Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Požadavky na manažera stavební firmy v období znalostní ekonomiky

Požadavky na manažera stavební firmy v období znalostní ekonomiky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Adlofová
Šetření:01. 05. 2010 - 08. 05. 2010
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):29 / 28.7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o účast na výzkumu týkajícího se požadavků na manažera stavební firmy. Věnujte prosím 10 minut svého drahocenného času na zodpovězení několika jednoduchých otázek v tomto dotazníku.

Výsledky průzkumu budou užity k sepsání bakalářské práce na výše uvedené téma.

Děkuji.
S pozdravem

Petra Adlofová
Studentka bakalářského programu Management stavebnictví na VUT FAST v Brně

Pokud byste měli zájem o výsledky průzkumu, napište zpátky na mail.adresu adlofova.petra@seznam.cz
 

Odpovědi respondentů

1. Manažer v naší stavební firmě má znalosti v oboru stavebnictví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se zaměřením na specifika podniku1458,33 %60,87 %  
hluboké625 %26,09 %  
v úzkém oboru činnosti312,5 %13,04 %  
základní14,17 %4,35 %  

Graf

2. Jaká je přesná náplň práce manažera?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

zadávání a řízení úkolů a pracovníků tak, aby pracovali v harmonii a společně dosáhli očekávaného výsledku

Jednat s lidmi

Maximální

projektovánízá drřnýchsyst émůproti pád uosob

Řídit subdodavatele (jejich ceny, rychlost a kvalitu) Pomáhá stavbyvedoucímu porozumět projektu Komunikuje se zákazníkem a projektanty Nese odpovědnost za kvalitu, rychlost a zisk jednotlivých staveb U nás má takový manažer na starosti obvykle 1-4 stavby najednou

řízení týmu pracovníků, jednání se zákazníky a vedením společnosti.

řízení výrobních procesů ve stavební firmě se zaměřením na inženýrské sítě

vedení lidí, koordinace činnosti týmu, sledování ekonomických ukazatelů, vyjednávání, rozhodování, smluvní náležitosti, ostatní záleží na oboru činnosti a pozici

vedoucí střediska

Zajišťování stavebních zakázek v plném rozsahu: - návrh řešení - uzavření smlouvy - vedení dokumentace - předání

získávání nových zakázek

3. Vzdělává se váš manažer neustále?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na školeních1770,83 %73,91 %  
v seminářích1250 %52,17 %  
v kurzech1145,83 %47,83 %  
nevzdělává se, není to nutné312,5 %13,04 %  

Graf

4. Platí manažerovi firma vzdělávací aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, výše částky za vzdělávání není limitována1041,67 %43,48 %  
ne, vzdělávání si hradí sám520,83 %21,74 %  
ano, je na to vyčleněna částka520,83 %21,74 %  
ano, ale jen částečně416,67 %17,39 %  

Graf

5. Ovládá váš manažer cizí jazyky a počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dorozumí se, uživatelsky1562,5 %65,22 %  
plynně konverzuje, pokročilé užívání520,83 %21,74 %  
má jen základní znalosti312,5 %13,04 %  
ne14,17 %4,35 %  

Graf

6. Plánuje si manažer čas a organizuje si práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plánuje pouze na 60%, zbytek ponechá pro nepředpokládané aktivity1875 %78,26 %  
vize=základ plánování času, plánuje den bez rezervy625 %26,09 %  

Graf

7. Umí manažer motivovat lidi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, prostřednictvím finanční odměny1875 %78,26 %  
ano, pomocí pochvaly1145,83 %47,83 %  
ano, možností odborného rozvoje833,33 %34,78 %  
ano, pomocí jistoty zaměstnání 833,33 %34,78 %  
ano, zajímavým úkolem625 %26,09 %  

Graf

8. Jakým stylem řídí manažer lidi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autokraticky - se zaměřením na úkoly1354,17 %56,52 %  
charismaticky - věří svému vystoupení937,5 %39,13 %  
demokraticky - opírá se o podřízené937,5 %39,13 %  
patriarchálně - vyžaduje poslušnost, udržuje odstup312,5 %13,04 %  
liberálně - umírněně, s nízkou autoritou312,5 %13,04 %  
byrokraticky - chování je dáno směrnicemi, příkazy14,17 %4,35 %  

Graf

9. Jaký je manažer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má schopnost a ochotu podřídit práci i svůj volný čas1875 %78,26 %  
je trochu workholik520,83 %21,74 %  
plní pracovní úkoly pouze v rámci své pracovní doby14,17 %4,35 %  

Graf

10. Manažer:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je schopen improvizace1562,5 %65,22 %  
bere v úvahu možnosti firmy1354,17 %56,52 %  
podporuje kreativní myšlení1250 %52,17 %  
nebojí se rizika, drží krok s technickým a manžerský rozvojem1145,83 %47,83 %  
drží se osvědčených řešení416,67 %17,39 %  

Graf

11. V krizové situaci :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ovládá své jednání, i když řešení problému není vždy úspěšné1145,83 %47,83 %  
zvládá ji s přehledem1145,83 %47,83 %  
ztrácí do určité míry kontrolu nad svým jednáním, ale problém vyřeší28,33 %8,7 %  

Graf

12. Manažer v naší stavební firmě je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2395,83 %100 %  
žena14,17 %4,35 %  

Graf

13. Manažerovi je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 - 45 let937,5 %39,13 %  
nad 45 let729,17 %30,43 %  
30 - 35 let416,67 %17,39 %  
25 - 30 let312,5 %13,04 %  
do 25 let14,17 %4,35 %  

