Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > PPP projekty mestá a obce

PPP projekty mestá a obce

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Darina Jakubovie
Šetření:01. 03. 2011 - 22. 03. 2011
Počet respondentů:148
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zameraný na zistenie záujmu a pripravenosť obcí, miest a krajov na realizáciu PPP projektov, prípadne reakcie na už zrealizované projekty. 

Odpovědi respondentů

1. Ako by ste hodnotili Vaše znalosti problematiky Partnerstva verejného a súkromného sektora, čiže PPP projektov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Len základné11376,35 %76,35 %  
Žiadne2114,19 %14,19 %  
Veľmi dobré149,46 %9,46 %  

Graf

2. Kde ste sa dozvedeli o PPP projektoch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V televízii9161,49 %61,49 %  
V tlači7147,97 %47,97 %  
Na internete4027,03 %27,03 %  
V práci3422,97 %22,97 %  
V rádiu2214,86 %14,86 %  
Inde106,76 %6,76 %  
Nikde42,7 %2,7 %  

Graf

3. Uvítali by ste viac informácií o možnosti využitia PPP projektov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno9362,84 %62,84 %  
Neviem2516,89 %16,89 %  
Informácií mám dostatok2013,51 %13,51 %  
Nie106,76 %6,76 %  

Graf

4. Pokiaľ áno, tak aká forma informovania by Vám vyhovovala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informačný leták či brožúra5751,82 %38,51 %  
Informačné semináre5045,45 %33,78 %  
Iná2421,82 %16,22 %  

Graf

5. Je pre Vás tento typ projektov zaujímavý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno6141,22 %41,22 %  
Neviem6141,22 %41,22 %  
Nie2617,57 %17,57 %  

Graf

6. Uvažujete v budúcnosti o realizácii PPP projektov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neviem6443,24 %43,24 %  
Nie4631,08 %31,08 %  
Áno3825,68 %25,68 %  

Graf

7. Aké očakávate potenciálne prínosy od Partnerstva verejného a súkromného sektora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Riešenie problémov nedostatku prostriedkov9866,22 %66,22 %  
Urýchliť implementáciu projektov4731,76 %31,76 %  
Zlepšiť kvalitu služieb4731,76 %31,76 %  
Znížiť celkové náklady na projekt4027,03 %27,03 %  
Podporiť kreatívne a inovatívne prístupy3422,97 %22,97 %  
Lepšie rozdelenie rizík2416,22 %16,22 %  
Stimulovať súkromný sektor k vyšším výkonom2214,86 %14,86 %  
Iné106,76 %6,76 %  

Graf

8. V čom vidíte z Vášho pohľadu najväčšiu potenciálnu rizikovosť PPP projektov? Ohodnoťte prosím na stupnici 1 až 4. 1 – najnižšie riziko 2 – stredné riziko 3 – najväčšie riziko 4 - žiadne riziko

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Finančná náročnosť spojená s realizáciou PPP projektov2.6550.712
Časová náročnosť PPP projektov2.4120.783
Zložitosť PPP projektov2.6820.622
Nejasnosť kombinácie verejných a súkromných finančných zdrojov2.6420.77
Chýbajúce praktické skúsenosti s realizáciou PPP projektov2.6550.726
Chýbajúca metodika zaoberajúca sa realizáciou PPP projektov2.7030.763
Iný aspekt2.5611.314

Graf

9. Máte už nejaké konkrétne skúsenosti s PPP projektmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie12886,49 %86,49 %  
Áno2013,51 %13,51 %  

Graf

10. Aká forma spolupráce so súkromným sektorom je pre Vás najvýhodnejšia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DBOF – návrh, výstavba, financovanie, prevádzka8456,76 %56,76 %  
DBFM – návrh, výstavba, financovanie, údržba3725 %25 %  
DBMO – návrh, výstavba, údržba, prevádzka2315,54 %15,54 %  
DB – návrh, výstavba1912,84 %12,84 %  
BOO – výstavba, vlastníctvo, prevádzka1711,49 %11,49 %  
DBO – návrh, výstavba, prevádzka106,76 %6,76 %  
BOT – výstavba, prevádzka, prevod vlastníctva96,08 %6,08 %  
DBM – návrh, výstavba, údržba96,08 %6,08 %  
OM – prevádzka, údržba74,73 %4,73 %  

