Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Požadavky na služby Dopravního podniku Ostrava

Požadavky na služby Dopravního podniku Ostrava

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Ordáňová
Šetření:17. 10. 2014 - 18. 11. 2014
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je zaměřený na spokojenost služeb poskytovanými Dopravním podnikem Ostrava.

Ráda bychom zjistili, jaké jsou Vaše požadavky na služby DPO a zároveň jejich důležitost. (Např. bezpečnost, čistota, atp.)

Prosím, vyplňte všech 10 polí, jinak dotazník nebude mít vypovídající hodnotu.

Budu ráda, když mi věnujete svůj čas na vyplnění Vašich konkrétních požadavků na Dopravní podnik Ostrava.

Děkuji,

Veronika Ordáňová

Odpovědi respondentů

1. Váš požadavek na DPO:

Vždy vepište Vámi zvolený požadavek, následně jak je tento požadavek pro Vás důležitý (1-Důležitý, 2-Středně důležitý, 3-Méně důležitý)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečnost 12726,73 %26,73 %  
čistota 1109,9 %9,9 %  
dochvilnost 198,91 %8,91 %  
včasnost 143,96 %3,96 %  
výhodnější jízdenky 132,97 %2,97 %  
čistota 232,97 %2,97 %  
dostupnost 121,98 %1,98 %  
čistější tramvaje 121,98 %1,98 %  
bezpečné mhd 121,98 %1,98 %  
levnější jízdenky 121,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi školený personál 1
včasné odjezdy mhd 1
čisté mhd 1
levnější jízdné -1
1-Zrušit dotace
Wifi připojení - Důležitý
Víc spojek mezi centrem a porubou rychlejší spoje (rychlíky) (1)
Upravit vozy tak, aby nezapáchaly (cestovat linkou 11 nebo jiným spojem, který projíždí "sociálně vyloučenou lokalitou" je někdy fakt lahůdka. Nebo např. v jednom nízkopodlažním autobuse, který jezdí na lince 48, už několik týdnů smrdí zvratky). - 1
1 větší možnost otevření oken, ventilace
rychlost 1
dostupnost zastávek 1
návaznost 1
výhodnější jízdné 3
wifi 3
načasování 1
modernizace zastávek 2
wi-fi 3
výhodnější jízdné 1
návaznost spojů 1
včasné odjezdy tramvají 1
bezpeční řidiči 1
4
čistota mhd 1
kvalitní personál 1
čisté vozy 1
bezpečí v přepravě 1
včasné tramvaje 1
bezpečí 1
včasné spoje 1
bezpečná přeprava 1
čisté tramvaje 1
dochvilnost spojů 1
větší čistota v mhd 1
kvalitní řidiči 1
3736,63 %36,63 % 

Graf

2. Váš požadavek na DPO:

Vždy vepište Vámi zvolený požadavek, následně jak je tento požadavek pro Vás důležitý (1-Důležitý, 2-Středně důležitý, 3-Méně důležitý)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dochvilnost 1109,9 %9,9 %  
bezpečnost 165,94 %5,94 %  
čistota 165,94 %5,94 %  
bezpečí 154,95 %4,95 %  
čisté mhd 143,96 %3,96 %  
návaznost spojů 132,97 %2,97 %  
včasnost 132,97 %2,97 %  
kvalitnější sedátka 132,97 %2,97 %  
školený personál 121,98 %1,98 %  
bezpečnost 221,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi čistota 2
kvalitní personál 1
klimatizace 2
bezpečná přeprava 1
pohodlí 2
větší čistota -2
1-Zrušit dotace
Levné občerstvení - Středně důležitý
více výhod pro studenty (1)
Nějak upravit dobu platnosti a ceny jízdenek. Přestože jsme pořád přesvědčováni o tom, kolik "na nás" doplácí město a jak málo vlastně za jízdné platíme (díky za ty dary, hm..), není tomu tak, ceny jízdného jsou neúměrně vysoké. - 1
1 bezpečnost
Čistota-1
cena 2
cena 1
větší frekvence spojů 2
mobilní aplikace 1
častější dálkové spoje 1
návaznost spojů 2
vyšší frekvence nočních linek 1
příjezdy 1
větší frekvence ve večerních hodinách 2
správnost příjezd 1
častější kontroly 3
vyškolený personál 2
odiska 2
návaznost 1
dochvilnost 2
větší kapacita při městských akcích 2
častější dálkové linky 1
věrnostní programy 2
návaznost linek 2
klimatizované vozy 2
větší frekvence odpoledních linek 2
jízdenky v tramvaji 2
3
včasné odjezdy 1
jezdit na čas 1
včasné odjezdy tramvají 1
včasné odjezdy mhd 1
kvalitnější vybavení mhd 1
dálkové spoje 1
wifi 2
čisté tramvaje 1
čistější mhd 1
více nočních spojů 1
bezpečnost v mhd 1
udržované vozy 1
včasné spoje 1
bezpečné chování řidičů 1
větší bezpečnost při výlukách 2
bezpečnější přepravy 2
důraz na čistotu ve vozech 1
kvalitnější sedátka v tramvaji 1
5756,44 %56,44 % 

