Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pozice práce v hodnotovém systému žen

Pozice práce v hodnotovém systému žen

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Fiala
Šetření:02. 01. 2011 - 31. 01. 2011
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):28 / 24.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní/slečno,
vyplněním dotazníku pomůžete bakalářské práci, jejíž cílem je zmapovat pozici práci v hodnotovém systému žen. Vámi uvedené skutečnosti jsou zcela anonymní.
Za Vaši pomoc a čas strávený vyplněním dotazníku Vám děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. bydliště

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město na d 5 tisíc obyvatel4878,69 %75 %  
obec do 5 tisíc obyvatel1321,31 %20,31 %  

Graf

2. stav

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná3760,66 %57,81 %  
vdaná1118,03 %17,19 %  
druh/družka813,11 %12,5 %  
rozvedená/vdova58,2 %7,81 %  

Graf

3. vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4167,21 %64,06 %  
středoškolské s maturitou1524,59 %23,44 %  
základní34,92 %4,69 %  
středoškolské23,28 %3,13 %  

Graf

4. věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25813,11 %12,5 %  
2369,84 %9,38 %  
2658,2 %7,81 %  
3446,56 %6,25 %  
2246,56 %6,25 %  
3534,92 %4,69 %  
3034,92 %4,69 %  
3134,92 %4,69 %  
3234,92 %4,69 %  
2734,92 %4,69 %  
ostatní odpovědi 17
28
24
37
41
19
38
29
33
56
42
45
18
46
40
1931,15 %29,69 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.67
Minimum:19
Maximum:42
Variační rozpětí:23
Rozptyl:30.59
Směrodatná odchylka:5.53
Medián:27
Modus:25

Graf

5. počet dětí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezdětná4675,41 %71,88 %  
1 dítě813,11 %12,5 %  
2 děti711,48 %10,94 %  

Graf

6. zaměstnání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaná5189,47 %79,69 %  
samostatně podnikající/OSVČ610,53 %9,38 %  

Graf

7. pracovní úvazek

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plný pracovní úvazek3663,16 %56,25 %  
zkrácený pracovní úvazek1729,82 %26,56 %  
pracuji doma47,02 %6,25 %  

Graf

8. pracovní doba

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pružná pracovní doba4171,93 %64,06 %  
pevná pracovní doba1628,07 %25 %  

Graf

9. pracovní provoz (můžete zvolit více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednosměnný3981,25 %60,94 %  
práce v sobotu i neděli714,58 %10,94 %  
dvousměnný510,42 %7,81 %  
práce v sobotu24,17 %3,13 %  

Graf

10. Setkala jste se přijímacím pohovoru do zaměstnání (pokud jste jej absolvovala) s diskriminačními otázkami (otázky na počet dětí, plánování dalšího dítěte, zajištění hlídání dětí, apod.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nesetkala3663,16 %56,25 %  
ano, setkala1729,82 %26,56 %  
nevím, nepamatuji se47,02 %6,25 %  

Graf

11. Setkala jste se ve svém zaměstnání s kladením podmínek typu: nebylo by vhodné odejít na mateřskou dovolenou, nebýt na rodičovské dovolené déle než rok, nezůstávat doma často s nemocnými dětmi, apod.?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nesetkala4987,5 %76,56 %  
ano, setkala 712,5 %10,94 %  

Graf

12. Co pro Vás práce znamená?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plat, odměny4881,36 %75 %  
možnost seberealizace3864,41 %59,38 %  
přátelský kolektiv pracovníků2847,46 %43,75 %  
kariérní, profesní růst1728,81 %26,56 %  
dobře fungující tým1423,73 %21,88 %  
hobby, zálibu11,69 %1,56 %  
smysluplná a užitečná činnost11,69 %1,56 %  
prospět něčemu dobrému11,69 %1,56 %  
Všechno dohromady -ale hlavní je smysluplná činnos11,69 %1,56 %  
prac. náplň mě musí obohac. + prospěšná veřejnosti11,69 %1,56 %  
momentálně je to alfa omega mého života11,69 %1,56 %  
činnost která mne uspokojuje za účelem obživy11,69 %1,56 %  
chybí mi zde možnost volby - rodičovská dovolená!11,69 %1,56 %  
ohodnocení mé práce - jiné než finanční11,69 %1,56 %  