Graf

11. Máte už pripravený potenciálny projektový zámer, na ktorého realizáciu by bolo vhodné využiť Partnerstvo verejného a súkromného sektora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie13389,86 %89,86 %  
Áno1510,14 %10,14 %  

Graf

12. Pokiaľ áno, uveďte v akej oblasti (čoho sa bude týkať)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Projejkt Vtáčie Údolie

-

1. Cestovný ruch 2. Integrovaný školský projekt 3. Sociálno-zdravotný komplex

Domov pre seniorov

Občianska vybavenosť

oddychové zóny, parky

Revitalizácia územia po priemyselnej výrobe

sociálna oblasť, dom seniorov a dom sociálnych služieb

šport, relax v cestovnom ruchu

športovo-oddychová infraštrutúra

Vybudovanie kultúrneho centra v obci

Využitie - prestavba obecnej stavby na fitnes centrum a jeho prevádzkovanie.

zabezpečenie sociálnej starostlivosti - vybudovanie objektu sociálnych služieb pre starších občanov

13. V prípade, že by bola vyhlásená výzva na prípravu realizácie PPP projektov v rámci kraja, do akej oblasti by ste svoj zámer PPP projektov smerovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozvoj miestnych komunikácií8356,08 %56,08 %  
Revitalizácia časti miest a obcí6141,22 %41,22 %  
Rozvoj služieb cestovného ruchu, marketingu a produktov cestovného ruchu4832,43 %32,43 %  
Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu4429,73 %29,73 %  
Revitalizácia pamiatok a využitie kultúrneho dedičstva v rozvoji cestovného ruchu3725 %25 %  
Modernizácia regionálnej cestnej siete3120,95 %20,95 %  
Zlepšovanie kvality a ponuky ubytovacích a stravovacích zariadení2315,54 %15,54 %  
Budovanie a rozvoj infraštruktúry SR2114,19 %14,19 %  
Rozvoj infraštruktúry pre sociálnu integráciu2114,19 %14,19 %  
Rozvoj zdravotnej starostlivosti2013,51 %13,51 %  
Podpora revitalizácie a regenerácie stredných a malých miest1912,84 %12,84 %  
Rozvoj infraštruktúry základného, stredného a vyššieho odborného školstva1812,16 %12,16 %  
Podpora marketingu a tvorby a rozvoja produktov cestovného ruchu1610,81 %10,81 %  
Budovanie kapacity pre miestny rozvoj, informovanosť a osveta verejnosti1610,81 %10,81 %  
Infraštruktúra v oblasti ľudských zdrojov138,78 %8,78 %  
Rozvoj infraštruktúry pre verejnú dopravu138,78 %8,78 %  
Modernizácia vozového parku verejnej dopravy 117,43 %7,43 %  
Rozvoj dopravnej infraštruktúry regionálneho a nadregionálneho významu106,76 %6,76 %  
Investície pre zlepšenie fyzickej infraštruktúry85,41 %5,41 %  
Rozvoj regionálnych letísk85,41 %5,41 %  

Graf

14. Časť – údaje o obci, meste, kraji

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Dáta obce: Obec Horný Hričov 013 42 Horný Hričov 191 IČO: 00321290 DIČ: 2020671884 DEXIA Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 0331006001/5600 Nie sme plátcami DPH

Dobry den, Obec Skalité nerealizuje PPP projekty -- S pozdravom Ing. Vladimír Krčmárik prednosta obecného úradu Skalité Obecný úrad Skalité Skalite 598 023 14 Skalité

