Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovněprávní podmínky

Pracovněprávní podmínky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Baťková
Šetření:07. 03. 2009 - 14. 03. 2009
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):26 / 17.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je podkladem k úvaze pro moji diplomovou práci v oblasti pracovněprávních vztahů. Prosím vás o pečlivé a pravdivé vyplnění.

Dotazník je anonymní a nebude nikde zveřejňován.

 

Účelem dotazníku je zjistit:
• jakou smluvní strany věnují pozornost vyjednávání pracovněprávních podmínek při vzniku pracovního poměru,
• v jaké oblasti dochází k pracovněprávním sporům nejčastěji a
• jakým působem a zda vůbec produktivní část obyvatelstva řeší (či by řešila) případné pracovněprávní spory.
 

Odpovědi respondentů

1. Při vyplňování tohoto dotazníku vystupuji v pozici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnance7693,83 %93,83 %  
zaměstnavatele56,17 %6,17 %  

Graf

2. Splňují pracovní podmínky ve stávajícím pracovním poměru (DPČ, DPP) vaše požadavky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6074,07 %74,07 %  
nevím1113,58 %13,58 %  
ne1012,35 %12,35 %  

Graf

3. Pokud ne, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Finance

Chtěl bych v DPP více hodin, ze kterých se neplatí SP,ZP. 150 h se mi zdá ještě jako studentovi málo.

nemám sepsanou pracovní smlouvu

odvod daně, případně zdravotního a sociálního

Představovala bych si vyšší mzdu.

Změnilo se nám proplácení nemocenské a dovolené a práce je celkově podhodnocená.

4. Jste spokojen(a) se svým zaměstnavatelem (zaměstnancem)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6580,25 %80,25 %  
ne1619,75 %19,75 %  

Graf

5. Pokud ne, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

arogance, malý plat

arogantní a sebestředný idiot se srdcem z kamene, ostatní jen ponižovat a snaží se být vtipný za každou cenu, neustále ubližuje lidem kolem sebe svýma nejapnýma poznámkama, nemá uznání ani v případě, že je člověk na neschopence s mrtvicí, škrt

hloupý člověk který dostal moc a peníze a přitom nerozumí ekonomice ani ničemu...

Jak kdy :-) a jak v čem :-)

Je to nespravedlivá žena, náladová a namyšlená.

osobnost - arogantní blb

Po finanční stránce a z hlediska uspořádání provozu.

Se zaměstnavatelem nesmí být člověk nikdy spokojen, aby se mu nadřízený pokoušel zavděčit zvíšením platu :-))) (Proto musí být ovšem dobrým pracovníkem)

špatná organizace v persoválních, materialpvých a pracovních záležitostech

špatné finanční ohodnocení

Z duvodu :přístup chování,ohodnocení finanční,

6. Prosazoval(a) jsem při utváření obsahu pracovní smlouvy svoje podmínky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4859,26 %59,26 %  
ano3340,74 %40,74 %  

Graf

7. Zhodnoťte výsledek prosazení svých podmínek od absolutního po méně úspěšné prosazení (při neprosazování podmínek hodnotíte spokojenost s obsahem smlouvy):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3340,74 %40,74 %  
chvalitebný2935,8 %35,8 %  
výborný911,11 %11,11 %  
dostatečný78,64 %8,64 %  
nedostatečný33,7 %3,7 %  

Graf

8. Jaké okolnosti ať úspěšně či neúspěšně bránily absolutnímu prosazení vašich podmínek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezpodmínečný zájem o pracovní pozici (o nástup zaměstnance)3239,51 %39,51 %  
objektivní nemožnost prosadit svoje požadavky2733,33 %33,33 %  
neústupnost zaměstnavatele (zaměstnance)1518,52 %18,52 %  
Právní úprava meho zaměstnání11,23 %1,23 %  
nerozumím otázce11,23 %1,23 %  
Žádná okol. mi nebránila - se sml. jsem byla spok.11,23 %1,23 %  
neprosazovala jsem11,23 %1,23 %  
vsetko mi vyhovuje11,23 %1,23 %  
oboustranná dohoda11,23 %1,23 %  
podmínky jsem neprosazovala11,23 %1,23 %  

Graf

9. Dodržuje váš zaměstnavatel (zaměstnanec) veškeré v pracovní smlouvě sjednané či zákonné pracovní povinnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6580,25 %80,25 %  
Ne1619,75 %19,75 %  

