Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce s lidmi v malém a velkém podniku.

Práce s lidmi v malém a velkém podniku.

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vít Kršňák
Šetření:21. 11. 2010 - 28. 11. 2010
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.29
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník vznikl, za účelem tvorby seminarní práce studenty VŠE. Slouží jako podklad, pro rozpoznání rozdílů ve spolupráci zaměstnanců, jak v malém, tak i ve velkém podniku.

Dotazník obsahuje 15, víceméně snadných otázek z praxe každého zaměstnance.

Odpovědi respondentů

1. Dle počtu zaměstnanců jste zaměstnancem jakého podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velký podnik (250 a více)2433,33 %33,33 %  
Mikropodnik (0-10)2230,56 %30,56 %  
Střední podnik (50-250)1419,44 %19,44 %  
Malý podnik (10-50)1216,67 %16,67 %  

Graf

2. Typem Vaší práce je ? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce v kanceláři (administrativní...)3751,39 %51,39 %  
Práce v terénu (obchodní zástupce, taxislužba, obsluha restaurace..)1520,83 %20,83 %  
Manuální práce (ve výrobě...)1115,28 %15,28 %  
Pozice managera (vedení zaměstnanců...)912,5 %12,5 %  
jiné912,5 %12,5 %  
Informační technik (programátor, správce sítě...)68,33 %8,33 %  

Graf

3. Vztah mezi Vámi a nadřízenými můžete definovat jako ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberární (volný s kontrolou)5475 %75 %  
Direktivní (pod dohledem)912,5 %12,5 %  
Pracuji sám na sebe (nikdo mě netlačí)811,11 %11,11 %  
Nemám nadřízeného (nejvyšší pozice...)11,39 %1,39 %  

Graf

4. V případě funkce vedoucího. Vztah mezi Vámi a podřízenými můžete definovat jako ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberární (volný s kontrolou)2868,29 %38,89 %  
Direktivní (pod dohledem)921,95 %12,5 %  
Podřízení pracují sami na sebe, jménem podniku.49,76 %5,56 %  

Graf

5. Počet zaměstnanců kteří jsou vám podřízeni je ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný4562,5 %62,5 %  
1-41318,06 %18,06 %  
10 a více79,72 %9,72 %  
2-745,56 %5,56 %  
7-1034,17 %4,17 %  

Graf

6. Jakým způsobem jste v práci nejvíce motivováni ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výše platu4562,5 %62,5 %  
Karierní postup1622,22 %22,22 %  
Ocenění za úspěch (pozvání na firemní zájezdy, plakety...)811,11 %11,11 %  
Materiální hodnoty (služební automobil, telefon...)34,17 %4,17 %  

Graf

7. Hodnocení vztahů ve Vaší práci byste ohodnotili jako ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3244,44 %44,44 %  
dobrý1926,39 %26,39 %  
výborný1419,44 %19,44 %  
dostatečný56,94 %6,94 %  
nedostatečný22,78 %2,78 %  

Graf

8. Zásadním problémem v podnikových vztazích je ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek komunikace s kolegy, vedoucím3650 %50 %  
Absence motivačních hodnot2737,5 %37,5 %  
Nepříjemné pracovní prostředí2027,78 %27,78 %  
Nepochopení vedoucím1520,83 %20,83 %  
Celková nespokojenost se zaměstnáním912,5 %12,5 %  
Diskriminace kolektivem912,5 %12,5 %  

Graf

9. Důvodem proč jít do velkého, případně malého podniku by bylo ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší platové ohodnocení.3548,61 %48,61 %  
Jsem spokojen se současnou firmou.2027,78 %27,78 %  
Lepší zázemí.1216,67 %16,67 %  
Příjemnější kolektiv.1216,67 %16,67 %  
Vetší samostatnost.1115,28 %15,28 %  

