Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce v multikulturním prostředí

Práce v multikulturním prostředí

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Vondrová
Šetření:13. 03. 2013 - 20. 03. 2013
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):33 / 13.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl primárně připraven pro účely diplomové práce na téma Řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí.

Odpovědi respondentů

1. Máte zkušenosti s prací v multikulturním prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3957,35 %57,35 %  
NE2942,65 %42,65 %  

Graf

2. Z jakého pohledu máte zkušenosti s prací v multikulturním prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pracuji / pracoval jsem v multikulturním prostředí - jako člen týmuotázka č. 17, Řídím / řídil jsem multikulturní týmotázka č. 17, Pracuji / pracoval jsem jako personalista v multikulturní společnostiotázka č. 17, Jinéotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji / pracoval jsem v multikulturním prostředí - jako člen týmu3380,49 %48,53 %  
Řídím / řídil jsem multikulturní tým49,76 %5,88 %  
Jiné37,32 %4,41 %  
Pracuji / pracoval jsem jako personalista v multikulturní společnosti12,44 %1,47 %  

Graf

3. Uveďte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

pracuji v multikulturním prostředí, ale né jako člen týmu, pouze na stejném patře

4. Chtěl byste pracovat v multikulturním prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2170 %30,88 %  
NE930 %13,24 %  

Graf

5. Proč? Co vás na této práci láká?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

exotické prostředí, poznávání nových kultur, rozšíření obzorů

jazyková zkušenost

je pestřejší

lákám mě dozvědět se o jiné mentalitě

možost potkat nové kultury

multikultura

Myslím, že je to celkem dost zajímavá práce.

nic, už v tomto prostředí pracuju

nové zkušenosti

Nové zkušenosti

Nové zkušenosti, nové prostředí, jiný přístup k řešení situací.

nové zkušenosti, poznání "jiných" lidí

Poznání nových lidí a kultur. Zjišťování, jak se žije v jiných zemích. Procvičování jazyků.

poznávat různé kultury a osobnosti

Práce s lidmi jiných národností

Rozvoj vlastní osobnosti poznáním jiných kultur, myšlení a ideií. Z knížek lze načerpat informace - fakta, ale poznat to na vlastní kůži vede teprve k pochopení

stretavani

zajímavé poznávat jinou mentalitu

Získání nových zkušeností. Cestování a poznání nových kultur.

Zkušenosti s prací v multikulturním prostředí

6. Proč? Co vás na této práci odrazuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

cikáni

jiné kulturní zvyky a návyky, nechtěla bych pracovat s romy, jejich pracovní morálka je otřesná

jiné kultury, neporozumění

Netuším

Nevadilo by mi to ale není to má priorita

nevím

Nevím, co všechno přesně si mám pod těmito pojmy představit, tudíž nevím, proč bych chtěla v multikulturním prostředí pracovat.

nic me neodrazuje.. jen si myslim ze komunikace v mono-kulturni spolecnosti je snazsi..

x

7. Jaká pozitiva a negativa na této práci vidíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

+ poznání nových "jiných" lidí - možné kulturní neshody

cikáni

Komunikace se zákazníky - pozitiva, psychická zátěž - negativa

konfrontace s riunymi narody a kulturnimi odlistnostmi - vyhoda zabrany pri konfrontaci, jazykové bariery - negativa

moznost rozsireni znalostí v oblasti komunikace a kultury obtiznejso domluva/porozumeni

Možnost konfliktů z důvodů nepochopení vycházející z kultury dané země a jiné mentality.

Můžete se seznámit s kulturou, systémy, trendy jiných zemí. Negativem může být střet zájmů.

naučím se od nových kultur

negativa - střet odlišných mentalit pozitiva - poznání jiných kultur

negativa nevidím

Netuším

nevím

nové zkušenosti a přátelé, cestování časová a stresová náročnost

noví lidé = nové zkušenosti, jazykové bariéry

obohacení, možnost nepochopení

odlišnost, možné konflikty,nesourodost

Poz: Poznání vlivu jiné kultury v různých oblastech lidské činnosti. Neg: Zvýšená míra potenciálních konfliktů. jazykové bariéry.

