Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce s lidmi v malém a velkém podniku.

Práce s lidmi v malém a velkém podniku.

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vít Kršňák
Šetření:21. 11. 2010 - 28. 11. 2010
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.29
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník vznikl, za účelem tvorby seminarní práce studenty VŠE. Slouží jako podklad, pro rozpoznání rozdílů ve spolupráci zaměstnanců, jak v malém, tak i ve velkém podniku.

Dotazník obsahuje 15, víceméně snadných otázek z praxe každého zaměstnance.

Odpovědi respondentů

1. Dle počtu zaměstnanců jste zaměstnancem jakého podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velký podnik (250 a více)2433,33 %33,33 %  
Mikropodnik (0-10)2230,56 %30,56 %  
Střední podnik (50-250)1419,44 %19,44 %  
Malý podnik (10-50)1216,67 %16,67 %  

Graf

2. Typem Vaší práce je ? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce v kanceláři (administrativní...)3751,39 %51,39 %  
Práce v terénu (obchodní zástupce, taxislužba, obsluha restaurace..)1520,83 %20,83 %  
Manuální práce (ve výrobě...)1115,28 %15,28 %  
Pozice managera (vedení zaměstnanců...)912,5 %12,5 %  
jiné912,5 %12,5 %  
Informační technik (programátor, správce sítě...)68,33 %8,33 %  

Graf

3. Vztah mezi Vámi a nadřízenými můžete definovat jako ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberární (volný s kontrolou)5475 %75 %  
Direktivní (pod dohledem)912,5 %12,5 %  
Pracuji sám na sebe (nikdo mě netlačí)811,11 %11,11 %  
Nemám nadřízeného (nejvyšší pozice...)11,39 %1,39 %  

Graf

4. V případě funkce vedoucího. Vztah mezi Vámi a podřízenými můžete definovat jako ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberární (volný s kontrolou)2868,29 %38,89 %  
Direktivní (pod dohledem)921,95 %12,5 %  
Podřízení pracují sami na sebe, jménem podniku.49,76 %5,56 %  

Graf

5. Počet zaměstnanců kteří jsou vám podřízeni je ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný4562,5 %62,5 %  
1-41318,06 %18,06 %  
10 a více79,72 %9,72 %  
2-745,56 %5,56 %  
7-1034,17 %4,17 %  

Graf

6. Jakým způsobem jste v práci nejvíce motivováni ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výše platu4562,5 %62,5 %  
Karierní postup1622,22 %22,22 %  
Ocenění za úspěch (pozvání na firemní zájezdy, plakety...)811,11 %11,11 %  
Materiální hodnoty (služební automobil, telefon...)34,17 %4,17 %  

Graf

7. Hodnocení vztahů ve Vaší práci byste ohodnotili jako ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3244,44 %44,44 %  
dobrý1926,39 %26,39 %  
výborný1419,44 %19,44 %  
dostatečný56,94 %6,94 %  
nedostatečný22,78 %2,78 %  

Graf

8. Zásadním problémem v podnikových vztazích je ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek komunikace s kolegy, vedoucím3650 %50 %  
Absence motivačních hodnot2737,5 %37,5 %  
Nepříjemné pracovní prostředí2027,78 %27,78 %  
Nepochopení vedoucím1520,83 %20,83 %  
Celková nespokojenost se zaměstnáním912,5 %12,5 %  
Diskriminace kolektivem912,5 %12,5 %  

Graf

9. Důvodem proč jít do velkého, případně malého podniku by bylo ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší platové ohodnocení.3548,61 %48,61 %  
Jsem spokojen se současnou firmou.2027,78 %27,78 %  
Lepší zázemí.1216,67 %16,67 %  
Příjemnější kolektiv.1216,67 %16,67 %  
Vetší samostatnost.1115,28 %15,28 %  

Graf

10. Jak často probíhají ve firmě vzdělávací programy (školení) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravidelně.3143,06 %43,06 %  
Jednou za půl roku.2433,33 %33,33 %  
Vůbec.1318,06 %18,06 %  
Jednou a rok.45,56 %5,56 %  