Graf

3. Váš požadavek na DPO:

Vždy vepište Vámi zvolený požadavek, následně jak je tento požadavek pro Vás důležitý (1-Důležitý, 2-Středně důležitý, 3-Méně důležitý)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dochvilnost 187,92 %7,92 %  
čistota 176,93 %6,93 %  
Čistota 243,96 %3,96 %  
bezpečnost 132,97 %2,97 %  
návaznost spojů 232,97 %2,97 %  
čisté tramvaje 121,98 %1,98 %  
školený personál 221,98 %1,98 %  
častější noční spoje 121,98 %1,98 %  
wifi 221,98 %1,98 %  
wifi 121,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi výhodnější jízdenky 1
školený personál 1
více automatů na jízdenky -3
1-Zrušit dotace
Příjemní stevardi - Středně důležitý
věrnostní program (3)
Nedělat z lidí blbce. Není zde dostatek prostoru pro podrobné info, ale jednou jsem psala stížnost a odpovědí mi byla snůška lží o tom, jak za danou situaci DPO nemůže (přitom jsem měla ověřeno, že tyto informace nejsou pravdivé)- 1
2 čištění sedaček
Inovace-2
dálkové spoje 2
vyhřívaná sedátka 3
čistota MHD 1
vyhřívaná sedátka 2
zastřešené zastávky 1
pohodlnější sedátka 2
čistota v mhd 2
návaznost linek 1
Pohodlí 3
Ventilace 1
včasnost 2
topení 2
wi-fi 2
zahřívané sedačky 3
frekvence tramvají 1
frekvence 1
dálkové linky 1
čistota vozů 2
kryté zastávky 2
bezpečné mhd 1
dálkové spoje 1
včasné linky 1
2
příjezdy včas 1
bezbariérové vozy 2
více nočních tramvají 1
aplikace v telefonu 2
čisté vozy 1
důraz na včasnost 1
větší komfort 2
včasnost tramvají 1
čisté tramvaje 2
noční spoje 1
automaty na zastávkách 2
kvalitní vybavení mhd 2
upravené zastávky 2
udržované zastávky 2
lepší návaznost spojů 1
jízdenky v tramvaji 1
více dálkových spojů 1
dochvilnější mhd 1
včasnost 1
výhodnější jízdné 2
důraz na personál 1
bezbariérový přístup 1
včasné odjezdy linek 1
čisté mhd 1
včasné odjezdy tramvají 1
mhd v mobilu 2
bezpečné přepravy 1
kvalitnější sedátka v tramvaji 2
ohleduplný personál 1
levnější jízdenky 1
častější dálkové spoje 2
čistota ve všech vozech 2
6665,35 %65,35 % 