Pozitiva - zkušenosti, rozhled Negativa - nedokážu říci

Pozitiva - nové kontakty, zkušenosti, vědomosti Negativa - možná jazyková bariéra

pozitiva - zkušenost, negativa - časté cestování, stres

pozitiva- možnost poznat jinou kulturu negativa- každá kultura preferuje jiné zvyky, co pro mě je důležité pro ně ne a naopak (nedochvilnost, nespolehlivost...)

pozitiva: "jiný kraj jiný mrav" určite to má své výhody poznáte spoustu zajmávích lidí. negativa: různé náboženství může vést i k nenávisti ostatních (příčina některých válek) Irak, Iran atd...

Pozitiva: nové zkušenosti, poznání nových lidí, možná prace v zahraničí Negativa: různé názory lidí z jiných kultur (náboženské, vztahové...), jiné návyky, jazyková bariera

Pozitivní bych brala to, že poznám lidi jiných kultur a s tím i jejich jazyk. Jako negativum vnímám to, že by zde, u některých jedinců, mohly vznikat určité konfrontace díky odlišným mentalitám národů.

poznání různých chování osob

přesně netuším co ta multikultura je

rozšíření rozhledu, možné kulturní a komunikační bariéry

x

zkušenosti

8. Co si myslíte, že je důležité pro práci v multikulturním prostředí? (např. vzdělání, jazykové dovednosti, tolerance, povaha člověka, ....)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Důležité je být otevřený novým věcem, myšlenkám a názorům. Chtít poznat a snažit se pochopit. Určitá dávka trpělivosti, pevné vůle a i základy jazyka.

jazyk a spousta tolerance

jazyk, tolerance, pochopení,

jazyk, tolerance, respekt

jazyk, vzdělání v daném oboru, přizpůsobyvost, efektivnost

Jazyková výbava, toleranace, znalost "spolupracujících kultur"

jazykové dovednosti

jazykové dovednosti

jazykové dovednosti (min. společný jazyk - angličtina), tolerance, řešit problémy v klidu a nenechávat se unést emocemi a temperamentem

Jazykové dovednosti a trpělivost s tolerancí (např. při odlišných návycích v různých situacích), respekt k odlišnostem.

Jazykové dovednosti, tolerance

Jazykové dovednosti, tolerance (jak moje tak kolegů), pozitivní přístup,

jazykové znalosti a tolerance

Minimálně středoškolské vzdělání, příslušné jazykové schopnosti, tolerance vůči jiným národům, chápavost, loajalita, komunikativnost pozitivní přístup.

Netuším

nevím

otevřená mysl, tolerance, jazyková vybavenost

povaha člověka

povaha, jazykové nadání, chuť

předevší přizpůsobivost prostředí, pochopení, ..

přístup, vzdělání určitě taky, pokud neumíte žádný jazyk, je to velké mínus, tolerance je velmi důležitá a hlavně ohromná trpělivost s některými lidmi

tolerance

tolerance a jazyk

tolerance a povaha člověka, zbytek se dá naučit

tolerance, jazykové dovednosti

tolerance, jazykove dovednosti..

Určitě je potřeba jazyk. Je důležité mít všeobecné informace aby jsme se dokázali bavit s kazdym člověkem a našli společné téma.

vzdělání, jazykové dovednosti, povaha člověka

x

9. Co byste jako zaměstnanec v multikulturním prostředí uvítal, ocenil a očekával?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

další vzdělání

Dobře fungující tým. Tolerance lidí v týmu. Získání nových poznatků jak pracovních, tak osobních.

Jasné vymezení požadavků a očekávání ze strany příslušníků odlišných kultur. Tolerance k mé vlastní kultuře

Jazyk, nové zkušenosti, rozšíření obzorů.

jazykové kurzy, školení

Možnost osobního rozvoje a seberealizace, možnost cestovat do ostatních zemí.