Graf

13. . Jakým způsobem hodnotí (a oceňuje) Váš nadřízený Vaši práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční formou (odměny apod.)3256,14 %50 %  
neformálním hodnocením2543,86 %39,06 %  
benefity – materiální výhody1628,07 %25 %  
pravidelným formálním hodnocením1424,56 %21,88 %  
nehodnotí a neoceňuje vůbec, nebo tak činí nedostatečně1119,3 %17,19 %  
nemám, jsem sama svým pánem11,75 %1,56 %  
Nečiní tak, neb NNO nemají na takový špásy peníze11,75 %1,56 %  
nepracuji, studuji11,75 %1,56 %  
v podstatě nemám zaměstnavatele11,75 %1,56 %  

Graf

14. Je pro Vás způsob hodnocení (a ocenění) Vaší práce dostatečně motivující?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3157,41 %48,44 %  
ne2342,59 %35,94 %  

Graf

15. Které z uvedených zaměstnaneckých výhod Vám poskytuje Váš zaměstnavatel a které z nich sama využíváte (můžete zvolit více odpovědí):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvky na stravování4076,92 %62,5 %  
zboží nebo služby za zvýhodněné ceny2242,31 %34,38 %  
delší než zákonem daná dovolená1732,69 %26,56 %  
neplacené volno pro rodinné záležitosti1223,08 %18,75 %  
plně nebo částečně placené volno pro rodinné záležitosti815,38 %12,5 %  
finance nebo půjčky713,46 %10,94 %  
letní tábory pro děti47,69 %6,25 %  
plné krytí nákladů na telefon (soukromý)11,92 %1,56 %  
nic11,92 %1,56 %  
možnost několikaměsíčního částečně placeného volna11,92 %1,56 %  
občerstvení na pracovisšti11,92 %1,56 %  
prispevek na ducodove pripojisteni11,92 %1,56 %  
příspěvky na penzi11,92 %1,56 %  
jsem na RD,nikoliv zaměstnána11,92 %1,56 %  
příspěvek na kulturu11,92 %1,56 %  

Graf

16. Je starost o domácnost rovnoměrně rozdělena mezi všechny členy domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy2544,64 %39,06 %  
ano, pravidelně2035,71 %31,25 %  
velmi málo 712,5 %10,94 %  
nikdy47,14 %6,25 %  

Graf

17. Zaměstnání a péči o domácnost zvládám:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí bez větších problémů3257,14 %50 %  
dobře zvládám práci na úkor rodiny1017,86 %15,63 %  
obojí tak na půl916,07 %14,06 %  
dobře zvládám rodinu na úkor práce23,57 %3,13 %  
nevím23,57 %3,13 %  
mám nezvladatelné problémy jak v práci, tak v domácnosti11,79 %1,56 %  

Graf

18. . Stalo se Vám někdy, že Váš partner vyvolal konflikt, protože jste se věnovala svému zaměstnání na úkor péče o domácnost?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3664,29 %56,25 %  
ano1832,14 %28,13 %  
nevím23,57 %3,13 %  

Graf

19. . Z níže uvedených možností vyberte ty, které Vám způsobují problémy s kombinací práce a rodiny (můžete zvolit více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek peněz1636,36 %25 %  
charakter vlastní práce1022,73 %15,63 %  
neochota partnera – péče o děti, péče o domácnost818,18 %12,5 %  
vlastní pracovní ambice818,18 %12,5 %  
život bez partnera818,18 %12,5 %  
charakter práce partnera613,64 %9,38 %  
nemocnost dětí613,64 %9,38 %  
nedostupnost výpomoci od prarodičů511,36 %7,81 %  
rodinné konflikty49,09 %6,25 %  
nic49,09 %6,25 %  
partnerovy pracovní ambice49,09 %6,25 %  
dlouhé dojíždění do práce12,27 %1,56 %  
nemám rodinu, takže výše uvedené je irelevantní12,27 %1,56 %  
krátká praxe v plném úvazku - neumím moc oddělovat12,27 %1,56 %  
nedostupnost placené služby – péče o děti12,27 %1,56 %  
školní prázdniny,chození na kroužky...12,27 %1,56 %  
žádné12,27 %1,56 %  

