Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Požární prevence

Požární prevence

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Lid
Šetření:25. 12. 2009 - 29. 01. 2010
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.23
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, dovoluji si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který by měl zabrat maximálně 5 minut z vašeho drahocenného času. V rámci tohoto dotazníku jsou zjišťovány názory občanů na provádění preventivních požárních kontrol v rodinných domech, které jsou ve vlastnictví fyzických osob.
Povinnost provádění těchto preventivních požárních kontrol stanovoval obcím do roku 2000 zákon 133/85 Sb. o požární ochraně. Tuto činnost vykonávaly kontrolní skupiny složené zpravidla z členů sborů dobrovolných hasičů obcí. Novela zákona 133/85 Sb. o požární ochraně, která byla provedena v roce 2000 tuto povinnost obcím již nestanovuje, ale také nezakazuje.
Výsledky tohoto dotazníku budou použity jako součást výzkumu, jehož cílem je prověření nárůstu požárů v rodinných domech v souvislosti se zrušením povinnosti obcí zabezpečit provádění preventivních požárních kontrol.

Odpovědi respondentů

1. 1. Zaškrtněte objekt ve kterém bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rodinný důmotázka č. 2, Byt v bytovém doměotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byt v bytovém domě3952,7 %52,7 %  
Rodinný dům3547,3 %47,3 %  

Graf

2. 2. Setkali jste se někdy s pojmem „Preventivní požární kontrola“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4864,86 %64,86 %  
ne2635,14 %35,14 %  

Graf

3. 3. Myslíte si, že provádění preventivních požárních kontrol snižuje riziko vzniku požárů v rodinných domech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6283,78 %83,78 %  
ne1216,22 %16,22 %  

Graf

4. 4. Byli byste ochotni umožnit členům kontrolní skupiny vstup do vašeho rodinného domu za účelem provedení preventivní kontroly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5878,38 %78,38 %  
ne1621,62 %21,62 %  

Graf

5. 5. Setkali jste se někdy s preventivní kontrolní skupinou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6081,08 %81,08 %  
ano1418,92 %18,92 %  

Graf

6. 6. Myslíte si, že kontrolní skupiny složené z členů dobrovolných hasičů obcí byly zárukou kvality provedení kontroly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4256,76 %56,76 %  
ano3243,24 %43,24 %  

Graf

7. 7. Jak hodnotíte výkon a chování kontrolní skupiny složené z členů dobrovolných hasičů? (Hodnoťte pouze v případě, že jste se někdy s kontrolní skupinou setkali)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladně1058,82 %13,51 %  
Záporně741,18 %9,46 %  

Graf

8. 8. Myslíte si, že preventivní kontroly v rodinných domech jsou zbytečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6790,54 %90,54 %  
ano79,46 %9,46 %  

Graf

9. 9. Pracujete nebo jste v minulosti pracoval jako profesionální hasič?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7195,95 %95,95 %  
ano34,05 %4,05 %  

Graf

10. 10. Jste nebo jste v minulosti byl členem sboru dobrovolných hasičů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5878,38 %78,38 %  
ano1621,62 %21,62 %  

Graf

11. 11. Uveďte prosím velikost obce, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Více než 30 000 obyvatelotázka č. 12, 20 000-30 000 obyvatelotázka č. 12, 10 000-20 000 obyvatelotázka č. 12, Méně než 10 000 obyvatelotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 30 000 obyvatel2837,84 %37,84 %  
Méně než 10 000 obyvatel2635,14 %35,14 %  
10 000-20 000 obyvatel1418,92 %18,92 %  
20 000-30 000 obyvatel68,11 %8,11 %  

Graf

12. 12. Jste ve věku nad 25 let?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4054,05 %54,05 %  
ne3445,95 %45,95 %  

Graf

13. 13. Víte, že zabezpečit pravidelné čištění a revize komínů je povinností majitele či uživatele objektu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5878,38 %78,38 %  
ne1621,62 %21,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. 2. Setkali jste se někdy s pojmem „Preventivní požární kontrola“?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. 5. Setkali jste se někdy s preventivní kontrolní skupinou?

12. 12. Jste ve věku nad 25 let?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. 5. Setkali jste se někdy s preventivní kontrolní skupinou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Zaškrtněte objekt ve kterém bydlíte?

2. 2. Setkali jste se někdy s pojmem „Preventivní požární kontrola“?

3. 3. Myslíte si, že provádění preventivních požárních kontrol snižuje riziko vzniku požárů v rodinných domech?

4. 4. Byli byste ochotni umožnit členům kontrolní skupiny vstup do vašeho rodinného domu za účelem provedení preventivní kontroly?

5. 5. Setkali jste se někdy s preventivní kontrolní skupinou?

6. 6. Myslíte si, že kontrolní skupiny složené z členů dobrovolných hasičů obcí byly zárukou kvality provedení kontroly?

7. 7. Jak hodnotíte výkon a chování kontrolní skupiny složené z členů dobrovolných hasičů? (Hodnoťte pouze v případě, že jste se někdy s kontrolní skupinou setkali)

8. 8. Myslíte si, že preventivní kontroly v rodinných domech jsou zbytečné?

9. 9. Pracujete nebo jste v minulosti pracoval jako profesionální hasič?

10. 10. Jste nebo jste v minulosti byl členem sboru dobrovolných hasičů?

11. 11. Uveďte prosím velikost obce, ve které žijete?

12. 12. Jste ve věku nad 25 let?

13. 13. Víte, že zabezpečit pravidelné čištění a revize komínů je povinností majitele či uživatele objektu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Zaškrtněte objekt ve kterém bydlíte?

2. 2. Setkali jste se někdy s pojmem „Preventivní požární kontrola“?

3. 3. Myslíte si, že provádění preventivních požárních kontrol snižuje riziko vzniku požárů v rodinných domech?

4. 4. Byli byste ochotni umožnit členům kontrolní skupiny vstup do vašeho rodinného domu za účelem provedení preventivní kontroly?

5. 5. Setkali jste se někdy s preventivní kontrolní skupinou?

6. 6. Myslíte si, že kontrolní skupiny složené z členů dobrovolných hasičů obcí byly zárukou kvality provedení kontroly?

7. 7. Jak hodnotíte výkon a chování kontrolní skupiny složené z členů dobrovolných hasičů? (Hodnoťte pouze v případě, že jste se někdy s kontrolní skupinou setkali)

8. 8. Myslíte si, že preventivní kontroly v rodinných domech jsou zbytečné?

9. 9. Pracujete nebo jste v minulosti pracoval jako profesionální hasič?

10. 10. Jste nebo jste v minulosti byl členem sboru dobrovolných hasičů?

11. 11. Uveďte prosím velikost obce, ve které žijete?

12. 12. Jste ve věku nad 25 let?

13. 13. Víte, že zabezpečit pravidelné čištění a revize komínů je povinností majitele či uživatele objektu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lid, V.Požární prevence (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pozarni-prevence.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.