Netuším

nevim

nevím

Nevím, nepracuji v něm. Nic neočekávám a nemám co oceňovat.

nic

nové zkušenosti

ocenil bych výměnu zkušeností a pohledu z pozice odlišné kultury

očekavala bych snahu o navození pratelske atmosfery, tolerantní prostredi

očekávala bych, že pracovnící jiné kultury se budou přizpůsobovat naší kultuře a obávám se, že bych jim to nutila naše "pravidla", uvítala bych možnost zdokonalení jazyka

osobního tutora

pochopení a přizpůsobení se v rámci všech kultur

přátelskou atmosféru

Rovný a férový přístup, zajímavé finanční ohodnocení, přátelský kolektiv

Schopného zaměstnavatele, který má předpoklady zaměstnávat zaměstnance ze všech koutů světa. Jiný kraj, jiný mrav.

soulad

stejné ohodnocení bez závislosti na kultuře, ze které pocházím

toleranci

Toleranci káždý národ či náboženské vyznání má jiné priority.

Uvítala bych asi každou dobrou radu jak na to, ocenila kolektivitu týmu jinak to nemá ani cenu a očekávala výsledky za odvedenou práci. Je třeba se pořád posouvat dopředu, stát na místě nemá cenu.

vstřícnost

x

zajimave financni ohodnoceni..

zvýšení platu a ohodnocení za moji práci, dovednosti

10. Co byste jako vedoucí multikulturního týmu prosazoval, uplatňoval?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

čistý trestní rejstřík

jasně vymezené postupy při řešení problému, transparentnost

jazyky

Komunikaci.

Netuším

nevím

nevím

Nevím, nic o tom nevím.

obávám se, že bych chtěla, aby dodržovaly naši kulturu a naše pravidla, tady pracují, tak se musí podřídit

Ochotu a aktivní přistup zaměstnanců. Finanční, nebo jiné ohodnocení za dobře provedenou práci.

pohodu a soutěže

pratelskost a toleranci

Prosazovala bych aby tým byl postaven na vzájemné důvěře, ochotě pomáhat si a poradit. V rodinné atmosféře se vytváří nejlepší výsledky. Uplatňovala bych kromě zákaldních pravidel, které jsou potřeba všude, možnost flexibility využití nápadů a kreativity.

přátelskké prostření, kdy by se nikdo v rámci odlišné kultury necítil odstrčen

respekt

rovnoprávnost

rovnopravnost..

Rovnost, férovost, pozitivní náladu, tvrdost (orientace na výsledek)

rovnost, individuální přístup pro potížisty :)

rovnost, stejné ohodnocení za provedenou práci

soulad

školení, vzdělávání

Toleranci

toleranci

Toleranci a schopnost vcítit se do odlišných zvyků ostatních.

Viz otázka 9

Vzájemnou toleranci.

x

11. Jak byste jako vedoucí týmu motivoval multikulturní tým?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

benefity

bonusy za dobře odvedenou práci, dovolená

já bych si nikdy multikulturní tým nesestavil

jako jakýkoliv jiný tým, pochvala i peníze

Káždý má jiný motivační "spínač" tím pádem bych se pobavil s každým co je pro něho priorita a čeho chce dosáhnout.

mimopracovvní činnosti - kde by došlo k možnosti sblížení odlišných kultur

Myslim ze silna motivace by mohla být cestování po zemích ( a poznavani kultury) se kterymi spolupracujeme

nedokážu odpovědět

Nepracuji v multikulturním tým,tak jsem nad tím doposud moc nepřemýšlela.

Netuším

Netuším :D

nevím

nevím

nevím, omlouvám se, s touto problematikou nemám zkušenost, i když jsem momentálně student.

nevím, to už by záleželo na konkrétní situaci a konkrétních lidech, myslím, že v tomto případě nehraje kultura zas tak velkou roli

nijak

odmenou do multikina :) ..

peníze, dárky, pochvala

podpora spolupráce

především bych se snažil "táhnout za jeden provaz" a snažil bych se pozitivně motivovat

sounáležitost, věrnost firmě

soutěž o peníze nebo hodnotný dárek

Společnými akcemi k poznání všech podřízených mezi sebou, finančně, vlastní prací

Tak určitě představením práce kterou už máme úspěšně za sebou a jaký měla význam.

