Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce manažerů

Práce manažerů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Faifr
Šetření:29. 10. 2011 - 30. 10. 2011
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžeš vykreslit pohled širší veřejnosti na práci vyššího manažera. Je zaměřen především na studenty, avšak každý hlas je pro nás velmi užitečný. Omluvte prosím možné faktické nedostatky. Děkujeme za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Jak byste nejlépe vysvětlil/a pojem manažer?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

člověk řídíci a rozhodující

člověk řídící ostatní, zodpovědný za své portofolio

člověk vydělávající spoustu peněz za minimum užitečné práce

Člověk, který bere velké prachy skoro za nic...

Člověk, který je dobrý ve vedení lidí a umí s nimi spolupracovat.

člověk, který řídí lidi

manažer je člověk, který vede firmu k daným cílům

manažer řídí společnost, má odpovědnost za své podřízené

nijak

řídí, vede, reprozentuje

řídící osoba, která má na starosti chod firmy

řídící pracovník

řídící pracovník

sebe

šlověk, který pracuje skrze své zaměstnance, zodpovídá za ně a dělá důležitá rozhodnutí

tak stará se o kontakty firmy, plánuje schůzky s různýma obchodníma partnerama

vedoucí pracovník na vyšší úrovni

vedoucí pracovník, nadřízený pracovník zodpovědný za řízení firemních zdrojů

Vedoucí určitého oddělení v podniku, příp. ředitel celého podniku nebo jeho zástupce

zodpovědná osoba nad prací svých podřízených

2. Kvalitní manažer především disponuje schopností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vést1680 %80 %  
motivovat 1575 %75 %  
pracovat s maximálním úsilím840 %40 %  
inovovat a uplatňovat vlastnítvořivost735 %35 %  
vycházet s ostatními735 %35 %  
poroučet, být dominantní vůdce420 %20 %  
disponuje ještě něčím jiným315 %15 %  

Graf

3. Jak časově náročné je podle Vás toto povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi náročné. Manažer vykonává práci leckdy nad rámec pracovní doby.1575 %75 %  
Manažer stíhá vše vykonávat během své pracovní doby.420 %20 %  
Pracovní doba občas zůstává nenaplněna15 %5 %  

Graf

4. Co se týče nároků na psychiku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na manažera bývá vyvíjen soustavný tlak, tento post je velmi náročný na psychiku1470 %70 %  
Psychické nároky jsou stejné jako v jakékoliv jiném povolání315 %15 %  
Na manažera bývá vyvíjen tlak jen občas (v době účetních uzávěrek apod.)210 %10 %  
Manažer není pod žádným tlakem15 %5 %  

Graf

5. Jak podle Vás závisí kvalita odváděné práce na dosaženém vzděláním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než vzdělání jsou důležité schopnosti manažera, avšak měl by mít alespoň střední vzdělání.1260 %60 %  
Manažer by měl být vzdělaný vysokoškolsky v oboru, jinak svou práci nemůže vykonávat naplno.525 %25 %  
Kvalita odvaděné práce nijak zvlášť nesouvisí s dosaženým vzděláním.525 %25 %  
Pro výkon práce manažera je nutné vysokoškolské vzdělání.210 %10 %  

Graf

6. Jak je podle Vás ohodnocena práce manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adekvátně ohodnocena945 %45 %  
Někdy nadhodnocena, někdy podhodnocena525 %25 %  
Netroufám si odhadovat315 %15 %  
Podhodnocena210 %10 %  
Nadhodnocena15 %5 %  

Graf

7. Koho byste uspřednostnil/a při obsazování pozice vyššího manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Relativně zkušeného manažera (30-45 let)1575 %75 %  
Zkušeného manažera (45 - )315 %15 %  
Absolventa VŠ (24-30 let)210 %10 %  

Graf

8. Proč byste vybral právě jeho?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

adekvátní poměr inovativnost + kreatitivy a zkušeností

Jde o to, aby měl nějaké zkušenosti. A to člověk po vysoké škole nemá.

je zkušený

již má zkušenosti, (ví co má dělat),

Má největší zkušenosti s vedením

má zkušenosti a není příliš starý

má zkušenosti, ví o co jde, ale ještě neotupěl a nemá příliš zlozvyků

na základě zkušeností

nechybí mu zápal, je otevřený inovacím

pro řídící pozici na vyšším postu je třeba mít s řízením již nějaké zkušenosti

protože má již dost zkušeností a praxe, ale není starý

Protože zkušenosti ve škole nenasbírá, je to člověk, který už něco zažil, ale pořád ho ta práce bude bavit a může mít nové nápady.

Zkušenosti

9. Čím by měl být správný manažer motivován především?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dosažením výsledků735 %35 %  
Osobní růst420 %20 %  
Možností pracovat samostatně a tvořivě420 %20 %  
Penězmi15 %5 %  
Přátelstvím, atmosférou na pracovišti15 %5 %  
správným a efektivním využitím firemních zdrojů15 %5 %  
Postavením15 %5 %  
špatně zvolené otázky. Měl by být výběr z více mož15 %5 %  

Graf

10. Především čím podle Vás bývá motivován v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Penězmi1470 %70 %  
Osobním postavením420 %20 %  
Osobním růstem15 %5 %  
Správnou atmosférou na pracovišti15 %5 %  

Graf

11. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ se zaměřením na ekonomiku a managment945 %45 %  
Student VŠ s jiným zaměřením420 %20 %  
Nejsem student420 %20 %  
Student SŠ210 %10 %  
Student SŠ s ekonomickým zaměřením15 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Faifr, A.Práce manažerů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://prace-manazeru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.