Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj a zkušenosti občanů s prací v neziskových organizacích

Postoj a zkušenosti občanů s prací v neziskových organizacích

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Čech
Šetření:08. 11. 2012 - 15. 11. 2012
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):26 / 19.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý respondente, milá respondentko,
dostal se ti do ruky dotazník zajišťující sběr dat pro školní práci na téma Postoj a zkušenosti občanů s prací v neziskových organizacích, práce je tvořena v rámci předmětu Sociologie na Západočeské univerzitě.
Cílem je zjištění jaký postoj a zkušenosti mají lidé s prací v neziskových orgnaizacích a na dobrovolných projektech a aktivitách, jaké jsou hlavní motivy pro danou činnost případně, co nás na takovéto činnosti odrazuje.

 

Předem děkuji za vyplnění
Marek Čech
student FEK ZČU
dotazy rád zodpovím na marekc@students.zcu.cz

Odpovědi respondentů

1. Máte zkušenost s prací pro neziskovou organizaci, nadaci či občanské sdružení či s dobrovolnickou činností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1872 %72 %  
ne728 %28 %  

Graf

2. V jaké oblasti působila nezisková organizace, sdružení či nadace, kde jste pracoval/a? Pokud máte více zkušeností, zvolte více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Děti a mládež844,44 %32 %  
Mezinárodní prostředí, styk se zahraničím, reintegrace844,44 %32 %  
Zdravotně postižení844,44 %32 %  
Vzdělání844,44 %32 %  
Kultura, umění633,33 %24 %  
Volnočasové, rozvoj osobnosti633,33 %24 %  
Zdraví316,67 %12 %  
Životní prostředí316,67 %12 %  
Sociální316,67 %12 %  
Sport211,11 %8 %  
Lidská práva15,56 %4 %  
Senioři15,56 %4 %  

Graf

3. V čem spočívala Vaše práce pro neziskovou organizaci? Lze vybrat i více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracoval jsem jako dobrovolník přímo s klienty/uživateli organizace (jakékoliv oblast)1372,22 %52 %  
pracoval/a jsem ve vedení organizace950 %36 %  
vedl jsem vlastní tým složený z členů/dobrovolníků844,44 %32 %  
pracoval jsem jako dobrovolník při získávání finančních prostředků (prodej upomínkových předmětů, prodej na ulici)738,89 %28 %  
připravoval jsem vlastní projekty527,78 %20 %  
byl/a jsem pouze členem527,78 %20 %  
jsem v organizaci zaměstnán/a527,78 %20 %  
jednorázově jsem organizoval akce pro veřejnost211,11 %8 %  
jako dobrovolník jsem podporoval aktivity tvořící vztah organizace a veřejnosti (PR)211,11 %8 %  
zajišťoval jsem poradenství/vzdělávání15,56 %4 %  

Graf

4. Kde byli nejčastější problémy při práci pro neziskovou organizaci? Vyberte všechny, se kterými jste se setkali.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečná komunikace738,89 %28 %  
S žádnými problémy jsem se nestkal/a738,89 %28 %  
Nepříjemné chování klientů527,78 %20 %  
Neshody uvnitř organizace422,22 %16 %  
Nejasné cíle a vize organizace422,22 %16 %  
Vysoké nároky na práci211,11 %8 %  
Nepravidelné schůze/setkávání211,11 %8 %  
Práce nerozvíjela mojí osobnost211,11 %8 %  
Nepříjemná práce15,56 %4 %  
Nesmyslné úkoly15,56 %4 %  
Nepříjemné pracovní prostředí15,56 %4 %  