Tak, jak se motivuje každý tým.

Těžko říct. Asi bych volil varianty podle konkrétních lidí a vazeb v týmu.

týmovou spoluprací, teambuilding, přizpůsobění skladby a úkolů týmu tak, aby nenastávali konflikty

volila bych běžné metody

x

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1758,62 %25 %  
muž1241,38 %17,65 %  

Graf

13. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 26 let1551,72 %22,06 %  
27 - 45 let1137,93 %16,18 %  
19 let a méně26,9 %2,94 %  
46 let a více13,45 %1,47 %  

Graf

14. Nejvyšší vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1551,72 %22,06 %  
vysokoškolské1241,38 %17,65 %  
základní26,9 %2,94 %  

Graf

15. Zaměstnání - pozice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnanec (člen týmu) → konec dotazníku, nadřízený (vedoucí týmu) → konec dotazníku, personalista → konec dotazníku, jinéotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec (člen týmu)1655,17 %23,53 %  
nadřízený (vedoucí týmu)827,59 %11,76 %  
jiné310,34 %4,41 %  
personalista26,9 %2,94 %  

Graf

16. Uveďte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student480 %5,88 %  
student VŠ120 %1,47 %  

Graf

17. Setkal jste se na pracovišti s konflikty, které by vyplývaly z multikulturního prostředí, ve kterém jste pracoval / pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 18, NEotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2769,23 %39,71 %  
ANO1230,77 %17,65 %  

Graf

18. Uveďte s jakými:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

černoši se naváželi do zaměstnanců ohledně rasismu, v případě že jsme nemohli vyhovět jejich požadavkům (kterým prostě nešlo vyhovět bez ohledu na cokoliv)

Jina pracovni moralka, jine navyky nejen pracovni ale i socialni, absolutni nepochopeni z jedne ci druhe strany.

jkhkkjkjhjhkj

Neochotný kolega/kolegyně

problém s jazykem některého člena týmu - výsměch že nerozumí dostatečně

Problém s komunikací (angličtina) ze strany zahraničních kolegů

Rasové urážky, výhružky

rozdílné chování lidí z odlišného sociálního prostředí

různorodost názorů na rasy, národy, jejich pracovní výkony, sociálního zařazení do společnosti a pod.

ryvalita mezi zaměstnanci

S řídícím multikulturního prostředí

19. S jakými kulturními odlišnostmi jste se v tomto prostředí setkal / setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- rozdíly ve vnímání času, - zodpovědnosti.

...

bbhbhbhbhhbh

cizí národnost, (ukr, rus)

identita evropská vs. národní, rasismus, xenofobie

jiné názory

Jiné, pro mě dosud neznámé svátky a jejich oslava.

jiný kraj, jiný mrva :-) (náboženství, kultura, zvyky....)

Jiný styl mluvení, chování, gastronomie

Kolegové z arabských zemí, střední a jižní Asie a latinské Ameriky - zejména stravovací návyky a týdenní režim

Minimalni a nikdy problem.nebyl

nabozenstvi, nazory na zivot, autority

nabozenstvi, stretavani odlisnych zvyku a mravnich hodnot

náboženské tradice, jiné nastavení životních hodnot

nesetkala

Nevidím významné odlišnosti

neviem

nevím

nieco si vymysli :)

Odlišná pracovní morálka (Latinská Amerika)

Odlišné náboženství, odlišný přístup k životu a hodnotám, jiné zvyky, svátky.

Pracovni moralka, socialni odlisnosti

Především jiné chápání konkrétního pracovního systému.

