Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce a smysl života

Práce a smysl života

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Rényi
Šetření:22. 11. 2018 - 20. 12. 2018
Počet respondentů:281
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Děkuji Vám, že jste se rozhodli zúčastnit výzkumu, jehož výsledky budou součástí diplomové práce na téma

Práce a její vybrané aspekty ve vztahu ke smysluplnosti života.

Výzkum je anonymní a je určen respondentům od 15-ti let s min. 1 kontinuálně odpracovaným rokem (na jakýkoliv typ úvazku).

 

Řiďte se prosím pokyny u každého dotazníku – jeho vyplňování Vám nezabere víc než 15 minut. V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte na E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím..

Moc Vám děkuji za spolupráci.

 Blanka Rényi

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 3515655,52 %55,52 %  
36 – 455017,79 %17,79 %  
15 – 203612,81 %12,81 %  
46 – 603010,68 %10,68 %  
61 a více let93,2 %3,2 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21476,16 %76,16 %  
muž6723,84 %23,84 %  

Graf

3. Státní příslušnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika26694,66 %94,66 %  
Slovenská republika124,27 %4,27 %  
Jiná31,07 %1,07 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské13246,98 %46,98 %  
Středoškolské s maturitou9734,52 %34,52 %  
Základní186,41 %6,41 %  
Výuční list165,69 %5,69 %  
Vyšší odborné124,27 %4,27 %  
Postgraduální62,14 %2,14 %  

Graf

5. V jakém kraji žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský7827,76 %27,76 %  
Hlavní město Praha4315,3 %15,3 %  
Kraj Vysočina3010,68 %10,68 %  
Středočeský186,41 %6,41 %  
Jihočeský186,41 %6,41 %  
Moravskoslezský144,98 %4,98 %  
Ústecký144,98 %4,98 %  
Olomoucký144,98 %4,98 %  
V zahraničí124,27 %4,27 %  
Plzeňský82,85 %2,85 %  
Liberecký82,85 %2,85 %  
Pardubický72,49 %2,49 %  
Královéhradecký72,49 %2,49 %  
Zlínský72,49 %2,49 %  
Karlovarský31,07 %1,07 %  

Graf

6. V současné době jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný/á19167,97 %67,97 %  
Studující4817,08 %17,08 %  
Na mateřské/rodičovské dovolené196,76 %6,76 %  
Nezaměstnaný/á93,2 %3,2 %  
Ve starobním důchodu82,85 %2,85 %  
V invalidním důchodu62,14 %2,14 %  

Graf

7. Váš současný zaměstnanecký poměr nebo poměr v posledním zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firemní zaměstnanec/zaměstnankyně15454,8 %54,8 %  
Státní zaměstnanec/ zaměstnankyně6021,35 %21,35 %  
Jiný2910,32 %10,32 %  
OSVČ/majitel/ka firmy269,25 %9,25 %  
V neziskovém sektoru124,27 %4,27 %  

Graf

8. Vaše profese v současnosti nebo v posledním zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V oblasti obchodu, administrativy, u přepážky, s čísly, daty a informacemi9533,81 %33,81 %  
V oblasti vzdělávání/školství, poradenství, zdravotnictví, péče o lidi8530,25 %30,25 %  
Management, prodej4114,59 %14,59 %  
Řemeslně-technická (vč. zemědělství)3512,46 %12,46 %  
Umělecko-tvořivá134,63 %4,63 %  
Vědecko-výzkumná124,27 %4,27 %  

Graf

9. Vaše pracovní postavení v současné době nebo posledním zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec/zaměstnankyně (bez vedení lidí)20071,17 %71,17 %  
Nižší management3311,74 %11,74 %  
Nezávislý/á profesionál/ka207,12 %7,12 %  
Střední management186,41 %6,41 %  
Vrcholový management103,56 %3,56 %  

Graf

10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Zamyslete se prosím nad tím, co je pro Vás v životě důležité a významné

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Označte prosím, do jaké míry Vás a Vaši profesi vystihují následující tvrzení.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Váš současný zaměstnanecký poměr nebo poměr v posledním zaměstnání:

 • odpověď Firemní zaměstnanec/zaměstnankyně:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5. Mám cit pro to, co dělá můj život smysluplným.=2. Převážně nepravdivé na otázku 12. Zamyslete se prosím nad tím, co je pro Vás v životě důležité a významné
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4. Práce=-1 na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á

8. Vaše profese v současnosti nebo v posledním zaměstnání:

 • odpověď V oblasti vzdělávání/školství, poradenství, zdravotnictví, péče o lidi:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi V neziskovém sektoru na otázku 7. Váš současný zaměstnanecký poměr nebo poměr v posledním zaměstnání:

10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á

 • odpověď 10. Spokojenost=Nevybrána:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10. Spokojenost=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
 • odpověď 11. Příroda/Zvířata=Nevybrána:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11. Příroda/Zvířata=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
 • odpověď 12. Pomoc druhým=Nevybrána:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12. Pomoc druhým=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4. Práce=-1 na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
 • odpověď 13. Hédonismus/Užívání si=Nevybrána:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13. Hédonismus/Užívání si=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5. Volný čas/ Odpočinek=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7. Finance=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3. Společenské vztahy=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7. Finance=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
 • odpověď 14. Umění/Kultura=Nevybrána:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 14. Umění/Kultura=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4. Práce=-1 na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
 • odpověď 3. Společenské vztahy=Nevybrána:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3. Společenské vztahy=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
 • odpověď 6. Dům/Zahrada=Nevybrána:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6. Dům/Zahrada=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
 • odpověď 7. Finance=Nevybrána:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7. Finance=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá

11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá

 • odpověď 10. Spokojenost=Nevybrána:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10. Spokojenost=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
 • odpověď 12. Pomoc druhým=Nevybrána:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12. Pomoc druhým=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
 • odpověď 13. Hédonismus/Užívání si=Nevybrána:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13. Hédonismus/Užívání si=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5. Volný čas/ Odpočinek=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3. Společenské vztahy=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5. Volný čas/ Odpočinek=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7. Finance=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10. Spokojenost=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7. Finance=Nevybrána na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
 • odpověď 14. Umění/Kultura=Nevybrána:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 14. Umění/Kultura=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4. Práce=-1 na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
 • odpověď 15. Osobní růst/Vzdělávání=Nevybrána:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15. Osobní růst/Vzdělávání=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
 • odpověď 3. Společenské vztahy=Nevybrána:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3. Společenské vztahy=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
 • odpověď 4. Práce=Nevybrána:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4. Práce=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
 • odpověď 5. Volný čas/ Odpočinek=Nevybrána:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5. Volný čas/ Odpočinek=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
 • odpověď 6. Dům/Zahrada=Nevybrána:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6. Dům/Zahrada=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
 • odpověď 7. Finance=Nevybrána:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7. Finance=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á
 • odpověď 9. Zdraví=7:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6. Dům/Zahrada=7 na otázku 11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá
 • odpověď 9. Zdraví=Nevybrána:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 9. Zdraví=Nevybrána na otázku 10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á

12. Zamyslete se prosím nad tím, co je pro Vás v životě důležité a významné

 • odpověď 6. Nalezl/a jsem uspokojivý smysl života.=1. Naprosto nepravdivé:
  • 10.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5. Mám cit pro to, co dělá můj život smysluplným.=1. Naprosto nepravdivé na otázku 12. Zamyslete se prosím nad tím, co je pro Vás v životě důležité a významné

13. Označte prosím, do jaké míry Vás a Vaši profesi vystihují následující tvrzení.

 • odpověď 10. Práce, kterou dělám, slouží vyššímu účelu.=1. Naprosto nepravdivé:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6. Vím, že moje práce má pro svět pozitivní význam.=1. Naprosto nepravdivé na otázku 13. Označte prosím, do jaké míry Vás a Vaši profesi vystihují následující tvrzení.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5. Mám cit pro to, co dělá moji práci smysluplnou.=1. Naprosto nepravdivé na otázku 13. Označte prosím, do jaké míry Vás a Vaši profesi vystihují následující tvrzení.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Státní příslušnost:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. V jakém kraji žijete:

6. V současné době jsem:

7. Váš současný zaměstnanecký poměr nebo poměr v posledním zaměstnání:

8. Vaše profese v současnosti nebo v posledním zaměstnání:

9. Vaše pracovní postavení v současné době nebo posledním zaměstnání:

10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á

11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá

12. Zamyslete se prosím nad tím, co je pro Vás v životě důležité a významné

13. Označte prosím, do jaké míry Vás a Vaši profesi vystihují následující tvrzení.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Státní příslušnost:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. V jakém kraji žijete:

6. V současné době jsem:

7. Váš současný zaměstnanecký poměr nebo poměr v posledním zaměstnání:

8. Vaše profese v současnosti nebo v posledním zaměstnání:

9. Vaše pracovní postavení v současné době nebo posledním zaměstnání:

10. Z nabídky níže prosím vyberte 3- 7 oblastí života (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"), které podle Vašeho názoru dávají Vašemu životu důležitost nebo má smysl pro mě žít (bez ohledu na to, zda jste s nimi momentálně spokojeni či nikoli). U každé vybrané oblasti označte, jak spokojený/á či nespokojený/á s ní v současné době jste. Škála: -3 = velmi nespokojený/á; 0 = ani nespokojený ani spokojený/á; 3 = velmi spokojený/á

11. Pracujte prosím POUZE s oblastmi života, které jste vybrali v předchozí otázce (zbývající oblasti označte jako "Nevybrána"). U každé z vybraných oblastí označte, do jaké míry je pro Vás důležitá. Škála: 0 = nedůležitá; 3 = důležitá; 7 = extrémně důležitá

12. Zamyslete se prosím nad tím, co je pro Vás v životě důležité a významné

13. Označte prosím, do jaké míry Vás a Vaši profesi vystihují následující tvrzení.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rényi, B.Práce a smysl života (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://prace-a-smysl-zivota.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.