Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Požadavky studentů středních škol na vysoké školy

Požadavky studentů středních škol na vysoké školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Margarisová
Šetření:14. 02. 2013 - 07. 03. 2013
Počet respondentů:117
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím Vás o spolupráci na výzkumu zaměřeného na společenskou odpovědnost vysokých škol. Dotazník je určen pro studenty středních škol, kteří mají v plánu se hlásit na vysoké školy. Cílem je zjistit, jaké požadavky mají studenti středních škol na vysoké školy, na kterých by chtěli v budoucnu studovat.

Odpovědi respondentů

1) Vyjádřete, prosím, míru souhlasu s následujícími výroky na škále 1 až 5, přičemž 1 = zcela nesouhlasím, 5 = zcela souhlasím.

 

Např.: Pokud jednoznačně požadujete, aby vysoká škola, na které byste chtěli studovat, měla dobré technické vybavení, označte políčko 5. Pokud spíše nepožadujete, potom políčko 2.

1. Požaduji, aby...

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

2. Znáte pojem „společenská odpovědnost organizací“?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7874,29 %66,67 %  
ano2725,71 %23,08 %  

Graf

Vyjádřete, prosím, míru souhlasu s následujícími výroky na škále 1 až 5, přičemž 1 = zcela nesouhlasím, 5 = zcela souhlasím.

3. I vysoké školy by se kromě vzdělávání a výzkumu měly angažovat ve prospěch společnosti, v níž působí.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34239,25 %35,9 %  
52725,23 %23,08 %  
42119,63 %17,95 %  
2109,35 %8,55 %  
176,54 %5,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.53
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.04
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:3
Modus:3

Graf

4. Byli byste ochotni se zapojit do nějaké charitativní akce školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5550,46 %47,01 %  
Určitě ano2422,02 %20,51 %  
Nevím1412,84 %11,97 %  
Spíše ne1311,93 %11,11 %  
Určitě ne32,75 %2,56 %  

Graf

5. Kde vyhledáváte informace o vysokých školách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky škol10394,5 %88,03 %  
Reference přátel a známých6660,55 %56,41 %  
Dny otevřených dveří5752,29 %48,72 %  
Učitelské noviny2018,35 %17,09 %  
Ostatní noviny (např. Lidové noviny, Hospodářské noviny)1715,6 %14,53 %  
Studijní poradce na střední škole1311,93 %11,11 %  
Výroční zprávy32,75 %2,56 %  
Gaudeamus32,75 %2,56 %  
veletrh Gaudeamus21,83 %1,71 %  

Graf

6. Ovlivňují Vás při výběru vysoké školy žebříčky vysokých škol uveřejňované v novinách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3532,41 %29,91 %  
Spíše ne2825,93 %23,93 %  
Nevím2321,3 %19,66 %  
Určitě ne1211,11 %10,26 %  
Určitě ano109,26 %8,55 %  

Graf

7. Název Vaší střední školy:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium69,23 %5,13 %  
Gymnázium Olgy Havlové23,08 %1,71 %  
SPŠ sdělovací techniky11,54 %0,85 %  
Gymnázium Teplice11,54 %0,85 %  
SZS a VOZS ostrava11,54 %0,85 %  
Gymnázium Na Pražačce11,54 %0,85 %  
Gymnázium Open Gate11,54 %0,85 %  
Hotelová akadémia Mikovínho 1, Bratislava (Slovenská Republika)11,54 %0,85 %  
OA a VOŠ ekonomická11,54 %0,85 %  
OA TGM Jindřichův Hradec11,54 %0,85 %  
ostatní odpovědi Střední zdravotnická škola Karviná
Gymnázium a SOŠ Orlová, příspěvková organizace
VOŠ a SPŠE Plzeň
Gymnázium Elišky Krásnohorské
Obchodní akademie
SOŠ veřejnosprávní a sociální, Stěžery
Gymnázium Arabská
SZŠ a VOŠZ Zlín
SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara
Gymnasium Kladno
VOŠ a SOŠ FARMEKO s.r.o.
konzervatoř pardubice
Střední průmyslová škola textilní, liberec
Gymnázium J.A. Komenského
SzeŠ a SOŠ Poděbrady
BPA
Wichterlovo gymnázium
Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou
oa dusni
Hotelová škla
Střední zdravotnická škola
Gymnázium Hrabůvka
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Gymnázium Šlapanice
Gymnázium Jírovcova, České Budějovice
Obchodní akademia Třeboň
OA Eldo
VŠO
SOŠ A SOU Obchodu a služeb.
purkyňova
uk
Gymnázium Vysoké Mýto
Gymnázium Nad Štolou
Průmyslová škola
Gymnázium Špitálská
Hotelová škola Poděbrady
SOŠ Luhačovice
Klasické a Španělské Gymnázium, Vejrostova 2
SPŠ
Střední odborná škola a střední odborné učiliště informatiky a spojů
Gymnázium Budějovická
SPgŠ a SZŠ Krnov
OA Heroldovy sady, Praha 10
Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor
střední průmyslová hotelová a zdravotnická škola uherské hradiště
Waldorfské lyceum Praha
osmileté gymnázium
Obchodní akademie a VOŠ
Gymnázium Otrokovice
4975,38 %41,88 % 

Graf

8. Ročník Vašeho studia na střední škole:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45968,6 %50,43 %  
31315,12 %11,11 %  
289,3 %6,84 %  
166,98 %5,13 %  

Graf

9. Vaše pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8681,9 %73,5 %  
muž1918,1 %16,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Požaduji, aby...

  • odpověď … stravování na VŠ bylo dostupné (menza, bufety v areálu školy).=5:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi … VŠ umožňovala přijetí studentů prostřednictvím Národních srovnávacích zkoušek realizovaných společností SCIO.=5 na otázku 1. Požaduji, aby...
  • odpověď … vyučované předměty měly vysokou úroveň.=5:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi … VŠ využívala klasické způsoby komunikace (např. pošta, nástěnky).=5 na otázku 1. Požaduji, aby...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Požaduji, aby...

2. Znáte pojem „společenská odpovědnost organizací“?

3. I vysoké školy by se kromě vzdělávání a výzkumu měly angažovat ve prospěch společnosti, v níž působí.

4. Byli byste ochotni se zapojit do nějaké charitativní akce školy?

5. Kde vyhledáváte informace o vysokých školách?

6. Ovlivňují Vás při výběru vysoké školy žebříčky vysokých škol uveřejňované v novinách?

8. Ročník Vašeho studia na střední škole:

9. Vaše pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Požaduji, aby...

2. Znáte pojem „společenská odpovědnost organizací“?

3. I vysoké školy by se kromě vzdělávání a výzkumu měly angažovat ve prospěch společnosti, v níž působí.

4. Byli byste ochotni se zapojit do nějaké charitativní akce školy?

5. Kde vyhledáváte informace o vysokých školách?

6. Ovlivňují Vás při výběru vysoké školy žebříčky vysokých škol uveřejňované v novinách?

8. Ročník Vašeho studia na střední škole:

9. Vaše pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Margarisová, K.Požadavky studentů středních škol na vysoké školy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pozadavky-studentu-strednich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.