Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce

Práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Kubíčková
Šetření:15. 03. 2009 - 24. 03. 2009
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

 

Tento dotazník slouží k výzkumným záměrům ke zpracování seminární práce z předmětu Psychologie organizačního chování.

Odpovídejte prosím pokud možno co nejpřesněji.

Dotazník se skládá ze dvou částí. V první části se zjišťují demografické charakteristiky osoby, která dotazník vyplňuje. Tyto údaje jsou pro výzkumné šetření nezbytné. Druhá část pak má za úkol zjistit Vaše názory a postoje k řadě charakteristik situací a okolností, které při práci nastávají či mohou nastat
 

Děkuji za spolupráci.

 

Číslem 1 - 5 vyjadřujete vždy stupeň souhlasu s daným výrokem.

1 - absolutně souhlasím

2 - spíše souhlasím

3 - neutrální

4 - spíše nesouhlasím

5 - absolutně nesouhlasím

 

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3274,42 %74,42 %  
muž1125,58 %25,58 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let2967,44 %67,44 %  
do 20 let1023,26 %23,26 %  
41 - 50 let24,65 %4,65 %  
51 - 65 let12,33 %2,33 %  
31 - 40 let12,33 %2,33 %  

Graf

3. Pracovním zaměřením jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3069,77 %69,77 %  
zaměstnanec v soukromém sektoru716,28 %16,28 %  
zaměstnanec ve státním sektoru511,63 %11,63 %  
nezaměstnaný12,33 %2,33 %  

Graf

4. Velikost bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 90 000 obyv.1125,58 %25,58 %  
do 15 000 obyv.1125,58 %25,58 %  
do 1 000 obyv.716,28 %16,28 %  
do 30 000 obyv.613,95 %13,95 %  
do 5 000 obyv.511,63 %11,63 %  
do 90 000 obyv.36,98 %6,98 %  

Graf

5. Barva očí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hnědá2148,84 %48,84 %  
zelená1125,58 %25,58 %  
modrá716,28 %16,28 %  
šedá24,65 %4,65 %  
jiná24,65 %4,65 %  

Graf

6. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2148,84 %48,84 %  
vysokoškolské1637,21 %37,21 %  
základní49,3 %9,3 %  
vyšší odborné12,33 %2,33 %  
vyučen12,33 %2,33 %  

Graf

7. Práce dává člověku možnost vyniknout.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11534,88 %34,88 %  
31330,23 %30,23 %  
21227,91 %27,91 %  
524,65 %4,65 %  
412,33 %2,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.05
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:2
Modus:1

Graf

8. V práci mě soutěžení povzbuzuje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31739,53 %39,53 %  
21227,91 %27,91 %  
4716,28 %16,28 %  
549,3 %9,3 %  
136,98 %6,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.92
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:3
Modus:3

Graf

9. Je příjemnější pracovat v týmu, než pracovat sám (sama).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31432,56 %32,56 %  
11227,91 %27,91 %  
5613,95 %13,95 %  
4613,95 %13,95 %  
2511,63 %11,63 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.72
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.68
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Záleží mi na dobrém pracovním prostředí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13172,09 %72,09 %  
2511,63 %11,63 %  
336,98 %6,98 %  
536,98 %6,98 %  
412,33 %2,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.46
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:1
Modus:1

Graf

11. Při práci dbám na to, co dělají a říkají kolegové.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21944,19 %44,19 %  
31432,56 %32,56 %  
4511,63 %11,63 %  
536,98 %6,98 %  
124,65 %4,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.69
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.64
Směrodatná odchylka:0.8
Medián:3
Modus:2

Graf

12. Dobře odvedená práce je výsledkem dobrého vedení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31534,88 %34,88 %  
21432,56 %32,56 %  
1613,95 %13,95 %  
449,3 %9,3 %  
549,3 %9,3 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.64
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.97
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:3
Modus:3

Graf

13. Nezáleží na znalostech a dovednostech ale na to, mít štěstí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31637,21 %37,21 %  
41330,23 %30,23 %  
2818,6 %18,6 %  
536,98 %6,98 %  
136,98 %6,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.13
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.75
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubíčková, M.Práce (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.