Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pozitivní strategie myšlení

Pozitivní strategie myšlení

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:John Doe
Šetření:06. 07. 2010 - 04. 08. 2010
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):38 / 37.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, který mi poslouží k vytvoření minimanuálu na psychometrii.

Otázek je jen 35, odpovídá se ano/ne, vyplňování je anonymní.

Pokud se nemůžete rozhodnout, přikloňte se,prosím, k jedné odpovědi.

Děkuji! A.P.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Odpovídá se jen ano/ne...pokud se nemůžete rozhodnout, tak se,prosím, k jedné možnosti přikloňte.

Odpovědi respondentů

1. Často kvůli jedné slabosti usuzuji na bezcennost celé mé osoby.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10461,54 %61,54 %  
ano6538,46 %38,46 %  

Graf

2. Stačí, aby osoba, s kterou hovořím, pozdvihla obočí, a jsem okamžitě na pozoru, že budu kritizován.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11467,86 %67,46 %  
ano5432,14 %31,95 %  

Graf

3. Kvůli přehnaným požadavkům na sebe sama cítím často rozmrzelost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9154,17 %53,85 %  
ano7745,83 %45,56 %  

Graf

4. Hodnota lidí vychází spíše z jejich vnitřku než z jejich vnějších statků.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15491,67 %91,12 %  
ne148,33 %8,28 %  

Graf

5. Radost ze života si může člověk sám zajistit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15793,45 %92,9 %  
ne116,55 %6,51 %  

Graf

6. Naším protivníkem není často okolí, ale spíše my sami.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14888,1 %87,57 %  
ne2011,9 %11,83 %  

Graf

7. Každý den najdu příležitost k malicherné kritice sama sebe.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9053,57 %53,25 %  
ano7846,43 %46,15 %  

Graf

8. Když se nedaří a přijdou na mě chmury, často unikám do svých fantazií.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9858,33 %57,99 %  
ne7041,67 %41,42 %  

Graf

9. Často hledám ve svém okolí někoho, kdo mě svými schopnostmi zatlačí do pozadí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15491,67 %91,12 %  
ano148,33 %8,28 %  

Graf

10. Kvalitu své osoby hodnotím podle objektivních měřítek, ne podle toho, kolik přízně mi prokazují druzí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11166,07 %65,68 %  
ne5733,93 %33,73 %  

Graf

11. Jen naše vlastní já podporuje nebo naopak ohrožuje náš pocit pohody.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9858,33 %57,99 %  
ne7041,67 %41,42 %  

Graf

12. Když se intenzivně snažím něčeho dosáhnout, neptám se na to, jaké překážky mě na cestě potkají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8651,19 %50,89 %  
ne8248,81 %48,52 %  

Graf

13. Spíše mě zajímá, co člověk dokázal vzhledem ke své životní historii a možnostem, než to, kdo to dotáhl na první pohled nejdál.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14385,12 %84,62 %  
ne2514,88 %14,79 %  

Graf

14. Často mám tendence se podřizovat druhým, abych se cítil jako platný člen společnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11669,05 %68,64 %  
ano5230,95 %30,77 %  

Graf

15. Když se přistihnu, že o sobě negativně smýšlím, snažím se to hned nějak regulovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8952,98 %52,66 %  
ne7947,02 %46,75 %  

Graf

16. Velmi rychle nacházím u sebe nějaké chyby.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11467,86 %67,46 %  
ne5432,14 %31,95 %  

Graf

17. Často propadám pasivitě a sebelítosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11467,86 %67,46 %  
ano5432,14 %31,95 %  

Graf

18. Ten, kdo si navykne na pěkné stránky života, zlenivý a vede obyčejný život.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10562,5 %62,13 %  
ano6337,5 %37,28 %  

Graf

19. Často mám pocit, že až něco dokážu, budu mít teprve nějakou cenu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8852,38 %52,07 %  
ano8047,62 %47,34 %  

Graf

20. Přítomnost je pro mě často jen přestupní stanice na cestě za budoucími cíli.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9958,93 %58,58 %  
ano6941,07 %40,83 %  

Graf

21. Věnuji poměrně dost času buď „truchlením“ nad minulostí nebo hrůzou z budoucnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11769,64 %69,23 %  
ano5130,36 %30,18 %  

Graf

22. Odpočinek a uvolnění považuji často za neproduktivní a tudíž za méně hodnotné.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14083,33 %82,84 %  
ano2816,67 %16,57 %  

Graf

23. Myslím, že náš život se může stát vždycky jen tím, co z něho udělají naše myšlenky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10461,9 %61,54 %  
ne6438,1 %37,87 %  

Graf

24. Když dosáhnu něčeho, na čemž jsem dlouho pracoval, dokážu se náležitě ocenit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14686,9 %86,39 %  
ne2213,1 %13,02 %  

Graf

25. Zadarmo je jen smrt, vše ostatní získáme jen penězi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15592,26 %91,72 %  
ano137,74 %7,69 %  

Graf

26. Už se netrápím tím, že jsem v některých ohledech nesplnil představy rodičů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12071,43 %71,01 %  
ne4828,57 %28,4 %  