Graf

10. Porušuje-li dle vás nějaké pracovní povinnosti, v jaké oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní doba (práce přesčas)1062,5 %12,35 %  
mzdové podmínky (odměňování)850 %9,88 %  
doba odpočinku (dovolená)637,5 %7,41 %  
povinnost informovat637,5 %7,41 %  
druh práce (pracovní náplň)425 %4,94 %  
náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci 212,5 %2,47 %  
bezpečnost a ochrana zdraví při práci212,5 %2,47 %  

Graf

11. Konkretizujte prosím v čem spatřujete porušení zaměstnavatele (zaměstnance) ve vašem případě:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dělám něco jiného, odměny nebyly ani nepamatuji, dovolenou si určuje sám a nedá dovolenou delší jak 7 dní

Musím zůstávat v práci přes čas, i když to nemám zaplacené

náhrady jízdních výdajů

nařizují nám porušovat bespečnost práce při víkonu povolání

nebylo bezpečnostní proškolení... na štaflích musíme lézt do výšky která není zákonem povolena, neinforumuje nás o inovacích

nedostatečný odstup mezi službami, málo svého soukromého času na regeneraci

nemohu odpovedet,promin

Není proplácena práce přesčas

nevim

nevyplácí včas mzdu

Po žádosti o přesčas,jej odmítl zaplatit. Ve smlouvě dohodnuté odměny nebyly vyplaceny. Nařídil dovolenou a to čtyř týdnů z pěti. Majitel společnosti řekl zaměstnancům že si firma stojí dobře, má zakázky a přesto týden na to dal vypověď třem zaměstnancům pro nadbytečnost.

požadavek i během dovolené být dostupný pro řešení "akutních" problémů

práce pro zaměstnavatele nad rámec povinností a bez zaplacení

Pracujeme neustále podčasy a tím pádem nemáme pak nárok na náhradní volno. Nejsme dostatečně informováni o změnách v zákoně, zaměstnavatel některým zaměstnancům umožňuje volno, když potřebují a jiným ne....

Velké vytížení na pracovišti,žadný čas na svačinu,na VC,málo peněz při přesčasu

Vlastním výkladem právní úpravy o proplácení přesčasových hodin. Neinformovanost zaměstnanců o styku s nemocnými klienty i přes to, že zaměstnavatel o jejich nakažlivých nemocech ví.

12. Protiprávní jednání zaměstnavatele (zaměstnance) řeším či budu řešit následujícím způsobem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neřeším a nebudu řešit743,75 %8,64 %  
osobní dohodou o zjednání nápravy425 %4,94 %  
skončením pracovního poměru318,75 %3,7 %  
jiným způsobem212,5 %2,47 %  

Graf

13. Pokud byste v budoucnu řešil(a) případný pracovněprávní spor, zvolil(a) byste na prvním místě způsob:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní dohodou o zjednání nápravy5686,15 %69,14 %  
skončením pracovního poměru913,85 %11,11 %  
oznámením státní instituci o porušení pracovních podmínek46,15 %4,94 %  
spor bych neřešil(a)46,15 %4,94 %  
soudní cestou34,62 %3,7 %  
jiným způsobem34,62 %3,7 %  
jednáním před rozhodcem11,54 %1,23 %  

Graf

14. V případě, že by nedošlo ke zjednání nápravy dohodou, řešil(a) byste pracovněprávní spor soudní cestou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4049,38 %49,38 %  
ano2227,16 %27,16 %  
ne1923,46 %23,46 %  

Graf

15. V případě, že by nedošlo ke zjednání nápravy dohodou , řešil(a) byste pracovněprávní spor řízením před rozhodcem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3745,68 %45,68 %  
ne3037,04 %37,04 %  
ano1417,28 %17,28 %  

Graf

16. Řešil(a) jste již někdy pracovněprávní spor soudní cestou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne81100 %100 %  

Graf

17. Uznal soud vaše nároky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

18. Jaké byly vaše nároky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

19. Jaké negativum stavíte na první místo při řešení pracovněprávních sporů před soudcem (rozhodcem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhotrvající spor3340,74 %40,74 %  
vysoké náklady2429,63 %29,63 %  
stresující spor1113,58 %13,58 %  
neefektivnost911,11 %11,11 %  
neúspěch33,7 %3,7 %  
vsech 5odpovedi pred tim:-)11,23 %1,23 %  

Graf

20. Souhlasíte s názorem: "Není účelné řešit pracovněprávní spory soudní cestou či v řízení před rozhodci"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2429,63 %29,63 %  
nevím2024,69 %24,69 %  
spíše nesouhlasím1518,52 %18,52 %  
souhlasím1214,81 %14,81 %  
nesouhlasím1012,35 %12,35 %  

