Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce s interaktivní tabulí

Práce s interaktivní tabulí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Frejová
Šetření:17. 02. 2009 - 24. 02. 2009
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):14 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který mi pomůže analyzovat využití interaktivní tabule na našich školách.Dotazník je anonymní, slouží pouze pro mou vlastní potřebu. Na některé otázky lze odpovědět více odpovědmi. Budu rád i za případné postřehy z Vaší strany.

Roman Frej

 

Odpovědi respondentů

1. Na jakém typu školy (ZŠ, SŠ atd.) pracujete? Jak dlouho? Vaše aprobace.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jsem žákyně a byla jsem na Zš a Mš Jana broskvy, Brno a nyní jsem na Windsor school, Německo

SŠ 3 roky

studuji na VŠ, ale s tabulí mám zkušenosti, tak to vyplním, jestli nevadí :-)

VŠ (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) - praxe na ZŠ

2. Kde jste se poprvé setkal s interaktivní tabulí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při studiu VŠ240 %40 %  
Na Vašem pracovišti120 %20 %  
na základní škole120 %20 %  
při studiu na SŠ120 %20 %  

Graf

3. Vlastní škola, na níž vyučujete, interaktivní tabuli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano240 %40 %  
naše fakulta jednu120 %20 %  
1 nebo víc120 %20 %  
Ne120 %20 %  

Graf

4. V jakých prostorách školy je interaktivní tabule umístěna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve všech učebnách kromě kabinetů150 %20 %  
Odborná učebna150 %20 %  

Graf

5. Využíváte interaktivní tabuli pro výuku svého předmětu? Pokud nevyužíváte, napište důvod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %40 %  

Graf

6. Jak často používáte interaktivní tabuli při výuce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každou hodinu150 %20 %  
1x týdně150 %20 %  

Graf

7. Kolik času Vám zabere příprava na 1 vyučovací hodinu realizovanou na interaktivní tabuli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21100 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:2
Maximum:2
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Ve kterých částech hodiny využíváte interaktivní tabuli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fixační - procvičovací a opakovací150 %20 %  
Motivační150 %20 %  

Graf

9. V čem jsou z Vašeho pohledu přínosné hodiny realizované na interaktivní tabuli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žáci si lépe pamatují učivo 150 %20 %  
Efektivnější výuka150 %20 %  

Graf

10. Pro které učivo z českého jazyka - mluvnice, slohu, literatury - jste interaktivní tabuli využil

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Používám ji pro Chemii

pro veškeré učivo devátých tříd

11. Které z dalších témat českého jazyka byste uvítal zpracovaná pro interaktivní tabuli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Používám ji pro Chemii

12. Jak hodnotíte úroveň dovednosti, s jakou se žáci naučili s tabulí pracovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

skvěle, skoro každý už má doma počítač .. je to podobné

Velice dobrá

13. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2100 %40 %  

Graf

14. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14150 %20 %  
27150 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:20.5
Minimum:14
Maximum:27
Variační rozpětí:13
Rozptyl:84.5
Směrodatná odchylka:9.19
Medián:20.5
Modus:14

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Frejová, Š.Práce s interaktivní tabulí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://prace-s-interaktivni-tabuli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.