,5 %13,04 %  

Graf

23. Ideální manažer v naší firmě krizovou situaci :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl zvládat s přehledem2083,33 %86,96 %  
měl by ovládnout své jednání 416,67 %17,39 %  

Graf

24. Ideální manažer v naší firmě by:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl být schopen improvizace834,78 %34,78 %  
měl podporovat kreativní myšlení730,43 %30,43 %  
měl brát v úvahu možnosti firmy521,74 %21,74 %  
se neměl bát rizika313,04 %13,04 %  

Graf

25. Máte nějaké doporučení, jaké předměty by se měly ještě učit na VŠ, ze kterých by manažeři uplatnili znalosti v praxi?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nemám

Aplikace metod síťové síťových grafů

ekonomické nástroje řízení, právní minimum, manažerské dovednosti, etika, jakost, bezpečnost a a ochrana zdraví

Možná větší hloubka probírání podnikové ekomomiky (ROE, EVA, současná hodnota investic ap.), ale v zásadě to, co se učíte vy je pro práci manažera ve stav. firmě ideální.

ne

povahy lidí, vztahy, motivace, konverzace, vedení lidí,

právě tu praxi

praxe

Praxi manuální

26. Má u Vás možnost získat zaměstnání nebo alespoň brigádu k získání praxe absolvent VŠ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano741,18 %30,43 %  
ne211,76 %8,7 %  
Určitě15,88 %4,35 %  
aqno15,88 %4,35 %  
momentálně ne15,88 %4,35 %  
Chystáme se vypracovat postupy, kt. by to umožnily15,88 %4,35 %  
se zájmem o budoucí spolupráci15,88 %4,35 %  
an o15,88 %4,35 %  
V současné ekonomické situaci ne15,88 %4,35 %  
V nynější době ne15,88 %4,35 %  

Graf

27. Pro zpracování statistiky - pracujete na pozici

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ředitel312,5 %13,04 %  
jednatel28,33 %8,7 %  
Obchodní ředitel14,17 %4,35 %  
vedoucí pracovník14,17 %4,35 %  
stavbyvedoucí14,17 %4,35 %  
Rozpočtář14,17 %4,35 %  
Obchodní a technické služby pro zákazníky 14,17 %4,35 %  
manažer prodeje14,17 %4,35 %  
nejvyšší14,17 %4,35 %  
manažer14,17 %4,35 %  
ostatní odpovědi ekonomický ředitel
vedoucí manažer výroby
top manažér
management
majitel-jednatel-manažer
personalista
technik
obchodní manažer
jednatel společnosti
Majitel firmy
specialisty
1145,83 %47,83 % 

Graf

28. Počet zaměstnanců ve Vaší firmě je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 301041,67 %43,48 %  
do 10 625 %26,09 %  
10 - 20520,83 %21,74 %  
20-30312,5 %13,04 %  

Graf

29. Pracujete ve firmě :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 20 let1041,67 %43,48 %  
2 roky - 5 let625 %26,09 %  
5 - 10 let416,67 %17,39 %  
méně než 2 roky312,5 %13,04 %  
nad 20 let14,17 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Adlofová, P.Požadavky na manažera stavební firmy v období znalostní ekonomiky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pozadavky-na-manazera-stavebni-firmy-v-obdobi-znalostni-ekon.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.