Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovné ašpirácie študentov sociológie

Pracovné ašpirácie študentov sociológie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Sobolicova
Šetření:31. 03. 2009 - 28. 04. 2009
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):28 / 26.46
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:6,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ak chceme absolvovať vysokú školu, v živote nás čaká približne 18 rokov strávených v školskom systéme. Po škole príde ďaľšie obdobie – zamestnanie, práca. Takmer celých 18 rokov sa vlastne pripravujeme, premýšľame, meníme názory a predstavy čo vlastne bude „potom“, po škole. Relatívne skoro sa od nás vyžaduje predstava o našom budúcom povolaní. Cieľom tohto dotazníka je zistiť niečo viac o tejto predstave práve v tomto období, na vysokej škole a na odbore sociológia. Dotazník je anonymný a bude použitý na účely spojené s mojou bakalárskou prácou.


Ďakujem za Tvoju spoluprácu!                                                         Jana Soboličová

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie (označ jednu odpoveď):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena866,67 %61,54 %  
muž433,33 %30,77 %  

Graf

2. Vek (vypíš):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22433,33 %30,77 %  
2318,33 %7,69 %  
dvacet jedna18,33 %7,69 %  
2018,33 %7,69 %  
2618,33 %7,69 %  
3618,33 %7,69 %  
2118,33 %7,69 %  
4418,33 %7,69 %  
1718,33 %7,69 %  

Graf

3. Veľkosť sídla (mesta), z ktorého pochádzaš (označ jednu odpoveď):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
viac ako 100 000 obyvateľov538,46 %38,46 %  
do 5 000 obyvateľov430,77 %30,77 %  
50 001 – 100 000 obyvateľov215,38 %15,38 %  
50 001 – 100 000 obyvateľov17,69 %7,69 %  
10 001 – 50 000 obyvateľov17,69 %7,69 %  

Graf

4. Ročník štúdia, ktorý práve navštevuješ (označj jednu odpoveď):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2538,46 %38,46 %  
3323,08 %23,08 %  
1215,38 %15,38 %  
5215,38 %15,38 %  
417,69 %7,69 %  

Graf

5. Aké sú Tvoje doterajšie pracovné skúsenosti (zakrúžkuj všetky vhodné odpovede)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
brigáda969,23 %69,23 %  
práca na čiastočný úväzok323,08 %23,08 %  
trvalý pracovný pomer323,08 %23,08 %  
žiadne17,69 %7,69 %  

Graf

6. Ak pracuješ alebo si pracoval/a, táto práca mala charakter (zakrúžkuj všetky vhodné odpovede):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krátkodobý – 1 mesiac až 6 mesiacov650 %46,15 %  
dlhodobý – viac ako 1 rok650 %46,15 %  
príležitostný – menej ako 1 mesiac541,67 %38,46 %  
strednodobý – 6 mesiacov až 1 rok216,67 %15,38 %  

Graf

7. Pracuješ alebo pracoval/a si v zamestnaní, ktoré by sa dalo označiť ako (zakrúžkuj všetky vhodné odpovede):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práca mimo odboru sociológie1083,33 %76,92 %  
nejednoznačné325 %23,08 %  
práca v odbore sociológia18,33 %7,69 %  

Graf

8. Do akej miery by mala Tvoja budúca práca (zamestnanie) spĺňať tieto požiadavky, aby si ju označil/a za ideálnu? Pričom 1 znamená nepodstatná požiadavka a 5 znamená veľmi dôležitá požiadavka : možnosť kariérneho rastu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5436,36 %30,77 %  
4327,27 %23,08 %  
1218,18 %15,38 %  
319,09 %7,69 %  
219,09 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:4
Modus:5

Graf

9. autonómnosť v práci

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4861,54 %61,54 %  
3323,08 %23,08 %  
217,69 %7,69 %  
517,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.73
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.22
Směrodatná odchylka:0.47
Medián:4
Modus:4

Graf

10. možnosť pomáhať iným

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1541,67 %38,46 %  
5325 %23,08 %  
3216,67 %15,38 %  
418,33 %7,69 %  
218,33 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.6
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.71
Směrodatná odchylka:1.65
Medián:2.5
Modus:1