Graf

20. Jaká je Vaše ideální představa o Vašem pracovním úvazku, když jste měla nebo máte, či budete mít děti ve věku od 3 do 6 let (tedy po skončení 3leté mateřské dovolené)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkrácený pracovní úvazek na ½ a více3152,54 %48,44 %  
plný pracovní úvazek1525,42 %23,44 %  
práce na dohodu o provedení práce58,47 %7,81 %  
zkrácený pracovní úvazek na méně než ½23,39 %3,13 %  
nehodlám mít děti11,69 %1,56 %  
mám svou firmu, pořídím si výpomoc11,69 %1,56 %  
tohle neřeším, nebudu mít děti11,69 %1,56 %  
nevím11,69 %1,56 %  
zkrácený úvazek + práce z domu11,69 %1,56 %  
občasná flexibilní práce, děti potřebují matku 11,69 %1,56 %  

Graf

21. Kterou z níže uvedených možností byste uvítala, abyste sladila zaměstnání a rodinu (můžete zvolit více možností)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pružnou pracovní dobu4788,68 %73,44 %  
možnost vykonávat práci nebo část práce z domova4075,47 %62,5 %  
možnost náhradního volna1833,96 %28,13 %  
zkrácení pracovní doby1630,19 %25 %  
příspěvek na úhradu poplatků za služby pro děti1528,3 %23,44 %  
posun počátku pracovní doby1018,87 %15,63 %  
možnost neplaceného volna 916,98 %14,06 %  
návrat do zaměstnání z mateřské dovolené po době delší než 3 roky35,66 %4,69 %  

Graf

22. Co je pro Vás nejvíce důležité?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žít pro rodinu a děti2237,29 %34,38 %  
mít práci, která mě baví1322,03 %20,31 %  
mít dobře placenou práci813,56 %12,5 %  
mít hodně peněz a dobře si žít35,08 %4,69 %  
mít co nejvyšší vzdělání11,69 %1,56 %  
mít dobře placenou práci, která mě baví11,69 %1,56 %  
víra v Boha11,69 %1,56 %  
Mít zde na zemi smysl 11,69 %1,56 %  
zdravou rodinu a dobře plac. práci, kt. mě baví11,69 %1,56 %  
nic11,69 %1,56 %  
mít práci, která mě baví a harmonickou rodinu11,69 %1,56 %  
žít11,69 %1,56 %  
vydělávat dostatek peněz pro pohodový rodinnýŽivot11,69 %1,56 %  
vše výše uvedené11,69 %1,56 %  
kombinace rodina kariéra11,69 %1,56 %  
mít dobrou práci a spokojenou rodinu11,69 %1,56 %  
kombinace všeho 11,69 %1,56 %  

Graf

23. Jaké jsou Vaše postoje k níže uvedeným výrokům?(++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V současné době žena potřebuje vzdělání a kariéru1.070.872
Domácí péče o děti vážně ohrožuje pracovní kariéru ženy0.1051.568
Předškolní děti trpí, jestliže je jejich matka zaměstnaná-0.4741.197
Rodičovskou dovolenou by si měli partneři čerpat střídavě0.1231.441

Graf

24. Vyberte, který z uvedených výroků je Vaší osobě nejbližší:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce pro domácnost je stejně důležitá jako zaměstnání3766,07 %57,81 %  
práce pro domácnost není tak důležitá jako zaměstnání1628,57 %25 %  
práce pro domácnost je důležitější než zaměstnání35,36 %4,69 %  

Graf

25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Harmonická rodina4.191.809
Úspěch mých dětí3.931.749
Životní partner4.0342.206
Zdraví4.4751.47
Zaměstnání3.6721.048
Vzdělávání se3.6721.22
Láska4.1721.453
Volný čas3.691.076
Úspěch v zaměstnání3.5521.075
Být užitečná ostatním3.5171.181
Morálka, mravnost3.7291.384
Péče o rodinu a domácnost3.5791.261
Bůh2.3682.198
Přátelství, přátelé3.7071.173
Dostatek peněz3.7240.855
Společenské ocenění3.1381.084
Zdravé životní prostředí3.781.257

