Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovně-studijní angažovanost studentů PEF ČZU

Pracovně-studijní angažovanost studentů PEF ČZU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Nešlehová
Šetření:13. 12. 2011 - 20. 12. 2011
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum je součástí seminární práce na předmět Metody a techniky sociálního výzkumu na PEF ČZU. 

Dotazník je určen pouze studentům PEF ČZU (navazujících magisterských oborů - VSSR a HKS).

Odpovědi respondentů

1. Chodíte při studiu vysoké školy do zaměstnání? Pokud ne pokračujte otázkou č. 10

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano861,54 %61,54 %  
Ne, jsem zcela finančně závislý/á na rodičích323,08 %23,08 %  
Ne, chodím jen na jednorázové brigády (velmi zřídka)215,38 %15,38 %  

Graf

2. Jaký typ zaměstnání vykonáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práci v kanceláři, na úřadu872,73 %61,54 %  
prodávám v obchodě se sklem a hlídám děti19,09 %7,69 %  
Recepce19,09 %7,69 %  
Práce mám dvě, dělám obojí19,09 %7,69 %  

Graf

3. Baví Vás Vaše práce? (na škále 1-5 vyberte, kdy 1 nebaví vůbec, 5 baví velmi)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3545,45 %38,46 %  
4327,27 %23,08 %  
5218,18 %15,38 %  
219,09 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.56
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.53
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:3
Modus:3

Graf

4. Kolik hodin týdně pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 a více654,55 %46,15 %  
11-20327,27 %23,08 %  
1-10218,18 %15,38 %  

Graf

5. Jak hodnotíte Vaši současnou situaci v zaměstnání? (na škále 1-5 vyberte, kdy 1 zcela nespokojen, 5 zcela spokojen)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3763,64 %53,85 %  
2218,18 %15,38 %  
519,09 %7,69 %  
419,09 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Pokud by došlo ke zlepšení vztahů na pracovišti, zlepšení přístupu vedoucích pracovníků vůči zaměstnancům, ovlivnilo by to vaší docházku do práce? (možné více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, chodil bych do práce s radostí660 %46,15 %  
Ne, chodil/a bych stejně, potřebuji si vydělat peníze220 %15,38 %  
Ano, chodil bych do práce častěji220 %15,38 %  
Ne, vztahům na pracovišti nevěnuji pozornost220 %15,38 %  

Graf

7. Jste dle Vašeho názoru dostatečně pracovně vytížen/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezbývá mi příliš volného času545,45 %38,46 %  
Ano, ale mám čas i na volnočasové aktivity545,45 %38,46 %  
Ne, přemýšlím o dalším zaměstnání19,09 %7,69 %  

Graf

8. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením v zaměstnání? (na škále 1-5 vyberte, kdy 1 zcela nespokojen, 5 zcela spokojen)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2545,45 %38,46 %  
3218,18 %15,38 %  
4218,18 %15,38 %  
519,09 %7,69 %  
119,09 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.67
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.75
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:2
Modus:2

Graf

9. Máte nějaké překážky v zaměstnání? (překážkami je myšlena např. škola, dopravní dostupnost, nekvalifikovanost)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nějaké by se našly, ale neřeším to (v zaměstnání mě neomezují)872,73 %61,54 %  
Ne, žádné327,27 %23,08 %  

Graf

10. S jakou intenzitou jste se věnoval/a samostudiu před tím, než jste docházel/a do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jsem se věnoval/a semestrálním projektům430,77 %30,77 %  
Pracuji od nástupu na vysokou školu430,77 %30,77 %  
Samostudiu jsem se prakticky nevěnovala, vždycky to „nějak vyšlo“323,08 %23,08 %  
Nevnímám žádný rozdíl, samostudiu se věnuji pouze ve zkouškovém období215,38 %15,38 %  

Graf

11. Byl/a jste někdy nucen/a vynechat některé přednášky nebo cvičení ve škole, způsobené docházkou do práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano753,85 %53,85 %  
ne646,15 %46,15 %  

Graf

12. Jaký obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HKS861,54 %61,54 %  
Jiný430,77 %30,77 %  
VSSR17,69 %7,69 %  

Graf

13. Jak byste ohodnotil/a svůj zájem o studovaný obor? (na škále 1-5 vyberte, kdy 1 nezájem, 5 velký zájem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4646,15 %46,15 %  
5323,08 %23,08 %  
3215,38 %15,38 %  
117,69 %7,69 %  
217,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.82
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:4
Modus:4

Graf

14. Jeví se Vám Vámi studovaný obor jako obtížný? (na škále 1-5 vyberte, kdy 1 velmi obtížný, 5 snadný)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4430,77 %30,77 %  
5430,77 %30,77 %  
2323,08 %23,08 %  
3215,38 %15,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.73
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.22
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:4
Modus:4

Graf

15. Vybíral/a jste si obor s ohledem na jeho uplatnění v budoucím zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano646,15 %46,15 %  
Spíše ne323,08 %23,08 %  
Ano215,38 %15,38 %  
Ne215,38 %15,38 %  

Graf

16. Bylo pro Vaše rozhodování, zda jít studovat vysokou školu, důležité, jestli je studium pro Vás dostupné? (dostupností je myšleno např. rodinné zázemí či podpora rodičů – finanční, morální ) (na škále 1-5 vyberte, kdy 1 nedůležitý, 5 velmi důležité)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3430,77 %30,77 %  
2430,77 %30,77 %  
1323,08 %23,08 %  
517,69 %7,69 %  
417,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.36
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.85
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:2
Modus:3

Graf

17. Jak byste ohodnotil/a svou spokojenost s rozvržením hodin studia? (přednášky, cvičení) (na škále 1-5 vyberte, kdy 1 zcela nespokojen, 5 zcela spokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5430,77 %30,77 %  
3430,77 %30,77 %  
2323,08 %23,08 %  
4215,38 %15,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.55
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.27
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:3
Modus:5

Graf

18. Jestliže se cítíte unaven/a, ovlivní to Vaši docházku do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do školy se dostavím, ale žádné užitečné informace si neodnáším646,15 %46,15 %  
Ne, poznámky z přednášek/cvičení jsou důležitější430,77 %30,77 %  
Ano, dám přednost odpočinku doma323,08 %23,08 %  

Graf

19. Mění se Váš čas přípravy na zkoušky v případě zvýšeného fyzického či psychického zatížení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nemám moc sil na kvalitní přípravu969,23 %69,23 %  
Ano, přípravě věnuji více času, odpočinu si u toho215,38 %15,38 %  
Nepociťuji žádnou změnu215,38 %15,38 %  

Graf

20. Navštěvujete dobrovolné vzdělávací kurzy mimo povinnou výuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, povinné předměty jsou pro mě dostačující.861,54 %61,54 %  
Ano538,46 %38,46 %  

Graf

21. Jaké je Vaše uspokojení z absolvované výuky na vysoké škole? (na škále 1-5 vyberte, kdy 1 zcela nespokojen, 5 zcela spokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4538,46 %38,46 %  
3430,77 %30,77 %  
1215,38 %15,38 %  
2215,38 %15,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:4

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nešlehová, L.Pracovně-studijní angažovanost studentů PEF ČZU (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pracovne-studijni-angazovano.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.