Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce vaším koníčkem.

Práce vaším koníčkem.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kryštof Břehovský
Šetření:02. 06. 2014 - 07. 06. 2014
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2761,36 %61,36 %  
Muž1636,36 %36,36 %  
Necítím se býti ani jednou z variant12,27 %2,27 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-302045,45 %45,45 %  
31-501329,55 %29,55 %  
15-18818,18 %18,18 %  
51-starší24,55 %4,55 %  
1-1412,27 %2,27 %  

Graf

3. Pracovní poměr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem zaměstnaný/á.2352,27 %52,27 %  
Jsem student/ka, ale chodím na brigády.1125 %25 %  
Podnikám.49,09 %9,09 %  
Nepracuji, jsem student/ka.49,09 %9,09 %  
Podnikám a jsem zaměstnaný/á mimo svůj podnik.24,55 %4,55 %  

Graf

4. Pracuji...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze uvnitř.2660,47 %59,09 %  
uvnitř, přiležitostně venku.818,6 %18,18 %  
venku i uvnitř.613,95 %13,64 %  
venku, přiležitostně uvnitř.24,65 %4,55 %  
pouze venku.12,33 %2,27 %  

Graf

5. Práci kterou vykonávám jsem si vybral.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 7, Ne.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.4090,91 %90,91 %  
Ne.49,09 %9,09 %  

Graf

6. Zaměstnání...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyplynulo z mé životní situace.375 %6,82 %  
Mistrem Yodou125 %2,27 %  

Graf

7. Jak jste spokojeni se svým zaměstnáním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem spokojen.1534,09 %34,09 %  
Jsem spokojen, naplňuje mě.1125 %25 %  
Nevadí mi.1125 %25 %  
Nejsem spokojen.715,91 %15,91 %  

Graf

8. Shoduje se vaše zaměstnání s vaším vzděláním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %52,27 %  
ne2147,73 %47,73 %  

Graf

9. Kdybyste měli možnost, změnili byste vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1636,36 %36,36 %  
nevím1636,36 %36,36 %  
ne1227,27 %27,27 %  

Graf

10. Myslíte si, že máte možnost změnit vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3170,45 %70,45 %  
ne1329,55 %29,55 %  

Graf

11. Myslíte si, že v dnešní době je snadné změnit zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2659,09 %59,09 %  
nevím1022,73 %22,73 %  
ano818,18 %18,18 %  

Graf

12. Jste spokojeni s finančním ohodnocením vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 14, Ne.otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.2454,55 %54,55 %  
Ne.2045,45 %45,45 %  

Graf

13. Myslím si že bych měl/a dostávat...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více peněz.20100 %45,45 %  

Graf

14. Chodíte do práce rádi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy, záleží na okolnostech.2558,14 %56,82 %  
Ano.1330,23 %29,55 %  
Ne.511,63 %11,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste muž nebo žena?

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Myslíte si, že máte možnost změnit vaše zaměstnání?

8. Shoduje se vaše zaměstnání s vaším vzděláním?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem student/ka, ale chodím na brigády. na otázku 3. Pracovní poměr?

12. Jste spokojeni s finančním ohodnocením vaší práce?

 • odpověď Ne.:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi více peněz. na otázku 13. Myslím si že bych měl/a dostávat...

13. Myslím si že bych měl/a dostávat...

 • odpověď více peněz.:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 12. Jste spokojeni s finančním ohodnocením vaší práce?

14. Chodíte do práce rádi?

 • odpověď Jak kdy, záleží na okolnostech.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem student/ka, ale chodím na brigády. na otázku 3. Pracovní poměr?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Váš věk?

3. Pracovní poměr?

4. Pracuji...

5. Práci kterou vykonávám jsem si vybral.

7. Jak jste spokojeni se svým zaměstnáním.

8. Shoduje se vaše zaměstnání s vaším vzděláním?

9. Kdybyste měli možnost, změnili byste vaše zaměstnání?

10. Myslíte si, že máte možnost změnit vaše zaměstnání?

11. Myslíte si, že v dnešní době je snadné změnit zaměstnání?

12. Jste spokojeni s finančním ohodnocením vaší práce?

13. Myslím si že bych měl/a dostávat...

14. Chodíte do práce rádi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Váš věk?

3. Pracovní poměr?

4. Pracuji...

5. Práci kterou vykonávám jsem si vybral.

7. Jak jste spokojeni se svým zaměstnáním.

8. Shoduje se vaše zaměstnání s vaším vzděláním?

9. Kdybyste měli možnost, změnili byste vaše zaměstnání?

10. Myslíte si, že máte možnost změnit vaše zaměstnání?

11. Myslíte si, že v dnešní době je snadné změnit zaměstnání?

12. Jste spokojeni s finančním ohodnocením vaší práce?

13. Myslím si že bych měl/a dostávat...

14. Chodíte do práce rádi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Břehovský, K.Práce vaším koníčkem. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://prace-vasim-konickem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.