Hrubá Borša, Bratislavský kraj

Hurbanova Ves

Kanianka, 4100 obyvateľov , vzialenosť 3 km od Bojníc

Kochanovce, okr. Humenné

Komárno, 35000 obyvateľov, rozľahlá historická časť mesta - vysoké nároky na obnovu a údržbu budov a miestnych komunikácií, máme pevnostný systém - hrad a hradby najväčšie svojho druhu v Strednej Európe - momentálne chátra, máme termálne pramene a nevyhovujúce využitie kúpaliska ( nie je wellnes centrum)

Koplotovce,okres Hlohovec,kraj Trnavský

Mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj, počet obyvateľov: 5337

mesto Levoča

Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev, Tel: 055/4663105, Fax: 055/4663295, Mail: mesto@medzev.sk, www.medzev.sk

mesto Myjava, kraj Trenčín

Mesto Podolínec

Mesto Rimavská Sobota nerealizuje žiadny projekt PPP. S pozdravom Ing. Fabová

Mesto Šurany, Nitriansky samosprávny kraj

Mesto Zlaté Moravce, Nitriansky kraj .

Nájdete na: www.kechnec.sk

Najidealnejsi partner pre PPP projekty by mohlo byt obcianske zdruzenie Miestnych akčných skupín vytvorených z podpory MP, V a RR SR a PPA ako partneri pre mestá a obce regiónov, kde sú združení obyvatelia, mimovládne organizácie, podnikatelia regiónu pôsobiace v území MAS.

Nakoľko naša obec patrí medzi najmenšie obce v okrese Prievidza, nemáme žiadne skúsenosti s PPP projektmi a ani neplánujeme využívať túto formu poskytovania finanačných prostriedkov obciam. Magdaléna Kotianová, starostka obce Chhvojnica, okres Prievidza

Nitriansky kraj

OBEC Ipeľské Predmostie, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, počet obyvateľov 639

Obec Sučany nerealizuje žiaden projekt PPP. S pozdravom Ján Pullmann

Obec Dúbravica, Banská Bystrica

Obec Dulovce, Hlavná 33, Dulovce

Obec Dvorníky - Včeláre, Dvorníky č. 4, 044 02 Dvorníky - Včeláre, Košický kraj

OBEC fRIčKA SúSEDí S pOĽSKOM,LEží V úDOLí níZKYCH bESKýD VO VýšKE 520 M NAD úROVňOU MORA.má SVOJU 400 ROčNú HISTÓRIU,DREVENICE,DREVENý KOSTOLíK Z R.1732 AKO NáR.KULT.PAMIATKA.lESY BOHATé NA PLODY HUB A LESNEJ ZVERINY.jE TU NIEKOľKO PRAMEňOV CHUTNEJ MINERáLNEJ VODY.tERéN PREDPOKLáDA LYžIARSKé šPORTY.sCENéRIA TERéNU OBCE,ANJELSKé TICHO,čSTý VZDUCH,HARMONICKá DIVOKOSť FAUNY A FLÓRY Sú BALZAMOM PRE POKOJ DUšE A čISTOTU MYSLE.

Obec Gaboltov, okres Bardejov, kraj Prešovský

Obec Geraltov - Nás sa PPP projekty netykajú! Bortňáková

Obec Háj 044 02 Pošta - Turňa nad Bodvou. okr. Košice -okolie. Kraj: Košický

Obec Hontianske Nemce

Obec Horné Naštice Obecný úrad kraj Trenčiansky

Obec Horný Lieskov, Obecný úrad Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov Okres Považská Bystrica

Obec Horný Pial okres Levice Nitriansky kraj

Obec Hrachovište okres Nové Mesto nad Váhom

Obec Hrachovo NEREALIZOVALI SME

Obec Hrašovík, Košice - okolie, 320 obyvateľov, siete v obci - plyn, voda, kanál

OBEC HRUŠTÍN, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín

OBEC HRUŠTÍN, Kultúrna 468/2, Hruštín

Obec jelšovec 985 32 pošta Veľká nad Ipľom okr. Lučenec Banskobystrický sam. kraj. Držím palce pri diplomovke. Starostka obce

