Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce

Práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Kubíčková
Šetření:15. 03. 2009 - 24. 03. 2009
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

 

Tento dotazník slouží k výzkumným záměrům ke zpracování seminární práce z předmětu Psychologie organizačního chování.

Odpovídejte prosím pokud možno co nejpřesněji.

Dotazník se skládá ze dvou částí. V první části se zjišťují demografické charakteristiky osoby, která dotazník vyplňuje. Tyto údaje jsou pro výzkumné šetření nezbytné. Druhá část pak má za úkol zjistit Vaše názory a postoje k řadě charakteristik situací a okolností, které při práci nastávají či mohou nastat
 

Děkuji za spolupráci.

 

Číslem 1 - 5 vyjadřujete vždy stupeň souhlasu s daným výrokem.

1 - absolutně souhlasím

2 - spíše souhlasím

3 - neutrální

4 - spíše nesouhlasím

5 - absolutně nesouhlasím

 

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3274,42 %74,42 %  
muž1125,58 %25,58 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let2967,44 %67,44 %  
do 20 let1023,26 %23,26 %  
41 - 50 let24,65 %4,65 %  
51 - 65 let12,33 %2,33 %  
31 - 40 let12,33 %2,33 %  

Graf

3. Pracovním zaměřením jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3069,77 %69,77 %  
zaměstnanec v soukromém sektoru716,28 %16,28 %  
zaměstnanec ve státním sektoru511,63 %11,63 %  
nezaměstnaný12,33 %2,33 %  

Graf

4. Velikost bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 90 000 obyv.1125,58 %25,58 %  
do 15 000 obyv.1125,58 %25,58 %  
do 1 000 obyv.716,28 %16,28 %  
do 30 000 obyv.613,95 %13,95 %  
do 5 000 obyv.511,63 %11,63 %  
do 90 000 obyv.36,98 %6,98 %  

Graf

5. Barva očí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hnědá2148,84 %48,84 %  
zelená1125,58 %25,58 %  
modrá716,28 %16,28 %  
šedá24,65 %4,65 %  
jiná24,65 %4,65 %  

Graf

6. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2148,84 %48,84 %  
vysokoškolské1637,21 %37,21 %  
základní49,3 %9,3 %  
vyšší odborné12,33 %2,33 %  
vyučen12,33 %2,33 %  

Graf

7. Práce dává člověku možnost vyniknout.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11534,88 %34,88 %  
31330,23 %30,23 %  
21227,91 %27,91 %  
524,65 %4,65 %  
412,33 %2,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.05
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:2
Modus:1

Graf

8. V práci mě soutěžení povzbuzuje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31739,53 %39,53 %  
21227,91 %27,91 %  
4716,28 %16,28 %  
549,3 %9,3 %  
136,98 %6,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.92
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:3
Modus:3

Graf

9. Je příjemnější pracovat v týmu, než pracovat sám (sama).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31432,56 %32,56 %  
11227,91 %27,91 %  
5613,95 %13,95 %  
4613,95 %13,95 %  
2511,63 %11,63 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.72
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.68
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Záleží mi na dobrém pracovním prostředí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13172,09 %72,09 %  
2511,63 %11,63 %  
336,98 %6,98 %  
536,98 %6,98 %  
412,33 %2,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.46
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:1
Modus:1

Graf

11. Při práci dbám na to, co dělají a říkají kolegové.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21944,19 %44,19 %  
31432,56 %32,56 %  
4511,63 %11,63 %  
536,98 %6,98 %  
124,65 %4,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.69
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.64
Směrodatná odchylka:0.8
Medián:3
Modus:2

Graf

12. Dobře odvedená práce je výsledkem dobrého vedení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31534,88 %34,88 %  
21432,56 %32,56 %  
1613,95 %13,95 %  
449,3 %9,3 %  
549,3 %9,3 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.64
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.97
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:3
Modus:3

Graf

13. Nezáleží na znalostech a dovednostech ale na to, mít štěstí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31637,21 %37,21 %  
41330,23 %30,23 %  
2818,6 %18,6 %  
536,98 %6,98 %  
136,98 %6,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.13
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.75
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kubíčková, M.Práce (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.