Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce s počítačem v závislosti na věku, profesi a vzdělání.

Práce s počítačem v závislosti na věku, profesi a vzdělání.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Kubíková
Šetření:27. 12. 2011 - 29. 12. 2011
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o pomoc. Jako podklad k mé seminární práci mi bude sloužit právě tento dotazník. Mám za úkol spracovat údáje o tom jestli záleží na profesi, věku a vzdělání v závislosti na prácí s PC. Tak se nebojte a vyplňujte :)

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Umíte pracovat s počítačem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6398,44 %98,44 %  
ne11,56 %1,56 %  

Graf

2. Pracovat s počítačem umíte...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobře2843,75 %43,75 %  
dobře1828,13 %28,13 %  
profesionální úrpveň1015,63 %15,63 %  
trochu710,94 %10,94 %  
neumím11,56 %1,56 %  

Graf

3. Které programi umíte ovládat? (můžete vybrat i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální síťě ( facebook, ...)6195,31 %95,31 %  
email6093,75 %93,75 %  
Microsoft Office ( word, excel, ...)6093,75 %93,75 %  
hudební a filmové přehrávače5789,06 %89,06 %  
programy potřebné pro vaši profesi ( účetní programy, ...)3859,38 %59,38 %  
žádný z uvedených programů34,69 %4,69 %  

Graf

4. Pracujete s počítačem především?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí3453,13 %53,13 %  
ve volném čase2640,63 %40,63 %  
v zaměstnání46,25 %6,25 %  

Graf

5. Váš pracovní poměr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2945,31 %45,31 %  
pracující student1625 %25 %  
zaměstnaný/ á1421,88 %21,88 %  
nezaměstnaný/ á57,81 %7,81 %  

Graf

6. Typ vaší profese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné5078,13 %78,13 %  
účetní nebo jiný kancelářský pracovník1015,63 %15,63 %  
prodavačka34,69 %4,69 %  
učitel11,56 %1,56 %  

Graf

7. Nejvýšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4062,5 %62,5 %  
vysokoškolské1015,63 %15,63 %  
základní710,94 %10,94 %  
střední 57,81 %7,81 %  
vyšší 23,13 %3,13 %  

Graf

8. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4164,06 %64,06 %  
muž2335,94 %35,94 %  

Graf

9. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21- 253148,44 %48,44 %  
15- 201726,56 %26,56 %  
26- 3069,38 %9,38 %  
41 a víc57,81 %7,81 %  
36- 4034,69 %4,69 %  
31- 3523,13 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Které programi umíte ovládat? (můžete vybrat i více odpovědí)

  • odpověď programy potřebné pro vaši profesi ( účetní programy, ...):
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi účetní nebo jiný kancelářský pracovník na otázku 6. Typ vaší profese?

4. Pracujete s počítačem především?

  • odpověď obojí:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracující student na otázku 5. Váš pracovní poměr?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Umíte pracovat s počítačem?

2. Pracovat s počítačem umíte...?

3. Které programi umíte ovládat? (můžete vybrat i více odpovědí)

4. Pracujete s počítačem především?

5. Váš pracovní poměr?

6. Typ vaší profese?

7. Nejvýšší dosažené vzdělání?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Kolik vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Umíte pracovat s počítačem?

2. Pracovat s počítačem umíte...?

3. Které programi umíte ovládat? (můžete vybrat i více odpovědí)

4. Pracujete s počítačem především?

5. Váš pracovní poměr?

6. Typ vaší profese?

7. Nejvýšší dosažené vzdělání?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Kolik vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubíková, B.Práce s počítačem v závislosti na věku, profesi a vzdělání. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://prace-s-pocitacem-v-zavislos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.