Graf

5. Jaká byla vaše motivace pro práci v neziskové organizaci, nadaci či občanském sdružení? Vyberte i více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobností rozvoj a seberealizace1688,89 %64 %  
získání kontaktů, poznání nových lidí a kultur1372,22 %52 %  
vzdělání, nové informace1161,11 %44 %  
chci pomáhat lidem, kteří to potřebují950 %36 %  
pestrá náplň práce738,89 %28 %  
boj se stereotypem, oživení mého programu633,33 %24 %  
zaujala mě vize organizace a to čeho chce dosáhnout527,78 %20 %  
ověření si vlastních dovedností422,22 %16 %  
zlepšení situace v mém městě, okrese, regionu316,67 %12 %  
přidal jsem se pouze kvůli kamarádům/známým211,11 %8 %  
byla to pro mě jistota práce211,11 %8 %  
zlepšení postavení ve společnosti15,56 %4 %  

Graf

6. Tato práce pro mě byla především

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní zkušenost1477,78 %56 %  
pozitivní zkušenost s pár výhradami422,22 %16 %  

Graf

7. S kolika organizacemi/projekty máte zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2633,33 %24 %  
1527,78 %20 %  
3527,78 %20 %  
1015,56 %4 %  
4015,56 %4 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.56
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.53
Směrodatná odchylka:2.13
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Pokud chcete, zde máte možnost dobrovolně uvést organizace, ve kterých jste pracoval/a, se kterými jste spolupracoval/spolupracovala:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
AIESEC220 %8 %  
AIESEC, Adra110 %4 %  
Svaz neslyšících a nedoslýchavých ZO Pelhřimov110 %4 %  
ADRA, AFS, AIESEC110 %4 %  
Dobrovolníci FSpS MU; Společnost pro hluchoslepé110 %4 %  
Centru Ratiu pentru Democratie, Help Me, AIESEC110 %4 %  
AIESEC, Červený kříž, Bílá pastelka110 %4 %  
Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem, Knihovna Jana Palacha v Praze110 %4 %  
Diecézní charita Brno - chráněné bydlení sv. Michaela, APLA-JM110 %4 %  

Graf

9. Co vás odrazuje od práce v neziskové organizaci, nadaci či občanském sdružení? Můžete vybrat i více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečné či žádné finanční ohodnocení457,14 %16 %  
moje pracovní doba mi neumožňuje457,14 %16 %  
nedostatek informací228,57 %8 %  
nestarám se o problémy druhých228,57 %8 %  
nemám rád kontakt s lidmi228,57 %8 %  
nevidím v této činnosti smysl228,57 %8 %  
raději pošlu peníze114,29 %4 %  
nejasná komunikace co vůbec tyto organizace dělají114,29 %4 %  
v místě mého bydliště neznám žádnou organizaci, kde bych mohl pomoci114,29 %4 %  
tato činnost by mě nebavila114,29 %4 %  

Graf

10. Výrok: Bojím se, že práce pro neziskovou organizaci, dobrovolnická činnost pro mě bude negativní zkušeností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím457,14 %16 %  
nevím342,86 %12 %  

Graf

11. O jaké oblasti byste při práci v neziskové organizaci, při práci jako dobrovolník uvažoval/a? Můžete zvolit i více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volnočasové, rozvoj osobnosti571,43 %20 %  
Zvířata571,43 %20 %  
Kultura, umění457,14 %16 %  
Mezinárodní prostředí, styk se zahraničím, reintegrace457,14 %16 %  
Děti a mládež457,14 %16 %  
Sport342,86 %12 %  
Zdraví342,86 %12 %  
Lidská práva228,57 %8 %  
Životní prostředí228,57 %8 %  
Sociální228,57 %8 %  
Senioři228,57 %8 %  
Zdravotně postižení228,57 %8 %  
Církevní114,29 %4 %  
Vzdělání114,29 %4 %  

Graf

12. Pokud bych chtěl pracovat pro neziskovou organizace měl bych zájem především o

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krátkodobou práci pro vybranou organizaci228,57 %8 %  
pomoc na jednorázové akci228,57 %8 %  
dlouhodobou práci pro vybranou organizaci228,57 %8 %  
nemám zájem o práci v neziskové organizaci/dobrovolnictví114,29 %4 %  