Graf

4. Váš požadavek na DPO:

Vždy vepište Vámi zvolený požadavek, následně jak je tento požadavek pro Vás důležitý (1-Důležitý, 2-Středně důležitý, 3-Méně důležitý)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
wifi 276,93 %6,93 %  
školený personál 154,95 %4,95 %  
čistota 143,96 %3,96 %  
wifi 132,97 %2,97 %  
dochvilnost 132,97 %2,97 %  
výhodnější jízdenky 221,98 %1,98 %  
zastřešené zastávky 121,98 %1,98 %  
hudba 321,98 %1,98 %  
hudba v tramvaji 321,98 %1,98 %  
více nočních linek 121,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi výhodnější jízdenky 1
častější dálkové spoje 1
Dostupnost
častější spoje v nočních hodinách -1
1-Zrušit dotace
Moderní zařízení - Středně důležitý
včasné příjezdy (1)
Vybavit co nejvíce vozů kamerami. - 2
1 snížení cen jízdného
Informovanost-1
automaty v tramvaji 2
automaty v MHD 2
dostupnost 1
dálkové linky 3
věrnostní program 2
ochotný personál 1
čistota ve vozech 1
bezpečnost 1
více nočních spojů 2
Pravidelnost 3
regulace tepla 1
frekvence 1
bezpečí 1
čistota 2
regulace tepla 2
wi-fi 3
lepší zastávky 2
návaznost 1
modernizace 3
čisté mhd 1
častější dálkové spoje 2
dochvilnost linek 1
personál 1
čisté tramvaje 1
levnější jízdenky 1
dálkové tramvaje 2
častější noční linky 2
2
dochvilné příjezdy 1
dostupnější pobočky 2
pohodlnější vybavení 2
bezpečný transfer 1
více bezbariérových vstupů 2
automaty v tramvajích 2
frekventovanější noční linky 1
více dálkových spojů 1
bezpečný personál 1
větší frekvence spojů v noci 2
klimatizace 2
levnější jízdenky 2
lepší mobilní aplikace 2
wifi v mhd 1
více dálkových spojů 2
dostupnější pobočky DPO 1
dálkové spoje 2
více nočních spojů 1
výhodnější tarify 1
lepší návaznost spojů 2
wifi ve vozech 2
dálkové spoje 1
kvalifikovaný personál 1
kvalitnější vybavení mhd 2
řády v telefonu 2
levnější jízdné 2
jízdenky v tramvaji 3
dostupnější automaty 2
wifi v mhd 2
6968,32 %68,32 % 

Graf

5. Váš požadavek na DPO:

Vždy vepište Vámi zvolený požadavek, následně jak je tento požadavek pro Vás důležitý (1-Důležitý, 2-Středně důležitý, 3-Méně důležitý)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školený personál 143,96 %3,96 %  
více nočních spojů 232,97 %2,97 %  
hudba 221,98 %1,98 %  
cena 121,98 %1,98 %  
wifi 121,98 %1,98 %  
dochvilnost 121,98 %1,98 %  
kvalitní personál 121,98 %1,98 %  
mobilní aplikace 221,98 %1,98 %  
více dálkových linek 121,98 %1,98 %  
kvalifikovaný personál 121,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi více nočních spojů 1
noční linky 2
Kvalitní vozový park 1
příjemný řidič/ka 3
návaznost dopravy -2
1-Zrušit dotace
Časová spolehlivost - Důležitý
včasné odjezdy (1)
V zimě více topit - 1
2 větší frekvence nízkopodlažních tramvají (invalidé, maminky s kočárkami)
Dochvilnost-1
čistota 1
ochotný personál 1
dostupnost 1
mobilní aplikace 1
věrnostní program 3
dostupné pobočky 2
kvalitnější sedátka 1
dálkové spoje 1
věrnostní program 2
noční linky 1
více poboček 3
noční spoje 1
dostupné automaty 1
více poboček 2
čistější vozy 2
častější frekvence 2
slevy pro studenty 2
odiska 3
regulace teploty 1
ventilace 2
kamery 3
modernizace tramvají 2
vyškolený personál 2
lepší zastávky 2
klimatizace 2
včasnost 1
věrnostní programy pro studenty 2
školený personál 2
větší frekvence spojů při akcích 2
více poboček DPO 1
wifi v tramvajích 2
dostupnější zastávky 2
včasné příjezdy tramvají 1
ochotnější personál na přepážkách 1
2
čisté tramvaje 1
levnější jízdenky 2
čisté prostředí mhd 1
výhodnější jízdenky 1
více dostupnějších poboček 2
častější dálkové spoje 1
pohodlí mhd 2
dostupnější pobočky 2
bezpečí 1
dálkové spoje 2
věrnostní programy 2
větší důraz na stížnosti 2
jízdenky v tramvajích 2
wifi v mhd 2
zodpovědný personál 1
personál 1
noční spoje 2
více nočních linek 1
jízdenky v tramvaji 1
častější noční spoje 2
více dálkových tramvají 2
klimatizace ve vozech 2
wifi free 2
pravidelně školený personál 1
klimatizace v létě 1
wifi 2
klimatizace 3
wifi v tramvaji 1
dostupnější pobočky 1
dostupnější pobočky dpo 2
7877,23 %77,23 % 

