Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní a studijní pobyty v USA

Pracovní a studijní pobyty v USA

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Novotná
Šetření:18. 10. 2015 - 01. 11. 2015
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):19 / 9.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku. Výsledky mi pomůžou s Bakalářskou prací.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-21 letotázka č. 2, 22-25 letotázka č. 2, 26-29 letotázka č. 2, jiné → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-25 let2248,89 %42,31 %  
18-21 let1226,67 %23,08 %  
26-29 let715,56 %13,46 %  
jiné48,89 %7,69 %  

Graf

2. Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2562,5 %48,08 %  
Muž1537,5 %28,85 %  

Graf

3. Byl/a jste v USA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4083,33 %76,92 %  
Ne816,67 %15,38 %  

Graf

4. Za jakým účelem jste byl/a v USA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pracovní pobytotázka č. 5, Studijní pobytotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní pobyt2969,05 %55,77 %  
Studijní pobyt1330,95 %25 %  

Graf

5. Jaký typ pracovního pobytu jste absolvoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Work and travel1241,38 %23,08 %  
Camp724,14 %13,46 %  
Au-pair517,24 %9,62 %  
Pracovní stáž413,79 %7,69 %  
Jiné13,45 %1,92 %  

Graf

6. Jaký typ studijního pobytu jste absolvoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studium Anglického jazyka753,85 %13,46 %  
Studium Magisterského programu na univerzitě430,77 %7,69 %  
Studium Bakalářského programu na univerzitě215,38 %3,85 %  

Graf

7. Obdržel/a jste stipendium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne758,33 %13,46 %  
Ano541,67 %9,62 %  

Graf

8. Jaký typ stipendia jste obdržel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné866,67 %15,38 %  
Stipendium Fulbrightovy komise216,67 %3,85 %  
Sportovní stipendium216,67 %3,85 %  

Graf

9. Jaká agentura Vám pomohla se zajištěním pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vše jsem si zařídil/a bez agenturyotázka č. 15, CCUSAotázka č. 10, Student Agencyotázka č. 11, INTACTotázka č. 12, Czech USotázka č. 13, ATEPotázka č. 14, Jinéotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student Agency1229,27 %23,08 %  
CCUSA819,51 %15,38 %  
Vše jsem si zařídil/a bez agentury717,07 %13,46 %  
Jiné614,63 %11,54 %  
Czech US49,76 %7,69 %  
INTACT37,32 %5,77 %  
ATEP12,44 %1,92 %  

Graf

10. Jak jste byl s agenturou CCUSA spokojen/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný787,5 %13,46 %  
chvalitebný112,5 %1,92 %  

Graf

11. Jak jste byl s agenturou Student Agency spokojen/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný753,85 %13,46 %  
dobrý323,08 %5,77 %  
výborný215,38 %3,85 %  
nedostatečný17,69 %1,92 %  

Graf

12. Jak jste byl s agenturou INTACT spokojen/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný3100 %5,77 %  

Graf

13. Jak jste byl s agenturou Czech-US spokojen/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný375 %5,77 %  
chvalitebný125 %1,92 %  

Graf

14. Jak jste byl s agenturou ATEP spokojen/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1100 %1,92 %  

Graf

15. Měl jste během Vašeho pobytu možnost poznávat USA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3380,49 %63,46 %  
Ne819,51 %15,38 %  

Graf

16. Jak jste byl/a spokojen/a s cestováním po USA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1751,52 %32,69 %  
chvalitebný824,24 %15,38 %  
dobrý824,24 %15,38 %  

Graf

17. V jaké části USA jste absolvoval/a svůj pobyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Východ2048,78 %38,46 %  
Západ819,51 %15,38 %  
Střed614,63 %11,54 %  
Sever49,76 %7,69 %  
Jih37,32 %5,77 %  

Graf

18. Jakým způsobem jste pobyt financoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pobyt financovala rodinaotázka č. 19, Vlastní zdrojeotázka č. 19, Půjčkaotázka č. 19, Z části rodina a z části vlastní zdrojeotázka č. 19, Jinéotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní zdroje1536,59 %28,85 %  
Pobyt financovala rodina1024,39 %19,23 %  
Z části rodina a z části vlastní zdroje921,95 %17,31 %  
Půjčka512,2 %9,62 %  
Jiné24,88 %3,85 %  

Graf

19. Jak Vás pobyt v USA obohatil/a?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Zlepšení angličtiny1.9711.617
Poznání kultury2.3531.522
Finanční výdělek41.118
Pracovní zkušenost3.8821.516
Seznámení s novými přáteli2.7940.928

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Za jakým účelem jste byl/a v USA?

 • odpověď Pracovní pobyt:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Work and travel na otázku 5. Jaký typ pracovního pobytu jste absolvoval/a?

15. Měl jste během Vašeho pobytu možnost poznávat USA?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Work and travel na otázku 5. Jaký typ pracovního pobytu jste absolvoval/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 16. Jak jste byl/a spokojen/a s cestováním po USA?

16. Jak jste byl/a spokojen/a s cestováním po USA?

 • odpověď výborný:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Work and travel na otázku 5. Jaký typ pracovního pobytu jste absolvoval/a?

19. Jak Vás pobyt v USA obohatil/a?

 • odpověď Pracovní zkušenost=4:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Finanční výdělek=5 na otázku 19. Jak Vás pobyt v USA obohatil/a?
 • odpověď Zlepšení angličtiny=1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poznání kultury=2 na otázku 19. Jak Vás pobyt v USA obohatil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Vaše pohlaví?

3. Byl/a jste v USA?

4. Za jakým účelem jste byl/a v USA?

5. Jaký typ pracovního pobytu jste absolvoval/a?

9. Jaká agentura Vám pomohla se zajištěním pobytu?

15. Měl jste během Vašeho pobytu možnost poznávat USA?

16. Jak jste byl/a spokojen/a s cestováním po USA?

17. V jaké části USA jste absolvoval/a svůj pobyt?

18. Jakým způsobem jste pobyt financoval/a?

19. Jak Vás pobyt v USA obohatil/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Vaše pohlaví?

3. Byl/a jste v USA?

4. Za jakým účelem jste byl/a v USA?

5. Jaký typ pracovního pobytu jste absolvoval/a?

9. Jaká agentura Vám pomohla se zajištěním pobytu?

15. Měl jste během Vašeho pobytu možnost poznávat USA?

16. Jak jste byl/a spokojen/a s cestováním po USA?

17. V jaké části USA jste absolvoval/a svůj pobyt?

18. Jakým způsobem jste pobyt financoval/a?

19. Jak Vás pobyt v USA obohatil/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotná, P.Pracovní a studijní pobyty v USA (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pracovni-a-studijni-pobyty-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.