Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce v zahraničí

Práce v zahraničí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Birkáš
Šetření:02. 12. 2009 - 09. 12. 2009
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení studenti, vážení absolventi,

 

rádi bychom vás požádali o vyplnění několikaminutového dotazníku, týkajícího se zejména vašich kariérních rozvojů po studiu.

 

Cílem průzkumu je zjistit flexibilitu a adaptaci absolventů v České republice na evropský pracovní trh.

 

Zdrojová data z dotazníku slouží k vypracování analýzy pro Vysokou školu podnikání v Ostravě.

 

Dotazník obsahuje 8 otázek a zabere vám maximálně 5 minut vašeho času.

 

Děkujeme

Odpovědi respondentů

1. Studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3280 %80 %  
ne820 %20 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-242268,75 %55 %  
25-30721,88 %17,5 %  
15-1926,25 %5 %  
31 a více13,13 %2,5 %  

Graf

3. Jste muž/žena ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2268,75 %55 %  
muž1031,25 %25 %  

Graf

4. Co studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola2578,13 %62,5 %  
navazující vysokoškolské studium412,5 %10 %  
střední škola s maturitou39,38 %7,5 %  

Graf

5. Byl/a byste ochoten/ochotna pracovat po studiu v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1546,88 %37,5 %  
spíše ano1031,25 %25 %  
spíše ne515,63 %12,5 %  
ne26,25 %5 %  

Graf

6. Jaké faktory jsou pro vás rozhodující pro práci v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platové ohodnocení2371,88 %57,5 %  
poznání nového2371,88 %57,5 %  
pracovní prostředí2062,5 %50 %  
kariérní růst1546,88 %37,5 %  
jiný motiv721,88 %17,5 %  

Graf

7. Představte si, že pracujete za stabilní plat. Za jak vysoké procentuální navýšení platu byste okamžitě byli ochotni vykonávat stejnou práci v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101-200%1134,38 %27,5 %  
0-50%928,13 %22,5 %  
201% a více618,75 %15 %  
51-100%618,75 %15 %  

Graf

8. Jaké bariéry vnímáte v případě práce v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální bariéry v cizí zemi1237,5 %30 %  
sociální neodlučitelnost (nemožnost se odpoutat od rodiny a přátel)1134,38 %27,5 %  
jazykové bariéry721,88 %17,5 %  
jiné bariéry26,25 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Birkáš, M.Práce v zahraničí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://prace-v-zahranici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.