Graf

21. Zde mi můžete sdělit váš názor na utváření pracovních podmínek

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

samozřejmě respektování zákoníku práce, a podle toho, zda se jedná o firmu nebo o úřad - přistoupení řešení problému - obou stran -např. pracovní nasazení nad rámec pracovní doby, řešit dohodnutou odměnou atd.

vždy je to o lidech

Záleží na tom, o jakou pozici jde. Řadoví dělníci u pásu si toho asi moc diktovat nemůžou, zvlášť v době finanční krize, kdy je o práci nouze. Pokud ale jde o někoho na vyšší pozici, kdo může zaměstnavateli hodně nabídnout a zaměstnavatel o něho hodně stojí, je prostor pro manévrováni mnohem větší. Také záleží na konkrétním zaměstnavateli, jaký má přístup ke svým zaměstnancům- zda je lidumil, nebo z nich chce "sedřít kůži", ale většinou půjde o něco mezi tím, záleží v jakém poměru.

Zaměstnavatel by měl nastavit takové podmínky k práci zaměstnance, aby v budoucnu nedocházelo k nejastnostem, byť už z jedné či druhé strany.

22. Zde mi můžete sdělit váš názor na řešení pracovněprávních sporů:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dohoda

Jde o to, jak moc závažný ten spor je a čeho se týká. Z praxe znám případ pracovního úrazu. Zkušenost je taková, že se spor vleče.

Napřed bych se pokusila promluvit si s nadřízeným mého nadřízeného a pokud by nedošlo ke zlepšení, dala bych výpověď. Pokud by se jednalo o něco velmi zásadního, soudila bych se.

platí totéž, co výše

pracujem pre spolocnosti ale na zivnost

V první řadě a ty méně závažné spory, vždy řešit dohodou se zaměstnavatelem. Později, při závažnějším porušení se obrátit na soud či jiný správní orgán se žádostí o pomoc.

Záleží vyloženě na komunikaci zaměstnavatele se zaměstnancem, pokud na jedné či druhé straně není možnost komunikace, tyto spory se buď neřeší vůbec nebo je řeší třetí osoba.

záleží, u jaké firmy pracujete, zda má uzavřenou kolektivní smlouvu s vedením organizace, pracuje tam odborová organizace, pak zaměstnanec má možnost obrátit se při řešení pracovněprávních sporů na tuto organizace atd.

23. Moje pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5871,6 %71,6 %  
muž2328,4 %28,4 %  

Graf

24. Můj věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241923,46 %23,46 %  
23911,11 %11,11 %  
25911,11 %11,11 %  
2667,41 %7,41 %  
2256,17 %6,17 %  
2744,94 %4,94 %  
2033,7 %3,7 %  
3533,7 %3,7 %  
dvacet tři22,47 %2,47 %  
2822,47 %2,47 %  
ostatní odpovědi 32
21
padesát
55
45let
dvacet šest
dvacetčtyři
tricet tri
čtyřicetsedm
34
dvacet čtyři
dvacet let
40-50
čtyřicetdevět
47
33
třicetosum
1923,46 %23,46 % 

Graf

25. Moje pozice

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec1012,35 %12,35 %  
administrativa44,94 %4,94 %  
administrativní pracovník33,7 %3,7 %  
účetní33,7 %3,7 %  
asistentka33,7 %3,7 %  
vedoucí oddělení22,47 %2,47 %  
Dělník22,47 %2,47 %  
prodavač22,47 %2,47 %  
studentka22,47 %2,47 %  
programator22,47 %2,47 %  
ostatní odpovědi specialista
projektant
řidič VZV
na praxi
zaměstanec
jednatel
majitel
brigádník v potravinářské firmě
project manager
Běžná
pracovnice centrálního sekretariátu
zaměstnanec ve státním zařízení
uklizečka
řadový zaměstnanec
IT
spravca PC siete
zamestnanec (dohoda o pracovni cinnosti)
redaktor v knižním vydavatelství
brigádník
student- praktikant
operátor
THP
ekonom
odborný referent
zástupce vedoucí chráněného bydlení
vedoucí asistentek soudního exekutora
obsluha baru
referentka
nezavisla kozmeticka poradkyna
vedoucí pracovník
kancelářské práce a služby
knihovnice
referent
Skolstvi. Pracovnik v SVC
odborný referent- státní správa
reworkerka
pracovník centra finančních služeb
řadový pracovník
business development
kadeŕnice
odborný referent při výkonu státní správy
průvodce
student
administrativní pracovnice
student/brigádník
zprostředkovatel práce
dělnice
4859,26 %59,26 % 