Graf

6. Váš požadavek na DPO:

Vždy vepište Vámi zvolený požadavek, následně jak je tento požadavek pro Vás důležitý (1-Důležitý, 2-Středně důležitý, 3-Méně důležitý)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
wifi 254,95 %4,95 %  
wifi 143,96 %3,96 %  
wifi 332,97 %2,97 %  
školený personál 132,97 %2,97 %  
návaznost spojů 121,98 %1,98 %  
věrnostní program 321,98 %1,98 %  
více poboček 221,98 %1,98 %  
kvalitní personál 121,98 %1,98 %  
více nočních linek 121,98 %1,98 %  
výhodnější jízdenky 221,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi jízdenky v tramvaji 2
mhd v mobilu 2
Klimatizace v létě 3
vhodná teplota 2
častější spoje v nočních hodinách -1
1-Zrušit dotace
Rychlost dopravy - Méně důležitý
místa k sezení (2)
Zmenšit kupóny měsíčníku zpět na původní velikost - teď je musím různě ohýbat, aby se mi vešly do peněženky :)
1 wifi
rychlost řešení problémů-2
personál 1
mobilní aplikace 1
pohodlnější sedátka 2
pohodlnější sedátka 1
větší pohodlí v MHD 2
věrnostní programy 2
noční spoje 1
dochvilnost 1
dálkové linky 2
hudba ve vozech 3
dálkové linky 3
mobilní aplikace 2
kvalifikovaný personál 1
nová sedátka 2
školený personál 2
modernizace 2
bezpečí 1
rychlost 2
cenové zvýhodnění 1
ventilace 1
barvy dop. prostředků 3
regulace tepla 1
odiska 1
rychlost 1
vyškolený personál 2
zastřešené zastávky 2
čistota 1
čistější tramvaje 1
dostupnější automaty jízdenek 2
hudba v mhd 3
více dálkových linek 2
levnější jízdné 2
aplikace do mobilu 2
2
dostupnější pobočky 2
výhodnější jízdenky 1
automaty na zastávkách 2
kvalitnější mhd 1
jízdenky na každé zastávce 1
věrnostní program 2
lepší průběh výluk 2
věrnostní programy 3
věrnostní bonusy 2
ochotnější personál 1
aplikace do telefonu 2
propracovanější mobilní aplikace 2
hudba 3
častější dálkové spoje 1
automaty na jízdenky v tramvaji 3
větší komfort v mhd 2
wifi v tramvaji 2
více mobilních aplikací 1
wifi zdarma 1
více dálkových spojů 2
vylepšení mobilních aplikací 2
dálkové linky z centra 2
klimatizované mhd 2
častý bezbariérový přístup 2
propracovanější aplikace do mobilu 2
školení řidiči 1
jízdenky v tramvaji 3
7473,27 %73,27 % 

Graf

7. Váš požadavek na DPO:

Vždy vepište Vámi zvolený požadavek, následně jak je tento požadavek pro Vás důležitý (1-Důležitý, 2-Středně důležitý, 3-Méně důležitý)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dochvilnost 154,95 %4,95 %  
zastřešené zastávky 243,96 %3,96 %  
kvalitní personál 132,97 %2,97 %  
věrnostní program 232,97 %2,97 %  
bezpečnost 132,97 %2,97 %  
čistota 221,98 %1,98 %  
výhodnější jízdenky 221,98 %1,98 %  
včasnost 121,98 %1,98 %  
výhodnější jízdenky 121,98 %1,98 %  
free wifi 121,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi aplikace do telefonu 2
mobilní aplikace 2
věrnostní programy 2
jízdenky přes mobil 2
wifi 1
Vyhřívané sedačky 3
bezbariérová doprava 3
větší pochopení revizorů -1
1-Zrušit dotace
Zajímavosti během cesty pro zpesřetření jízdy - Méně důležitý
snadno dostupné jízdenky (1)
Už mě nic nenapadá, snad jen to, že s DPO jsem sice v řadě věcí spokojená, ale nedostatků je taky hodně. Abych nemusela jezdit za spoustu peněz ve smradu a zimě, naučila jsem se řídit auto, takže mohu být DPO vlastně vděčná :)
1 bezpečnostní kamery
přehlednost jízdních řádů-2
návaznost spojů 1
automaty v tramvaji 3
čistota 1
pohodlnější sedačky 2
klimatizace 3
školený personál 2
hudba 2
spolehlivý personál 1
klimatizované tramvaje 3
zastřešené zastávky 3
výhodnější tarify 2
návaznost spojů 2
pohodlí 1
reklamy 3
bezpečnost 2
ceny 1
ochotný personál 2
více poboček 3
pohodlnější sedátka 2
řešení stížností 1
více dálkových linek 1
automaty na všech zastávkách 1
wifi 2
více nočních spojů 1
aplikace do mobilu 3
wifi v tramvaji 1
2
výhodnější programy 2
klimatizace 1
frekventovanější spoje ve špičce 1
výhodnější jízdné 1
jízdenky v tramvajích 2
důraz na personál 1
bezpečí v mhd 2
hudba ve vozech 2
častější noční linky 2
včasné linky 1
upravenější zastávky 2
levnější jízdenky 2
větší komfort 2
noční linky 1
levnější jízdenky 1
výhodnější jízdné 2
kvalitnější sedátka v tramvaji 2
dálkové linky častěji 2
čisté vozy mhd 2
wifi v mhd 1
dostupnější pobočky 2
wifi připojení 1
jízdenky v mobilu 1
klimatizace 2
klimatizace v mhd 1
častější dálkové linky odpoledne 2
aplikace do telefonu 3
7372,28 %72,28 % 

