Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Požívají kuřáci více alkoholu než nekuřáci?

Požívají kuřáci více alkoholu než nekuřáci?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Stanislav Vávra
Šetření:08. 12. 2010 - 11. 12. 2010
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4254,55 %54,55 %  
Muž3545,45 %45,45 %  

Graf

2. Jak často požíváte alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 měsíčně2228,57 %28,57 %  
1-2 týdně2127,27 %27,27 %  
Nikdy1418,18 %18,18 %  
3-4 týdně911,69 %11,69 %  
5-6 týdně67,79 %7,79 %  
Každý den22,6 %2,6 %  
Max. Jednou za rok na Silvestra11,3 %1,3 %  
cca jednou za čtvrt roku11,3 %1,3 %  
1x za 3 měsíce11,3 %1,3 %  

Graf

3. Kolik obvykle vypijete piv/vín?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné2532,47 %32,47 %  
1-22127,27 %27,27 %  
3-41215,58 %15,58 %  
6-7911,69 %11,69 %  
5-679,09 %9,09 %  
8-922,6 %2,6 %  
víc než 1011,3 %1,3 %  

Graf

4. Kolik obvykle vypijete tvrdého alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný3140,26 %40,26 %  
1-2 panáky2228,57 %28,57 %  
3-4 panáky1114,29 %14,29 %  
7-8 panáků67,79 %7,79 %  
5-6 panáků45,19 %5,19 %  
8-9 panáků22,6 %2,6 %  
2011,3 %1,3 %  

Graf

5. Jste kuřák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4761,04 %61,04 %  
Ano3038,96 %38,96 %  

Graf

6. Jak brzy po probuzení vykouříte první cigaretu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po více než hodině1343,33 %16,88 %  
Za 31-60 minut826,67 %10,39 %  
Za 6-30 minut 516,67 %6,49 %  
Do 5 minut413,33 %5,19 %  

Graf

7. Je pro vás těžké nekouřit tam, kde je to zakázáno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1653,33 %20,78 %  
Ne1446,67 %18,18 %  

Graf

8. Které cigarety jste nejméně ochotni se vzdát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
První ranní1550 %19,48 %  
Jiné1550 %19,48 %  

Graf

9. Kolik cigaret kouříte denně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 101446,67 %18,18 %  
11-20930 %11,69 %  
21-30620 %7,79 %  
Více než 3013,33 %1,3 %  

Graf

10. Kouříte během první hodiny po probuzení častěji než během zbytku dne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2066,67 %25,97 %  
Ano1033,33 %12,99 %  

Graf

11. Kouříte, i když jste nemocní tak, že trávíte většinu dne v posteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1653,33 %20,78 %  
Ne1446,67 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kolik obvykle vypijete piv/vín?

 • odpověď Žádné:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 2. Jak často požíváte alkohol?

4. Kolik obvykle vypijete tvrdého alkoholu?

 • odpověď Žádný:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 2. Jak často požíváte alkohol?

5. Jste kuřák?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po více než hodině na otázku 6. Jak brzy po probuzení vykouříte první cigaretu?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Je pro vás těžké nekouřit tam, kde je to zakázáno?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Je pro vás těžké nekouřit tam, kde je to zakázáno?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 8. Které cigarety jste nejméně ochotni se vzdát?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi První ranní na otázku 8. Které cigarety jste nejméně ochotni se vzdát?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 10 na otázku 9. Kolik cigaret kouříte denně?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Kouříte během první hodiny po probuzení častěji než během zbytku dne?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Kouříte během první hodiny po probuzení častěji než během zbytku dne?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Kouříte, i když jste nemocní tak, že trávíte většinu dne v posteli?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Kouříte, i když jste nemocní tak, že trávíte většinu dne v posteli?
 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 2. Jak často požíváte alkohol?

10. Kouříte během první hodiny po probuzení častěji než během zbytku dne?

 • odpověď Ne:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 8. Které cigarety jste nejméně ochotni se vzdát?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po více než hodině na otázku 6. Jak brzy po probuzení vykouříte první cigaretu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jak často požíváte alkohol?

3. Kolik obvykle vypijete piv/vín?

4. Kolik obvykle vypijete tvrdého alkoholu?

5. Jste kuřák?

6. Jak brzy po probuzení vykouříte první cigaretu?

7. Je pro vás těžké nekouřit tam, kde je to zakázáno?

8. Které cigarety jste nejméně ochotni se vzdát?

9. Kolik cigaret kouříte denně?

10. Kouříte během první hodiny po probuzení častěji než během zbytku dne?

11. Kouříte, i když jste nemocní tak, že trávíte většinu dne v posteli?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jak často požíváte alkohol?

3. Kolik obvykle vypijete piv/vín?

4. Kolik obvykle vypijete tvrdého alkoholu?

5. Jste kuřák?

6. Jak brzy po probuzení vykouříte první cigaretu?

7. Je pro vás těžké nekouřit tam, kde je to zakázáno?

8. Které cigarety jste nejméně ochotni se vzdát?

9. Kolik cigaret kouříte denně?

10. Kouříte během první hodiny po probuzení častěji než během zbytku dne?

11. Kouříte, i když jste nemocní tak, že trávíte většinu dne v posteli?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vávra, S.Požívají kuřáci více alkoholu než nekuřáci? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pozivaji-kuraci-vice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.