Obec Kráľová nad Váhom je obcou vidieckeho typu, počtom obyvateľov 1697 sa radí medzi obce strednej veľkosti. Prírodné pomery obce výrazne ovplyvňuje rieka Váh, na ktorej pravobrežnom vale sa nachádza. Je súčasťou okresu Šaľa v Nitrianskom samosprávnom kraji.

obec Lemešany, Prešovský kraj

Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov

Obec Malá Mača, okres Galanta, Kraj Trnavský

Obec Malé Chyndice

Obec Malé Zálužie je malá obec, máme 271 obyvateľov, chýba obč.vybavenosť. Keďže sme obec do 500 obyvateľov nemáme nijakú šancu riešiť naše potreby cez projekty, pretože vždy sa vyžaduje spoluúčasť.

Obec Martinček 034 95 pošta Likavka okres Ružomberok kraj Žilinský

Obec Motešice Obecný úrad 288, 913 26, Motešice Trenčiansky kraj

Obec Mudroňovo, okres Komárno, Nitriansky samosprávny kraj

Obec Muránska Zdychava nerealizuje žiaden PPP projekt S pozdravom Ján Poliak Starosta

Obec Mýto pod Ďumbierom, BBSK

Obec Nesvady Nitriansky kraj

Obec Nitra nad Ipľom, okr. Lučenec nerealizuje žiadny PPP projekt.

Obec Oravský Biely Potok

Obec Otrhánky má 405 obyvateľov, patrí do okresu Bánovce nad Bebravou a do Trenčianskeho kraja.

Obec Padarovce, okres Rimavská Sobota

obec Pčoliné, okr. Snina, 582 obyvateľov

Obec Petrovce v súčasnosti nerealizuje žiadny ppp projekt. Ing. Peter M., starosta obce

Obec Podhradie,okr.Prievidza nerealizuje žiaden PPP projekt

Obec Ptičie kraj Prešovský okres Humenné . Pripravovaný projekt VUC Prešov Vtáčie Údolie .

Obec Rajčany leží v Nitrianskom kraji, okres Topoľčany. Je to malá obec s počtom 563 obyvateľov

Obec Riečka nevyužíva PPP projekty Spišiak

Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

Obec s počtom obyvateľov do 240

Obec Sebedražie, www.sebedrazie.sk

OBEC Siladice, kraj trnavský

Obec Sklené Teplice

Obec Sokolce, 946 17 Sokolce na Ostrove

Obec Staškovce, kraj Prešovský, okres Stropkov

obec Šalgočka, počet obyvateľov 439, trnavský kraj, okr. galanta

Obec Šarkan

Obec Štefanová, okres Pezinok obec je maličká a nemá potenciál v súkromnom sektore projekty sme ralizovali s pomocou EU, BSK a najmä svojpomocne každý rozvoj musí mať aj svoj účel, čo skutočne obec potrebuje

Obec Vadovce, ktaj TN, okr. NM

Obec Zábiedovo Kraj žilinský

Obec Záhor, č.121, okres Sobrance

Obec Zemplínska Teplica, okres Trebišov, Kraj Košický

Okresné mesto - Žarnovica, kraj stredoslovenský

Oravský Biely Potok ,Žilinský kraj www.oravskybielypotok.sk

Pavčina Lehota, Žilinský

PPP projekty naša obec nečerpá ani čerpať neplánuje.

Pribeta-okres Komárno, Nitriansky kraj

Raslavice - 2650 obyvateľov, Prešovský kraj

Sládkovičovo

Snežnica, žilinský kraj

Stránske okr.Žilina

Trnavský kraj

www.jarabina.ocu.sk

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kde ste sa dozvedeli o PPP projektoch?