Graf

8. Váš požadavek na DPO:

Vždy vepište Vámi zvolený požadavek, následně jak je tento požadavek pro Vás důležitý (1-Důležitý, 2-Středně důležitý, 3-Méně důležitý)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školený personál 154,95 %4,95 %  
wifi 132,97 %2,97 %  
klimatizované MHD 232,97 %2,97 %  
výhodnější jízdenky 132,97 %2,97 %  
Wifi 321,98 %1,98 %  
klimatizace 221,98 %1,98 %  
dochvilnost 121,98 %1,98 %  
klimatizované tramvaje 121,98 %1,98 %  
dálkové spoje 121,98 %1,98 %  
wifi 221,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi zastřešené zastávky 1
lepší kontrola na zastávkách, kvůli romským spoluobčanům -1
1-Zrušit dotace
Informovanost personálu - Důležitý
možnost nákupu jízdenek přes internet (1)
-
1 dochvilnost linek
ochota personálu-1
automaty na jízdenky v tramvaji 2
mobilní aplikace 2
hudba 2
příjemná teplota v MHD 1
příjemný personál 1
návaznost spojů 2
výhodnější slevy 2
čistota 1
příjemná teplota 1
hudba 3
výhodnější slevy 1
klimatizované vozy 1
častější noční spoje 2
automaty na každé zastávce 2
více poboček 2
cena 2
klidná jízda 2
hodnocení řidičů 3
frekvence 1
rychlost 2
modernizace 3
dochvilnost 2
cena jízdného 1
ceny 1
automaty v tramvaji 2
věrnostní program 1
dostupnější pobočky 2
klimatizace v mhd 1
více personálu na pobočkách 1
čistota tramvají 1
platby přes telefon 2
čistější interiér mhd 1
čistota 2
věrnostní tarify 2
2
kvalitnější vybavení mhd 1
udržované zastávky 2
lepší organizace při výlukách 2
hudba v mhd 2
výhodnější programy 2
vyřizování stížností 1
čistější prostředí mhd 1
lepší návaznost spojů 2
více přepážek na pobočkách 2
dostupnost poboček 2
kvalitní personál 1
jízdenky v tramvajích 1
dostupnější pobočky 1
více nočních linek 1
více dálkových spojů 1
výhodnější jízdenky 2
jízdenky v mhd 1
jízdenky v tramvaji 1
častější dálkové spoje 1
wifi v mhd 1
free wifi v tramvaji 2
lepší mobilní aplikace 3
věrnostní programy 3
udržované zastávky 1
udržovanější tramvaje 1
více dálkových linek 2
jízdenky v tramvaji 2
kvalitnější vybavenost 1
posílit noční spoje 2
aplikace do mobilu 2
klimatizované vozy 3
posila v noci 2
7574,26 %74,26 % 