Graf

27. Daří se mi zmírnit své potíže tím, že si vzpomenu na své zdravé stránky osobnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12272,62 %72,19 %  
ne4627,38 %27,22 %  

Graf

28. Naše nálada je předem určena očekáváním, s nimiž k nadcházejícím událostem přistupujeme.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13379,17 %78,7 %  
ne3520,83 %20,71 %  

Graf

29. Živě si pamatuji své negativní zkušenosti a neúspěchy a kladné spíše zapomenu nebo hodnotím jako nedůležité.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10160,12 %59,76 %  
ano6739,88 %39,64 %  

Graf

30. Když se mi nedaří, vzpomínám na všechny své neúspěchy, abych si potvrdil/a svou neschopnost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12071,43 %71,01 %  
ano4828,57 %28,4 %  

Graf

31. Pohlížím na sebe jako na svého nejlepšího spojence.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11467,86 %67,46 %  
ne5432,14 %31,95 %  

Graf

32. Chci úspěch i za cenu, že ztratím úctu k sobě samému.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16296,43 %95,86 %  
ano63,57 %3,55 %  

Graf

33. Myslím, že často nejde o objektivně utrpěnou škodu, ale nakolik se cítíme subjektivně přemoženi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13781,55 %81,07 %  
ne3118,45 %18,34 %  

Graf

34. Čím více získávám vnější uznání, tím více mi stoupá sebevědomí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12373,21 %72,78 %  
ne4526,79 %26,63 %  

Graf

35. Je jen na nás, zda prožijeme každodenní starosti a útrapy dramaticky nebo spíše s humorem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15189,88 %89,35 %  
ne1710,12 %10,06 %  

Graf

36. Moje pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12373,21 %72,78 %  
muž4526,79 %26,63 %  

Graf

37. Moje nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ5834,52 %34,32 %  
5733,93 %33,73 %  
3319,64 %19,53 %  
1810,71 %10,65 %  
VOŠ21,19 %1,18 %  

Graf

38. Můj věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231911,31 %11,24 %  
221911,31 %11,24 %  
21158,93 %8,88 %  
24137,74 %7,69 %  
25116,55 %6,51 %  
2695,36 %5,33 %  
1895,36 %5,33 %  
2774,17 %4,14 %  
2974,17 %4,14 %  
1663,57 %3,55 %  
ostatní odpovědi 20
17
35
36
19
33
32
60
28
42
39
38
45
46
31
53
15
30
59
14
40
34
44
37
214
54
47
5331,55 %31,36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.44
Minimum:17
Maximum:46
Variační rozpětí:29
Rozptyl:38.91
Směrodatná odchylka:6.24
Medián:24
Modus:23

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

29. Živě si pamatuji své negativní zkušenosti a neúspěchy a kladné spíše zapomenu nebo hodnotím jako nedůležité.

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Radost ze života si může člověk sám zajistit.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Často kvůli jedné slabosti usuzuji na bezcennost celé mé osoby.

2. Stačí, aby osoba, s kterou hovořím, pozdvihla obočí, a jsem okamžitě na pozoru, že budu kritizován.

3. Kvůli přehnaným požadavkům na sebe sama cítím často rozmrzelost.

4. Hodnota lidí vychází spíše z jejich vnitřku než z jejich vnějších statků.

5. Radost ze života si může člověk sám zajistit.

6. Naším protivníkem není často okolí, ale spíše my sami.

7. Každý den najdu příležitost k malicherné kritice sama sebe.

8. Když se nedaří a přijdou na mě chmury, často unikám do svých fantazií.

9. Často hledám ve svém okolí někoho, kdo mě svými schopnostmi zatlačí do pozadí.

10. Kvalitu své osoby hodnotím podle objektivních měřítek, ne podle toho, kolik přízně mi prokazují druzí.

11. Jen naše vlastní já podporuje nebo naopak ohrožuje náš pocit pohody.

12. Když se intenzivně snažím něčeho dosáhnout, neptám se na to, jaké překážky mě na cestě potkají.

13. Spíše mě zajímá, co člověk dokázal vzhledem ke své životní historii a možnostem, než to, kdo to dotáhl na první pohled nejdál.

14. Často mám tendence se podřizovat druhým, abych se cítil jako platný člen společnosti.

15. Když se přistihnu, že o sobě negativně smýšlím, snažím se to hned nějak regulovat.

16. Velmi rychle nacházím u sebe nějaké chyby.

17. Často propadám pasivitě a sebelítosti.

18. Ten, kdo si navykne na pěkné stránky života, zlenivý a vede obyčejný život.

19. Často mám pocit, že až něco dokážu, budu mít teprve nějakou cenu.

