Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní a rodinný život mužů na pozici manažerů

Pracovní a rodinný život mužů na pozici manažerů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Jedlinková
Šetření:10. 02. 2015 - 17. 02. 2015
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma "Pracovní a rodinný život žen a mužů na pozici manažerů".

Děkuji za Vaši ochotu a věnovaný čas.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 – 50 let2346 %46 %  
31 – 40 let1326 %26 %  
51 a více let714 %14 %  
20 – 30 let714 %14 %  

Graf

2. Na jaké úrovni managementu pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední manažer (personální, finanční apod.)2448 %48 %  
Vrcholový manažer (Top management)1428 %28 %  
Liniový manažer (mistr, vedoucí týmu apod.)1224 %24 %  

Graf

3. Jaké je Vaše platové ohodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30.100 a více2448 %48 %  
25.100 – 30.0001530 %30 %  
20.100 – 25.000612 %12 %  
15.000 – 20.000510 %10 %  

Graf

4. Jste spokojen se svým platem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, můj plat je přiměřený k mé práci3060 %60 %  
Spíše ne, občas je má práce finančně podceňován1326 %26 %  
Ne, můj plat neodpovídá mému pracovnímu nasazení714 %14 %  

Graf

5. Je Váš plat vyšší než plat Vaší partnerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3264 %64 %  
Přibližně stejný918 %18 %  
Ne918 %18 %  

Graf

6. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21938 %38 %  
11122 %22 %  
3 a více714 %14 %  
0 – zvažuji, plánuji714 %14 %  
0 – nechci612 %12 %  

Graf

7. Nastoupil byste na rodičovskou dovolenou místo matky Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel3264 %64 %  
Ne, můj příjem je podstatně vyšší než matky dítěte1632 %32 %  
Ano, má vyšší příjem24 %4 %  

Graf

8. Souhlasíte s genderovými stereotypy? (Předem dané role a chování žen a mužů)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, žijeme ve 21. století, ženy mají stejná práva jako muži a mohou pracovat na stejných pozicích2652 %52 %  
Spíše ne, pokud žena má určité schopnosti být na řídící pozici mělo by jí to být umožněno, ale neměla by zapomínat na rodinu a děti a tu spíše upřednostnit2040 %40 %  
Ano, muži jsou ti, co vydělávají a starají se o rodinu a ženy mají být v domácnosti nebo na nižších pozicích48 %8 %  

Graf

9. Byl byste ochoten zastat některé „ženské povinnosti“ například uvařit večeři, umýt nádobí, vyprat, vyžehlit a jiné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano byl, je pro mě samozřejmostí pomoct mé partnerce i v domácnosti3162 %62 %  
Ano byl, pokud by mě o to poprosila, nebo kdybych viděl, že toho má opravdu moc1530 %30 %  
Ne nebyl, je přirozené, že žena kromě své práce nebo starání se o děti, má zajistit i správný chod domácnosti48 %8 %  

Graf

10. Kdo Vám nejvíce pomohl v budování kariéry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní píle3978 %78 %  
Rodiče816 %16 %  
Partnerka36 %6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

2. Na jaké úrovni managementu pracujete?

3. Jaké je Vaše platové ohodnocení?

4. Jste spokojen se svým platem?

5. Je Váš plat vyšší než plat Vaší partnerky?

6. Kolik máte dětí?

7. Nastoupil byste na rodičovskou dovolenou místo matky Vašeho dítěte?

8. Souhlasíte s genderovými stereotypy? (Předem dané role a chování žen a mužů)

9. Byl byste ochoten zastat některé „ženské povinnosti“ například uvařit večeři, umýt nádobí, vyprat, vyžehlit a jiné?

10. Kdo Vám nejvíce pomohl v budování kariéry?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

2. Na jaké úrovni managementu pracujete?

3. Jaké je Vaše platové ohodnocení?

4. Jste spokojen se svým platem?

5. Je Váš plat vyšší než plat Vaší partnerky?

6. Kolik máte dětí?

7. Nastoupil byste na rodičovskou dovolenou místo matky Vašeho dítěte?

8. Souhlasíte s genderovými stereotypy? (Předem dané role a chování žen a mužů)

9. Byl byste ochoten zastat některé „ženské povinnosti“ například uvařit večeři, umýt nádobí, vyprat, vyžehlit a jiné?

10. Kdo Vám nejvíce pomohl v budování kariéry?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jedlinková, K.Pracovní a rodinný život mužů na pozici manažerů (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://prace-rodina-muzi-manazeri.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.