Rasismus

Rozdíl v motivaci a zvyklosti prace

Rozdílné pracovní návyky jako např. čas a doba trváví oběda.

různými

s jazykem, zvyky....

s žádnými

se všemi možnými v závislosti na kulturním původu

slovensko-český tým, na pracovisku homosexuálne orientovaní kolegovia

styl života, jiný hodnotový žebříček

Tykání i s nadřízenými

z zadnymi

Zadbe

způsob zábavy, rozdílné hodnoty, rozdílný přístup

zvyky, názory, náboženství

20. Byl pro vás velký problém se do multikulturního týmu začlenit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 21, NEotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3794,87 %54,41 %  
ANO25,13 %2,94 %  

Graf

21. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

hgjhhghghgmhmbm

22. Narazil jste na problémy v neverbální komunikaci? (gesta, která každý jednotlivec vnímal odlišně atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 23, NEotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3076,92 %44,12 %  
ANO923,08 %13,24 %  

Graf

23. Na jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

gesta rukou, pohozeni hlavou, usklebek ve tvari, posed u jednaciho stolu

hgjgjhgjhg

jen drobné rozdíly( máchání rukou, ukazování, mrkání...)

Jiné pochopeni gest,na které jsme zvykli v Čechách jsou brány jinak.

nepamatuji se

přitakání znamenalo ne ))

vyjadřování souhlasu/nesouhlasu, nejistota, zda kolega něco vnímá kladně, či záporně

zejmena gesta, ktera v cesku vnimame jako temer nevyznamna vzbudila rozruch

24. Narazil jste na pracovišti na projevy rasismu nebo xenofobie, které by vyplývaly z multikulturního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 25, NEotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3179,49 %45,59 %  
ANO820,51 %11,76 %  

Graf

25. Na jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

evropani: "nenávidím asiaty, jsou všude, na vrcholných postech atd."

fhghghhghggh

od zakaznikov smerom k predajcom odlisnej narodnosti

předsudky - které se ale v naprosté většině ukázaly jako reálné

s předsudky, neznalostí....

suskani typpu - ta je ale bila a vypada nezdrave a je velika....

Urážky druhých

26. Jak byl váš multikulturní tým motivován? ( Jaké prvky váš personalista / nadřízený používal? Jaké prvky jako personalista / nadřízený jste používal?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Benefity za odvedenou práci,odmenove a vzdělávací akce,skolenins profesionály v oboru

bez rozdielu

Finanční motivace

finanční odměny

hbbhbjhjhhbh

challenge

individuální motivace

jako normální tým

jiný tým, otázka nerelevantní

ke všem stejný přístup, pohled jako na celek, ne jako na jednotlivce.

motivujeme se sami navzájem

N

Na výkon, tlak.

nabadal k respektovani vzajemnych odlisnosti

nebyl motivován

nedokáži odpovědět

nepamatuji se

netuším - jestli nějaké, byly perfektně maskované

neviem

Nikdo to neřešil, pokud se objevily problémy, nesouvisely se zemí původu, ale s osobností jednotlivých členů týmu.

otázka sloučení, tedy vycházení mezi sebou samými, a respektování se v rámci odlišnosti....

Pouze mzda

Především pracovními plány a výkony, motivace ve formě finančních odměn. Nadřízený používá širší záběr příkladů pro práci a pracovních prostředí.

sjednocení jazyka

snažil se vždy najít motivační faktor , který by mě posunul někam dál v mé práci

Stejne jako vsude jinde nic noveho.

Stejné, jako na všechny

teambuldingové akce, finanční odměny, osobní znalost jednotlivých lidí a hledání jejich vlastníczh motivů.

To je nejasná otázka. U nás se pracuje a nemyslí se ve výše uvedených frázích čísi novořeči.

to vies ake motivacne natroje vo VF pouzivame :)

Vůbec nic, co by bylo přímo ovlivněno multikulturním složením -dle mého názoru nezáleží na kultuře a na etniku, je důležité pracovat s jednotlivcem.

zadne

zadne

zejmena penezne

žádné

žádné

27. Co se nejvíce z motivačních prvků osvědčilo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

Benefity za odvedenou práci a školení s profesionály.

financna odmena

finanční odměny

Finanční odměny.

Finanční ohodnocení, dobré výsledky shopu

ice breakers games

individuální motivace

jiný tým, otázka nerelevantní

kjjkjkjjkjjkjkjkj

motiva naučení jazyka a kultury ostatních

motivace na peníze

Mzda

N

nedokáži odpovědět

nepamatuji se

nevim

nic

nic

nic konkrétního

osobní znalost jednotlivých lidí a hledání jejich vlastních motivů

pěněžní odměna

penize

Penize

podnecovanie zdravej konkurencie v týme, súťaže

povzbuzení

Pozitivní motivace odměnami

team buildingy

Teambuilding - pracovní nápň, společné akce atd...

