Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce v zahraničí

Práce v zahraničí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Birkáš
Šetření:02. 12. 2009 - 09. 12. 2009
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení studenti, vážení absolventi,

 

rádi bychom vás požádali o vyplnění několikaminutového dotazníku, týkajícího se zejména vašich kariérních rozvojů po studiu.

 

Cílem průzkumu je zjistit flexibilitu a adaptaci absolventů v České republice na evropský pracovní trh.

 

Zdrojová data z dotazníku slouží k vypracování analýzy pro Vysokou školu podnikání v Ostravě.

 

Dotazník obsahuje 8 otázek a zabere vám maximálně 5 minut vašeho času.

 

Děkujeme

Odpovědi respondentů

1. Studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3280 %80 %  
ne820 %20 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-242268,75 %55 %  
25-30721,88 %17,5 %  
15-1926,25 %5 %  
31 a více13,13 %2,5 %  

Graf

3. Jste muž/žena ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2268,75 %55 %  
muž1031,25 %25 %  

Graf

4. Co studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola2578,13 %62,5 %  
navazující vysokoškolské studium412,5 %10 %  
střední škola s maturitou39,38 %7,5 %  

Graf

5. Byl/a byste ochoten/ochotna pracovat po studiu v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1546,88 %37,5 %  
spíše ano1031,25 %25 %  
spíše ne515,63 %12,5 %  
ne26,25 %5 %  

Graf

6. Jaké faktory jsou pro vás rozhodující pro práci v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platové ohodnocení2371,88 %57,5 %  
poznání nového2371,88 %57,5 %  
pracovní prostředí2062,5 %50 %  
kariérní růst1546,88 %37,5 %  
jiný motiv721,88 %17,5 %  

Graf

7. Představte si, že pracujete za stabilní plat. Za jak vysoké procentuální navýšení platu byste okamžitě byli ochotni vykonávat stejnou práci v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101-200%1134,38 %27,5 %  
0-50%928,13 %22,5 %  
201% a více618,75 %15 %  
51-100%618,75 %15 %  

Graf

8. Jaké bariéry vnímáte v případě práce v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální bariéry v cizí zemi1237,5 %30 %  
sociální neodlučitelnost (nemožnost se odpoutat od rodiny a přátel)1134,38 %27,5 %  
jazykové bariéry721,88 %17,5 %  
jiné bariéry26,25 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Birkáš, M.Práce v zahraničí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://prace-v-zahranici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.