Graf

10. Jak často probíhají ve firmě vzdělávací programy (školení) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravidelně.3143,06 %43,06 %  
Jednou za půl roku.2433,33 %33,33 %  
Vůbec.1318,06 %18,06 %  
Jednou a rok.45,56 %5,56 %  

Graf

11. Jakým způsobem ve Vašem zaměstnání probíhá zadáváni a plnění úkolů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individualní zadání, individuální řešení.3345,83 %45,83 %  
Jiná alternativa.1622,22 %22,22 %  
Týmové zadaní úkolu, týmové řešení.1216,67 %16,67 %  
Týmové zadaní úkolu, samostatné řešení.1115,28 %15,28 %  

Graf

12. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Mobbing ? (znepříjemňování života na pracovišti))

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5170,83 %70,83 %  
ano2129,17 %29,17 %  

Graf

13. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Bossing ? (šikana ze strany nadřízeného)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6286,11 %86,11 %  
ano1013,89 %13,89 %  

Graf

14. Domníváte se, že Vaše práce probíhá pod tlakem ? (ve stresu)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4359,72 %59,72 %  
ano2940,28 %40,28 %  

Graf

15. Důvodem práce pod tlakem je ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek času na množství práce. (časové limity)3363,46 %45,83 %  
Nátlak ze strany nadřízeného.1325 %18,06 %  
Stresující prostředí. (kolektiv, pracovní místo)1121,15 %15,28 %  
Přepracování. (vysoké nároky)815,38 %11,11 %  
jiné713,46 %9,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Domníváte se, že Vaše práce probíhá pod tlakem ? (ve stresu)

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Manuální práce (ve výrobě...) na otázku 2. Typem Vaší práce je ? (více možností)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dle počtu zaměstnanců jste zaměstnancem jakého podniku?

2. Typem Vaší práce je ? (více možností)

3. Vztah mezi Vámi a nadřízenými můžete definovat jako ?

4. V případě funkce vedoucího. Vztah mezi Vámi a podřízenými můžete definovat jako ?

5. Počet zaměstnanců kteří jsou vám podřízeni je ?

6. Jakým způsobem jste v práci nejvíce motivováni ?

7. Hodnocení vztahů ve Vaší práci byste ohodnotili jako ?

8. Zásadním problémem v podnikových vztazích je ?

9. Důvodem proč jít do velkého, případně malého podniku by bylo ?

10. Jak často probíhají ve firmě vzdělávací programy (školení) ?

11. Jakým způsobem ve Vašem zaměstnání probíhá zadáváni a plnění úkolů ?

12. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Mobbing ? (znepříjemňování života na pracovišti))

13. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Bossing ? (šikana ze strany nadřízeného)

14. Domníváte se, že Vaše práce probíhá pod tlakem ? (ve stresu)

15. Důvodem práce pod tlakem je ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dle počtu zaměstnanců jste zaměstnancem jakého podniku?

2. Typem Vaší práce je ? (více možností)

3. Vztah mezi Vámi a nadřízenými můžete definovat jako ?

4. V případě funkce vedoucího. Vztah mezi Vámi a podřízenými můžete definovat jako ?

5. Počet zaměstnanců kteří jsou vám podřízeni je ?

6. Jakým způsobem jste v práci nejvíce motivováni ?

7. Hodnocení vztahů ve Vaší práci byste ohodnotili jako ?

8. Zásadním problémem v podnikových vztazích je ?

9. Důvodem proč jít do velkého, případně malého podniku by bylo ?

10. Jak často probíhají ve firmě vzdělávací programy (školení) ?

11. Jakým způsobem ve Vašem zaměstnání probíhá zadáváni a plnění úkolů ?

12. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Mobbing ? (znepříjemňování života na pracovišti))

13. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Bossing ? (šikana ze strany nadřízeného)

14. Domníváte se, že Vaše práce probíhá pod tlakem ? (ve stresu)

15. Důvodem práce pod tlakem je ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kršňák, V.Práce s lidmi v malém a velkém podniku. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prace-s-lidmi-v-podn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.