Graf

11. Jakým způsobem ve Vašem zaměstnání probíhá zadáváni a plnění úkolů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individualní zadání, individuální řešení.3345,83 %45,83 %  
Jiná alternativa.1622,22 %22,22 %  
Týmové zadaní úkolu, týmové řešení.1216,67 %16,67 %  
Týmové zadaní úkolu, samostatné řešení.1115,28 %15,28 %  

Graf

12. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Mobbing ? (znepříjemňování života na pracovišti))

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5170,83 %70,83 %  
ano2129,17 %29,17 %  

Graf

13. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Bossing ? (šikana ze strany nadřízeného)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6286,11 %86,11 %  
ano1013,89 %13,89 %  

Graf

14. Domníváte se, že Vaše práce probíhá pod tlakem ? (ve stresu)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4359,72 %59,72 %  
ano2940,28 %40,28 %  

Graf

15. Důvodem práce pod tlakem je ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek času na množství práce. (časové limity)3363,46 %45,83 %  
Nátlak ze strany nadřízeného.1325 %18,06 %  
Stresující prostředí. (kolektiv, pracovní místo)1121,15 %15,28 %  
Přepracování. (vysoké nároky)815,38 %11,11 %  
jiné713,46 %9,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Domníváte se, že Vaše práce probíhá pod tlakem ? (ve stresu)

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Manuální práce (ve výrobě...) na otázku 2. Typem Vaší práce je ? (více možností)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dle počtu zaměstnanců jste zaměstnancem jakého podniku?

2. Typem Vaší práce je ? (více možností)

3. Vztah mezi Vámi a nadřízenými můžete definovat jako ?

4. V případě funkce vedoucího. Vztah mezi Vámi a podřízenými můžete definovat jako ?

5. Počet zaměstnanců kteří jsou vám podřízeni je ?

6. Jakým způsobem jste v práci nejvíce motivováni ?

7. Hodnocení vztahů ve Vaší práci byste ohodnotili jako ?

8. Zásadním problémem v podnikových vztazích je ?

9. Důvodem proč jít do velkého, případně malého podniku by bylo ?

10. Jak často probíhají ve firmě vzdělávací programy (školení) ?

11. Jakým způsobem ve Vašem zaměstnání probíhá zadáváni a plnění úkolů ?

12. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Mobbing ? (znepříjemňování života na pracovišti))

13. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Bossing ? (šikana ze strany nadřízeného)

14. Domníváte se, že Vaše práce probíhá pod tlakem ? (ve stresu)

15. Důvodem práce pod tlakem je ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dle počtu zaměstnanců jste zaměstnancem jakého podniku?

2. Typem Vaší práce je ? (více možností)

3. Vztah mezi Vámi a nadřízenými můžete definovat jako ?

4. V případě funkce vedoucího. Vztah mezi Vámi a podřízenými můžete definovat jako ?

5. Počet zaměstnanců kteří jsou vám podřízeni je ?

6. Jakým způsobem jste v práci nejvíce motivováni ?

7. Hodnocení vztahů ve Vaší práci byste ohodnotili jako ?

8. Zásadním problémem v podnikových vztazích je ?

9. Důvodem proč jít do velkého, případně malého podniku by bylo ?

10. Jak často probíhají ve firmě vzdělávací programy (školení) ?

11. Jakým způsobem ve Vašem zaměstnání probíhá zadáváni a plnění úkolů ?

12. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Mobbing ? (znepříjemňování života na pracovišti))

13. Pozorovali jste v zaměstnání takzvaný Bossing ? (šikana ze strany nadřízeného)

14. Domníváte se, že Vaše práce probíhá pod tlakem ? (ve stresu)

15. Důvodem práce pod tlakem je ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kršňák, V.Práce s lidmi v malém a velkém podniku. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prace-s-lidmi-v-podn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.