 • odpověď V televízii:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infraštruktúra v oblasti ľudských zdrojov na otázku 13. V prípade, že by bola vyhlásená výzva na prípravu realizácie PPP projektov v rámci kraja, do akej oblasti by ste svoj zámer PPP projektov smerovali?

5. Je pre Vás tento typ projektov zaujímavý?

 • odpověď Áno:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Áno na otázku 6. Uvažujete v budúcnosti o realizácii PPP projektov?

6. Uvažujete v budúcnosti o realizácii PPP projektov?

 • odpověď Nie:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie na otázku 3. Uvítali by ste viac informácií o možnosti využitia PPP projektov?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie na otázku 5. Je pre Vás tento typ projektov zaujímavý?

13. V prípade, že by bola vyhlásená výzva na prípravu realizácie PPP projektov v rámci kraja, do akej oblasti by ste svoj zámer PPP projektov smerovali?

 • odpověď Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi DBO – návrh, výstavba, prevádzka na otázku 10. Aká forma spolupráce so súkromným sektorom je pre Vás najvýhodnejšia?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ako by ste hodnotili Vaše znalosti problematiky Partnerstva verejného a súkromného sektora, čiže PPP projektov?

2. Kde ste sa dozvedeli o PPP projektoch?

3. Uvítali by ste viac informácií o možnosti využitia PPP projektov?

4. Pokiaľ áno, tak aká forma informovania by Vám vyhovovala?

5. Je pre Vás tento typ projektov zaujímavý?

6. Uvažujete v budúcnosti o realizácii PPP projektov?

7. Aké očakávate potenciálne prínosy od Partnerstva verejného a súkromného sektora?

8. V čom vidíte z Vášho pohľadu najväčšiu potenciálnu rizikovosť PPP projektov? Ohodnoťte prosím na stupnici 1 až 4. 1 – najnižšie riziko 2 – stredné riziko 3 – najväčšie riziko 4 - žiadne riziko

9. Máte už nejaké konkrétne skúsenosti s PPP projektmi?

10. Aká forma spolupráce so súkromným sektorom je pre Vás najvýhodnejšia?

11. Máte už pripravený potenciálny projektový zámer, na ktorého realizáciu by bolo vhodné využiť Partnerstvo verejného a súkromného sektora?

13. V prípade, že by bola vyhlásená výzva na prípravu realizácie PPP projektov v rámci kraja, do akej oblasti by ste svoj zámer PPP projektov smerovali?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ako by ste hodnotili Vaše znalosti problematiky Partnerstva verejného a súkromného sektora, čiže PPP projektov?

2. Kde ste sa dozvedeli o PPP projektoch?

3. Uvítali by ste viac informácií o možnosti využitia PPP projektov?

4. Pokiaľ áno, tak aká forma informovania by Vám vyhovovala?

5. Je pre Vás tento typ projektov zaujímavý?

6. Uvažujete v budúcnosti o realizácii PPP projektov?

7. Aké očakávate potenciálne prínosy od Partnerstva verejného a súkromného sektora?

8. V čom vidíte z Vášho pohľadu najväčšiu potenciálnu rizikovosť PPP projektov? Ohodnoťte prosím na stupnici 1 až 4. 1 – najnižšie riziko 2 – stredné riziko 3 – najväčšie riziko 4 - žiadne riziko

9. Máte už nejaké konkrétne skúsenosti s PPP projektmi?

10. Aká forma spolupráce so súkromným sektorom je pre Vás najvýhodnejšia?

11. Máte už pripravený potenciálny projektový zámer, na ktorého realizáciu by bolo vhodné využiť Partnerstvo verejného a súkromného sektora?

13. V prípade, že by bola vyhlásená výzva na prípravu realizácie PPP projektov v rámci kraja, do akej oblasti by ste svoj zámer PPP projektov smerovali?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jakubovie, D.PPP projekty mestá a obce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ppp-projekty-mesta-a-obce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.