Graf

26. Co byste byla ochotna udělat/neudělat pro své zaměstnání? (++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dojíždět za prací déle než 1 hodinu0.1861.88
Zvýšit si kvalifikaci1.610.272
Vzdát se svého volného času-0.611.153
Přestěhovat se-0.3561.619
Nechat partnera na mateřské dovolené-0.0851.569

Graf

27. Jaké povolání byste nikdy nechtěla vykonávat a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

horník - náročné

jakekoli v trismennem provozu - rozhozeni casu, volno jinak nez zbytek domacnosti, problemy s dopravou

jakékoliv časově náročné, kvůli dítěti

jednostrannou práci u pásu

které by mě nebavilo

lékař - maximální zodpovědnost vůči pacientu a jeho rodině

lékař- stres, časově náročné

manuální práce v továrně, pokladní v supermarketu, apod... Nemožnost projevit vlastní kreativitu, invenci; vícesměnný provoz; kolektiv se kterým si nesedím (vlastní zkušenost z brigád)

nabízet služby, výrobky atd. je mi to odporné

nájemný vrah, zkorumpovaný politik, PR manažerka důlní společnosti... něco, s čím morálně nesouhlaším

Nehodím se na manuální práci, jsem nešikovná

Nechtěla bych být bankovní úředníci - poradcem a každodenně komunikovat se zákazníky, stejně tak prodavačkou. Proč? Nevydržela bych sedět na jednom místě a poslouchat hloupé poznámky lidí. Navíc bych po pár týdnech ztrácela smysl takovou práci dělat. Potřebuji k životu určité smysluplné uplatnění :)

nechtěla bych být revizor, protože je to nevděčná práce

nechtěla bych zaměstnání, u kterého je nutné nějaké "objíždění" klientů, tedy často mimo domov

Není to o tom,co by člověk vykonávat nechtěl,to vůbec ne,člověk se mění,možnosti a hodnoty také,prošla jsem si vším možným,takže nemohu říci,co bych "nikdy" nevykonávala.Důležité je,aby člověk zajistil rodinu,práci přijal když ne s chutí a ochotou (odhodláním,že to je to skutečné),tak aspoň s vědomím,že jednou se najde "něco vhodnějšího",ale momentálně je to to nejlepší možné řešení

nevím

Nikdy bych nechtěla být podomní prodejce, protože se to zcela příčí mé povaze. Leda že bych byla stoprocentně přesvědčena o všeobecné prospěšnosti daného produktu... a možná ani to ne. Nerada bych také pracovala ve výrobě/prodeji/propagaci produktů, které považuji za škodlivé ekologicky, eticky, zdravotně, nebo prostě za nadbytečné.

Nikdy bych nechtěla pracovat v prostředí, které mě nutí porušovat morální a osobní hodnoty, které mám nastaveny. V prostředí, které by bylo nepřátelské a agresivní vůči mé osobě a znehodnocovalo a znevažovalo mou práci. Pokud bych měla napsat nějaké konkrétní povolání, které bych nechtěla dělat tak je to telefonní operátor nebo podomní obchodník nebo obchodní zástupce v ulicích. A proč? Komunikace s lidmi není mou silnou stránkou a ldé jsou někdy opravdu zlí, takže oslovit je, je pro mě mírné trauma. Byla by to pro mě stresová spráce.

Nikdy bych nechtěla vykonávat povolání, které by bylo v rozporu s mým svědomím, protože by bylo v rozporu s mým svědomím.

Nudné povolání - nehodlám trávit téměř polovinu bdělého času něčím, co mě nebaví.

obchodní cestující, pracovník call centra, zubař

obchodní zástupce - nemám předpoklady

pokladní v hypermarketu - ubíjející jedntvární práce

pokud by se neslučovalo s mými morálními hodnotami...