V zaměstnaneckých poměrech jdnoznačně negativní motivace - neexistuje diskuze, jestli člověk udělá nebo neudělá svoji práci.

Viz 26

viz ot. 26

vyse zmineny

x

zadne

28. Jaké máte tipy / doporučení pro práci s / v multikulturním týmu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- dobrá komunikace, - povzbuzování, - školení o multikulturních rozdílech

...

byt jak se rika "open minded"

Být otevřený všem možnostem a pokusit se nic neodmítat z jiných kultur

být schizofrenik

co nejvíce nepracovních společných akcí

Chtít pochopit jinou kulturu,ještě předním než se s ni naváže spoluprace a také na počátku spoluprace více pochopeni.

jiný tým, otázka nerelevantní

komunikace

motivovat zaměstance soutěžema, dostatek pochval, atd..

N

naslouchat

nebýt rasista a xenofob

Nedelat rozdily. Chteji tu pracovat tak at makaji jako "cesi" :-)

nechat o sobě mluvit druhé :-)

Nemám

Nenechat pracovníky vyhýbat se práci pod rouškou "kulturní odlišnosti", na druhou stranu neprovokovat do očí bíjícími rozdíly (Muslim na vepřových jatkách..)

nerobiť rozdiely

nerozlišovat

neviem

njnjnjj

odhodit předsudky, jinak to nepůjde

otevřeně mluvit o odlišnostech

pořádání team buildingů

respektovat vzajemne odlisnosti

Snažit se začlenit v pozitivním smyslu, ale né moc, abyste se pořád odlišoval, nestydět se za to, že jste jiní a oni ve většině

společné řešení růzých problémů, společné vysvětlení některých zásadních odlišností

tolerance

Tolerance, trpělivost, schopnost pochopení a vysvětlení.

Trpělivost.

vzájemná tolerance

x

zadne

žádné

Žádné. Tam, kde se nechává lidem určitá autonomie, není nic zvláštního potřeba.

29. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2256,41 %32,35 %  
muž1743,59 %25 %  

Graf

30. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 26 let2256,41 %32,35 %  
27 let - 45 let1538,46 %22,06 %  
45 let a více12,56 %1,47 %  
19 let a méně12,56 %1,47 %  

Graf

31. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2051,28 %29,41 %  
vysokoškolské1846,15 %26,47 %  
základní12,56 %1,47 %  

Graf

32. Zaměstnání - pozice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nadřízený (vedoucí týmu) → konec dotazníku, personalista → konec dotazníku, zaměstnanec (člen → konec dotazníku, jinéotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec (člen2666,67 %38,24 %  
nadřízený (vedoucí týmu)1128,21 %16,18 %  
jiné12,56 %1,47 %  
personalista12,56 %1,47 %  

Graf

33. Uveďte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce na stejným patře budovy1100 %1,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte zkušenosti s prací v multikulturním prostředí?

 • odpověď ANO:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracuji / pracoval jsem v multikulturním prostředí - jako člen týmu na otázku 2. Z jakého pohledu máte zkušenosti s prací v multikulturním prostředí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 17. Setkal jste se na pracovišti s konflikty, které by vyplývaly z multikulturního prostředí, ve kterém jste pracoval / pracujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Setkal jste se na pracovišti s konflikty, které by vyplývaly z multikulturního prostředí, ve kterém jste pracoval / pracujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Byl pro vás velký problém se do multikulturního týmu začlenit?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 22. Narazil jste na problémy v neverbální komunikaci? (gesta, která každý jednotlivec vnímal odlišně atd.)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 24. Narazil jste na pracovišti na projevy rasismu nebo xenofobie, které by vyplývaly z multikulturního prostředí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 29. Jste
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 29. Jste
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 - 26 let na otázku 30. Věková kategorie
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 let - 45 let na otázku 30. Věková kategorie
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 31. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 31. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nadřízený (vedoucí týmu) na otázku 32. Zaměstnání - pozice:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanec (člen na otázku 32. Zaměstnání - pozice:
 • odpověď NE:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 12. Pohlaví
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 12. Pohlaví
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 - 26 let na otázku 13. Věková kategorie
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 - 45 let na otázku 13. Věková kategorie
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 14. Nejvyšší vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 14. Nejvyšší vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanec (člen týmu) na otázku 15. Zaměstnání - pozice:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 4. Chtěl byste pracovat v multikulturním prostředí?