Graf

13. Víte kde získat informace o možnosti zapojit se do práce v neziskových organizací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %24 %  
ano114,29 %4 %  

Graf

14. Pokud si vybavujete nějaký neziskový projekt, neziskovou organizaci, nadaci či občanské sdružení, o kterém jste v poslední době slyšel uvěďte ho prosím zde.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro Tibet116,67 %4 %  
Nevybavuji116,67 %4 %  
Zvířecí útulek v Plzni116,67 %4 %  
Greenpeace116,67 %4 %  
Fokus Vysočina116,67 %4 %  
sluníčko, bílá pastelka,116,67 %4 %  

Graf

15. Následujících několik otázek se zaměřuje na zjištění vašeho názoru na výroky: Dobrovolnická práce je nudná a nerozvíjí osobnost člověka.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2288 %88 %  
nevím312 %12 %  

Graf

16. Výrok: Neziskové organizace nepotřebují pevné a profesionální vedení, vše funguje na domluvu a dobré slovo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2288 %88 %  
nevím28 %8 %  
souhlasím14 %4 %  

Graf

17. Výrok: Práce pro neziskové organizace, nadace a občanská sdružení v České republice je běžná součást občanského života.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1560 %60 %  
souhlasím728 %28 %  
nevím312 %12 %  

Graf

18. Výrok: Můj názor na neziskové organizace ovlivňuje především netransparentnost jejich činnosti a nedostatek informací.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1248 %48 %  
souhlasím728 %28 %  
nevím624 %24 %  

Graf

19. Výrok: Obtěžuje mě prodej dárkových předmětů na ulici, kde přispívám na neznáme organizace. Raději daruji převodem či složenkou známým organizacím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2392 %92 %  
nevím14 %4 %  
nesouhlasím14 %4 %  

Graf

20. Výrok: Obtěžují mě listovní zásilky, které podobné organizace zasílají spolu s drobným dárkem a vybízejí tak k příspěvku. V mých očích si tím kazí svoje jméno.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1144 %44 %  
nevím832 %32 %  
nesouhlasím624 %24 %  

Graf

21. Výrok: Vždycky se najde někdo jiný, kdo pomůže, já na to nemám čas. Když už, tak raději pošlu peníze.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1768 %68 %  
nevím520 %20 %  
souhlasím312 %12 %  

Graf

22. Výrok: Oceňuji aktivity, které vyvíjejí velké společnosti na podporu neziskových projektů jednotlivců a neziskových organizací jako takových. (Nadace ČEZ, O2 Think Big a další)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1872 %72 %  
nesouhlasím520 %20 %  
nevím28 %8 %  

Graf

23. Výrok: Neziskové organizace, nadace a občanská sdružení mají v České republice své místo. Snaží se pomáhat tam kde je to potřeba.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1872 %72 %  
nevím624 %24 %  
nesouhlasím14 %4 %  

Graf

24. V jakém kraji nyní žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský kraj936 %36 %  
Vysočina416 %16 %  
Hlavní město Praha312 %12 %  
Středočeský kraj312 %12 %  
Pardubický kraj312 %12 %  
Ústecký kraj14 %4 %  
Moravskoslezský kraj14 %4 %  
Královéhradecký kraj14 %4 %  

Graf

25. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ maturita1040 %40 %  
VŠ bakalář936 %36 %  
VŠ magistr a výše312 %12 %  
28 %8 %  
14 %4 %  

Graf

26. Uveďte prosím Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22520 %20 %  
21416 %16 %  
23312 %12 %  
24312 %12 %  
2928 %8 %  
1928 %8 %  
2628 %8 %  
1814 %4 %  
2514 %4 %  
3314 %4 %  
ostatní odpovědi 20 14 %4 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.96
Minimum:19
Maximum:29
Variační rozpětí:10
Rozptyl:7.23
Směrodatná odchylka:2.69
Medián:22
Modus:22

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čech, M.Postoj a zkušenosti občanů s prací v neziskových organizacích (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://prace-neziskove-organizace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.