20. Přítomnost je pro mě často jen přestupní stanice na cestě za budoucími cíli.

21. Věnuji poměrně dost času buď „truchlením“ nad minulostí nebo hrůzou z budoucnosti.

22. Odpočinek a uvolnění považuji často za neproduktivní a tudíž za méně hodnotné.

23. Myslím, že náš život se může stát vždycky jen tím, co z něho udělají naše myšlenky.

24. Když dosáhnu něčeho, na čemž jsem dlouho pracoval, dokážu se náležitě ocenit.

25. Zadarmo je jen smrt, vše ostatní získáme jen penězi.

26. Už se netrápím tím, že jsem v některých ohledech nesplnil představy rodičů.

27. Daří se mi zmírnit své potíže tím, že si vzpomenu na své zdravé stránky osobnosti.

28. Naše nálada je předem určena očekáváním, s nimiž k nadcházejícím událostem přistupujeme.

29. Živě si pamatuji své negativní zkušenosti a neúspěchy a kladné spíše zapomenu nebo hodnotím jako nedůležité.

30. Když se mi nedaří, vzpomínám na všechny své neúspěchy, abych si potvrdil/a svou neschopnost.

31. Pohlížím na sebe jako na svého nejlepšího spojence.

32. Chci úspěch i za cenu, že ztratím úctu k sobě samému.

33. Myslím, že často nejde o objektivně utrpěnou škodu, ale nakolik se cítíme subjektivně přemoženi.

34. Čím více získávám vnější uznání, tím více mi stoupá sebevědomí.

35. Je jen na nás, zda prožijeme každodenní starosti a útrapy dramaticky nebo spíše s humorem.

36. Moje pohlaví

37. Moje nejvyšší dosažené vzdělání

38. Můj věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Často kvůli jedné slabosti usuzuji na bezcennost celé mé osoby.

2. Stačí, aby osoba, s kterou hovořím, pozdvihla obočí, a jsem okamžitě na pozoru, že budu kritizován.

3. Kvůli přehnaným požadavkům na sebe sama cítím často rozmrzelost.

4. Hodnota lidí vychází spíše z jejich vnitřku než z jejich vnějších statků.

5. Radost ze života si může člověk sám zajistit.

6. Naším protivníkem není často okolí, ale spíše my sami.

7. Každý den najdu příležitost k malicherné kritice sama sebe.

8. Když se nedaří a přijdou na mě chmury, často unikám do svých fantazií.

9. Často hledám ve svém okolí někoho, kdo mě svými schopnostmi zatlačí do pozadí.

10. Kvalitu své osoby hodnotím podle objektivních měřítek, ne podle toho, kolik přízně mi prokazují druzí.

11. Jen naše vlastní já podporuje nebo naopak ohrožuje náš pocit pohody.

12. Když se intenzivně snažím něčeho dosáhnout, neptám se na to, jaké překážky mě na cestě potkají.

13. Spíše mě zajímá, co člověk dokázal vzhledem ke své životní historii a možnostem, než to, kdo to dotáhl na první pohled nejdál.

14. Často mám tendence se podřizovat druhým, abych se cítil jako platný člen společnosti.

15. Když se přistihnu, že o sobě negativně smýšlím, snažím se to hned nějak regulovat.

16. Velmi rychle nacházím u sebe nějaké chyby.

17. Často propadám pasivitě a sebelítosti.

18. Ten, kdo si navykne na pěkné stránky života, zlenivý a vede obyčejný život.

19. Často mám pocit, že až něco dokážu, budu mít teprve nějakou cenu.

20. Přítomnost je pro mě často jen přestupní stanice na cestě za budoucími cíli.

21. Věnuji poměrně dost času buď „truchlením“ nad minulostí nebo hrůzou z budoucnosti.

22. Odpočinek a uvolnění považuji často za neproduktivní a tudíž za méně hodnotné.

23. Myslím, že náš život se může stát vždycky jen tím, co z něho udělají naše myšlenky.

24. Když dosáhnu něčeho, na čemž jsem dlouho pracoval, dokážu se náležitě ocenit.

25. Zadarmo je jen smrt, vše ostatní získáme jen penězi.

26. Už se netrápím tím, že jsem v některých ohledech nesplnil představy rodičů.

27. Daří se mi zmírnit své potíže tím, že si vzpomenu na své zdravé stránky osobnosti.

28. Naše nálada je předem určena očekáváním, s nimiž k nadcházejícím událostem přistupujeme.

29. Živě si pamatuji své negativní zkušenosti a neúspěchy a kladné spíše zapomenu nebo hodnotím jako nedůležité.

30. Když se mi nedaří, vzpomínám na všechny své neúspěchy, abych si potvrdil/a svou neschopnost.

31. Pohlížím na sebe jako na svého nejlepšího spojence.

32. Chci úspěch i za cenu, že ztratím úctu k sobě samému.

33. Myslím, že často nejde o objektivně utrpěnou škodu, ale nakolik se cítíme subjektivně přemoženi.

34. Čím více získávám vnější uznání, tím více mi stoupá sebevědomí.

35. Je jen na nás, zda prožijeme každodenní starosti a útrapy dramaticky nebo spíše s humorem.

36. Moje pohlaví

37. Moje nejvyšší dosažené vzdělání

38. Můj věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Doe, J.Pozitivní strategie myšlení (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pozitivni-strategie-mysleni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.