Graf

9. Váš požadavek na DPO:

Vždy vepište Vámi zvolený požadavek, následně jak je tento požadavek pro Vás důležitý (1-Důležitý, 2-Středně důležitý, 3-Méně důležitý)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostupnější pobočky 243,96 %3,96 %  
školený personál 132,97 %2,97 %  
výhodnější jízdenky 132,97 %2,97 %  
dochvilnost 132,97 %2,97 %  
zastřešené zastávky 221,98 %1,98 %  
wifi 121,98 %1,98 %  
věrnostní program 121,98 %1,98 %  
wifi 221,98 %1,98 %  
pohodlnější sedačky 221,98 %1,98 %  
dálkové linky 121,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi výhodnější jízdné 2
propracovanější mobilní aplikace 1
více dálkových spojů 2
mobilní aplikace 2
výhodnější jízdenky 2
více nočních spojů 1
Návaznost spojů 1
více míst k sezení 1
striptérku ke každé tyči :D-1
1-Zrušit dotace
Bezpečnost jízdy - Důležitý
bezpečnost (1)
-
3 hudba ve vozech MHD
zpřehlednění webových stránek-9
hudba 2
dostupnost 2
ochotný personál 2
profesionální řidiči 1
čistý interiér 1
čistota 2
dostupnost 1
příjemná teplota 2
návaznost spojů 2
přístup 3
revize 3
ochota řidičů 2
modernizace 2
zpříjemnění jízdy 3
cenové zvýhodnění 2
ochota personálu 1
rychlejší spoje 1
zlepšení zastávek 3
čistota 1
kvalitnější vozový park 2
více poboček 3
návaznost 2
aplikace v mobilu 2
zodpovědný personál 1
studentský program 2
bezbariérový přístup do vozů 2
kryté zastávky 2
kvalitnější sedátka 2
2
více nočních linek 1
zastřešené zastávky 1
přijímání stížností 1
návazné spoje 2
aplikace do telefonu 3
větší pohodlí v MHD 1
výhodnější programy 2
více dálkových linek 1
dálkové spoje častěji 1
dálkové spoje 2
personál 1
věrnostní program 2
udržovanější zastávky 1
noční linky 1
noční linky častější 1
jízdenky přes mobil 1
radio v tramvaji 3
levnější jízdenky 1
vyšší frekvence přes špičku 3
posílení dálkových linek 1
hudba v tramvaji 3
levné jízdenky 1
dálkové spoje posílit 1
posílit odpolední spoje 2
dostupné pobočky 2
víc dálkových tramvají 1
7675,25 %75,25 % 

Graf

10. Váš požadavek na DPO:

Vždy vepište Vámi zvolený požadavek, následně jak je tento požadavek pro Vás důležitý (1-Důležitý, 2-Středně důležitý, 3-Méně důležitý)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více dálkových spojů 132,97 %2,97 %  
wifi 132,97 %2,97 %  
Zastřešené zastávky 221,98 %1,98 %  
klimatizace 321,98 %1,98 %  
dochvilnost 121,98 %1,98 %  
výhodnější časové jízdenky 121,98 %1,98 %  
hudba 221,98 %1,98 %  
výhodnější jízdenky 121,98 %1,98 %  
věrnostní programy 221,98 %1,98 %  
levnější jízdenky 221,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi kvalitní personál 1
jízdenky v tramvajích 2
dálkové spoje 1
noční spoje 2
více poboček 2
více dálkových spojů 2
vyhřívané sedačky 2
posílení spojů-1
1-Zrušit dotace
Levné jízdenky - Důležitý
navazující spojení (1)
-
1 vetší frekvence všech spojů
Ceny-1
dálkové linky
hudba 3
ochotný personál 1
klimatizace 2
návaznost spojů 1
zastřešené zastávky 3
noční spoje 1
dostupné automaty na jízdenky 2
klimatizované vozy 2
dálkové spoje 2
mobilní aplikace 3
lepší údržba vozů 3
vybavení 3
včasnost 1
ventilace 1
počet zastávek 2
hodnocení řidičů 2
topení 2
návaznost 2
regulace tepla 1
teplota 2
noční linky 2
wifi 3
mobilní aplikace 2
výhodnější tarify 1
větší pohodlí ve vozech 3
kryté zastávky 2
pohodlnější sedátka 3
více bezbariérových vozů 2
projednávání stížností 1
wifi ve vozech 3
2
lepší aplikace do telefonu 2
kryté zastávky 3
věrnostní programy 1
častější noční linky 1
hudba v tramvajích 3
jízdenky v tramvajích 1
akce na jízdenky 2
více nočních linek 1
aplikace v mobilu 2
kvalitnější vybavenost 2
jízdenky v tramvaji 1
dostupnější pobočky 2
více poboček DPO 1
udržovanější zastávky 2
hudba v tramvaji 3
údržba zastávek 1
frekventovanější odpolední linky 2
více dostupnějších poboček 3
automaty na každé zastávce 2
četnější automaty na jízdenky 2
jízdenky v tramvaji 2
více nočních spojů 2
častější frekvence nočních spojů 2
více poboček DPO 2
častější dálkové linky 1
upravenější zastávky 3
výhodnější jízdenky 2
7978,22 %78,22 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš požadavek na DPO:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš požadavek na DPO:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ordáňová, V.Požadavky na služby Dopravního podniku Ostrava (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pozadavky-na-sluzby-dopravni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.