Práci u stroje - dělnice - to by mě ubíjelo

Prostitutka, pornoherečka - proč snad říkat nemusím.

řezník - vraždy zvířat

řezník, prodavačka v masně apod. - nesnáším syrové maso

řidiče - je to nebezpečné a já už na to nemám nervy

Servírka, barmanka - špatná pracovní doba, špatné prostředí

stereotypní povolání

tisková mluvčí velké společnosti (profesionálně lhát každý den bych nezvládla ani na moment) administrativa typu neustálého tlučení do počítače (excelových tabulek) (účetnictví by mi šlo jen pod nátlakem, ale nebyla bych šťastná) pokladní v supermarketu (viz tlučení do počítače) ...

uklízečka veřejných záchodů - nemám na to žaludek učitelka - nemám dost trpělivosti politik - neumím lidem vnutit úplné kraviny

Ve zdravotnictví, ve školství či pracovat v prostředí životu ohrožujícím, političku

Zaměstnání, které není slučitelné s principy trvale udržitelného rozvoje a křesťanstvím.

zubař

žádnou politickou funkci - nemám je ráda

28. Jaké povolání byste chtěla vykonávat a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

administrativní práce,taktéž ale také práce v sociální sféře

akční zaměstnání - být v centru dění

časově přijatelné pro mě i rodinu

dobře ohodnocené, protože by mě zajistilo a bavilo

chtěla bych být rentiérkou, abych měla hodně peněz, byla tak pánem svého času a měla ty nejlepší technické vymoženosti

Chtěla bych být zahradník/biofarmář, pěstování rostlin je moje hobby. Zrealizuji to, až budu v důchodu a nebudu na tom finančně závislá :)

kancelarska prace - umim pracovat s pocitacem, zatim me to zivi, nedokazu si predstavit se kompletne preucovat na jinou praci

mediální poradce NNo (dělám, baví mě, má význam, je těžké - motivující, společenské uznání minimální - motivující) politička v oblasti ŽP (možná, jednou - touha změnit to už konečně a mám vlastní koncept v hlavě)

mým snem je pracovat jako obhájce

nevím

operní pěvkyně - možnost realizace vlastního talentu

personalista - vztah k lidem

porodní asistentka protože mě to baví

práce v PR, produkci Souvislost s vystudovaným oborem, prostor pro kreativitu, jednání s lidmi...

Práce ve výzkumu - je to možnost, jak ze svého koníčku udělat zdroj obživy, a zároveň mít vždy možnost zvyšovat si vzdělání.

Práci, která mě rozvíjí, naplňuje a podporuje v růstu. Nejen profesním, ale i lidském. Konkrétně bych chtěla dělat v botanické zahradě nebo zoologické zahradě nebo na pozici, kde člověk nepříchází do přímého kontaktu s lidmi.

Smyslupnou práci - nezáleží příliš na fyzické ne/namáhavosti, ráda bych při ní rozvíjela a využívala své schopnosti, které mi byly dány.

společensky přínosné a kreativní - protože je přínosné a kreativní

Takové, které má smysl, protože by to mělo smysl.

takové, ve kterém budu mít možnost se stále učit něco nového

tam kde mohu být někomu prospěšná a udělat někomu radost.. takové, které mne něčím obohacuje

to, co dělám - grantový fundraising v neziskové organizaci, kdyby to nešlo, tak něco s knížkama - třeba knihkupkyni ;-)

Učitelka - klid, čas, volno

už chci do důchodu :-)

V oddělení lidských zdrojů.

V organizaci, která se zaměřuje na pomoc dětem (opuštěným, jinak znevýhodněným) nebo v nadaci, která přerozděluje peníze jiným organizacím a rozhoduje o tom, komu a kolik přidělí a dále kontroluje plnění projektů. Proč? První alternativa je můj dětský sen a navíc mám pocit, že je mnohem smysluplnější a dopady jsou evidentní více než při ochraně životního prostředí, což je nekonečná a téměř neviditelná práce. Druhá alternativa: chtěla bych mít možnost ovlivnit, komu směřují balíky peněz a vidět, jak jsou distribuovány, protože si myslím, že dnes je penězi plýtváno a neexistuje nějaká systematická kontrola. Peníze z nadací jsou dnes relativně lehce zneužitelné a to je obrovská škoda.

vedoucí personálního oddělení - ráda pracuji s lidmy, obor mě zajímá ředitelka hotelu - zajímavý obor a práce

vyhovuje mi současné - práce v controllingu -. relativně dobrý plat, dobrý kolektiv, bez dojíždějí

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. vzdělání

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít práci, která mě baví na otázku 22. Co je pro Vás nejvíce důležité?