2. Z jakého pohledu máte zkušenosti s prací v multikulturním prostředí?

 • odpověď Pracuji / pracoval jsem v multikulturním prostředí - jako člen týmu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanec (člen na otázku 32. Zaměstnání - pozice:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 17. Setkal jste se na pracovišti s konflikty, které by vyplývaly z multikulturního prostředí, ve kterém jste pracoval / pracujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 31. Nejvyšší dosažené vzdělání

20. Byl pro vás velký problém se do multikulturního týmu začlenit?

 • odpověď NE:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Setkal jste se na pracovišti s konflikty, které by vyplývaly z multikulturního prostředí, ve kterém jste pracoval / pracujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 22. Narazil jste na problémy v neverbální komunikaci? (gesta, která každý jednotlivec vnímal odlišně atd.)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 24. Narazil jste na pracovišti na projevy rasismu nebo xenofobie, které by vyplývaly z multikulturního prostředí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 29. Jste
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 let - 45 let na otázku 30. Věková kategorie
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 31. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanec (člen na otázku 32. Zaměstnání - pozice:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 - 26 let na otázku 30. Věková kategorie
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 31. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Máte zkušenosti s prací v multikulturním prostředí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracuji / pracoval jsem v multikulturním prostředí - jako člen týmu na otázku 2. Z jakého pohledu máte zkušenosti s prací v multikulturním prostředí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 29. Jste
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nadřízený (vedoucí týmu) na otázku 32. Zaměstnání - pozice:

24. Narazil jste na pracovišti na projevy rasismu nebo xenofobie, které by vyplývaly z multikulturního prostředí?

 • odpověď NE:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 29. Jste

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte zkušenosti s prací v multikulturním prostředí?

2. Z jakého pohledu máte zkušenosti s prací v multikulturním prostředí?

4. Chtěl byste pracovat v multikulturním prostředí?

12. Pohlaví

13. Věková kategorie

14. Nejvyšší vzdělání

15. Zaměstnání - pozice:

17. Setkal jste se na pracovišti s konflikty, které by vyplývaly z multikulturního prostředí, ve kterém jste pracoval / pracujete?

20. Byl pro vás velký problém se do multikulturního týmu začlenit?

22. Narazil jste na problémy v neverbální komunikaci? (gesta, která každý jednotlivec vnímal odlišně atd.)

24. Narazil jste na pracovišti na projevy rasismu nebo xenofobie, které by vyplývaly z multikulturního prostředí?

29. Jste

30. Věková kategorie

31. Nejvyšší dosažené vzdělání

32. Zaměstnání - pozice:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte zkušenosti s prací v multikulturním prostředí?

2. Z jakého pohledu máte zkušenosti s prací v multikulturním prostředí?

4. Chtěl byste pracovat v multikulturním prostředí?

12. Pohlaví

13. Věková kategorie

14. Nejvyšší vzdělání

15. Zaměstnání - pozice:

17. Setkal jste se na pracovišti s konflikty, které by vyplývaly z multikulturního prostředí, ve kterém jste pracoval / pracujete?

20. Byl pro vás velký problém se do multikulturního týmu začlenit?

22. Narazil jste na problémy v neverbální komunikaci? (gesta, která každý jednotlivec vnímal odlišně atd.)

24. Narazil jste na pracovišti na projevy rasismu nebo xenofobie, které by vyplývaly z multikulturního prostředí?

29. Jste

30. Věková kategorie

31. Nejvyšší dosažené vzdělání

32. Zaměstnání - pozice:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vondrová, K.Práce v multikulturním prostředí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prace-v-multikulturnim-prost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.