Graf

11. dosiahnutie úspechu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5646,15 %46,15 %  
4323,08 %23,08 %  
2215,38 %15,38 %  
3215,38 %15,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.09
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.09
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:4
Modus:5

Graf

12. priateľské prostredie

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5646,15 %46,15 %  
4430,77 %30,77 %  
3323,08 %23,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.27
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.62
Směrodatná odchylka:0.79
Medián:4
Modus:5

Graf

13. priestor pre sebarealizáciu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4646,15 %46,15 %  
5430,77 %30,77 %  
2215,38 %15,38 %  
317,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.8
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:4
Modus:4

Graf

14. možnosť učiť sa

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4538,46 %38,46 %  
5538,46 %38,46 %  
117,69 %7,69 %  
217,69 %7,69 %  
317,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.09
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:4
Modus:4

Graf

15. spolupráca s ľuďmi

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3538,46 %38,46 %  
5430,77 %30,77 %  
4215,38 %15,38 %  
117,69 %7,69 %  
217,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.64
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.05
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:3
Modus:3

Graf

16. vysoký zárobok

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4646,15 %46,15 %  
5430,77 %30,77 %  
3215,38 %15,38 %  
217,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.09
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.49
Směrodatná odchylka:0.7
Medián:4
Modus:4

Graf

17. prínos pre spoločnosť

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3323,08 %23,08 %  
2323,08 %23,08 %  
5323,08 %23,08 %  
4215,38 %15,38 %  
1215,38 %15,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.09
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.69
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:3
Modus:3

Graf

18. možnosť využiť svoj talent a schopnosti

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5646,15 %46,15 %  
3323,08 %23,08 %  
4323,08 %23,08 %  
117,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.18
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:4
Modus:5

Graf

19. istota zamestnania

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3538,46 %38,46 %  
5538,46 %38,46 %  
4323,08 %23,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.8
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:4
Modus:3

Graf

20. solidarita

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3646,15 %46,15 %  
2323,08 %23,08 %  
4215,38 %15,38 %  
5215,38 %15,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.18
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:3
Modus:3

Graf

21. prestížna pozícia

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4538,46 %38,46 %  
3323,08 %23,08 %  
2215,38 %15,38 %  
5215,38 %15,38 %  
117,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.45
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.87
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:4
Modus:4

Graf

22. naplnenie snov

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4433,33 %30,77 %  
3325 %23,08 %  
5325 %23,08 %  
2216,67 %15,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.7
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.9
Směrodatná odchylka:0.95
Medián:4
Modus:4

Graf

23. Ako sa stotožňuješ s výrokom: „Predstava o mojej budúcej profesii je konkrétna a jasná“ (zakrúžkuj jednu odpoveď) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplne nesúhlasím430,77 %30,77 %  
nesúhlasím430,77 %30,77 %  
súhlasím215,38 %15,38 %  
nerozhodne215,38 %15,38 %  
súhlasím17,69 %7,69 %  

Graf

24. Hneď po ukončení štúdia plánuješ (označ jednu odpoveď):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hľadať si prácu, pracovať1076,92 %76,92 %  
zostať doma - starať sa o domácnosť a rodinu17,69 %7,69 %  
iné :17,69 %7,69 %  
cestovať17,69 %7,69 %  

Graf

25. vypíš:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

působit v sociální sféře jako dobrovolník

26. Chcel/a by si po skončení štúdia pracovať v zahraničí(zakrúžkuj jednu odpoveď)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie646,15 %46,15 %  
áno, krátkodobo538,46 %38,46 %  
áno, dlhodobo215,38 %15,38 %  

Graf

27. Vzdelanie matky (označ jednu odpoveď):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské bez maturity430,77 %30,77 %  
vysokoškolské323,08 %23,08 %  
stredoškolské s maturitou323,08 %23,08 %  
stredoškolské s maturitou215,38 %15,38 %  
základné 17,69 %7,69 %  

Graf

28. Vzdelanie otca (označj jednu odpoveď):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské s maturitou430,77 %30,77 %  
vysokoškolské430,77 %30,77 %  
stredoškolské bez maturity323,08 %23,08 %  
stredoškolské s maturitou215,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Sobolicova, J.Pracovné ašpirácie študentov sociológie (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pracovne-aspiracie-studentov-sociologie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.