7. pracovní úvazek

 • odpověď plný pracovní úvazek:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře zvládám práci na úkor rodiny na otázku 17. Zaměstnání a péči o domácnost zvládám:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 30 - 34 > na otázku 4. věk

9. pracovní provoz (můžete zvolit více odpovědí)

 • odpověď jednosměnný:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předškolní děti trpí, jestliže je jejich matka zaměstnaná=0 na otázku 23. Jaké jsou Vaše postoje k níže uvedeným výrokům?(++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)

10. Setkala jste se přijímacím pohovoru do zaměstnání (pokud jste jej absolvovala) s diskriminačními otázkami (otázky na počet dětí, plánování dalšího dítěte, zajištění hlídání dětí, apod.)?

 • odpověď ne, nesetkala:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít práci, která mě baví na otázku 22. Co je pro Vás nejvíce důležité?

12. Co pro Vás práce znamená?

 • odpověď možnost seberealizace:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kariérní, profesní růst na otázku 12. Co pro Vás práce znamená?

13. . Jakým způsobem hodnotí (a oceňuje) Váš nadřízený Vaši práci?

 • odpověď finanční formou (odměny apod.):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždět za prací déle než 1 hodinu=-1 na otázku 26. Co byste byla ochotna udělat/neudělat pro své zaměstnání? (++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)

15. Které z uvedených zaměstnaneckých výhod Vám poskytuje Váš zaměstnavatel a které z nich sama využíváte (můžete zvolit více odpovědí):

 • odpověď příspěvky na stravování:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Láska=4 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Být užitečná ostatním=4 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)

25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)

 • odpověď Harmonická rodina=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Péče o rodinu a domácnost=5 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechat partnera na mateřské dovolené=-2 na otázku 26. Co byste byla ochotna udělat/neudělat pro své zaměstnání? (++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úspěch mých dětí=5 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vdaná na otázku 2. stav
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostatek peněz=4 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Láska=5 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
 • odpověď Morálka, mravnost=5:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Být užitečná ostatním=5 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
 • odpověď Úspěch mých dětí=5:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Péče o rodinu a domácnost=5 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
 • odpověď Zaměstnání=5:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úspěch v zaměstnání=5 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
 • odpověď Zdravé životní prostředí=5:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Být užitečná ostatním=5 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
 • odpověď Životní partner=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelství, přátelé=5 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Péče o rodinu a domácnost=5 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Být užitečná ostatním=5 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravé životní prostředí=5 na otázku 25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)

26. Co byste byla ochotna udělat/neudělat pro své zaměstnání? (++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)

 • odpověď Zvýšit si kvalifikaci=2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdát se svého volného času=1 na otázku 26. Co byste byla ochotna udělat/neudělat pro své zaměstnání? (++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždět za prací déle než 1 hodinu=2 na otázku 26. Co byste byla ochotna udělat/neudělat pro své zaměstnání? (++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. bydliště

2. stav

3. vzdělání

4. věk

5. počet dětí

6. zaměstnání

7. pracovní úvazek

8. pracovní doba

9. pracovní provoz (můžete zvolit více odpovědí)

10. Setkala jste se přijímacím pohovoru do zaměstnání (pokud jste jej absolvovala) s diskriminačními otázkami (otázky na počet dětí, plánování dalšího dítěte, zajištění hlídání dětí, apod.)?

11. Setkala jste se ve svém zaměstnání s kladením podmínek typu: nebylo by vhodné odejít na mateřskou dovolenou, nebýt na rodičovské dovolené déle než rok, nezůstávat doma často s nemocnými dětmi, apod.?

