Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce s veřejností v CHKO Bílé Karpaty

Práce s veřejností v CHKO Bílé Karpaty

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Vystrčilová
Šetření:24. 04. 2014 - 28. 04. 2014
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, pokud jste někdy navštívili CHKO Bílé Karpaty, najděte si prosím pár minut času na vyplnění krátkého dotazníku k mé bakalářské práci, velmi mi tím pomůžete. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5252 %52 %  
Muž4848 %48 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let4545 %45 %  
26-403030 %30 %  
41-601616 %16 %  
61 a více let66 %6 %  
Méně než 18 let33 %3 %  

Graf

3. Kde jste získal/a informace o CHKO Bílé Karpaty? Zjistil/a jste vše, co jste potřeboval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet - pomocí vyhledávače6262 %62 %  
Od přátel či známých4848 %48 %  
Z knížek1313 %13 %  
Z propagačních materiálů1010 %10 %  
Internet - konkrétní web - prosím připište jeho adresu do vlastní odpovědi33 %3 %  
od učitele11 %1 %  
ze SŠ11 %1 %  
nikde11 %1 %  
Pracuji v tomto regionu (exkurze)11 %1 %  
z vlastních návštěv Bílých Karpat11 %1 %  
V CHKO bydlim 11 %1 %  
žiju zde11 %1 %  
žádné informace o CHKO jsem dosud nevyhledávala, ale kdyby k tomu došlo, využila bych internet a známé11 %1 %  

Graf

4. Jaké způsoby propagace CHKO Bílé Karpaty jste zaznamenal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové stránky7474 %74 %  
Činnost různých sdružení3131 %31 %  
žádné1515 %15 %  
Ekologická výchova a osvěta na školách1414 %14 %  
Exkurze1313 %13 %  
Propagační materiály1212 %12 %  
Přednášky66 %6 %  
Zadne11 %1 %  
EVVO, interpretace místního dědictví - průvodcovství, naučné stezky, online informační systémy (Tagglisty)...Jsem pracovník Vzdělávacího stzřediska Bílé Karpaty11 %1 %  
nezaznamenal11 %1 %  
žiju zde11 %1 %  
nezaznamenala11 %1 %  

Graf

5. O které z těchto možností trávení volného času v CHKO Bílé Karpaty víte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naučné stezky9090 %90 %  
Poznávání památek3232 %32 %  
Cyklotrasy2929 %29 %  
Zimní dovolená2323 %23 %  
Agroturistika a hipoturistika1919 %19 %  
Lázně1818 %18 %  
Exkurze a přednášky88 %8 %  
žádné11 %1 %  
Pořádíní osvětových aktivit, exkurzí, tradičních kultorních akcí, slavností apod.11 %1 %  

Graf

6. Kterou z těchto možností trávení volného času v CHKO Bílé Karpaty jste již využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naučné stezky8484 %84 %  
Poznávání památek2020 %20 %  
Cyklotrasy1717 %17 %  
Zimní dovolená88 %8 %  
Exkurze a přednášky77 %7 %  
Lázně55 %5 %  
Agroturistika a hipoturistika33 %3 %  
žádné22 %2 %  
turistické stezky11 %1 %  
klasická turistika po značených trasách, mimo trasy (v rámci mapování terénu)11 %1 %  
Pouze průjezd11 %1 %  
kdysi škola v přírodě - výlety kolem Val. Klobouků11 %1 %  

Graf

7. Jak hodnotíte stav naučných stezek na území CHKO Bílé Karpaty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3434 %34 %  
chvalitebný3434 %34 %  
dostatečný2323 %23 %  
nedostatečný99 %9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. O které z těchto možností trávení volného času v CHKO Bílé Karpaty víte?

  • odpověď Cyklotrasy:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cyklotrasy na otázku 6. Kterou z těchto možností trávení volného času v CHKO Bílé Karpaty jste již využil/a?
  • odpověď Poznávání památek:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poznávání památek na otázku 6. Kterou z těchto možností trávení volného času v CHKO Bílé Karpaty jste již využil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Kde jste získal/a informace o CHKO Bílé Karpaty? Zjistil/a jste vše, co jste potřeboval/a?

4. Jaké způsoby propagace CHKO Bílé Karpaty jste zaznamenal/a?

5. O které z těchto možností trávení volného času v CHKO Bílé Karpaty víte?

6. Kterou z těchto možností trávení volného času v CHKO Bílé Karpaty jste již využil/a?

7. Jak hodnotíte stav naučných stezek na území CHKO Bílé Karpaty?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Kde jste získal/a informace o CHKO Bílé Karpaty? Zjistil/a jste vše, co jste potřeboval/a?

4. Jaké způsoby propagace CHKO Bílé Karpaty jste zaznamenal/a?

5. O které z těchto možností trávení volného času v CHKO Bílé Karpaty víte?

6. Kterou z těchto možností trávení volného času v CHKO Bílé Karpaty jste již využil/a?

7. Jak hodnotíte stav naučných stezek na území CHKO Bílé Karpaty?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vystrčilová, K.Práce s veřejností v CHKO Bílé Karpaty (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://prace-s-verejnosti-v-chko-bi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.