Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Požívání alkoholu v těhotenství a vliv na dítě

Požívání alkoholu v těhotenství a vliv na dítě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Bachová
Šetření:19. 09. 2014 - 26. 09. 2014
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):5 / 2.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krátký výzkum zjišťující míru požívání alkoholu u těhotných matek  a subjektivní dopad na dítě.

Odpovědi respondentů

1. Máte dítě starší 3 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE9962,26 %62,26 %  
ANO6037,74 %37,74 %  

Graf

2. Pila jste v těhotenství alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, výjimečně deci měkkého alkoholu2540,98 %15,72 %  
Ne, vůbec, plná abstinence1727,87 %10,69 %  
Jen dokud jsem nevěděla, že jsem těhotná, potom plná abstinence.1118,03 %6,92 %  
Ano, ale jen sklenku občas, neopila jsem se46,56 %2,52 %  
Ano, pila jsem pravidelně celé těhotenství do stavu opilosti34,92 %1,89 %  
První trimestr abstinence, pak max. 1 sklenka vína11,64 %0,63 %  

Graf

3. Moje dítě mělo závažnější zdravotní problémy (dokumentované od porodu do 3 let a více)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5590,16 %34,59 %  
ano69,84 %3,77 %  

Graf

4. věk nejstaršího dítěte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-6 let2948,33 %18,24 %  
6-9 let1220 %7,55 %  
1-3 roky610 %3,77 %  
1223,33 %1,26 %  
1011,67 %0,63 %  
1111,67 %0,63 %  
1811,67 %0,63 %  
3211,67 %0,63 %  
1311,67 %0,63 %  
1511,67 %0,63 %  
1911,67 %0,63 %  
2611,67 %0,63 %  
2011,67 %0,63 %  
2211,67 %0,63 %  
2111,67 %0,63 %  

Graf

5. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 l2541,67 %15,72 %  
25-35 let2338,33 %14,47 %  
18-25 let1118,33 %6,92 %  
méně než 18 let11,67 %0,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte dítě starší 3 let?

 • odpověď ANO:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen dokud jsem nevěděla, že jsem těhotná, potom plná abstinence. na otázku 2. Pila jste v těhotenství alkohol?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, výjimečně deci měkkého alkoholu na otázku 2. Pila jste v těhotenství alkohol?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-6 let na otázku 4. věk nejstaršího dítěte
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-9 let na otázku 4. věk nejstaršího dítěte
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 let na otázku 5. Váš věk
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25-35 let na otázku 5. Váš věk
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 l na otázku 5. Váš věk
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Moje dítě mělo závažnější zdravotní problémy (dokumentované od porodu do 3 let a více)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, vůbec, plná abstinence na otázku 2. Pila jste v těhotenství alkohol?

3. Moje dítě mělo závažnější zdravotní problémy (dokumentované od porodu do 3 let a více)

 • odpověď ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen dokud jsem nevěděla, že jsem těhotná, potom plná abstinence. na otázku 2. Pila jste v těhotenství alkohol?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, vůbec, plná abstinence na otázku 2. Pila jste v těhotenství alkohol?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 l na otázku 5. Váš věk
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-9 let na otázku 4. věk nejstaršího dítěte
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 let na otázku 5. Váš věk
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Máte dítě starší 3 let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte dítě starší 3 let?

2. Pila jste v těhotenství alkohol?

3. Moje dítě mělo závažnější zdravotní problémy (dokumentované od porodu do 3 let a více)

4. věk nejstaršího dítěte

5. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte dítě starší 3 let?

2. Pila jste v těhotenství alkohol?

3. Moje dítě mělo závažnější zdravotní problémy (dokumentované od porodu do 3 let a více)

4. věk nejstaršího dítěte

5. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bachová, E.Požívání alkoholu v těhotenství a vliv na dítě (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pozivani-alkoholu-v-tehotens.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.