Graf

26. V pozici mého zaměstnavatele je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právnická osoba (obchodní společnost)4251,85 %51,85 %  
Fyzická osoba1720,99 %20,99 %  
Stát, přičemž nejsem státním zaměstnancem ve smyslu služebního zákona1214,81 %14,81 %  
Stát, přičemž jsem státním zaměstnancem ve smyslu služebního zákona78,64 %8,64 %  
Vyplňuji v pozici zaměstnavatele, tudíž nemám zaměstnavatele33,7 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Dodržuje váš zaměstnavatel (zaměstnanec) veškeré v pracovní smlouvě sjednané či zákonné pracovní povinnosti?

  • odpověď Ne:
    • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní doba (práce přesčas) na otázku 10. Porušuje-li dle vás nějaké pracovní povinnosti, v jaké oblasti:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Při vyplňování tohoto dotazníku vystupuji v pozici:

2. Splňují pracovní podmínky ve stávajícím pracovním poměru (DPČ, DPP) vaše požadavky?

4. Jste spokojen(a) se svým zaměstnavatelem (zaměstnancem)?

6. Prosazoval(a) jsem při utváření obsahu pracovní smlouvy svoje podmínky?

7. Zhodnoťte výsledek prosazení svých podmínek od absolutního po méně úspěšné prosazení (při neprosazování podmínek hodnotíte spokojenost s obsahem smlouvy):

8. Jaké okolnosti ať úspěšně či neúspěšně bránily absolutnímu prosazení vašich podmínek?

9. Dodržuje váš zaměstnavatel (zaměstnanec) veškeré v pracovní smlouvě sjednané či zákonné pracovní povinnosti?

10. Porušuje-li dle vás nějaké pracovní povinnosti, v jaké oblasti:

13. Pokud byste v budoucnu řešil(a) případný pracovněprávní spor, zvolil(a) byste na prvním místě způsob:

14. V případě, že by nedošlo ke zjednání nápravy dohodou, řešil(a) byste pracovněprávní spor soudní cestou?

15. V případě, že by nedošlo ke zjednání nápravy dohodou , řešil(a) byste pracovněprávní spor řízením před rozhodcem?

16. Řešil(a) jste již někdy pracovněprávní spor soudní cestou?

19. Jaké negativum stavíte na první místo při řešení pracovněprávních sporů před soudcem (rozhodcem)?

20. Souhlasíte s názorem: "Není účelné řešit pracovněprávní spory soudní cestou či v řízení před rozhodci"?

23. Moje pohlaví:

24. Můj věk:

25. Moje pozice

26. V pozici mého zaměstnavatele je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Při vyplňování tohoto dotazníku vystupuji v pozici:

2. Splňují pracovní podmínky ve stávajícím pracovním poměru (DPČ, DPP) vaše požadavky?

4. Jste spokojen(a) se svým zaměstnavatelem (zaměstnancem)?

6. Prosazoval(a) jsem při utváření obsahu pracovní smlouvy svoje podmínky?

7. Zhodnoťte výsledek prosazení svých podmínek od absolutního po méně úspěšné prosazení (při neprosazování podmínek hodnotíte spokojenost s obsahem smlouvy):

8. Jaké okolnosti ať úspěšně či neúspěšně bránily absolutnímu prosazení vašich podmínek?

9. Dodržuje váš zaměstnavatel (zaměstnanec) veškeré v pracovní smlouvě sjednané či zákonné pracovní povinnosti?

10. Porušuje-li dle vás nějaké pracovní povinnosti, v jaké oblasti:

13. Pokud byste v budoucnu řešil(a) případný pracovněprávní spor, zvolil(a) byste na prvním místě způsob:

14. V případě, že by nedošlo ke zjednání nápravy dohodou, řešil(a) byste pracovněprávní spor soudní cestou?

15. V případě, že by nedošlo ke zjednání nápravy dohodou , řešil(a) byste pracovněprávní spor řízením před rozhodcem?

16. Řešil(a) jste již někdy pracovněprávní spor soudní cestou?

19. Jaké negativum stavíte na první místo při řešení pracovněprávních sporů před soudcem (rozhodcem)?

20. Souhlasíte s názorem: "Není účelné řešit pracovněprávní spory soudní cestou či v řízení před rozhodci"?

23. Moje pohlaví:

24. Můj věk:

25. Moje pozice

26. V pozici mého zaměstnavatele je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Baťková, P.Pracovněprávní podmínky (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pracovnepravni-podminky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.