12. Co pro Vás práce znamená?

13. . Jakým způsobem hodnotí (a oceňuje) Váš nadřízený Vaši práci?

14. Je pro Vás způsob hodnocení (a ocenění) Vaší práce dostatečně motivující?

15. Které z uvedených zaměstnaneckých výhod Vám poskytuje Váš zaměstnavatel a které z nich sama využíváte (můžete zvolit více odpovědí):

16. Je starost o domácnost rovnoměrně rozdělena mezi všechny členy domácnosti?

17. Zaměstnání a péči o domácnost zvládám:

18. . Stalo se Vám někdy, že Váš partner vyvolal konflikt, protože jste se věnovala svému zaměstnání na úkor péče o domácnost?

19. . Z níže uvedených možností vyberte ty, které Vám způsobují problémy s kombinací práce a rodiny (můžete zvolit více odpovědí)

20. Jaká je Vaše ideální představa o Vašem pracovním úvazku, když jste měla nebo máte, či budete mít děti ve věku od 3 do 6 let (tedy po skončení 3leté mateřské dovolené)?

21. Kterou z níže uvedených možností byste uvítala, abyste sladila zaměstnání a rodinu (můžete zvolit více možností)?

22. Co je pro Vás nejvíce důležité?

23. Jaké jsou Vaše postoje k níže uvedeným výrokům?(++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)

24. Vyberte, který z uvedených výroků je Vaší osobě nejbližší:

25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)

26. Co byste byla ochotna udělat/neudělat pro své zaměstnání? (++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. bydliště

2. stav

3. vzdělání

4. věk

5. počet dětí

6. zaměstnání

7. pracovní úvazek

8. pracovní doba

9. pracovní provoz (můžete zvolit více odpovědí)

10. Setkala jste se přijímacím pohovoru do zaměstnání (pokud jste jej absolvovala) s diskriminačními otázkami (otázky na počet dětí, plánování dalšího dítěte, zajištění hlídání dětí, apod.)?

11. Setkala jste se ve svém zaměstnání s kladením podmínek typu: nebylo by vhodné odejít na mateřskou dovolenou, nebýt na rodičovské dovolené déle než rok, nezůstávat doma často s nemocnými dětmi, apod.?

12. Co pro Vás práce znamená?

13. . Jakým způsobem hodnotí (a oceňuje) Váš nadřízený Vaši práci?

14. Je pro Vás způsob hodnocení (a ocenění) Vaší práce dostatečně motivující?

15. Které z uvedených zaměstnaneckých výhod Vám poskytuje Váš zaměstnavatel a které z nich sama využíváte (můžete zvolit více odpovědí):

16. Je starost o domácnost rovnoměrně rozdělena mezi všechny členy domácnosti?

17. Zaměstnání a péči o domácnost zvládám:

18. . Stalo se Vám někdy, že Váš partner vyvolal konflikt, protože jste se věnovala svému zaměstnání na úkor péče o domácnost?

19. . Z níže uvedených možností vyberte ty, které Vám způsobují problémy s kombinací práce a rodiny (můžete zvolit více odpovědí)

20. Jaká je Vaše ideální představa o Vašem pracovním úvazku, když jste měla nebo máte, či budete mít děti ve věku od 3 do 6 let (tedy po skončení 3leté mateřské dovolené)?

21. Kterou z níže uvedených možností byste uvítala, abyste sladila zaměstnání a rodinu (můžete zvolit více možností)?

22. Co je pro Vás nejvíce důležité?

23. Jaké jsou Vaše postoje k níže uvedeným výrokům?(++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)

24. Vyberte, který z uvedených výroků je Vaší osobě nejbližší:

25. V tabulce jsou uvedeny některé životní hodnoty. Přidělte jim body tak, aby vystihovaly Vaše mínění o jejich důležitosti (1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité)

26. Co byste byla ochotna udělat/neudělat pro své zaměstnání? (++ rozhodně souhlasím, + souhlasím, 0 nevím, ...)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Fiala, A.Pozice práce v hodnotovém systému žen (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pozice-prace-v-hodno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.