Graf

14. Jaké má nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1250 %52,17 %  
středoškolské s maturitou1145,83 %47,83 %  
středoškolské bez maturity14,17 %4,35 %  

Graf

15. Prošel si manažer ve firmě i jinými pozicemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1770,83 %73,91 %  
ne729,17 %30,43 %  

Graf

16. Jaký by měl být manažer v naší firmě?Ideální manažer v naší firmě by měl mít znalosti v oboru stavebnictví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se zaměřením na specifika podniku1354,17 %56,52 %  
hluboké937,5 %39,13 %  
v úzkém oboru činnosti28,33 %8,7 %  

Graf

17. Měl by se ideální manažer vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2395,83 %100 %  
ne14,17 %4,35 %  

Graf

18. Měl by ideální manažer v naší firmě ovládat cizí jazyky a počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aby se dorozuměl a uživatelsky PC1562,5 %65,22 %  
konverzačně a pokročile PC833,33 %34,78 %  
jen základní znalosti14,17 %4,35 %  

Graf

19. Měl by si ideální manažer v naší firmě plánovat čas a práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl by plánovat na 60%, zbytek by měl ponechat na nepředpokládané aktivity1875 %78,26 %  
ano, měl by mít vizi, plánovat den bez rezervy520,83 %21,74 %  
nemusí plánovat14,17 %4,35 %  

Graf

20. Ideální manažer v naší firmě by měl umět motivovat lidi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostřednictvím finanční odměny1770,83 %73,91 %  
pomocí pochvaly1250 %52,17 %  
možností odborného rozvoje937,5 %39,13 %  
zajímavým úkolem937,5 %39,13 %  
pomocí jistoty zaměstnání833,33 %34,78 %  

Graf

21. Jakým stylem by měl ideální manažer řídit v naší firmě :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
charismaticky729,17 %30,43 %  
demokraticky729,17 %30,43 %  
autokraticky625 %26,09 %  
liberálně28,33 %8,7 %  
patriarchálně28,33 %8,7 %  

Graf

22. Ideální manažer v naší firmě by měl :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mít schopnost a ochotu podřídit práci i svůj volný čas1875 %78,26 %  
plnit pracovní úkoly pouze v rámci své pracovní doby312,5 %13,04 %  
být trochu workholik312,5 %13,04 %  

Graf

23. Ideální manažer v naší firmě krizovou situaci :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl zvládat s přehledem2083,33 %86,96 %  
měl by ovládnout své jednání 416,67 %17,39 %  

Graf

24. Ideální manažer v naší firmě by:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl být schopen improvizace834,78 %34,78 %  
měl podporovat kreativní myšlení730,43 %30,43 %  
měl brát v úvahu možnosti firmy521,74 %21,74 %  
se neměl bát rizika313,04 %13,04 %  

Graf

25. Máte nějaké doporučení, jaké předměty by se měly ještě učit na VŠ, ze kterých by manažeři uplatnili znalosti v praxi?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nemám

Aplikace metod síťové síťových grafů

ekonomické nástroje řízení, právní minimum, manažerské dovednosti, etika, jakost, bezpečnost a a ochrana zdraví

Možná větší hloubka probírání podnikové ekomomiky (ROE, EVA, současná hodnota investic ap.), ale v zásadě to, co se učíte vy je pro práci manažera ve stav. firmě ideální.

ne

povahy lidí, vztahy, motivace, konverzace, vedení lidí,

právě tu praxi

praxe

Praxi manuální

26. Má u Vás možnost získat zaměstnání nebo alespoň brigádu k získání praxe absolvent VŠ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano741,18 %30,43 %  
ne211,76 %8,7 %  
Určitě15,88 %4,35 %  
aqno15,88 %4,35 %  
momentálně ne15,88 %4,35 %  
Chystáme se vypracovat postupy, kt. by to umožnily15,88 %4,35 %  
se zájmem o budoucí spolupráci15,88 %4,35 %  
an o15,88 %4,35 %  
V současné ekonomické situaci ne15,88 %4,35 %  
V nynější době ne15,88 %4,35 %  

Graf

27. Pro zpracování statistiky - pracujete na pozici

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ředitel312,5 %13,04 %  
jednatel28,33 %8,7 %  
Obchodní ředitel14,17 %4,35 %  
vedoucí pracovník14,17 %4,35 %  
stavbyvedoucí14,17 %4,35 %  
Rozpočtář14,17 %4,35 %  
Obchodní a technické služby pro zákazníky 14,17 %4,35 %  
manažer prodeje14,17 %4,35 %  
nejvyšší14,17 %4,35 %  
manažer14,17 %4,35 %  
ostatní odpovědi ekonomický ředitel
vedoucí manažer výroby
top manažér
management
majitel-jednatel-manažer
personalista
technik
obchodní manažer
jednatel společnosti
Majitel firmy
specialisty
1145,83 %47,83 % 

Graf

28. Počet zaměstnanců ve Vaší firmě je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 301041,67 %43,48 %  
do 10 625 %26,09 %  
10 - 20520,83 %21,74 %  
20-30312,5 %13,04 %  

Graf

29. Pracujete ve firmě :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 20 let1041,67 %43,48 %  
2 roky - 5 let625 %26,09 %  
5 - 10 let416,67 %17,39 %  
méně než 2 roky312,5 %13,04 %  
nad 20 let14,17 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Adlofová, P.Požadavky na manažera stavební firmy v období znalostní ekonomiky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pozadavky-na-manazera-stavebni-firmy-v-obdobi-znalostni-ekon.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.